03 Podzielnosc i liczby pierwsze 1

4 Pages • 672 Words • PDF • 115.1 KB
Uploaded at 2021-09-24 18:12

This document was submitted by our user and they confirm that they have the consent to share it. Assuming that you are writer or own the copyright of this document, report to us by using this DMCA report button.


Imię i nazwisko ...................................................................................... Zad. 1 (6p) Wypisz po sześć pierwszych wielokrotności liczb: a) W6 { ________________________________________________________________________ b) W15 { ________________________________________________________________________ c) W250{ ________________________________________________________________________ Zad. 2 (10p) Wypisz wszystkie dzielniki podanych liczb: a) D17{ ________________________________________________________________________ b) D18{ ________________________________________________________________________ c) D24{ ________________________________________________________________________ d) D50{ ________________________________________________________________________ e) D100{ ________________________________________________________________________ Zad. 3 (10p) Ze zbioru liczb {0, 1, 2, 7, 25, 41, 51, 72, 91, 123, 500} wypisz: a) liczby parzyste .......................... ................................................................................................. b) liczby pierwsze ........................................................................................................................... c) liczby podzielne przez 3 ............................................................................................................. d) liczby podzielne przez 4 .............................................................................................................. Zad. 4 (4p) Dowolnym sposobem wyznacz: a) najmniejszą wspólną wielokrotność liczb 8 i 12 b) największy wspólny dzielnik liczb 16 i 24.

NWW(8,12) = …...........................

NWD(16,24) = ….................................

Zad. 5 (6p) Dokończ zdania: a) Liczba naturalna jest podzielna przez 3, gdy …........................................................................................ ........................................................................................................................................................................ b) Liczba naturalna jest podzielna przez 10, gdy…....................................................................................... ........................................................................................................................................................................ c) Liczba pierwsza to liczba, która …........................................................................................................... Zad. 6 (2p) Uzupełnij: a) Największa liczba czterocyfrowa podzielna przez 3 to.................................. b) Najmniejsza liczba pięciocyfrowa podzielna przez 4 to: ….......................... Zad. 7 (1p) Uzupełnij: Średnia arytmetyczna liczb: 26, 13, 18 i 67 wynosi …................................... W zadaniach 8 – 11 zamaluj prostokąt obok poprawnej odpowiedzi. Jeśli się pomylisz, błędną odpowiedź otocz w kółko.

Zad. 8 (1p) Liczbą podzielną przez 9 jest: □ A. 1983 □ B. 3715

□ C. 7299

Zad. 9 (1p) Liczbami względnie pierwszymi są: □ A. 18 i 30 □ B. 33 i 81 □ C. 14 i 75

□ D.1099 □ D. 800 i 900

Zad. 10 (1p) Jeśli pomnożę NWD liczb 14 i 20 przez NWW tych liczb, to otrzymam: □ A. 320 □ B. 160 □ C. 200 □ D. inna odpowiedź Zad. 11 (1p) Największą dwucyfrową liczbą złożoną jest □ A. 99 □ B. 98 □ C. 97

□ D. 96

Zad 12 (*) Rozwiąż zadanie: Liczba doskonała to liczba, która jest równa sumie wszystkich swoich dzielników właściwych (czyli dzielników mniejszych od tej liczby). Podaj przykłady dwóch liczb doskonałych. Udowodnij, że podane przez Ciebie liczby są doskonałe, wypisując ich dzielniki i odpowiednio je dodając.

Imię i nazwisko ...................................................................................... Zad. 1 (6p) Wypisz po sześć pierwszych wielokrotności liczb: a) W8 { ________________________________________________________________________ b) W25 { ________________________________________________________________________ c) W150{ ________________________________________________________________________ Zad. 2 (10p) Wypisz wszystkie dzielniki podanych liczb: a) D19{ ________________________________________________________________________ b) D16{ ________________________________________________________________________ c) D32{ ________________________________________________________________________ d) D40{ ________________________________________________________________________ e) D100{ ________________________________________________________________________ Zad. 3 (10p) Ze zbioru liczb {0, 1, 2, 7, 25, 41, 51, 72, 91, 123, 500} wypisz: a) liczby parzyste .......................... ................................................................................................. b) liczby pierwsze ........................................................................................................................... c) liczby podzielne przez 3 ............................................................................................................. d) liczby podzielne przez 4 .............................................................................................................. Zad. 4 (4p) Dowolnym sposobem wyznacz: a) najmniejszą wspólną wielokrotność liczb 12 i 16 b) największy wspólny dzielnik liczb 18 i 27.

NWW(12,16) = …...........................

NWD(18,27) = ….................................

Zad. 5 (6p) Dokończ zdania: a) Liczba naturalna jest podzielna przez 9, gdy …........................................................................................ ........................................................................................................................................................................ b) Liczba naturalna jest podzielna przez 5, gdy…....................................................................................... ........................................................................................................................................................................ c) Liczba pierwsza to liczba, która …........................................................................................................... Zad. 6 (2p) Uzupełnij: a) Największa liczba czterocyfrowa podzielna przez 4 to.................................. b) Najmniejsza liczba pięciocyfrowa podzielna przez 3 to: ….......................... Zad. 7 (1p) Uzupełnij: Średnia arytmetyczna liczb: 28, 13, 16 i 67 wynosi …................................... W zadaniach 8 – 11 zamaluj prostokąt obok poprawnej odpowiedzi. Jeśli się pomylisz, błędną odpowiedź otocz w kółko.

Zad. 8 (1p) Liczbą podzielną przez 9 jest: □ A. 1983 □ B. 3744

□ C. 7999

Zad. 9 (1p) Liczbami względnie pierwszymi są: □ A. 18 i 30 □ B. 16 i 25 □ C. 15 i 75

□ D.1099 □ D. 800 i 900

Zad. 10 (1p) Jeśli pomnożę NWD liczb 16 i 20 przez NWW tych liczb, to otrzymam: □ A. 320 □ B. 160 □ C. 200 □ D. inna odpowiedź Zad. 11 (1p) Największą liczbą pierwszą dwucyfrową jest □ A. 99 □ B. 98 □ C. 97

□ D. 96

Zad 12 (*) Rozwiąż zadanie: Liczba doskonała to liczba, która jest równa sumie wszystkich swoich dzielników właściwych (czyli dzielników mniejszych od tej liczby). Podaj przykłady dwóch liczb doskonałych. Udowodnij, że podane przez Ciebie liczby są doskonałe, wypisując ich dzielniki i odpowiednio je dodając.
03 Podzielnosc i liczby pierwsze 1

Related documents

4 Pages • 672 Words • PDF • 115.1 KB

2 Pages • 190 Words • PDF • 427.6 KB

2 Pages • 489 Words • PDF • 340.6 KB

4 Pages • 2,006 Words • PDF • 311.6 KB

1 Pages • 184 Words • PDF • 16.8 KB

30 Pages • 691 Words • PDF • 183.9 KB

1 Pages • 344 Words • PDF • 356.2 KB

4 Pages • 1,068 Words • PDF • 221.2 KB

1 Pages • 108 Words • PDF • 241.3 KB

5 Pages • 568 Words • PDF • 15.4 KB

25 Pages • PDF • 16.3 MB