03 - Przetwarzanie analogowo-cyfrowe

40 Pages • 697 Words • PDF • 795.2 KB
Uploaded at 2021-09-24 09:15

This document was submitted by our user and they confirm that they have the consent to share it. Assuming that you are writer or own the copyright of this document, report to us by using this DMCA report button.


Podstawy metrologii Przetwarzanie analogowo-cyfrowe

Andrzej Wetula

Wydział EAIiIB, Katedra Metrologii i Elektroniki

28 listopada 2012

1/40

Teoria

2/40

Sygnał analogowy, impulsowy i cyfrowy

analogowy: X (t), X ∈ < impulsowy: X (nT ), X ∈ < cyfrowy: N(nT ), N ∈ ℵ

3/40

Próbkowanie Sygnał analogowy

1

0.5

0

-0.5

-1 0

0.2

0.4

0.6

4/40

0.8

1

Próbkowanie Sygnał analogowy i impulsowy

1

0.5

0

-0.5

-1 0

0.2

0.4

0.6

5/40

0.8

1

Próbkowanie Sygnał impulsowy

1

0.5

0

-0.5

-1 0

0.2

0.4

0.6

6/40

0.8

1

Ograniczenie pasma przy próbkowaniu fs = 50Hz, fp = 1033Hz

1

0.5

0

-0.5

-1 0

0.05

0.1

0.15

7/40

0.2

0.25

Ograniczenie pasma przy próbkowaniu fs = 50Hz, fp = 1033Hz, dodatkowo syg. analogowy

1

0.5

0

-0.5

-1 0

0.05

0.1

0.15

8/40

0.2

0.25

Ograniczenie pasma przy próbkowaniu fs = 50Hz, fp = 153Hz

1

0.5

0

-0.5

-1 0

0.05

0.1

0.15

9/40

0.2

0.25

Ograniczenie pasma przy próbkowaniu fs = 50Hz, fp = 153Hz, dodatkowo syg. analogowy

1

0.5

0

-0.5

-1 0

0.05

0.1

10/40

0.15

0.2

0.25

Ograniczenie pasma przy próbkowaniu fs = 50Hz, fp = 53Hz

1

0.5

0

-0.5

-1 0

0.05

0.1

11/40

0.15

0.2

0.25

Ograniczenie pasma przy próbkowaniu fs = 50Hz, fp = 153Hz, KTÓRY syg. analogowy?

1

0.5

0

-0.5

-1 0

0.05

0.1

12/40

0.15

0.2

0.25

Ograniczenie pasma przy próbkowaniu Twierdzenie o próbkowaniu

fp > 2fmax

13/40

(1)

Techniki próbkowania

Standardowe, fp > 2fmax Nadpróbkowanie, fp >> 2fmax Podpróbkowanie, fp < 2fmax Wąskopasmowe

14/40

Kwantowanie 3 bity - 8 stanów

1 0.5 0 -0.5 -1 0

0.2

0.4

0.6

0.8

1

0

0.2

0.4

0.6

0.8

1

0.15 0.1 0.05 0 -0.05 -0.1 -0.15

15/40

Kwantowanie 4 bity - 16 stanów

1 0.5 0 -0.5 -1 0

0.2

0.4

0.6

0.8

1

0

0.2

0.4

0.6

0.8

1

0.15 0.1 0.05 0 -0.05 -0.1 -0.15

16/40

Kwantowanie 8 bitów - 256 stanów

1 0.5 0 -0.5 -1 0

0.2

0.4

0.6

0.8

1

0

0.2

0.4

0.6

0.8

1

0.15 0.1 0.05 0 -0.05 -0.1 -0.15

17/40

Kodowanie

Postawowe kody stosowane w przetwarzaniu A/C: naturalny binarny przesunięty binarny uzupełnień do 2 Inne spotykane kody cyfrowe: unitarny i pierścienowy zmiennoprzecinkowe

18/40

Podstawowe błędy przetwarzania A/C

rozdzielczości nieliniowości różniczkowy nieliniowości całkowy przesunięcia zera wzmocnienia

19/40

Parametry przetworników analogowo-cyfrowych

rozdzielczość bitowa częstotliwość próbkowania zakres napięć wejściowych współczynnik sygnał/szum (SNR) zawartość zniekształceń i szumu (THD+N) kod i interfejs wyjściowy

20/40

Elementy składowe

21/40

Układ próbkująco-pamiętający

fp x1

Uwe

Uwy

22/40

Multiplekser analogowy

sterowanie

adres

Uwe1 Uwe2 Uwy Uwe3 Uwe4

23/40

Komparator

Uwy

(U+) - (U-)

24/40

Przetworniki analogowo-cyfrowe

25/40

Przetwornik z sumowaniem napięć

0

R

1

2R

0 ...

4R

+

...

...

... Uref

26/40

Uwy

Przetwornik z drabinką R-2R

Iref

R

R

2R

1

2R

1

0

2R

1 0

R 2R 2R

+

0

1 0

27/40

Uwy

Przetwornik z modulacją szerokości impulsu

N

Filtr dolnoprzepustowy

Generator PWM

28/40

U

Przetwornik z modulacją szerokości impulsu 8bit, n=10

1 0.8 0.6 0.4 0.2 0 0

0.05

0.1

29/40

0.15

0.2

Przetwornik z modulacją szerokości impulsu 8bit, n=100

1 0.8 0.6 0.4 0.2 0 0

0.05

0.1

30/40

0.15

0.2

Przetwornik z modulacją szerokości impulsu 8bit, n=200

1 0.8 0.6 0.4 0.2 0 0

0.05

0.1

31/40

0.15

0.2

Przetworniki analogowo-cyfrowe

32/40

Przetwornik z bezpośrednim porównaniem Uwe

R

R

R

K

K

K

K

R

R

K

33/40

KONWERSJA KODU

R

...

Uref

n

Przetwornik propagacyjny

Uwe

+ -

+

x2

-

+

x2

-

x2

+

+

+

+

-

-

-

-

K

Uref/2

K

K

Rejestr wyjściowy n

34/40

K

Przetwornik kompensacyjny Budowa

fclk Uwe

Układ ster.

K

Rejestr wyjściowy

C/A Uref

35/40

n

Przetwornik kompensacyjny Kompensacja wagowa

U Umax

Uwe

t

Uk

1

0

0

1

36/40

0

1

=

37

Przetwornik dwukrotnie całkujący Budowa

UKŁAD STER. Uwe K

LICZNIK

Uref fclk

REJESTR WYJ.

n

37/40

Przetwornik dwukrotnie całkujący Przebiegi napięć

Uint Uwe3 Uwe2 Uwe1

t Uclk

t

Ucnt0 Ucnt1

t t0

t t1

Ucnt2

t t2

Ucnt3

t t3

38/40

Przetwornik delta-sigma

Uwe

+ -

K

D

Q

Filtr decymacji

n fclk

K*fclk

Uref

39/40

Modulator delta Przebiegi napięć

40/40
03 - Przetwarzanie analogowo-cyfrowe

Related documents

40 Pages • 697 Words • PDF • 795.2 KB

152 Pages • 29,426 Words • PDF • 2.4 MB

5 Pages • 974 Words • PDF • 303.5 KB

79 Pages • PDF • 70.9 MB

140 Pages • 38,246 Words • PDF • 1.5 MB

1,067 Pages • 321,956 Words • PDF • 5.6 MB

51 Pages • 16,970 Words • PDF • 278.8 KB

16 Pages • 2,916 Words • PDF • 608.3 KB