1 9 1 01 Powłoki ciała - parzydełkowce

12 Pages • 405 Words • PDF • 949.5 KB
Uploaded at 2021-09-24 13:31

This document was submitted by our user and they confirm that they have the consent to share it. Assuming that you are writer or own the copyright of this document, report to us by using this DMCA report button.


Powłoki ciała - parzydełkowce

1

Powłoka ciała parzydełkowców Powłokę ciała parzydełkowców stanowi warstwa ektodermy, zwana epidermą. Tworzy ją kilka rodzajów komórek.

Źródło rys.: materiały Uniw. Łódzkiego dla studentów Powłoki ciała - parzydełkowce

2

Powłoka ciała parzydełkowców Komórki epidermy: ● komórki nabłonkowo-mięśniowe (większość komórek nabłonka), ● komórki interstycjalne, ● komórki parzydełkowe, ● komórki nerwowe, ● komórki zmysłowe. Powłoki ciała - parzydełkowce

3

Komórki nabłonkowo-mięśniowe

Powłoki ciała - parzydełkowce

4

Komórki nabłonkowo-mięśniowe Komórki nabłonkowo-mięśniowe mają dwie części: ●część położona od strony zewnętrznej ciała ma kształt komórki nabłonkowej cylindrycznej, u podstawy znajdują się leżące na mezoglei wypustki (2 lub więcej) z włóknami mięśniowymi ułożonymi w równoległych rzędach.

Wypustki poszczególnych komórek tworzą jednolitą warstwę. W epidermie włókna mięśniowe biegną równolegle do osi ciała (tworzą warstwę mięśni podłużnych). U meduz brak włókien mięśniowych na górnej stronie Powłoki ciała - parzydełkowce ciała.

5

Schemat komórki parzydełkowej wystrzeliwującej parzydełko

Źródło rys.

Powłoki ciała - parzydełkowce

6

Komórki parzydełkowe Komórki parzydełkowe zawierają parzydełko, służące do obrony i zdobywania pokarmu. Parzydełko wypełnia niemal całą komórkę, jest kulistym lub owalnym pęcherzykiem zaopatrzonym w wieczko (operculum). Na górnym biegunie pęcherzyka znajduje się wyrostek czuciowy - knidocyl.

Powłoki ciała - parzydełkowce

7

Komórki parzydełkowe Wewnątrz pęcherzyka znajduje się długa, spiralnie zwinięta nić, która po podrażnieniu knidocylu zostaje wyrzucona z dużą prędkością. Wbija się w ciało potencjalnej ofiary/napastnika lub oplątuje się wokół niego. Wyrzut nici najczęściej powoduje zniszczenie komórki parzydełkowej. Kolejne powstają z komórek interstycjalnych. Komórki parzydełkowe najgęściej rozmieszczone są dookoła otworu gębowego i na ramionach. Powłoki ciała - parzydełkowce

8

Rozmieszczenie komórek nerwowych i zmysłowych u stułbi

Powłoki ciała - parzydełkowce

9

Komórki nerwowe Komórki nerwowe mieszczą się u podstaw komórek nabłonkowo-mięśniowych. Mają długie wypustki plazmatyczne zdolne do przewodzenia i przekazywania impulsów. Wypustki komórek nerwowych tworzą synapsy z komórkami zmysłowymi, innymi komórkami nerwowymi, komórkami nabłonkowo-mięśniowymi i komórkami parzydełkowymi. Komórki nerwowe u polipów rozmieszczone są bezładnie, tworząc sieć. Powłoki ciała - parzydełkowce

10

Komórki zmysłowe Komórki zmysłowe są rozsiane pomiędzy innymi komórkami nabłonka, gęściej wokół otworu gębowego i na czułkach (ramionach). Reagują na bodźce dotykowe i chemiczne. Wolny koniec komórek zmysłowych zaopatrzony jest w wić. Drugi koniec komórki łaczy się synapsą z komórkami nerwowymi.

Powłoki ciała - parzydełkowce

11

Komórki interstycjalne Komórki interstycjalne – niewyspecjalizowane komórki o charakterze embrionalnym. W zależności od potrzeby mogą się przekształcać (różnicować) w inne typy komórek (np. zastępując zużytą komórkę parzydełkową lub w komórkę rozrodczą). Rozmieszczone są pomiędzy podstawami komórek nabłonkowo-mięśniowych, mogą przemieszczać się ruchem amebowatym.

Powłoki ciała - parzydełkowce

12
1 9 1 01 Powłoki ciała - parzydełkowce

Related documents

12 Pages • 405 Words • PDF • 949.5 KB

14 Pages • 638 Words • PDF • 2 MB

13 Pages • 413 Words • PDF • 953 KB

25 Pages • 6,617 Words • PDF • 577.4 KB

162 Pages • 59,988 Words • PDF • 1.2 MB

14 Pages • 984 Words • PDF • 103.1 KB

17 Pages • 2,168 Words • PDF • 1 MB

6 Pages • PDF • 6.2 MB

17 Pages • 1,980 Words • PDF • 1.9 MB

1 Pages • 625 Words • PDF • 262.8 KB

4 Pages • 1,317 Words • PDF • 460.1 KB