1 TESTY Wprowadzenie

4 Pages • 1,152 Words • PDF • 111.3 KB
Uploaded at 2021-09-24 10:10

This document was submitted by our user and they confirm that they have the consent to share it. Assuming that you are writer or own the copyright of this document, report to us by using this DMCA report button.


WPROWADZENIE Zwiększone oddawanie tlenu przez hemoglobinę w tkankach w kąpieli kwasowęglowej: a. jest przykładem adaptacji czynnościowej b. jest przykładem adaptacji morfologicznej c. jest odczynem paradoksalnym a nie adaptacją Wskaż nieprawidłową odpowiedź: a. zgodnie z prawem Lamberta natężenie promieniowania padającego na skórę zmienia się proporcjonalnie do kwadratu odległości od promiennika b. impuls prostokątny wywoła skurcz mięśnia zdrowego przy niższej dawce prądu niż impuls trójkątny, co jest zgodne z prawem Du Bois Reymonda c. zgodnie z prawem Dastre Morata pod wpływem kąpieli gorącej, gdy dochodzi do rozszerzenia naczyń krwionośnych skóry może nastąpić gwałtowny skurcz naczyń w mózgu i omdlenie pacjenta Zwiększenie aktywności hormonów tarczycy po serii zabiegów ogólnego chłodzenia: a. jest skutkiem adaptacji morfologicznej b. jest skutkiem adaptacji czynnościowej c. jest skutkiem habituacji Wskaż nieprawidłową odpowiedź: a. zgodnie z prawem Grotthusa-Drapera wskutek energii pochłoniętego promieniowania może dojść do podniesienia temperatury tkanek b. impuls prostokątny wywoła skurcz mięśnia zdrowego przy wyższej dawce prądu niż impuls trójkątny, co jest zgodne z prawem Du Bois Reymonda c. zgodnie z prawem Dastre Morata pod wpływem rozgrzewania w saunie zwiększa się przepływ w naczyniach wieńcowych serca Zwiększenie siły eksplozywnej mięśni po serii elektrostymulacji a. jest skutkiem adaptacji morfologicznej b. jest skutkiem adaptacji czynnościowej c. jest skutkiem habituacji Wskaż prawidłową odpowiedź: a. zgodnie z prawem Grotthusa-Drapera wskutek energii pochłoniętego promieniowania może dojść do podniesienia temperatury tkanek b. zgodnie z prawem Dastre-Morata pod wpływem rozgrzewania w saunie zmniejsza się przepływ w naczyniach wieńcowych serca c. impuls prostokątny wywoła skurcz mięśnia zdrowego przy wyższej dawce prądu niż impuls trójkątny, co jest zgodne z prawem Du Bois Reymonda Wskaż nieprawidłową odpowiedź: a. słabe bodźce, do których organizm nie jest zaadoptowany jedynie utrzymują adaptację nie dopuszczając do jej obniżenia b. bodźce silniejsze od tych, do których organizm jest zaadoptowany – wyzwalają procesy adaptacji c. słabe bodźce, do których organizm jest zaadoptowany trenują procesy adaptacji Zwiększenie aktywności hormonów tarczycy po serii zabiegów ogólnego chłodzenia: a. jest skutkiem adaptacji morfologicznej b. jest skutkiem adaptacji czynnościowej c. jest skutkiem habituacji

1

Wskaż nieprawidłową odpowiedź: a. im silniejsze jest pobudzenie układu sympatycznego tym mniejsza jest jego pobudliwość dla fizykalnych bodźców pobudzających b. im silniejsze jest pobudzenie układu parasympatycznego tym większa jest jego pobudliwość dla fizykalnych bodźców hamujących c. im słabsze jest pobudzenie układu parasympatycznego tym mniejsza jest jego pobudliwość dla fizykalnych bodźców hamujących Stan wagotonii może wystąpić w wyniku: a. adaptacji morfologicznej po kąpieli w kriokomorze b. adaptacji czynnościowej po kąpieli w saunie c. adaptacji korowej po kąpieli w łaźni parowej Prawo: „natężenie promieniowania padającego na skórę zależy od kąta padania oraz jest odwrotnie proporcjonalne do kwadratu odległości między źródłem promieniowania a osobą naświetlaną” to prawo: a. Viena b. Lamberta c. Du Bois Reymonda Prawo Stefana Boltzmanna brzmi: a. bodźce termiczne, działając na duże powierzchnie skóry, powodują przeciwne do naczyń skóry zachowanie się dużych naczyń klatki piersiowej i jamy brzusznej. Naczynia nerek, śledziony i mózgu zachowują się jak naczynia skóry b. wzrost temperatury o 10C zwiększa przemianę materii o 17% c. każde ciało o temperaturze wyższej od zera bezwzględnego jest źródłem promieniowania elektromagnetycznego, którego ilość jest wprost proporcjonalna do czwartej potęgi jego temperatury w skali Kelvina Zgodnie z prawem Stefana Boltzmanna: a. natężenie promieniowania padającego na skórę zależy od kąta padania oraz jest odwrotnie proporcjonalne do kwadratu odległości między źródłem promieniowania a osobą naświetlaną b. każde ciało o temperaturze wyższej od zera bezwzględnego jest źródłem promieniowania elektromagnetycznego, którego ilość jest wprost proporcjonalna do czwartej potęgi jego temperatury w skali Kelvina c. bodźce termiczne, działające na duże powierzchnie skóry, powodują przeciwne do naczyń skóry zachowanie się dużych naczyń klatki piersiowej i jamy brzusznej. Naczynia nerek, śledziony, mózgu i naczynia wieńcowe serca zachowują się jak naczynia skóry. Reguła Arndta-Schultza brzmi: a. natężenie promieniowania padającego na skórę zależy od kąta padania oraz jest odwrotnie proporcjonalne do kwadratu odległości między źródłem promieniowania a osobą naświetlaną b. słabe bodźce działają jedynie podtrzymująco na procesy życiowe, bodźce o średniej sile działają na nie usprawniająco, ćwicząco, a silne bodźce działają niekorzystnie, hamując reakcje lub wywołując reakcje paradoksalne c. bodźce termiczne, działając na duże powierzchnie skóry, powodują przeciwne do naczyń skóry zachowanie się dużych naczyń klatki piersiowej i jamy brzusznej. Naczynia nerek, śledziony i mózgu zachowują się jak naczynia skóry

2

Prawo Lamberta brzmi: a. natężenie promieniowania padającego na skórę zależy od kąta padania oraz jest odwrotnie proporcjonalne do kwadratu odległości między źródłem promieniowania a osobą naświetlaną b. bodźce termiczne, działając na duże powierzchnie skóry, powodują przeciwne do naczyń skóry zachowanie się dużych naczyń klatki piersiowej i jamy brzusznej. Naczynia nerek, śledziony i mózgu zachowują się jak naczynia skóry c. słabe bodźce działają jedynie podtrzymująco na procesy życiowe, bodźce o średniej sile działają na nie usprawniająco, ćwicząco, a silne bodźce działają niekorzystnie, hamując reakcje lub wywołując reakcje paradoksalne Zgodnie z prawem Dastre’a-Morata: a. natężenie promieniowania padającego na skórę zależy od kąta padania oraz jest odwrotnie proporcjonalne do kwadratu odległości między źródłem promieniowania a osobą naświetlaną b. słabe bodźce jedynie podtrzymują procesy życiowe, bodźce o średniej sile działają na nie usprawniająco, a silne bodźce działają niekorzystnie, hamując reakcje lub wywołując reakcje paradoksalne c. bodźce termiczne, działające na duże powierzchnie skóry, powodują przeciwne do naczyń skóry zachowanie się dużych naczyń klatki piersiowej i jamy brzusznej. Naczynia nerek, śledziony, mózgu i naczynia wieńcowe serca zachowują się jak naczynia skóry. Zgodnie z prawem Du Bois Reymonda: a. każde ciało o temperaturze wyższej od zera bezwzględnego jest źródłem promieniowania elektromagnetycznego, którego ilość jest wprost proporcjonalna do czwartej potęgi jego temperatury w skali Kelvina. b. bodźce termiczne, działające na duże powierzchnie skóry, powodują przeciwne do naczyń skóry zachowanie się dużych naczyń klatki piersiowej i jamy brzusznej. Naczynia nerek, śledziony, mózgu i naczynia wieńcowe serca zachowują się jak naczynia skóry. c. Warunkiem wystąpienia skurczu mięśnia nie jest sam przepływ prądu, lecz dostatecznie szybka zmiana jego natężenia w czasie. Wymiana ciepła poprzez przewodzenie (kondukcję) polega na: a. ruchu części środowiska gazowego lub ciekłego o różnych temperaturach, powstałym w wyniku zmniejszenia gęstości części środowiska o wyższej temperaturze, które jako lżejsze unosi się ku górze b. ruchu części środowiska gazowego lub ciekłego o różnych temperaturach, powstałym w wyniku zwiększenia gęstości części środowiska o niższej temperaturze, które jako cięższe opada ku dołowi c. wyrównaniu energii kinetycznej cząstek w wyniku ich bezpośredniego zderzenia (sposób najbardziej charakterystyczny dla ciał stałych) Chłodzenie powierzchni skóry podczas zabiegów z użyciem zmrożonego powietrza zachodzi: a. drogą konwekcji b. drogą przewodzenia c. drogą parowania Przykładem odczynu paradoksalnego jest: a. naprzemienna reakcja zwężania się i rozszerzania obwodowych naczyń krwionośnych kończyn pod wpływem intensywnego chłodzenia zwana „falami Lewisa” b. reakcja uczuleniowa występująca pod wpływem naświetlania promieniami UV c. bóle okostnowe występujące wskutek działania ultradźwiękami o dużych gęstościach mocy (powyżej 1.5 W/cm2) na powierzchnię kości

3

Przykładem pozytywnej dla organizmu adaptacji morfologicznej jest: a. rozrost naczyń włosowatych w mięśniach w wyniku zabiegów rozgrzewania b. tłumienie tworu siatkowatego i odprężenie psychiczne wskutek kąpieli ciepłej c. zmniejszenie się liczby białych ciałek krwi wskutek ogólnego wychładzania organizmu Warunkiem wystąpienia skurczu mięśnia pod wpływem działania prądu elektrycznego określa: a. prawo Du Bois Reymonda b. prawo Stefana Boltzmanna c. prawo Viena

4
1 TESTY Wprowadzenie

Related documents

4 Pages • 1,152 Words • PDF • 111.3 KB

33 Pages • 2,198 Words • PDF • 807.5 KB

43 Pages • 5,924 Words • PDF • 213.1 KB

16 Pages • 760 Words • PDF • 831.2 KB

20 Pages • 1,541 Words • PDF • 106.4 KB

33 Pages • 2,277 Words • PDF • 1.4 MB

3 Pages • 770 Words • PDF • 138.6 KB

10 Pages • 1,261 Words • PDF • 1 MB

4 Pages • 686 Words • PDF • 332.7 KB

7 Pages • 1,944 Words • PDF • 407.9 KB

26 Pages • 1,681 Words • PDF • 505.1 KB

10 Pages • 3,469 Words • PDF • 695.5 KB