1,2ćwiczenie 2015-16

62 Pages • 1,605 Words • PDF • 7.3 MB
Uploaded at 2021-09-24 07:05

This document was submitted by our user and they confirm that they have the consent to share it. Assuming that you are writer or own the copyright of this document, report to us by using this DMCA report button.


PARAZYTOLOGIA

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA PIERWOTNIAKÓW Podkrólestwo - Protozoa

Pierwotniaki (Protozoa) – zwierzęta jednokomórkowe, zwykle mikroskopijnej wielkości. Organizmy samodzielne, zdolne do pełnienia wszystkich czynności życiowych.

Typy pierwotniaków

Postacie • Trofozoit – stadium czynne pobierające pokarm • Cysta – stadium przetrwalnikowe

Organelle ruchu • • • •

Wici Rzęski Błona falująca Nibynóżki (pseudopodia) – Płatowate wypustki (lobopodia) – Nitkowate (filopodia) – Siateczkowatą strukturę (reticulopodia)

Odżywianie • Heterotroficzne – cudzożywne – Osmoza – chłoną pokarm wybiórczo powierzchnią ciała (większość pasożytów) – Pinocytoza – Fagocytoza – Przez otwór gębowy – cytostom

Oddychanie • U form pasożytniczych, żyjących w środowisku beztlenowym lub słabo tlenowym – oddychanie beztlenowe (rozkład glikogenu)

Rozmnażanie pierwotniaków • Bezpłciowe • Płciowe

Rozmnażanie bezpłciowe • Podział mitotyczny na dwa osobniki potomne • Podział jądra, a następnie aparat ruchu i innych organelli :

– Podział: • Podłużny (u wiciowców) • Poprzeczny (u orzęsków)

Rozmnażanie bezpłciowe • Podział wielokrotny - schizogonia – polega na jednoczesnym wielokrotnym powtarzanym podziale komórki na wiele komórek potomnych (Apicomplexa)

• Endodiogenia (endodyogeny) – pączkowanie wewnętrzne – polega na wytwarzaniu w obrębie komórki macierzystej (trofozoitu) dwóch komórek potomnych – np. w rozwoju Toxoplasma gondii

Rozmnażanie płciowe Gamogonia –u niektórych pierwotniaków (Apicomplexa), gamonty – prekursory komórek płciowych gamety oocysty • Sporogonia – wielokrotny podział zygoty, powstałe w wyniku tego komórki to sporozoity • Koniugacja - swoisty proces płciowy z wymianą materiału genetycznego między parą orzęsków.

Rozwój pierwotniaków Cykl rozwojowy: • z udziałem tylko trofozoitu – w czasie transmisji bezpośredniej od jednego żywiciela do drugiego (np. u Trichomonas)

Rozwój pierwotniaków Cykl rozwojowy: • Z udziałem dwóch postaci tj. trofozoitu i cysty (lub oocysty) - jeśli stadia dyspersyjne przebywają w środowisku zewnętrznym – np. pierwotniaki przewodu pokarmowego Transfer :

ŻYWICIEL – ŚRODOWISKO - ŻYWICIEL

Rozwój pierwotniaków Cykl rozwojowy: • Występuje transmisja od jednego do drugiego żywiciela za pośrednictwem stawonoga, z pominięciem środowiska. Transfer :

ŻYWICIEL – STAWONÓG – ŻYWICIEL Brak postaci przetrwalnikowej (u wiciowców krwi i tkanek). Namnażanie w ciele stawonoga zwiększa szansę transmisji.

Klasyfikacja Typ: • Sarcomastigophora • Apicomplexa • Ciliophora

Typ: Sarcomastigophora Podtyp: Mastigophora - wiciowce • Narząd ruchu - jedna lub kilka wici, u niektórych dodatkowo błona falująca (membrana undulans). Ciało otacza elastyczna błona (pelliculata) nadająca im określony kształt. Dzielą się podłużnie

Rząd: Trichomonadida (osiowa organella oporowa - aksostyl)

• Rodzaj: Trichomonas

Typ: Sarcomastigophora Podtyp: Mastigophora - wiciowce

• Rząd : Diplomonadida Mają zdwojone organelle – jądra, aksostyle, wici Rodzaj: Giardia

Typ: Sarcomastigophora Podtyp: Mastigophora – wiciowce Rząd: Kinetoplastida W rozwoju występuje – cyklomorfoza - zmiana postaci pierwotniaka wraz ze zmianą żywiciela (kręgowiec – bezkręgowiec). Postacie: • Trypanosoma (trypomastigota) • Kritidia (epimastigota) • Leptomonas (promastigota) • Leiszmania (amastigota)

Cyklomorfoza

trypomastigota Trypanosoma (kręgowce)

epimastigota Crithidia (bezkręgowce)

promastigota Leptomonas (bezkręgowce)

amastigota Leishmania (kręgowce i bezkręgowce

Typ: Sarcomastigophora Podtyp: Sarcodina - zarodziowce • Ciało nie jest osłonięte pelikulą, tworzą pseudopodia lub małe wypustki protoplazmy. Jeśli występuje wić to tylko okresowo w pewnym stadium rozwoju lub okresie życia.

Typ: Apicomplexa • Organizmy wyłącznie pasożytnicze, przystosowane do pasożytnictwa wewnątrzkomórkowego. • Organelle tworzą ciało biegunowe - kompleks apikalny – na przednim końcu komórki, składa się z pierścienia apikalnego, konoidu i roptri. np.Toxoplasma gondii

Typ: Apicomplexa • Rozmnażanie bezpłciowe: • Podział na wiele postaci potomnych – schizogonia, • Wytworzeniu z komórek macierzystych dwóch komórek – endodyogenia • Wytworzeniu z komórek macierzystych więcej komórek – endopolygenia,

• Rozmnażanie płciowo

Typ: Apicomplexa • Cykl rozwojowy – -schizogonię, – gamogonię i – sporogonię końcowy etap rozmnażania płciowego polegający na wielokrotnym podziale zygoty.

Typ: Ciliophora - orzęski • Kształt ciała stały, owalny • Narząd ruchu – krótkie undulipodia o charakterze rzęsek • Aparat jądrowy : mikroi makronukleus • Koniugacja Przykład – rodzaj Balantidium, Buxtonella

Pierwotniaki Entamoeba histolytica Naegleria fowleri Acanthamoeba spp. Cryptosporidium parvum Sarcocystis hominis: S. suihominis S. bovihominis Toxoplasma gondii

Królestwo : Protista Podkrólestwo : Protozoa Typ : Sarcomastigophora Rodzaj : Entamoeba Entamoeba histolytica – pełzak czerwonki

Ameboza (pełzakowica) • Wg WHO ok. 1 % ludzi jest zarażonych E. histolytica • Śmiertelność rocznie : 40 000 – 110 000 • Rozprzestrzenienie w krajach cieplejszych (region tropikalny, subtropikalny)

Entamoeba histolytica Trofozoit • • • • •

12 -60 µm wielkości zmienny kształt ektoplazma, endoplazma jądro, wodniczki porusza się dzięki nibynóżkom • wrażliwy na warunki środowiska

Entamoeba histolytica • Cysta 10-20 µm • Okrągła, owalna • 1-4 jądra (rzadziej więcej) • Wodniczka • Postać przetwalnikowa, inwazyjna !!!

Ameboza (pełzakowica) • Formy inwazyjne (cysty) w pożywieniu, wodzie, glebie • Cysty przeżywają : – w wilgotnej glebie przez 8-12 dni, – W wodzie 9-30 dni, – W wodzie w temp. 4C przez ok 3 miesiące

• Nie niszczy je chlorowanie wody

Źródła zarażenia • Bezobjawowi nosiciele • Z przewlekłą chorobą

• Bardziej podatne na inwazję są osoby: – niedożywione, – nieprawidłowo odżywiające się (dieta wysoko węglowodanowa), – alkoholicy, – osoby z obniżoną odpornością, – z defektami genetycznymi,

Ameboza (pełzakowica) - rozwój • Ekscystacja w jelicie (uwalnianie z cysty) • Namnażanie przez podział • Encystacja w jelicie (tworzenie cyst) • Przechodzenie do innych narządów (pełzaki chorobotwórcze)

Ameboza (pełzakowica) PATOGENNA : • Entamoeba histolytica • Jelito grube

Uznawane za niepatogenne : • Entamoeba coli • Entamoeba dispar

Ameboza (pełzakowica) OBJAWY • Inkubacja 2-25 dni • Często przebieg bezobjawowy • Pierwotniaki mogą z krwią dostawać do innych narządów

Ameboza (pełzakowica) OBJAWY Ostra ameboza jelitowa • • • • • • •

Biegunki – od łagodnych do intensywnych kał z domieszką śluzu i krwi Stolce mają zapach zgnilizny Bóle brzucha Wymioty Wychudzenie Śmierć

Przewlekła ameboza jelitowa (objawy trwają dłużej niż miesiąc)

• • • •

Łagodne biegunki Zaparcia Utrzymywanie objawów przez kilka lat Wrzodziejące zapalenie jelita

• Pełzakowe zapalenie wątroby • Pełzakowy ropień wątroby • Wynik przeniesienia pełzaków do wątroby z krwią

• Postać płucna ropnie zwykle w prawym płucu

• Postać mózgowa (u 1-2% zarażonych !) pojedyncze lub liczne ropnie - bóle głowy wymioty, napady padaczkowe zmiany osobowości (najczęściej przy współwystępowaniu ropnia wątroby)

Ameboza (pełzakowica) OBJAWY • Ropnie stwierdza się niekiedy w innych narządach np. skórze

DIAGNOSTYKA • Poszukiwanie cyst lub trofozoitów w kale (w świeżym lub barwionym) lub tkankach • Hodowle na podłożach • USG, RTG, tomografia • Testy : ELISA

Ameboza (pełzakowica) E. histolytica ZAPOBIEGANIE • Przestrzeganie zasad higieny • Mycie i obieranie owoców • Picie wody przegotowanej lub butelkowanej • Żywność zabezpieczyć przed muchami, mechanicznymi przenosicielami

Ameboza (pełzakowica) wywoływana przez pełzaki fakultatywnie pasożytnicze • Naegleria fowleri • żyje w wodzie, glebie, powietrzu • Postać pełzakowata (porusza się dzięki płatowatym wypustkom lobopodiom),

wiciowa, cysta

• Zachorowania w Europie Azji oraz USA RPA Australii

Ameboza (pełzakowica) wywoływana przez pełzaki fakultatywnie pasożytnicze • Naegleria fowleri • Częste zachorowania u osób uprawiających sporty wodne • 1. Objawy zbliżone do infekcji układu oddechowego • 2. Zapalenie mózgu i opon mózgowych

Ameboza (pełzakowica) wywoływana przez pełzaki fakultatywnie pasożytnicze • Acanthamoeba spp. • Trofozoity (porusza się dzięki kolcowatym wypustkom akantopodiom) i cysty • Pospolite na całym świecie • Częste w układzie oddechowym ludzi i zwierząt • Powszechnie występują w wodzie i glebie • Szczególnie groźne przy AIDS

Ameboza (pełzakowica) wywoływana przez pełzaki fakultatywnie pasożytnicze

• Acanthamoeba spp. • W tkankach znajduje się trofozoity i cysty • Zapalenie mózgu śmiertelność 100% • Zapalenie rogówki • Zapalenie płuc • Ziarniniaki w skórze

KRYPTOSPORYDIOZA • Przyczyna

Pierwotniaki z rodzaju Cryptosporidium Między innymi: Cryptosporidium hominis Cryptosporidium parvum Cryptosporidium muris Cryptosporidium felis

Cryptosporidium spp. • Pierwotniaki kosmopolityczne • Występują w postaci: – trofozoitu o długości 1,5 – 6 µm – oocysty 4 – 6 µm długości.

Cryptosporidium spp. - lokalizacja • w jelicie cienkim, • rzadziej w układzie oddechowym.

Cryptosporidium spp. – cykl rozwojowy

Oocysty :

Oocysty o bardzo cienkiej ściance [20%] , w obrębie jelita dochodzi do ich pękania i uwolnienia sporozoitów . Dochodzi do autoinwazji. Oocysty o grubszej otoczce są wydalane z kałem do środowiska zewnętrznego

Cryptosporidium spp cykl rozwojowy

źródła zarażenia • zjedzenie inwazyjnych oocyst znajdujących się w środowisku (żywność, woda), baseny kąpielowe. • ewentualnie droga aerogenna, wniknięcie oocyst do jamy nosowej, np. wraz z wdychanym kurzem. • Dawki inwazyjne pasożyta są niewielkie, około 10 oocyst może zarazić osobę immunokompetentną.

KRYPTOSPORYDIOZA • Z gleby pierwotniak może przedostawać się do wód gruntowych skażając ujęcia wody pitnej • W zbiornikach wodnych – rzekach, strumieniach, ściekach (także oczyszczonych, basenach (nawet filtrowanych), w uzdatnionej wodzie wodociągowej • Kurz wokół ferm zwierząt zarażenia aerogenne

• Oocysty odporne są na działanie większości środków dezynfekujących • Tracą inwazyjność w temperaturze 65 C po 30 min., i w temp. poniżej 0 C

KRYPTOSPORYDIOZA Inwazja o charakterze środowiskowym z możliwością transmisji : – człowiek – środowisko – człowiek, – zwierzę – środowisko - człowiek – człowiek – środowisko – zwierzę

KRYPTOSPORYDIOZA Niebezpieczne dla • osobników wyniszczonych • starszych • z zaburzeniami systemu odpornościowego

Objawy

• Krótkotrwałe biegunki (utrata do 12 l płynów/dzień) • Bóle brzucha, nudności, wymioty, gorączka, złe samopoczucie, anoreksja • U chorych na AIDS – pasożyt w drogach żółciowych – bóle w prawej części brzucha, gorączka, nudności, wymioty

Objawy • U osób z obniżoną odpornością – układ oddechowy – kaszel, duszność, gorączka • U osób z niedoborami odpornościowymi także w innych narządach (głównie pęcherzyk i drogi żółciowe oraz układ oddechowy)

KRYPTOSPORYDIOZA • Częstość występowania Cryptosporidium wśród osób z biegunkami wynosi 0,1–27% w krajach rozwiniętych i 0,1–37,5% w krajach rozwijających się • Skażenia występują na terenach o dużym zagęszczeniu zwierząt /Holandia /

KRYPTOSPORYDIOZA rozpoznawanie • Rozmaz kału barwiony metodą Ziehl-Neelsena i poszukiwanie małych oocyst • Metody fluorescencyjne • Testy immunologiczne – ELISA – do wykrywania koproantygenów

KRYPTOSPORYDIOZA zapobieganie • Higiena osobista i sanitarna • Badanie kału zwierząt – jako obornik na pola i łąki, skąd oocysty mogą dostać się do rzek, strumieni, zbiorników wodnych • Czystość wody w basenach, wodociągach – chlorowanie nie niszczy oocyst • U ludzi z niedoborami immunologicznymi – gotowanie przez 3 min. wody do picia, filtrowanie – filtry o wielkości ok. 1um. • Pasteryzacja mleka – 15 s. w temp. 71,7C niszczy oocysty
1,2ćwiczenie 2015-16

Related documents