16.Rozpoznawanie figur przestrzennych - zadania

4 Pages • 430 Words • PDF • 253.4 KB
Uploaded at 2021-09-24 17:32

This document was submitted by our user and they confirm that they have the consent to share it. Assuming that you are writer or own the copyright of this document, report to us by using this DMCA report button.


Temat: Rozpoznawanie figur przestrzennych - zadania *​ zad 1 str 215 odpowiedzi: a) 2-kwadrat, 5-trapez, 6-sześciokąt, 9-trójkąt, 10-pięciokąt, 11-trójkąt, b) 3-pięciokąt, c) 1 i 12-stożek, 4 i 7-walec, 8-kula. Dzisiaj będziemy ćwiczyć rozpoznawanie figur przestrzennych rozwiązując zadania z podręcznika. Każde zadanie, które będziemy robić omówię Wam. Przepisujecie tylko to, co jest niebieską czcionką.* zad. 3 str. 216​podręcznik ❖ (1)​figura z przodu to trójkąt, więc może to być albo ostrosłup, albo stożek. Gdy spojrzymy z góry mamy koło. Więc tylko ​ STOŻEK z przodu i z boku jest trójkątem, a z góry widzimy koło​ . ❖ (2)​figura z przodu to kwadrat, więc może to być graniastosłup lub walec. Gdy spojrzymy z góry mamy znowu kwadrat. Bryła, która​z góry, z przodu i z boku jest kwadratem to SZEŚCIAN. ❖ (3)​figura z przodu to kwadrat, więc może to być graniastosłup lub walec. Gdy spojrzymy z góry mamy koło. ​ WALEC​ , to bryła, która ​ z przodu i z boku jest kwadratem, a z góry kołem. ❖ (4)​figura z przodu to trójkąt, więc może to być albo ostrosłup, albo stożek. Ale gdy spojrzymy z góry, to widzimy kwadrat z przekątnymi, a te przekątne to krawędzie boczne. ​ OSTROSŁUP O PODSTAWIE KWADRATU​z przodu i z boku jest trójkątem, a z góry to kwadrat z przekątnymi. ❖ (5)​figura z przodu, z góry i z boku jest prostokątem. Tylko PROSTOPADŁOŚCIAN​​ z góry, z przodu i z boku wygląda jak prostokąt. ❖ (6) ​ figura z przodu, z góry i z boku jest kołem. Tylko ​ KULA​​ z każdej strony wygląda jak koło.

zad. 5 str. 216​podręcznik

zad. 8 str. 217​podręcznik a) Wysokość, szerokość i głębokość kuli to są te same wymiary. Wysokość kuli = dwóm promieniom kuli (średnica). Promień kuli ma 7,5 cm, a średnica 7,5 cm * 2 = 15 cm. Pudełko o wymiarach 18 cm x 16 cm x 14 cm nie zmieści tej kuli, gdyż jeden wymiar jest mniejszy od 15 cm. b) Pudełko ma wymiary 2 dm x 21 cm x 134 mm, czyli 200 mm x 210 mm x 134 mm. W każdym z tych wymiarów musi zmieścić się ta sama wartość. Największą średnicą dla kuli może być wymiar 134 mm, gdyż każdy z trzech podanych wymiarów pudełka jest równy lub większy od 134 mm.

zad. 9 str. 217​podręcznik

zadanie domowe niebieski zeszyt ćwiczeń zad. 1 i 2 str 34, zad. 5 str 35 *Osoby, które oddały do sprawdzenia ćwiczenia wpisują tylko odpowiedzi do tych zadań, które umieszczam poniżej. NIC NIE TRZEBA Z TYCH ZADAŃ DOMOWYCH PRZEPISYWAĆ DO ZESZYTU!*

Odpowiedzi przesyłacie na adres ​ [email protected] Do następnej lekcji :-) Katarzyna Kuźniarska
16.Rozpoznawanie figur przestrzennych - zadania

Related documents

4 Pages • 430 Words • PDF • 253.4 KB

1 Pages • 104 Words • PDF • 497.9 KB

3 Pages • 282 Words • PDF • 503.6 KB

2 Pages • 58 Words • PDF • 218.7 KB

18 Pages • 2,204 Words • PDF • 2.5 MB

4 Pages • 1,281 Words • PDF • 427.4 KB

2 Pages • 744 Words • PDF • 327 KB

2 Pages • 564 Words • PDF • 209.1 KB

9 Pages • 2,107 Words • PDF • 572.3 KB

43 Pages • 5,394 Words • PDF • 1.7 MB

1 Pages • 222 Words • PDF • 43.9 KB

10 Pages • 2,603 Words • PDF • 348 KB