1.8 Geografia fizyczna Polski - klucz odpowiedzi

8 Pages • 2,910 Words • PDF • 271.4 KB
Uploaded at 2021-09-24 16:59

This document was submitted by our user and they confirm that they have the consent to share it. Assuming that you are writer or own the copyright of this document, report to us by using this DMCA report button.


Klucz odpowiedzi do sprawdzianu wiedzy i umiejętności z działu Środowisko przyrodnicze Polski Zakres podstawowy. Grupa A

Nr zad.

Przewidywana odpowiedź

Kryteria zaliczenia

Maks. liczba punktów

1.

Zwrotnikowa kontynentalna.

Za podanie prawidłowej nazwy. . 1 p.

1

2.

Toruń, Wrocław, Kielce, Zakopane.

Za prawidłowe wpisanie: – 2 miast . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 p. – 3–4 miast . . . . . . . . . . . . . . . . 2 p.

2

3.

Przykładowe wyjaśnienie: w Polsce wschodniej częściej występuje masa powietrza polarnokontynentalnego, którego napływ zimą powoduje występowanie ujemnej temperatury powietrza.

Za prawidłowe wyjaśnienie. . . . . 1 p.

1

4.

a) Deltowe. b) Przybrzeżne. c) Polodowcowe morenowe. d) Polodowcowe cyrkowe.

Za prawidłowe wpisanie: – 2 typów genetycznych . . . . . . . 1 p. – 3–4 typów genetycznych . . . . . 2 p.

2

5.

Przykładowy opis: Jezioro przybrzeżne jest pozostałością dawnej zatoki morskiej, która została zamknięta przez mierzeję zbudowaną przez prąd przybrzeżny. Przykłady: Łebsko, Jamno, Gardno, Wicko.

Za prawidłowy opis . . . . . . . . . . 1 p. Za podanie nazwy: – 1 jeziora . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 p. – 2 jezior . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 p.

3

6.

a – c – d – b – e

Za prawidłowe wpisanie: – pierwszego i ostatniego wydarzenia. . . . . . . . . . . . . . . . 1 p. – wszystkich wydarzeń . . . . . . . . 2 p.

2

7.

Surowiec mineralny: węgiel kamienny. Przykładowe sposoby wykorzystania: –– do produkcji energii elektrycznej i energii cieplnej –– w przemyśle farmaceutycznym –– w przemyśle koksowniczym –– w przemyśle hutniczym.

Za rozpoznanie surowca . . . . . . . 1 p. Za podanie 1 sposobu wykorzystania . . . . . . . . . . . . . . 1 p.

3

8.

a) Działalność rzeki. b) Działalność lądolodu.

Za podanie czynnika dla: – 1 krainy. . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 p. – 2 krain. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 p.

2

9.

Przykładowe wyjaśnienie: Góry Świętokrzyskie nie są tak wysokie jak Tatry, ponieważ zostały sfałdowane dużo wcześniej, w erze paleozoicznej, podczas fałdowania hercyńskiego, zaś Tatry – podczas fałdowania alpejskiego. Proces niszczenia Gór Świętokrzyskich trwa dużo dłużej, dlatego są one niższe od Tatr.

Za prawidłowe wyjaśnienie. . . . . 1 p.

1

10.

a) Czarne ziemie. b) Mady.

Za prawidłowe wpisanie gleb: – 1 krainy. . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 p. – 2 krain. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 p.

2

11.

Parki Narodowe: Biebrzański, Narwiański, Białowieski, Kampinoski, Poleski.

Za prawidłowe wpisanie: – 2–3 nazw. . . . . . . . . . . . . . . . . 1 p. – 4 nazw. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 p.

2

31

12.

c)

Za zaznaczenie właściwego opisu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 p.

1

13.

a) Wieprz, Pilica, Bzura, Raba. b) Warta, Nysa Kłodzka, Stobrawa.

Za prawidłowe przyporządkowanie: – 4–5 nazw rzek . . . . . . . . . . . . . 1 p. – 6–7 nazw rzek . . . . . . . . . . . . . 2 p.

2

32

Klucz odpowiedzi do sprawdzianu wiedzy i umiejętności z działu Środowisko przyrodnicze Polski Zakres podstawowy. Grupa B

Nr zad.

Przewidywana odpowiedź

Kryteria zaliczenia

Maks. liczba punktów

1.

Powietrze arktyczne.

Za podanie prawidłowej nazwy. . 1 p

1

2.

Białystok, Warszawa, Toruń, Wrocław.

Za prawidłowe wpisanie: – 2 miast . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 p. – 3–4 miast . . . . . . . . . . . . . . . . 2 p.

2

3.

Przykładowe wyjaśnienie: w Polsce wschodniej częściej występuje masa powietrza polarnokontynentalnego, którego napływ latem powoduje występowanie temperatur powietrza powyżej 20°C, zaś w części zachodniej napływa powietrze polarnomorskie przynoszące ochłodzenie.

Za prawidłowe wyjaśnienie. . . . . 1 p.

1

4.

a) Przybrzeżne. b) Polodowcowe morenowe. c) Polodowcowe rynnowe. d) Deltowe.

Za prawidłowe wpisanie: – 2 typów genetycznych . . . . . . . 1 p. – 3–4 typów genetycznych . . . . . 2 p.

2

5.

Przykładowy opis: jezioro rynnowe powstawało pod lodowcem lub przed czołem lodowca, w wyniku erozji rzek płynących pod lodem lub w wyniku erozji samego lodowca żłobiącego teren. Przykłady: Hańcza, Jeziorak, Gopło, Raduńskie.

Za prawidłowe wyjaśnienie. . . . . 1 p. Za podanie nazwy: – 1 jeziora . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 p. – 2 jezior . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 p.

3

6.

b – e – a – d – c

Za prawidłowe wpisanie: – pierwszego i ostatniego wydarzenia. . . . . . . . . . . . . . . . 1 p. – wszystkich wydarzeń . . . . . . . . 2 p.

2

7.

Surowiec mineralny: sól kamienna. Przykładowe sposoby wykorzystania: –– w gospodarstwach domowych –– w przemyśle chemicznym –– w przemyśle spożywczym.

Za rozpoznanie surowca . . . . . . . 1 p. Za podanie 1 sposobu wykorzystania . . . . . . . . . . . . . . 1 p.

3

8.

a) Ruchy górotwórcze. b) Działalność morza.

Za podanie czynnika dla: – 1 krainy. . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 p. – 2 krain. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 p.

2

9.

Przykładowe wyjaśnienie: Sudety nie są tak wysokie jak Tatry, ponieważ zostały sfałdowane dużo wcześniej, w erze paleozoicznej, podczas fałdowania hercyńskiego, zaś Tatry – podczas fałdowania alpejskiego. Proces niszczenia Sudetów trwa dużo dłużej, dlatego są one niższe od Tatr.

Za prawidłowe wyjaśnienie. . . . . 1 p.

1

a) Czarnoziemy. b) Czarne ziemie.

Za prawidłowe wpisanie gleb: – 1 krainy. . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 p. – 2 krain. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 p.

2

10.

33

11.

Parki Narodowe: Drawieński, Wigierski, Wielkopolski, Bory Tucholskie, Ujście Warty.

Za prawidłowe wpisanie: – 2–3 nazw. . . . . . . . . . . . . . . . . 1 p. – 4 nazw. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 p.

2

12.

b)

Za zaznaczenie właściwego opisu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 p.

1

13.

a) Dunajec, Pilica, Bug, Brda. b) Nysa Łużycka, Barycz, Noteć.

Za prawidłowe przyporządkowanie: – 4–5 nazw rzek . . . . . . . . . . . . . 1 p. – 6–7 nazw rzek . . . . . . . . . . . . . 2 p.

2

34

Klucz odpowiedzi do sprawdzianu wiedzy i umiejętności z działu Środowisko przyrodnicze Polski Zakres rozszerzony. Grupa A

Nr zad.

Przewidywana odpowiedź

Kryteria zaliczenia

Maks. liczba punktów

1.

1. Amplituda rocznej temperatury powietrza powyżej 23°C we wschodniej części kraju. 2. Maksimum opadów latem.

Za podanie: – 1 cechy . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 p. – 2 cech . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 p.

2

2.

Szczecin. Występuje tu najmniejsza amplituda rocznej temperatury powietrza (18,2°C), najbardziej łagodne są zimy.

Za podanie prawidłowej nazwy miasta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 p. Za 1 argument uzasadniający . . . 1 p.

2

Za prawidłowe wyjaśnienie. . . . . 1 p.

3.

Przykładowe wyjaśnienie: obszar Polski był kilkakrotnie objęty zlodowaceniem, po raz ostatni zlodowaceniem Wisły. W wyniku działalności lądolodu i wód lodowcowych powstała duża liczba jezior w pasie pojezierzy. Żaden inny czynnik nie prowadzi do powstania tak dużej liczby jezior na małym obszarze.

4.

a) Granity i gnejsy. b) Wapienie.

Za podanie skał dla 1 obszaru. . . 1 p.

5.

A. Wyniesienie Mazursko-Suwalskie. B. Monoklina Przedsudecka. C. Zapadlisko Przedkarpackie. D. Zapadlisko Śląsko-Krakowskie.

Za prawidłowe podpisanie nazw: – 2 jednostek . . . . . . . . . . . . . . . 1 p. – 3 jednostek . . . . . . . . . . . . . . . 2 p. – 4 jednostek . . . . . . . . . . . . . . . 3 p.

3

6.

Przykładowe cechy rzeźby staroglacjalnej: –– obszar płaski, wyrównany –– brak jezior polodowcowych –– małe różnice wysokości względnej –– wyraźnie zaznaczone pradoliny –– pozostałościami ciągów moren czołowych są wysoczyzny porozcinane przez doliny rzeczne.

Za podanie 1 poprawnej cechy rzeźby. . . . . . . . . . . . . . . . 1 p.

3

7.

Nazwa krainy geograficznej: Nizina Mazowiecka. Nazwa układu rzecznego: promienisty.

Za podanie nazwy: – krainy. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 p. – układu rzecznego. . . . . . . . . . . 1 p.

2

8.

Przykładowe przyczyny: –– nagłe topnienie śniegu wiosną –– duże sumy opadów deszczu –– gwałtowne opady deszczu –– silne wiatry wiejące na wybrzeżu, powodujące powstanie tzw. „cofki”.

Za 1 prawidłową przyczynę. . . . . 1 p.

2

9.

Ocena: Nizina Śląska ma lepsze warunki dla rozwoju ogrodnictwa. Przykładowe argumenty: –– na Nizinie Śląskiej okres wegetacji trwa dłużej (ponad Za prawidłową ocenę i podanie: 220 dni), zaś na Pojezierzu Suwalskim tylko 190 dni – 1 argumentu . . . . . . . . . . . . . . 1 p. –– na Pojezierzu Suwalskim częściej występują przy– 2 argumentów. . . . . . . . . . . . . 2 p. mrozki wiosenne –– na Nizinie Śląskiej występują bardziej żyzne gleby (duży udział czarnych ziem, czarnoziemów, brunatnych, mad).

2

35

1

2

10.

a) Wiatr. b) Lodowiec górski. c) Wody lodowcowe. d) Lądolód.

Za 1 czynnik rzeźbotwórczy . . . . 1 p.

4

11.

a) (...) wyżyn. b) (...) dla minionych okresów geologicznych. c) (...) drzew iglastych. d) (...) mada rzeczna.

Za poprawne uzupełnienie 1 zdania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 p.

4

12.

Przykładowe elementy: –– rzeźba wysokogórska –– rzeźba polodowcowa –– rośliny – relikty –– piętra roślinne –– charakterystyczne zwierzęta, np. świstaki, kozice.

Za 1 poprawny element . . . . . . . 1 p.

3

13.

a) Żuławy Wiślane. b) Pojezierze Suwalskie. c) Sudety.

Za rozpoznanie 1 krainy . . . . . . . 1 p.

3

14.

a) 3 b) 4 c) 5 d) 1

Za prawidłowe przyporządkowanie: – 2 surowców. . . . . . . . . . . . . . . 1 p. – 3 surowców. . . . . . . . . . . . . . . 2 p. – 4 surowców. . . . . . . . . . . . . . . 3 p.

3

15.

Przykładowe argumenty: –– złoża rudy zalegają bardzo głęboko, w podłożu platformy prekambryjskiej, więc ich eksploatacja będzie bardzo kosztowna –– wydobycie całkowicie zniszczy okoliczny krajobraz, a obszar ten graniczy z Suwalskim Parkiem Krajobrazowym, w którym chroniony jest krajobraz młodoglacjalny –– wydobycie spowoduje powstanie leja depresyjnego, obniżenie poziomu wód podziemnych, a w konsekwencji przyczyni się do częściowego zaniku okolicznych jezior.

Za podanie 1 argumentu. . . . . . . 1 p.

2

36

Klucz odpowiedzi do sprawdzianu wiedzy i umiejętności z działu Środowisko przyrodnicze Polski Zakres rozszerzony. Grupa B

Nr zad.

Przewidywana odpowiedź

Kryteria zaliczenia

Maks. liczba punktów

1.

1. Suma opadów rocznych 600 mm. 2. Częsty napływ powietrza PPm.

Za podanie: – 1 cechy . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 p. – 2 cech . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 p.

2

2.

Suwałki. Występuje tu największa amplituda rocznej temperatury powietrza (20,5°C), najbardziej surowe są zimy.

Za podanie prawidłowej nazwy miasta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 p. Za 1 argument uzasadniający . . . 1 p.

2

3.

Przykładowe wyjaśnienie: Morze Bałtyckie powstało w wyniku wytopienia się lądolodu skandynawskiego i ruchów pionowych Półwyspu Skandynawskiego. W niektórych okresach dziejów geologicznych ląd podnosił się na tyle, że przestawał istnieć przesmyk łączący Bałtyk z Morzem Północnym.

Za prawidłowe wyjaśnienie. . . . . 1 p.

1

4.

a) Flisz karpacki (piaskowce, zlepieńce, łupki). b) Ganity.

Za podanie skał dla 1 obszaru. . . 1 p.

2

5.

A. Karpaty. B. Niecka Miechowska. C. Wyniesienie Sławatycz. D. Wyniesienie Łeby.

Za prawidłowe podpisanie nazw: – 2 jednostek . . . . . . . . . . . . . . . 1 p. – 3 jednostek . . . . . . . . . . . . . . . 2 p. – 4 jednostek . . . . . . . . . . . . . . . 3 p.

3

6.

Przykładowe cechy rzeźby młodoglacjalnej: –– obszar pagórkowaty, falisty –– duże różnice wysokości względnej –– liczne jeziora polodowcowe –– wyraźnie zaznaczone ciągi moren czołowych.

Za podanie 1 poprawnej cechy rzeźby . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 p.

3

7.

Nazwa krainy geograficznej: Pojezierze Wielkopolskie. Nazwa układu rzecznego: kratowy.

Za podanie nazwy: – krainy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 p. – układu rzecznego. . . . . . . . . . . 2 p.

2

8.

Przykładowe przyczyny: –– wycinanie lasów w obszarze górnego dorzecza rzek –– zagospodarowanie terasy zalewowej pod osiedla –– zabudowanie terasy zalewowej betonem i asfaltem lub innymi materiałami utrudniającymi przesiąkanie wody –– złe zabezpieczenie wałów przeciwpowodziowych.

Za 1 prawidłową przyczynę. . . . . 1 p.

2

9.

Ocena: Nizina Szczecińska ma lepsze warunki dla rozwoju ogrodnictwa. Przykładowe argumenty: –– na Nizinie Szczecińskiej okres wegetacji trwa dłużej Za prawidłową ocenę i podanie: (ponad 220 dni), zaś na Nizinie Podlaskiej tylko 190 dni – 1 argumentu . . . . . . . . . . . . . . 1 p. –– na Nizinie Podlaskiej częściej występują przymrozki – 2 argumentów. . . . . . . . . . . . . 2 p. wiosenne –– na Nizinie Szczecińskiej występują bardziej żyzne gleby (duży udział czarnych ziem, brunatnych).

2

37

10.

a) Morze. b) Wody deszczowe. c) Wody lodowcowe. d) Wietrzenie mrozowe (fizyczne).

Za 1 czynnik rzeźbotwórczy. . . . . 1 p.

4

11.

a) (...) nizin środkowopolskich. b) (...) niewystępująca nigdzie poza określonym terenem. c) (...) liściastych. d) (...) czarnoziemy.

Za poprawne uzupełnienie 1 zdania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 p.

4

12.

Przykładowe elementy: –– gołoborza –– Puszcza Jodłowa –– krajobraz starych gór –– kaptaż.

Za 1 poprawny element . . . . . . . 1 p.

3

13.

a) Wyżyna Lubelska. b) Nizina Śląska. c) Wyżyna Krakowsko-Częstochowska.

Za rozpoznanie 1 krainy . . . . . . . 1 p.

3

14.

a) 3 b) 4 c) 1 d) 2

Za prawidłowe przyporządkowanie: – 2 surowców. . . . . . . . . . . . . . . 1 p. – 3 surowców. . . . . . . . . . . . . . . 2 p. – 4 surowców. . . . . . . . . . . . . . . 3 p.

3

15.

Przykładowe argumenty: –– złoża zawierają bardzo bogate rudy wielu metali –– w Polsce nie wydobywa się rudy żelaza, więc eksploatacja ich w tym terenie zmniejszyłaby import Polski –– tak duża inwestycja spowodowałaby rozwój gospodarczy regionu, powstanie wielu miejsc pracy.

Za 1 argument . . . . . . . . . . . . . . 1 p.

2

38
1.8 Geografia fizyczna Polski - klucz odpowiedzi

Related documents

8 Pages • 2,910 Words • PDF • 271.4 KB

3 Pages • 925 Words • PDF • 2.2 MB

22 Pages • 4,917 Words • PDF • 1.2 MB

6 Pages • 2,363 Words • PDF • 254.5 KB

4 Pages • 790 Words • PDF • 321.9 KB

8 Pages • 826 Words • PDF • 251.8 KB

4 Pages • 686 Words • PDF • 332.7 KB

8 Pages • 2,627 Words • PDF • 4.2 MB

11 Pages • 2,367 Words • PDF • 561.1 KB

2 Pages • 789 Words • PDF • 417.8 KB

5 Pages • PDF • 994.8 KB

21 Pages • 5,848 Words • PDF • 228.1 KB