1.Trójkąty i czworokąty Odpowiedzi

6 Pages • 997 Words • PDF • 32.3 KB
Uploaded at 2021-09-24 17:07

This document was submitted by our user and they confirm that they have the consent to share it. Assuming that you are writer or own the copyright of this document, report to us by using this DMCA report button.


Trójkąty i czworokąty

– odpowiedzi

GRUPA A 1. A 2. 3 m 3. F, F, P 4. D 5. C 6. F, F, F, P 7. A 8. B 9. D 10. A 11. F, F, P, P 12. 9 cm 13. Tak, ponieważ można podać przykład takiego trapezu: trapez równoramienny, którego kąty przy jednym ramieniu mają miary 120∘ i 60∘. 14. 110∘, 70∘, 65∘, 115∘ 15. 14 14 29 16. 17. Nie, ponieważ najdłuższy bok ma co najmniej 21 cm. 18. C 19. 20. 7,2 cm2 2

1

*21. 1 trójkąt o boku 3 𝑎, 5 trójkątów o boku 3 𝑎

GRUPA B 1. B 2. 1,6 m 3. F, P, F 4. A 5. A 6. F, F, P, F 7. D 8. B 9. C 10. B 11. F, P, F, F 12. 8 cm 13. Tak, ponieważ można podać przykład takiego trapezu: trapez równoramienny, którego kąty przy jednym ramieniu mają miary 40∘ i 140∘. Copyright © Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe

14. 120∘, 60∘, 58∘, 122∘ 8 15. 4 25

16. 17. Nie, ponieważ najdłuższy bok ma co najmniej 18 cm. 18. C 19. 20. 6,8 cm2 1

3

*21. 7 trójkątów o boku 4 𝑎, 1 trójkąt o boku 4 𝑎

GRUPA C 1. C 2. 4 m 3. F, P, F 4. D 5. B 6. P, F, F, F 7. A 8. C 9. A 10. D 11. P, F, P, P 12. 6 cm 13. Tak, ponieważ można podać przykład takiego trapezu: trapez równoramienny, którego kąty przy jednym ramieniu mają miary 30∘ i 150∘. 14. 110∘, 70∘, 63∘, 117∘ 15. 2,4 16. 17. Nie, ponieważ najdłuższy bok ma co najmniej 14 cm. 18. D 19. 20. 8 cm2 1

1

*21. 3 trójkąty o boku 2 𝑎, 4 trójkąty o boku 4 𝑎

GRUPA D 1. C 2. 60 cm 3. F, P, P 4. B 5. B 6. F, F, P, P Copyright © Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe

7. C 8. A 9. B 10. B 11. P, P, P, P 12. 7 cm 13. Tak, ponieważ można podać przykład takiego trapezu: trapez równoramienny, którego kąty przy jednym ramieniu mają miary 160∘ i 20∘. 14. 140∘, 40∘, 61∘, 119∘ 1 15. 7 17

16. 17. Nie, ponieważ najdłuższy bok ma co najmniej 24 cm. 18. D 19. 20. 9,2 cm2 2

1

*21. 1 trójkąt o boku 3 𝑎, 5 trójkątów o boku 3 𝑎

GRUPA E 1. D 2. 3 m 3. P, P, F 4. C 5. D 6. F, P, F, F 7. D 8. B 9. B 10. D 11. F, P, F, F 12. 8 cm 13. Tak, ponieważ można podać przykład takiego trapezu: trapez równoramienny, którego kąty przy jednym ramieniu mają miary 35∘ i 145∘. 14. 130∘, 50∘, 57∘, 123∘ 15. 6 18 25 16. 17. Nie, ponieważ najdłuższy bok ma co najmniej 30 cm. 18. D 19. 20. 8,8 cm2 1

3

*21. 7 trójkątów o boku 4 𝑎, 1 trójkąt o boku 4 𝑎 Copyright © Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe

GRUPA F 1. B 2. 1 m 3. P, P, P 4. A 5. C 6. F, P, P, P 7. B 8. A 9. B 10. C 11. P, F, F, F 12. 6 cm 13. Tak, ponieważ można podać przykład takiego trapezu: trapez równoramienny, którego kąty przy jednym ramieniu mają miary 128∘ i 52∘. 14. 130∘, 50∘, 59∘, 121∘ 15. 8 32 41 16. 17. Nie, ponieważ najdłuższy bok ma co najmniej 28 cm. 18. B 19. 20. 5,6 cm2 1

1

*21. 3 trójkąty o boku 2 𝑎, 4 trójkąty o boku 4 𝑎

GRUPA G 1. C 2. 1 m 3. P, F, P 4. C 5. D 6. P, F, P, F 7. B 8. D 9. A 10. C 11. F, F, P, F 12. 10 cm 13. Tak, ponieważ można podać przykład takiego trapezu: trapez równoramienny, którego kąty przy jednym ramieniu mają miary 155∘ i 25∘. 14. 120∘, 60∘, 67∘, 113∘ Copyright © Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe

3 15. 9 13

16. 17. Nie, ponieważ najdłuższy bok ma co najmniej 10,5 cm. 18. C 19. 20. 9,6 cm2 1

3

*21. 7 trójkątów o boku 4 𝑎, 1 trójkąt o boku 4 𝑎

GRUPA H 1. B 2. 4 m 3. P, F, F 4. B 5. A 6. F, P, P, F 7. A 8. D 9. C 10. A 11. P, F, F, F 12. 10 cm 13. Tak, ponieważ można podać przykład takiego trapezu: trapez równoramienny, którego kąty przy jednym ramieniu mają miary 125∘ i 55∘. 14. 150∘, 30∘, 57∘, 123∘ 15. 9,6 16. 17. Nie, ponieważ najdłuższy bok ma co najmniej 16,5 cm. 18. A 19. 20. 7,6 cm2 2

1

*21. 1 trójkąt o boku 3 𝑎, 5 trójkątów o boku 3 𝑎

GRUPA I 1. D 2. 5 m 3. F, F, F 4. A 5. A 6. P, P, P, P 7. B Copyright © Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe

8. C 9. D 10. B 11. P, F, P, F 12. 11 cm 13. Tak, ponieważ można podać przykład takiego trapezu: trapez równoramienny, którego kąty przy jednym ramieniu mają miary 130∘ i 50∘. 14. 100∘, 80∘, 79∘, 101∘ 15. 12 16. 17. Nie, ponieważ najdłuższy bok ma co najmniej 17,5 cm. 18. A 19. 20. 8,4 cm2 1

1

*21. 3 trójkąty o boku 2 𝑎, 4 trójkąty o boku 4 𝑎

GRUPA J 1. D 2. 0,5 m 3. F, F, F 4. B 5. D 6. P, P, F, F 7. C 8. B 9. B 10. C 11. P, P, F, P 12. 11 cm 13. Tak, ponieważ można podać przykład takiego trapezu: trapez równoramienny, którego kąty przy jednym ramieniu mają miary 126∘ i 54∘. 14. 100∘, 80∘, 69∘, 111∘ 15. 4,8 16. 17. Nie, ponieważ najdłuższy bok ma co najmniej 21 cm. 18. B 19. 20. 4,8 cm2 1

3

*21. 7 trójkątów o boku 4 𝑎, 1 trójkąt o boku 4 𝑎

Copyright © Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe
1.Trójkąty i czworokąty Odpowiedzi

Related documents

1 Pages • 331 Words • PDF • 71.5 KB

6 Pages • 997 Words • PDF • 32.3 KB

9 Pages • PDF • 1.2 MB

13 Pages • 2,768 Words • PDF • 580.7 KB

58 Pages • 174 Words • PDF • 27.5 MB

1 Pages • 164 Words • PDF • 38.6 KB

4 Pages • 474 Words • PDF • 18.2 KB

4 Pages • 275 Words • PDF • 26.1 KB

6 Pages • 1,302 Words • PDF • 64.8 KB

6 Pages • 1,352 Words • PDF • 635 KB