3. Cykl komórkowy

4 Pages • 919 Words • PDF • 645.8 KB
Uploaded at 2021-09-24 07:36

This document was submitted by our user and they confirm that they have the consent to share it. Assuming that you are writer or own the copyright of this document, report to us by using this DMCA report button.


Cykl komórkowy                      

             

Podział komórek – proliferacja, rozrost, hiperplazja, Wzrost masy-przerost, hipertrofia Istota m. kom.-akrecja W fazie s wzrost DNA z 6do 12 pg; 1,8m do 3,6m Podwojenie epigenomu- w fazie S i G2; hemimetylacja cytozyny, odbudowa nukleosomów G1+S+G2=interfaza Cykliny i kinazy som bardzo ważne. cykliny to bialka, kinazy to enzymy zależne od cyklin oznaczane CDK W G1 jest punkt restrykcyjny R Komórki muszą go pokonać! Czyli przezwyciężyć inhibitor CKI-p16 muszą też nazbierać białka WAZNE W CHUJ!!! G1: D1/CDK4 D2/CDK4 D3/CDK6 S: E,A/CDK2 G2: B/CDK1 czyli MPF Współdziała on z CDC25 i kinazą WEE p16 nie pozwala wiazać się CDK z cyklinami po zadziałaniu sygnału: D1 produkowana w nadmiarze; wypiera kompetencyjnie p16 z CDK4/6; cykliny wiążą się z CDK; CDK wiąże się z ATP; kinaza CAK fosforeluje treoninę CDK w pozycji 16; D/CDK4/6 fosforelują-unieczyniają białko RB kompleksu RB/E2F; aktywacja E2F; wszystko (cykliny E, A i polimerazy DNA) ulega transkrypcji ; w końcu G1 przechodzi w S bo E/CDK2 przydatne w chuj, nie? W „R” sprawdza się DNA Uszkodzenia=zatrzymanie cyklu w G1 przez Chk2 bo hamowanie CDC25 Mutacje Chk2 = rak cyca lub musgu W G1 i S podział centrioli i centrosomów regulowany cyklinami A, E gdy cykliny E, A się wytworzą oraz zwiążą z CDK2 to komórka przechodzi w fazę S 10-100 nukleotydóf/s Taka ciekawostka: jakby synteza dna zaczynała się w 1 pkt to trwała by 1500 dni :/ Replikony= kompeksy białkowe przeprowadzające syntezę DNA: helikaza, polimerazy alfa i delta Helikaza= widełki Kohezyna-SA2 łączy centromery siostrzanych chromatyd, kohezyna-SA1 łączy razem z PCNA telomery Mechanizm reperacji DNA= kontrolowany przez ATM i ATR !!! ATM =wraz z kinazą WEE wyłącza cykl gdy uszkodzenie DNA np. pękniecie nici !!!ATR = zaburzenia widełek

 Jak wszystko jest stracone to wpierdala się nasz strażnik genomu p53 i robi tam niezłą kaszanę  W S i G2 następuje podwojenie i odbudowa epigenomu czyli hemimetylacja CG na nowej nici DNA; odtworzenie nukleosomów wraz z kodem histonowym= bookmarking lub pamięć komórkowa  W bookmarkinu bierze udział PCNA – antygen komórek proliferujących; wiąże enzymy niezbędne do metylacji/demetylacji DNA i modyfikacji histonów  NAP-1- przemieszcza histony do jądra; CAF, HIRA – łączą i odłączają histony z DNA  G2: około 2-4h; synteza białek reg. i enzymatycznych oraz pęcherzyki które posłużą później do powiększenia powierzchni błony kom. w cytokinezie – potrzebne do fazy M  Polo (Plk) - ważne kinazy: aktywacja cyklina/CDK, aktywacja CKD25, dojrzewanie centrosomów, wrzeciono, aktywacja APC, pierścień kurczliwy  Hamowanie w G2 odbywa się przez: aktywacja p52 które unieczynnia CDK1; aktywacja Chk2 która unieczynnia CDC25 i CDK1  Hamowane są także kom. zbyt małe aż się powiększą – dokładny mechanizm jest na stronie 52 nowego kawiaka. Moim zdaniem bez sensu się uczyć.  M – 30-180min;  Kariokineza – zanik organizacji jądra interfazowego, kondensacja chromatyny, rozdzielenie chromosomów; wytworzenie wrzeciona, rozpad wrzeciona, rekonstrukcja otoczki jądrowej i jąderka  Profaza, prometafaza, metafaza, anafaza, telofaza  Chyba to było tyle razy wałkowane że zaznaczę tylko nowe pojęcia:  Kinetochor- kompleksy białkowe otaczające centromer: wiąże mikrotubule kinetochorowe wrzeciona, pomaga ściągać chromosomy do biegunów bo ma kinezyny  Kondensyny- kompleksy odpowiadające za kondensację chromatyny; posiadają aktywność ATP-azową; kształt V, białka motorowe  Fosforylacja kondensyny przez CDK1 = aktywacja kondensyny= kondensacja chromatyny  Mikrotubule + MAP = wrzeciono podziałowe  W prometafazie następuje rozjebanie otoczki jądrowej za pomocą dyneiny/dynaktyny/p150 z nią związanych  Przemieszczanie chromosomów do biegunów – 2,5um/min  Pod koniec metafazy: centromery chromatyd siostrzanych połączone kohenzynami + separyna (taka proteaza)+ unieczynniające białko – sekuryna  Sekurynę defosforyluje CDC25 na początku anafazy. Następuje jej trawienie w proteasomach przez APC  Następuje uwolnienie chromatyd bo trawienie kohezyn  Za ruch chromosomów odpowiadają 4 mechanizmy „ślizgania”  W telofazie: defosforylacja nukleoliny i B23 jąderka  Chromosomy otaczane przez kompleksy CTCF: utrzymanie architektury, izolacja od czynników zmieniających stan epigenetyczny, pobudzenie transkrypcji  Pierścień kurczliwy jest z fil. aktynowych i ABP - głównie miozyna II. Także RHO (ROCK) biorą w tym udział  RHO- inaktywacja enzymu – fosfataza łancychów lekkich miozyny (MLCP) przez fosforylację. To hamuje defosfatazę ŁLM (MLCK), uczulenie na Ca2+, filamenty się ślizgają przy stałym poziomie Ca2+

 RHO- fosforyluje także łańcuchy lekkie miozyny II (MLC), aktywność ATPazy się włącza i miozyna przesuwa fil. aktynowe i zaciska pierścień  ciałko środkowe – powstaje w miejscu zwężenia cytoplazmy  Po M komórki mogą zrobić wiele rzeczy (kolejny cykl, samobójstwo, specjalizacja, staż, doktorat…)  endoreduplikacja – powstawanie kom. dwujądrowych – trofoblast, doczesna, megakariocyty produkujące płytki krwii, hepatocyty  mTOR – WŁĄCZA/ WYŁĄCZA CYKL  NFkB tak samo ale w układzie immunologicznym głównie  zmutowane protoonkogeny to onkogeny  Protoonkogeny ozanczamy 3 literami. przedrostek: c-komórkowe; v-wirusowe  produkty protoonkogenów: CDK, cykliny, białka sygnałowe, czynniki transkrypcji, białka receptorowe, cytokiny  białka supresorowe: RB, p53, CIP/KIP i INK4a  MDM rozkłada p53  inhibitory cyklu kodowane przez INK4: p15, p16, p18, p19. Hamują w G1  CIP/KIP: p21, p27, p57. Hamują w G1 lub M  jukstakrynia: przekazywanie sygnału przez wiążące się ze sobą cząsteczki białek adhezyjnych dwóch przylegających do siebie komórek  transdukcja=przekazanie  MAPERK: synteza nukleotydów, synteza białek, aktywacja proto- i onkogenów  wyróżnia się retro- lub bona- wirusy, i DNA wirusy ( adenowirusy, polima, opryszczki i brodawczaków)  Fragmenty DNA wirusów w ludzkim genomie to endogenne prowirusy. Stanowią do 8% ludzkiego genomu!!! Trochę z seminarium:   

APC promuje anafazę p53>p21>hamowanie G1 RHO ma znaczenie w pierścieniu kurczliwym
3. Cykl komórkowy

Related documents

4 Pages • 919 Words • PDF • 645.8 KB

98 Pages • 45,200 Words • PDF • 576.4 KB

198 Pages • 69,432 Words • PDF • 1.1 MB

59 Pages • 1,865 Words • PDF • 5.3 MB

3 Pages • 305 Words • PDF • 12.2 MB

6 Pages • 1,160 Words • PDF • 231 KB

5 Pages • 1,554 Words • PDF • 343.9 KB

44 Pages • 2,682 Words • PDF • 336.3 KB

4 Pages • 888 Words • PDF • 275.4 KB