3. Leki układu przywspółczulnego

6 Pages • 524 Words • PDF • 60.3 KB
Uploaded at 2021-09-24 07:39

This document was submitted by our user and they confirm that they have the consent to share it. Assuming that you are writer or own the copyright of this document, report to us by using this DMCA report button.


Leki układu przywspółczulnego

Leki układu przywspółczulnego Leki wpływające na układ PS

Bezpośrednio działające

Agoniści receptorów muskarynowych

Antagoniści receptorów muskarynowych

Pośrednio działające

ACh-esterazy inhibitory (+)

Estry choliny i naturalne alkaloidy o działaniu cholinomimetycznym     

Acetylocholina Metacholina Karbachol Betanechol Naturalne alkaloidy   

Pilokarpina Muskaryna Arekolina

1

Zastosowanie terapeutyczne    

Schorzenia przewodu pokarmowego Schorzenia pęcherza moczowego Zastosowanie okulistyczne Suchość w jamie ustnej

Zastosowanie terapeutyczne Suchość w jamie ustnej – kserostomia wywołana napromienianiem głowy i szyi lub związanej z zespołem Sjögrena. Pilokarpina 5-10mg (czas działania 3h) 

Roztwór 0,1% zaleca się stosować 0,5-1ml 3xdz.; max 3ml dziennie, płukać jamę ustną. Pacjent dawkuje 15-20 kropli na szkl. wody i płucze.

 

Dawka dobowa max. 40 mg Dawka jednorazowa max 20 mg

Zastosowanie terapeutyczne • Cewimelina [Evoxac 30 mg] (czas działania 5h) • Dawkowanie 30-60 mg 3xdz. • Nie należy przekraczać dawki n180 mg na dobę

2

•Środki ostrożności, toksyczność i przeciwwskazania

TOKSYKOLOGIA

Inhibitorzy AChE Inhibitorzy AChE Odwracalni

Fizostygmina

Edrofonium Neostygmina Pirydostygmina Donepezyl Riwastygmina

Nieodwracalni

Gazy bojowe: Tabun Soman Sarin

Insektycydy: Paration Malation Chlorpyrifos

Ekotiopat

Leczenie zatrucia inhibitorami AChE 

Reaktywatory cholinoesterazy  

 

Pralidoksym Obidoksym

Atropina Benzodiazepiny

3

Antagoniści receptora muskarynowego 

Naturalne alkaloidy  Atropina Skopolamina

Syntetyczne związki    

Ipratropium Tiotropium Homatropina Tropikamid

Właściwości farmakologiczne • • • • •

Oko: mydriasis, cycloplegia Układ krążenia Układ oddechowy (ipratropium, tiotropium) Przewód pokarmowy Okulistyka: homatropina, tropikamid

Zastosowanie leków cholinolitycznych • Okulistyka: homatropina, tropikamid • Spazmolityki: skopolamina, atropina • Przeciwwymiotnie, w chorobie lokomocyjnej: skopolamina

4

Zastosowanie leków cholinolitycznych • W premedykacji – Atropina

• W astmie oskrzelowej, POCHP – Ipratropium – Tiotropium

Zastosowanie leków cholinolitycznych • W bradykardii, omdleniach – Atropina

• W leczeniu parkinsonizmu – – – –

Benzatropina Biperiden Procyklidyna Triheksyfenidil

• W zatruciach środkami antycholinesterazowymi – Atropina

Effects of atropine in relation to dose (Goodman & Gilman’s)

Dawki (mg)

działanie

0,5 (therapeutic dose)

Niewielkie zwolnienie pracy serca, niewielka suchość w ustach; zahamowanie pocenia się

1

Wyraźna suchość w jamie ustnej; pragnienie, przyspieszenie pracy serca, czasem poprzedzone przez zwolnienie, umiarkowane rozszerzenie źrenic

2

Szybka akcja serca; kołatanie serca; wyraźna suchość w ustach; rozszerzenie źrenic, niewielkie zamazanie widzenia do bliży

5

Wszystkie powyższe objawy wyraźne; trudności z mówieniem i połykaniem; niepokój I zmęczenie; bóle głowy, sucha gorąca skóra; trudności w oddawaniu moczu; osłabienie perystaltyki jelit

10 i więcej

Wszystkie powyższe objawy wyraźne; szybkie I słabe tętno; tęczówka praktycznie niewidoczna; bardzo niewyraźne widzenie; skóra zarumieniona, gorąca, sucha I jasnoczerwona; ataksja, niepokój I pobudzenie; halucynacje I majaczenie; śpiączka

5

Preparaty i dawki doustne używane w stomatologii Lek

Dawki

Czas podania przed zabiegiem

Atropina

0,4 – 1mg

1 do 2h

Nalewka z pokrzyku wilczej jagody

0,6 do 1ml

2,5 do 3 h

Skopolamina

0,4 -0,8mg

30-60 minut

Leki zmniejszajace wydzielanie śliny • Atropina • 0,5-1 mg siarczan atropiny s.c. lub i.m. • Roztwór do dawkowania kroplami 0,1%; 3 x dziennie po 10 kropli • Bellergot (alkaloidy pokrzyku wilczej jagody, ergotamina, fenobarbital), Bellapan (zespół alkaloidów tropanowych – siarczan atropiny 0,25mg) – Płyn Burowa – Roztwór taniny

Atropina Atropina – Atropa belladonna , pokrzyk wilcza jagoda

Leczenie zatrucia: Fizostygmina i.v. Benzodiazepiny przy pobudzeniu i drgawkach

6
3. Leki układu przywspółczulnego

Related documents

6 Pages • 524 Words • PDF • 60.3 KB

11 Pages • 1,826 Words • PDF • 240 KB

6 Pages • 940 Words • PDF • 169.6 KB

13 Pages • 2,709 Words • PDF • 551.8 KB

7 Pages • 1,494 Words • PDF • 161.8 KB

21 Pages • 1,882 Words • PDF • 494.4 KB

13 Pages • 424 Words • PDF • 761 KB

7 Pages • 1,494 Words • PDF • 161.8 KB

4 Pages • 132 Words • PDF • 25 KB

33 Pages • 1,991 Words • PDF • 1.8 MB

46 Pages • 1,916 Words • PDF • 1.1 MB