Animacje w programie PowerPoint

5 Pages • 270 Words • PDF • 278.8 KB
Uploaded at 2021-09-24 14:12

This document was submitted by our user and they confirm that they have the consent to share it. Assuming that you are writer or own the copyright of this document, report to us by using this DMCA report button.


Animacje w programie PowerPoint 1. Wstaw obiekt WordArt zgodnie ze wzorem:

2. Uruchom okno animacji klikając Pokaz slajdów -> Animacja niestandardowa.

3. Zaznacz literę A i dodaj efekt wejścia (efekt może być dowolny) klikają w oknie animacji widocznym po prawej stronie.

4. Zaznacz pozostałe litery i również dodaj dla nich efekt wejścia (niech będzie on taki sam jak dla litery A). 5. Zaznacz ponownie literę A i dodaj efekt wyróżnienia Zwiększanie/Zmniejszanie.

6. Zaznacz pozostałe litery i również dodaj dla nich efekt wyróżnienia Zwiększanie/Zmniejszanie. 7. Zaznacz ponownie literę A i dodaj efekt wyjścia (efekt może być dowolny).

8. Zaznacz pozostałe litery i również dodaj dla nich efekt wyjścia (niech będzie on taki sam jak dla litery A). 9. Animacja jest już prawie gotowa, należy jeszcze tylko zmodyfikować moment uruchamiania każdej z animacji.

10. Aby dokonać w/w modyfikacji zaznacz pierwszą animację (litera A obok zielonej gwiazdy) dostępną w prawej kolumnie oraz zmień początek na Z poprzednią.

11. Dokonaj zmian początku animacji dla liter B, C oraz A na Po poprzedniej.

12. Dla liter B i C początek zmień na Z poprzednią.

13. Dla pozostałych 3 liter A, B i C ustaw początek na Po poprzedniej.

14. Klikając w przycisk Odtwórz (znajduje się w dolnej części okna animacji) sprawdź jak działa animacja, powinna ona działać w następujący sposób: a. Wejście po kolei liter A, B, C. b. Zwiększenie liter A, B, C w tym samym czasie. c. Wyjście liter po kolei A, B, C. 15. Ćwiczenie do samodzielnego wykonania:

Stwórz animacją zgodnie z podanym przykładem wykorzystując swoje imię i nazwisko. Pamiętaj, że każda litera Twojego imienia i nazwiska jest osobnym obiektem WordArt. Powodzenia!:-)
Animacje w programie PowerPoint

Related documents

5 Pages • 270 Words • PDF • 278.8 KB

4 Pages • 346 Words • PDF • 474.1 KB

4 Pages • 347 Words • PDF • 232 KB

4 Pages • 106 Words • PDF • 971.1 KB

35 Pages • 1,587 Words • PDF • 1.1 MB

2 Pages • 194 Words • PDF • 196.3 KB

71 Pages • 20,432 Words • PDF • 2.8 MB

110 Pages • 11,885 Words • PDF • 13.3 MB