Ciągi, odpowiedzi

6 Pages • 1,408 Words • PDF • 95.1 KB
Uploaded at 2021-09-24 09:57

This document was submitted by our user and they confirm that they have the consent to share it. Assuming that you are writer or own the copyright of this document, report to us by using this DMCA report button.


Odpowiedzi Ciągi Praca klasowa nr 1, grupa A Zadania zamknięte Nr zadania Odpowiedź

1 D

2 C

3 B

4 C

5 D

Zadania otwarte

6.

7.

8.

9.

Zapisanie warunku 2n2 – 11n + 5 = 0, gdzie n ∈ N+ Rozwiązanie równania: n = 5 oraz n = 0,5 Odrzucenie n = 0,5 i sformułowanie odpowiedzi: a5 = 0 Zapisanie zależności 3q4 = 48 Obliczenie q: q = 2 lub q = –2 i odrzucenie q = 2 Obliczenie S5: S5 = 33 Stwierdzenie, że kolejne czasy ćwiczeń (w minutach) tworzą ciąg arytmetyczny, w którym a1 = 10, r = 5 a) Obliczenie a6: a6 = 10 + 5 ⋅ 5 = 35 (minut) b) Zapisanie zależności 90 = 10 + (n – 1) ⋅ 5 i wyznaczenie n: n = 17 1 c) Obliczenie S17: S17 = 850 (minut), czyli S17 = 14 (h) 6 Wyznaczenie liczby kilokalorii: 4250 kcal a1 + 2r = 46 Ułożenie układu równań:   a1 + a7  2 ⋅ 7 = 294 a + 2r = 46 Doprowadzenie układu równań do postaci:  1 a1 + 3r = 42 Rozwiązanie układu równań: r = –4, a1 = 54 Zapisanie wzoru na ogólny wyraz ciągu (an): an = 58 – 4n

1 pkt 2 pkt 1 pkt 1 pkt 1 pkt

3 pkt

3 pkt

1 pkt 1 pkt 1 pkt

5 pkt

1 pkt 1 pkt 1 pkt

1 pkt 1 pkt 1 pkt

4 pkt

Praca klasowa nr 1, grupa B Zadania zamknięte Nr zadania Odpowiedź

1 D

2 A

3 B

4 B

5 C

Zadania otwarte Zapisanie zależności 6.

7.

8.

9.

2 + (n − 1) ⋅ 1 ⋅ n = 3321, gdzie n ∈ N+ 2

Rozwiązanie równania: n = –82 lub n = 81 Odrzucenie ujemnego rozwiązania i sformułowanie odpowiedzi: n = 81 Zapisanie zależności 6q2 = 54 Obliczenie q: q = 3 lub q = –3 i odrzucenie q = –3 Obliczenie S4: S4 = 80 Stwierdzenie, że kolejne czasy treningów (w minutach) tworzą ciąg arytmetyczny, w którym a1 = 20, r = 10 a) Obliczenie a5: a5 = 20 + 4 ⋅ 10 = 60 (minut), czyli 1 h b) Zapisanie zależności 120 = 20 + (n – 1) ⋅ 10 i wyznaczenie n: n = 11 5 Obliczenie S11: S11 = 770 (minut), czyli S11 = 12 (h) 6 Wyznaczenie liczby kilokalorii: 3080 kcal a1 + 3r = 40 Ułożenie układu równań  a + a 1 9  2 ⋅ 9 = 315 Doprowadzenie układu równań do postaci: a1 + 3r = 40  a1 + 4r = 35 Rozwiązanie układu równań: r = –5, a1 = 55 Zapisanie wzoru na ogólny wyraz ciągu (an): an = 60 – 5n

1 pkt 3 pkt 2 pkt 1 pkt 1 pkt 1 pkt

3 pkt

1 pkt 1 pkt 1 pkt

5 pkt

1 pkt 1 pkt 1 pkt

1 pkt 1 pkt 1 pkt

4 pkt

Praca klasowa nr 2, grupa A Zadania zamknięte Nr zadania Odpowiedź

1 C

2 B

3 B

4 A

5 A

Zadania otwarte Zapisanie warunku 2n2 – 11n + 7 ≤ 2, gdzie n ∈ N+ 6.

1 Wyznaczenie zbioru rozwiązań nierówności: n ∈ − , 5 2 Wybranie liczb naturalnych dodatnich ze zbioru rozwiązań nierówności i zapisanie odpowiedzi: a1, a2, a3, a4, a5 Zapisanie równania:

7.

8.

x3 − 8 = – x + 2 x2 2

Rozwiązanie równania: x = 4 Wyznaczenie ciągu: (64, 28, –8) Zapisanie danych an – n-ta rata, (an) – ciąg arytmetyczny, w którym a1 = 300, r = –20 oraz wyznaczenie an: an = 320 – 20n Obliczenie a12: a12 = 80 (zł) Obliczenie całkowitej spłaty kredytu: S12 = 2280 (zł) Wyznaczenie a7, a10 i wykazanie, że ciąg (a7, a10, a12) jest geometryczny: a7 = 180, a10 = 120 Stwierdzenie, że pola kolejnych kwadratów tworzą ciąg

1 2 1  p1 ⋅  1 − 6   2  = 126, gdzie p oznacza Zapisanie równania 1 1 1− 2 geometryczny o ilorazie

9.

pole pierwszego kwadratu i wyznaczenie p1: p1 = 64 Wyznaczenie pola szóstego kwadratu: p6 = 2

1 pkt 1 pkt

3 pkt 1 pkt

1 pkt 1 pkt 1 pkt

3 pkt

1 pkt 1 pkt 1 pkt

5 pkt

2 pkt

1 pkt

4 pkt 2 pkt

1 pkt

Praca klasowa nr 2, grupa B Zadania zamknięte Nr zadania Odpowiedź

1 B

2 C

3 D

4 C

5 A

Zadania otwarte

6.

7.

8.

Zapisanie warunku 8 – n2 ≥ 4, gdzie n ∈ N+ Rozwiązanie nierówności: n ∈ 〈–2, 2〉 Wybranie liczb naturalnych dodatnich ze zbioru rozwiązań nierówności i zapisanie odpowiedzi: a1, a2

4 x2 + 1 = 4 x3 + x Zapisanie równania 2 1 Rozwiązanie równania: x = 2

1 pkt 3 pkt 1 pkt 1 pkt

1 2 1  o1 ⋅  1 − 5   2  = 155, gdzie o oznacza Zapisanie równania 1 1 1− 2

1 pkt

obwód pierwszego trójkąta i wyznaczenie o1: o1 = 80 Wyznaczenie obwodu piątego trójkąta: o5 = 5

3 pkt

1 pkt

Wyznaczenie ciągu: (1, 1, 1) Zapisanie danych an – n-ta rata, (an) – ciąg arytmetyczny, w którym a1 = 1800, r = –50 oraz wyznaczenie an: an = 1850 – 50n Obliczenie a24: a24 = 650 (zł) Obliczenie całkowitej spłaty kredytu: S24 = 29400 (zł) Wyznaczenie a13, a21 i wykazanie, że ciąg (a1, a13, a21) jest geometryczny: a13 = 1200, a8 = 800 Stwierdzenie, że obwody kolejnych trójkątów tworzą ciąg geometryczny o ilorazie

9.

1 pkt 1 pkt

1 pkt 1 pkt 1 pkt

5 pkt

2 pkt

2 pkt

1 pkt

4 pkt

Praca klasowa nr 3, grupa A

Zadania zamknięte Nr zadania Odpowiedź

1 D

2 A

3 D

4 C

5 C

Zadania otwarte

6.

Przyjęcie oznaczeń i zapisanie długości boków trójkąta jako a, a + r, a + 2r (a, r > 0)

1 pkt

a + r = 12 Ułożenie układu równań  2 , (a, r > 0) 2 2 a + (a + r ) = (a + 2r ) a = 9 i rozwiązanie go  r = 3

3 pkt

Podanie długości boków: 9, 12, 15.

1 pkt

Zapisanie warunku (q = 7.

8.

a3 = 6 i rozwiązanie równania q2 = 6 a1

5 pkt

1 pkt

6 lub q = − 6 )

Określenie ilorazu ciągu q =

6

1 pkt

Zapisanie równania a1 + a5 = 74 i obliczenie a1 = 2

1 pkt

Obliczenie sumy i podanie wyniku w najprostszej postaci S8 = 518( 6 + 1)

2 pkt

Zapisane warunków x + y + z = 30, 2y = x + z i obliczenie y = 10

1 pkt

Zapisanie warunku (y – 6)2 = (x – 5)(z – 5)

1 pkt

Zapisanie równania x2 – 20x + 91 = 0 i rozwiązanie go x1 = 7, x2 = 13

2 pkt

Podanie odpowiedzi: (7, 10, 13) lub (13, 10, 7)

1 pkt

5 pkt

5 pkt

Praca klasowa nr 3, grupa B

Zadania zamknięte Nr zadania Odpowiedź

1 A

2 D

3 C

4 D

5 D

Zadania otwarte Przyjęcie oznaczeń i zapisanie długości boków trójkąta jako a, a + r, 15 (a, r > 0) 6.

a = 15 − 2r Ułożenie układu równań 

(a, r > 0)

2 2 2 a + (a + r ) = 15

i rozwiązanie go a = 9 r = 3 Podanie długości boków: 9, 12, 15. Zapisanie warunku

1 pkt

a5 = 8 i rozwiązanie równania a3

3 pkt

5 pkt

1 pkt

1 pkt

2

q = 8 (q = 2 2 lub q = − 2 2 ) 7.

8.

Określenie ilorazu ciągu q = 2 2

1 pkt

Zapisanie równania a1 + a3 = 63 i obliczenie a1 = 7

1 pkt

Obliczenie sumy i podanie wyniku w najprostszej postaci S8 = 511(2 2 + 1)

2 pkt

Zapisane warunków a + b + c – 36, a + c = 2b, 2y = x + z i obliczenie b = 12

1 pkt

Zapisanie warunku (b – 4)2 = (a – 6)(c + 2)

1 pkt

2

Zapisanie równania a – 32a + 220 = 0 i rozwiązanie go a1 = 10, a2 = 22

2 pkt

Podanie odpowiedzi: (10, 12, 14) lub (22, 12, 2)

1 pkt

5 pkt

5 pkt
Ciągi, odpowiedzi

Related documents

1 Pages • 331 Words • PDF • 71.5 KB

6 Pages • 1,302 Words • PDF • 64.8 KB

6 Pages • 1,352 Words • PDF • 635 KB

34 Pages • 9,859 Words • PDF • 113.9 KB

1 Pages • 9 Words • PDF • 92.2 KB

13 Pages • 84 Words • PDF • 2.5 MB

4 Pages • 520 Words • PDF • 210.4 KB

6 Pages • 1,408 Words • PDF • 95.1 KB

31 Pages • 15,537 Words • PDF • 1.7 MB

4 Pages • 854 Words • PDF • 85.2 KB

9 Pages • 1,810 Words • PDF • 319 KB

3 Pages • 922 Words • PDF • 192.3 KB