cwiczenie kompresja

3 Pages • 375 Words • PDF • 116.9 KB
Uploaded at 2021-09-24 06:38

This document was submitted by our user and they confirm that they have the consent to share it. Assuming that you are writer or own the copyright of this document, report to us by using this DMCA report button.


Systemy Operacyjne – ZSP nr 5 w Krośnie

Ćwiczenie – Kompresja plików i katalogów w systemie Windows Każdy plik i folder, znajdujący się na partycji NTFS, ma tzw. atrybut kompresji. Stan tego atrybutu może przyjmować jedną z dwóch wartości – compressed lub uncompressed. Atrybut kompresji dla folderu nie musi być taki sam jak dla plików i folderów w nim zawartych. Na przykład, folder może być skompresowany, ale niektóre pliki w nim zawarte już nie. Jest również możliwa sytuacja taka, że nie skompresowany folder zawiera skompresowane pliki. Na partycjach NTFS, miejsce na dysku przydzielane jest na podstawie rozmiaru nie skompresowanego pliku. Dlatego podczas kopiowania skompresowanego pliku na partycję, na której nie ma wystarczającej ilości miejsca dla pliku nie skompresowanego, zostanie wyświetlony komunikat o błędzie i plik nie będzie skopiowany. Istnieje możliwość wyświetlania ikon skompresowanych plików i folderów w innym kolorze. W tym celu należy otworzyć program Mój Komputer, z menu Narzędzia wybrać Opcje Folderów, otworzyć kartę Widok i zaznaczyć odpowiednią opcję.

Radosław Bargieł

Krosno 2014

Systemy Operacyjne – ZSP nr 5 w Krośnie

Uwaga: Nie można skompresować pliku ani folderu, jeśli zostały one zaszyfrowane. Gdy zaznaczone jest pole „Szyfruj zawartość aby zabezpieczyć dane”, wówczas nie ma możliwości włączenia kompresji takiego pliku lub folderu. Ćwiczenie 1 - Zaloguj się na konto Administratora. - Wyłącz qouty dyskowe. - Stwórz katalog „Kompresja” w katalogu głównym swojego dysku systemowego. - Za pomocą narzędzia Paint stwórz Obrazek o rozmiarach 2000 na 1000 Pixeli i zapisz go w tym katalogu w formacie Mapy 24-bitowej (BMP). - Sprawdź dostępne miejsce na dysku, a następnie Włącz kompresje tego katalogu wraz z zawartością poprzez Właściwości\ Zakładka Ogólne\ Przycisk Zaawansowane i zaznaczenie opcji „Kompresuj zawartość, aby zaoszczędzić miejsce na dysku”. - Sprawdź właściwości pliku - ile po tym zabiegu wynosi rozmiar tego pliku a ile zajmuje on na dysku? Zapisz te dane w zeszycie. - Stwórz drugi obrazek i zapisz go w tym katalogu. Czy też podlega kompresji? Zapisz

Radosław Bargieł

Krosno 2014

Systemy Operacyjne – ZSP nr 5 w Krośnie

wnioski w zeszycie. - Czy skopiowane lub przeniesione do tego katalogu pliki podlegają kompresji? Zapisz wnioski w zeszycie. - Sprawdź czy przy przenoszeniu i kopiowaniu na ten sam bądź inny dysk skompresowanego pliku atrybut kompresji pozostanie ustawiony. Zapisz wnioski w zeszycie.

Radosław Bargieł

Krosno 2014
cwiczenie kompresja

Related documents

3 Pages • 375 Words • PDF • 116.9 KB

11 Pages • 2,171 Words • PDF • 632.1 KB

8 Pages • 1,885 Words • PDF • 89.5 KB

6 Pages • 1,009 Words • PDF • 554.5 KB

5 Pages • 1,178 Words • PDF • 484.5 KB

10 Pages • 3,048 Words • PDF • 626.6 KB

3 Pages • 1,438 Words • PDF • 170.2 KB

5 Pages • 659 Words • PDF • 368.1 KB

7 Pages • 2,028 Words • PDF • 141.3 KB