Czy to już miłość

1 Pages • 284 Words • PDF • 413.9 KB
Uploaded at 2021-09-24 07:39

This document was submitted by our user and they confirm that they have the consent to share it. Assuming that you are writer or own the copyright of this document, report to us by using this DMCA report button.


Temat: Czy to już miłość? 1. Symbolika miłości. Jakie symbole kojarzą Ci się z uczuciem miłości? Wymień je i narysuj na kartce w zeszycie. 1. Zastanów się, czym, Twoim zdaniem, jest miłość. Podaj własną definicję miłości. Sprawdź encyklopedyczną definicję w słowniku lub źródłach internetowych. Wykonaj mapę myśli ( słoneczko) Np.

Miłość – najważniejsze uczucie określające relacje między ludźmi – sens życia – dawanie siebie innym itd.

2. Jak rozpoznać miłość? Literacka i muzyczna inspiracja na podstawie cytatu „Czy to jest przyjaźń, czy to jest kochanie?” z utworu Adama Mickiewicza pt. Niepewność. Wykonanie – Marek Grechuta . Posłuchaj: https://www.youtube.com/watch?v=VBDYT4wJAa4 3. Wymień uczucia i emocje, które towarzyszą miłości. (Pozytywne i negatywne stany mające związek z doświadczaniem uczucia miłości). Np. – zrozumienie, – troska, – zaborczość, – zazdrość 4. Polecenie: Korzystając z dostępnych źródeł i własnej wiedzy sporządź wykaz tekstów kultury, które podejmują temat miłości jako nadrzędny. 5.Napisz , jakie można wyróżnić typy miłości? np. – miłość do siebie, – miłość rodzicielska (ojcowska, matczyna) 6. Miłość w „skrzydlatych słowach” Polecenie: Wypisz trzy cytaty, sentencje na temat miłości. Zastanów się, która myśl, Twoim zdaniem, najtrafniej wyraża istotę miłości. 7. Jakie formy może przyjąć „dbanie o miłość”? Dlaczego warto pielęgnować uczucia? np. troska o najbliższych (brat), celebrowanie wspólnych chwil (urodziny), wspólne spędzanie czasu, wzajemne inspirowanie się? Podaj swoje propozycje. 8. Jakie przeszkody mogą stanąć na drodze miłości? Podaj przykłady. Np. egoizm, gniew, brak refleksji Wnioski: Miłość to uczucie nadrzędne w życiu ludzkim. Przejawia się w różnych formach; od spojrzenia, słowa przez gest i uczynek. Buduje poczucie wartości i utrwala więzi ludzkie, nadaje sens ziemskiej egzystencji; jest źródłem siły, radości, nadziei i wiary. O miłość warto dbać. Dedykacja muzyczna: Tadeusz Nalepa, Dbaj o miłość https://www.youtube.com/watch?v=TipsLKLPvao Zadania wykonuj w zeszycie! Powodzenia!
Czy to już miłość

Related documents

1 Pages • 284 Words • PDF • 413.9 KB

9 Pages • 1,978 Words • PDF • 753.3 KB

60 Pages • PDF • 39.2 MB

213 Pages • 47,974 Words • PDF • 1.4 MB

213 Pages • 47,974 Words • PDF • 1.4 MB

51 Pages • PDF • 13.2 MB

1 Pages • 100 Words • PDF • 4.6 MB

1 Pages • 134 Words • PDF • 45.1 KB

116 Pages • 30,879 Words • PDF • 562.7 KB

151 Pages • 81,983 Words • PDF • 785.8 KB