D&D 5 - Podręcznik Gracza

315 Pages • 182,469 Words • PDF • 98.4 MB
Uploaded at 2021-10-01 21:42

This document was submitted by our user and they confirm that they have the consent to share it. Assuming that you are writer or own the copyright of this document, report to us by using this DMCA report button.


Sprs r-zr'Czr

Dopłrnx -WInrośwIATA B,

BocowrE

293

Dopernr C, SrnBy EGzvSTENCJI

300 S[era MateriaIna,,.. Poza Sferą rrł"'".'"l"i............,,,..,}.,......,,...,,...,....,,..33?

Doołrnr D,

SrerrrsryKl ST],IoRZEŃ

304

Dopnrnr< E,

INsrrnłcarn INlBrs KeBre poSTACI ą';ffi: ilS;*"-:,,

312 313 317

iitf.i:Ęl*,;ffi

Pązn*MGlfA AWNO. DA\\rNo TENIU, ZA CoRA]\,ri, ZA LASAMI,

w odleglej krainie zwalej Stanami Zjednoczoly mt - a konkretnie w stanach Mi.rne=ota i Wisconsin

- drlżyna przyjaciol

zębralasię, abywyruszyć w drogę, i na zawszę odmienila oblicze gier, Nie planowali tego. Po prostu nie wystafczalo im samo czytanie o światach przygo, przepelnionych magią. fantastycznymi stworami_ i 'Jurr-,i. Ct,.i.ii być ich częścią,a nie tylko o nich sluchać, czym Poszli krok dalej i stworzyli Duxcpoxs & DnłcoNs, gier, Ich świecie w rewolucję dziś do ,Ji.rrętłtrw-ającą skutki świadcząo dwóch tzeczach, p.ria.ię*rię.i" ' pi"r."sre, ichi;"so intuicyjny i blyskotliwy pomysl na Po fantastycznych światórv dzięki poznawanie prr.iy*^ni.i przelomowy, Niema1 każda !.or., fnbu1"..ym byl naprawdę komputerowa - czerpie bądź g.u tradycyjna

i.,*O1"r"..r"

w pewnym stopniu z D&D, io dr,rgi., to dowód na atrakcyjnośći urok stworzonej

prre, ni"hgry. DuNcooNS & DRAGoNs wyznaczapoczątek ir*"go ś*iuio*"go fenomenu, To pierwsza gra fabularna

r'rt.ryt,r;ą.u nada1 swe miejsce wśród najlepszych, łtv gr"e w D&D i dobrze się bawić, nie musisz pamiętać *""y"iki"h zasad,, znać każdego tajnika mechaniki czy To nie one mistrzowsko rzucać tymi śmiesznymi kostkami, gry fabularnej, są istotą udanej są Potrzebujesz tylko dwóch tzeczy, Pierwszą z nich jest fajna, zawsze przyjaciólmi towarzysze gr y. Zabavła z rozrywkę, a D&Dzapewnia coświęcej niż typową Gra w D&D rozwljazdolności twórczej wspólpracy, trzymające W r az zprzyjacióimi stworzycie niesamowite, i dramatycznych pamiętnych pelne * .rupię"i.r'ńi"torie wspominać chwii. Wyglupy i żarty ze światagry będziecie wy się bezlitosne,_ale być potrafią i."r"r.po i"iu"n. Kości b_ędziecie które historie, stworzycie Razem poddacie. nie opoii"duć dalej i dalej, zarówtlo te kompletnie absurdalne, .jak i prawdziwie legendarne,

przyjaciol, Nie przejmuj się, jeślinie masz graczy wśród i niepowtarzalna magiczna Wotz się w jej nieprzewidywalny wir? Widzisz w n iej , . _ slarvieństwo czy przekleństwo? Poszukiwales jej czy - . - . :ię odnalazla? Czy mialeś szansę wyrzec się jej i czy ,: , ż>z, że tego nie zrobileś? A może uważasz, że moc : ..a ci powierzona w jakimśwyższym celu? Albo jesteś " . ,z. że moc pozwala ci robić to, na co masz ochotę, _ :.rać to, czego pragniesz. tym, którzy jej nie posiadają. z t}-m

Komórki poszczególnych kręgów

Znane sztuczki

Znane cza|t

l.

4

2

2

433 444 554 564 574 584 594 5 6 6124 6124 6 6 6144 6144 6 6 6 6

2.3.4.tr6.7.8.9.

-

2 3

l0 ll 13 ,l3

15 15 15 15

3

2

3

3

3

3

l

3

3

2

4

3

3

3

t

4

3

3

3

7

3

3

3

ż

l

3

3

3

2

l

4

3

3

7

2

l

l

4

3

3

3

2

l

,l

3

3

3

2

l

,l

3

3

3

2

l

l

3

3

3

ż

,l

l

3

3

3

3

l

l l 2

4 4

4

3

3

3

3

2

4

3

3

3

3

ż

Jest szansa, że twoja moc jest lącznikiem między tobą, a jakimśpotężnym bytem istotą fey, która poblogoslawila cię w dniu narodzin, smokiem, który umieścil w twoich żylach kroplę swojej krwi, liszem, który stworzyl cię w ramach eksperymentu, albo bóstwem, które wybralo cię na swe narzędzie.

Na szysro

Możesz szybko stworzyć z aklinacz a, korzystaj ąc z następujących sugestii. Po pierwsze, najwyższą wartość cechy przeznacz na Charyzmę, a następną na Kondycję. Po drugie, wybierz pochodzenie pustelnika. Po trzecie, wybierz szttlczki: ku§larstwo, porażający uścisk,promień mrozu i świat]o ofaz czafy 1. kręgu:

ma§iczny pocisk i tarcza.

KLAsy Wrłśclłvoścl

Jako zaklinacz otrzymujesz następujące korzyści z klasy.

Purq rrrlwyTRzyMAŁośCI KośćWytrzymalości: 1k6 na poziom zaklilacza Punkty wytrzymalości na 1. poziomie: 6 + modyfrkalor z Kondycji

Punkty wytrzymalości na wyższych poziomach: 1k6 (lub 4)

+

mody{ikator z Kondycji za każdy poziom

zaklillacza powyżej 1.

Brncł,oścr

Pancerz: Brak Broń: Drąg, kusza lekka, proca, strzalka, sztylet Narzędzia: Brak Rzuty obronne: Kondycja, CharyzmaUmiejętności:Wybierz dwie spośród następujących: Intuicja, Oszustwo, Perswazja, Religia,

i zastraszanię.

ńi.arn

tajemna

,,Wyposażenie'').

\MypOsłzENrt Rozpoczynasz grę z następującym wyposażeniem, dodawanym do ekwipunku, jaki zawdzięczasz pochodzeniu:

. , . .

kusza lekka i 20 beltów lub (ó) dowolna broń prosta: (a) torba na komponenty lub (b) magiczny fokus; (a)

(Ą zestaw badacza podziemi lub @| zestaw odkrywcy; dwa sztylety.

POCHOPZENIE ZAKLINACZA Wybierz pochodzenie swojej wrodzonej magicznej mocy: smocze dziedzictwo lub clzikąmagię oba zostaly przeclstawione pod koniec opisu klasy. Twój wybór określa korzyści, które otrzymasz na poziomach L,6., 74. i 78. .a

RzucłNrE czARów

ZRODŁO MAGII

Wydarzenie z przeszIosci twojej lub twojego przodka pozostawiło w tobie niezatarty ślad,budząc w tobie magię wtajemniczeń. Owo źród1o magii, niezależnie ocl swego pochodzenia, umożliwia ci rzucanie czarów. Zapoznaj się z rozdzialem 10 zawierającym ogólne zasady ,.ucunia zaklęć oraz z rozdzialem 11, w którym znajdzieszlistę czarów zaklinacza.

Szruczrr

Na 1. poziomi e znasz cztery wybrane sztuczki z listy czarów zaklinacza. Kolejnych nauczysz się na wyższych poziomach, zgodnie z kolumną Znane sztuczki

w tabeli Zaklinacz.

Na 2. poziomie sięgasz glęboko rlo zrod_la swojej wewnętrznej mocy. Odzwierciedla je pula punktów zaklinania, pozwalająca ci na wywolywanie różnorodnvch magicznych efektów.

PuNrry zAKLINANIA

Posiadasz 2 pu nkty z aklinania. Z dob ędzie sz w ięcej w miarę rozwoju postaci, zgodnie z kolumną e.rnkty zaklinania w tabeli Zaklinacz. Na danym po)iomie nigdy nie moźesz mieć więcej punktów zaklinania, niżwskamje tabela, Odzyskujesz wszystkie wydane punkty zaklinania na z akończenie dlugiego odpoczynku.

Elasryc zNE

Kouonr
D&D 5 - Podręcznik Gracza

Related documents

19 Pages • 1,341 Words • PDF • 484 KB

327 Pages • PDF • 164.8 MB

322 Pages • 187 Words • PDF • 120.5 MB

60 Pages • 12,322 Words • PDF • 1 MB

8 Pages • 1,125 Words • PDF • 353.4 KB

3 Pages • 766 Words • PDF • 188.2 KB

5 Pages • 292 Words • PDF • 1.2 MB

48 Pages • 2,877 Words • PDF • 1.2 MB

20 Pages • 6,189 Words • PDF • 5.9 MB

1 Pages • 145 Words • PDF • 52.9 KB

17 Pages • 693 Words • PDF • 1.2 MB

7 Pages • 2,328 Words • PDF • 541.3 KB