[Dział I] [1] Bezpieczny obywatel - bezpieczny-narod (B)

1 Pages • 130 Words • PDF • 69.6 KB
Uploaded at 2021-09-24 09:12

This document was submitted by our user and they confirm that they have the consent to share it. Assuming that you are writer or own the copyright of this document, report to us by using this DMCA report button.


3

2

1

 data

•  •  •  • 

• 

• 

• 

• 

Wymień 4 przykłady organów władzy, instytucji lub służb, które odpowiadają za bezpieczeństwo państwa.

• 

• 

3

• 

• 

Wymień 4 przykłady organów władzy, instytucji lub służb, które odpowiadają za bezpieczeństwo państwa.

• 

• 

Wymień 3 czynniki, które składają się na społeczno-gospodarcze bezpieczeństwo państwa.

2

Wymień 3 czynniki, które składają się na społeczno-gospodarcze bezpieczeństwo państwa.

data

Wyjaśnij, czym się różni bezpieczeństwo osobiste od bezpieczeństwa zbiorowego. 

1klasa

imię i nazwisko

Bezpieczny obywatel, bezpieczny naród, bezpieczne państwoWyjaśnij, czym się różni bezpieczeństwo osobiste od bezpieczeństwa zbiorowego.

klasa

imię i nazwisko

Bezpieczny obywatel, bezpieczny naród, bezpieczne państwo

Kartkówki 65
[Dział I] [1] Bezpieczny obywatel - bezpieczny-narod (B)

Related documents

1 Pages • 130 Words • PDF • 69.6 KB

11 Pages • 76 Words • PDF • 134 KB

9 Pages • 255 Words • PDF • 355.1 KB

24 Pages • 733 Words • PDF • 16.5 MB

39 Pages • 1,712 Words • PDF • 3.6 MB

5 Pages • 1,312 Words • PDF • 776.9 KB

244 Pages • 80,981 Words • PDF • 1.5 MB

5 Pages • 1,371 Words • PDF • 116.1 KB

1 Pages • 244 Words • PDF • 30.3 KB

3 Pages • 553 Words • PDF • 486.3 KB