Egzamin - semestr I - termin dodatkowy podstawy przedsiębiorczości

1 Pages • 142 Words • PDF • 483.8 KB
Uploaded at 2021-09-24 17:16

This document was submitted by our user and they confirm that they have the consent to share it. Assuming that you are writer or own the copyright of this document, report to us by using this DMCA report button.


Egzamin z Podstaw Przedsiębiorczości – termin dodatkowy (semestr I)

Szanowni Państwo, W związku z koniecznością przeprowadzenia egzaminu z przedmiotu „Podstawy przedsiębiorczości” poniżej udostępniam link, który przekieruje Państwa do formularza egzaminu. W I części formularza proszę o podanie adresu email, imienia i nazwiska, jak również grupy w formacie: kierunek, grupa, symbol literowy. W II części formularza jest na 10 pytań na które należy udzielić odpowiedzi. Czas na wypełnienie testu to 30 minut.

Jednocześnie podkreślam, że termin na napisanie egzaminu dodatkowego 1 – 10 lipca 2020 r. Egzaminy wykonane po tym terminie nie będzie uznany za zaliczony pozytywnie. W celu przejścia do testu proszę kliknąć na poniższy link i wówczas zostaną Państwo przekierowani do testu sprawdzającego Państwa wiedzę w zakresie podstaw przedsiębiorczości. https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe63Dk-LJZgKo6T9jdsOZuNal21ZeU0R5QqYpmx9aA-AfsvQ/viewform?usp=sf_link W razie jakiś pytań czy wątpliwości, ewentualnie problemów technicznych proszę o kontakt. Powodzenia. Z poważaniem, Daniel Kościołowicz Tel. 796523756 Email: [email protected]
Egzamin - semestr I - termin dodatkowy podstawy przedsiębiorczości

Related documents

1 Pages • 554 Words • PDF • 978 KB

11 Pages • 4,256 Words • PDF • 109.5 KB

7 Pages • 1,719 Words • PDF • 317.2 KB

14 Pages • 1,398 Words • PDF • 1.6 MB

5 Pages • 857 Words • PDF • 476.3 KB

4 Pages • 854 Words • PDF • 85.2 KB

69 Pages • 19,474 Words • PDF • 378.8 KB

9 Pages • 3,123 Words • PDF • 209.3 KB

58 Pages • 2,905 Words • PDF • 1.7 MB

12 Pages • 1,554 Words • PDF • 1.3 MB