Harmonogram - I semestr - przygotowanie pedagogiczne

1 Pages • 554 Words • PDF • 978 KB
Uploaded at 2021-09-24 14:55

This document was submitted by our user and they confirm that they have the consent to share it. Assuming that you are writer or own the copyright of this document, report to us by using this DMCA report button.


Edycja IX – semestr I

Harmonogram zajęć na Studia Podyplomowe „PRZYGOTOWANIE PEDAGOGICZNE” ZJAZD

Data

20.03.2021 ZJAZD 1 21.03.2021

ZJAZD 2

10.04.2021 11.04.2021 24.04.2021

ZJAZD 3 25.04.2021

Forma zajęć/godz.*

9.00-12.00 wykład online

9.00-12.00 wykład online godziny zostaną podane godziny zostaną podane

Przedmiot

Forma zaliczenia

Polityka oświatowa/Prawo oświatowe

ZAO

Warsztat pracy, rozwój i awans zawodowy nauczyciela

ZAO

9.00-13.30

mgr Krystian Przełożny - prawnik, pracownik Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Rzeszów mgr Małgorzata Nowińska-Zgurska - Kierownik Oddziału Wydziału Jakości i Zarządzania Edukacją Kuratorium Oświaty w Rzeszowie,

Psychologia rozwojowa i osobowości

-

Psychologia rozwojowa i osobowości

ZAO

9.00-13.30 wykład online

Prowadzący/kwalifikacje

-

Psychologia ogólna z elementami psychologii różnic indywidualnych

ZAO

wykład online

nauczyciel dyplomowany edukacji wczesnoszkolnej i informatyki z 33-letnim stażem pracy, terapeuta pedagogiczny, doradca metodyczny, recenzent programów edukacyjnych, założycielka Klubu Nauczycieli Nowatorów, autorka licznych innowacji pedagogicznych

mgr Julia Hajduk-Roch - absolwentka Uniwersytetu Śląskiego, psycholog, certyfikowany coach. Obecnie pracownik w Fundacji Podkarpackie Hospicjum dla Dzieci oraz w Dziennym Ośrodku Rehabilitacji. mgr Julia Hajduk-Roch mgr Kamila Zajdel – psycholog (specjalność psychologia kliniczna oraz zdrowia), pedagog. Aktualnie jest w trakcie 4-letniej Szkoły Psychoterapii Poznawczo- Behawioralnej na Uniwersytecie SWPS. Doświadczenie zawodowe zdobywała poprzez praktyki, staże oraz pracę na oddziałach psychiatrycznych, w poradniach zdrowia psychicznego, a także w placówkach oświatowych.

08.05.2021

ZJAZD 4

09.05.2021

godziny zostaną podane

Wybrane zagadnienia psychologii klinicznej i profilaktyki

ZAO

15.05.2021

godziny zostaną podane

Metodyka pracy opiekuńczo-wychowawczej

-

16.05.2021

godziny zostaną podane

Metodyka pracy opiekuńczo-wychowawczej

ZAO

29.05.2021

godziny zostaną podane

30.05.2021

godziny zostaną podane

12.06.2021

godziny zostaną podane

Współczesne koncepcje kształcenia innowacyjne i alternatywne metody pracy nauczyciela Komunikacja interpersonalna - interakcje społeczne Realizacja i ewaluacja pracy dydaktycznowychowawczej

13.06.2021

godziny zostaną podane

Projektowanie i planowanie pracy dydaktycznowychowawczej

godziny zostaną podane godziny zostaną podane

Pedagogika ogólna - wybrane aspekty współczesnych teorii wychowania Pedagogika ogólna - wybrane aspekty współczesnych teorii wychowania

ZJAZD 5

ZJAZD 6

ZJAZD 7

19.06.2021 ZJAZD 8 20.06.2021

ZAO ZAO ZAO

mgr Magdalena Lech – psycholog, prowadzi szkolenia dotyczące diagnozy i terapii dzieci z zaburzeniami, prowadzi diagnozę i terapia oraz wsparcie rozwoju dzieci zarówno w terapii indywidualnej jak i grupowej mgr Agata Samborska-Bąk - nauczyciel dyplomowany z 31 letnim stażem pracy, oligofrenopedagog, logopeda, pedagog zabawy, trener Edukacji przez Ruch, mgr Agata Samborska-Bąk - autorka wielu zrealizowanych programów z zakresu turystyki, muzyki i teatru dla dzieci klas I-III. od 2014 roku wicedyrektor, a od 2016 roku dyrektor Przedszkola Publicznego nr 43 w Rzeszowie. Trzykrotna zdobywczyni nagrody Prezydenta Miasta Rzeszowa. mgr Joanna Obłoza - nauczycielka, trenerka, pasjonatką pracy z młodzieżą. Organizatorka i koordynatorka projektów edukacyjnych. Pracuje z dziećmi i młodzieżą prowadząc w aktywny sposób zajęcia naukowe, animacyjne oraz warsztaty kompetencji miękkich. Angażuje i szkoli wolontariuszy i nauczycieli do prowadzenia aktywnych zajęć w szkołach. mgr Monika Wójcik - dyrektor ds. nauczania specjalnego w Niepublicznym Przedszkolu „Kraina Uśmiechu” w Rzeszowie, oligofrenopedagog, terapeuta autyzmu, logopeda, neurologopeda mgr Małgorzata Nowińska-Zgurska dr Jolanta Wasilewska - nauczyciel dyplomowany, przez wiele lat aktywny zawodowo w szkole. Od 2 lat współpracuje z PCUD w Rzeszowie.

ZAO -

Obecnie pracuje na stanowisku związanym z kontrolą przestrzegania przez szkołę przepisów prawa oświatowego. Starszy wizytator Kuratorium Oświaty w Rzeszowie, wieloletni nauczyciel akademicki.

dr Barbara Lulek

ZAO Zakończenie cyklu dydaktycznego I semestru

*Formę zajęć będziemy podawać na bieżąco. Od 01.03.2021 przechodzimy na tryb hybrydowy (forma stacjonarna wspomagana e-learningiem). Zajęcia praktyczne będą organizowane w SP 18

ZAO – Zaliczenie z oceną

Szkoła Podstawowa nr 18 ul. Błogosławionej Karoliny

Magdalena Dobosz Tel. 696 429 796
Harmonogram - I semestr - przygotowanie pedagogiczne

Related documents

1 Pages • 554 Words • PDF • 978 KB

3 Pages • 675 Words • PDF • 379.2 KB

67 Pages • 2,536 Words • PDF • 817.1 KB

14 Pages • 530 Words • PDF • 592.7 KB

1 Pages • 140 Words • PDF • 1 MB

1 Pages • 376 Words • PDF • 61.1 KB

2 Pages • 266 Words • PDF • 435.2 KB

7 Pages • 1,483 Words • PDF • 105.7 KB

3 Pages • 2,361 Words • PDF • 295.3 KB

2 Pages • 291 Words • PDF • 43.8 KB