Historia i społeczeństwo 4B4R zajęcia 3 część 2

7 Pages • 217 Words • PDF • 612.6 KB
Uploaded at 2021-09-24 06:39

This document was submitted by our user and they confirm that they have the consent to share it. Assuming that you are writer or own the copyright of this document, report to us by using this DMCA report button.


Historia i społeczeństwo klasa 4B4R część 2 zajęcia w terminie 30.03. – 03.04.2020 Opracowanie Urszula Małek

Zasady pracy 1) Na kolejnych slajdach będą zamieszczone informacje na tematu i zagadnień, które są do przerobienia w terminie do 03.04.2020 r. 2) Po zapisaniu w zeszycie tematów, celów lekcji i zakresu tematycznego proszę zapoznaj się ze wskazanymi zagadnieniami w epodręczniku. Sporządź krótką notatkę do lekcji. 3) Rozwiąż test online na zakończenie pracy. 4) W przypadku wątpliwości proszę o kontakt przez edziennik lub pocztę email [email protected]

Temat: Odkrycia geograficzne Cele lekcji • Poznasz znaczenie odkryć geograficznych.

Zakres tematyczny: • Wyprawy Krzysztofa Kolumba. • Droga morska do Indii. • Wyprawa dokoła świata.

Temat: Europejczycy w Nowym Świecie Cele lekcji • Poznasz skutki odkryć geograficznych.

Zakres tematyczny: • Konkwistadorzy w Ameryce Środkowej. • Imperium Inków. • Walki o kolonie w XVI w. skutki odkryć geograficznych

Materiały z epodręcznika Wielkie odkrycia geograficzne. Skutki odkryć geograficznych.

Pytania na podstawie, których przygotujesz notatkę • Jak doszło do odkrycia Nowego Świata przez Kolumba? • Kto odkrył drogę morską do Indii? Jak przebiegała trasa wyprawy? • Kto pierwszy opłynął ziemię? Jak przebiegała trasa wyprawy? • Kto mieszkał w odkrytym Nowym Świecie? • Kim byli konkwistadorzy? • Jakie były skutki odkryć geograficznych?

Rozwiąż test do lekcji „Odkrycia geograficzne” Link do testu

↓ [kliknij w temat lekcji poniżej]

„Odkrycia geograficzne”
Historia i społeczeństwo 4B4R zajęcia 3 część 2

Related documents

7 Pages • 217 Words • PDF • 612.6 KB

3 Pages • 508 Words • PDF • 366.9 KB

35 Pages • 1,540 Words • PDF • 5.3 MB

4 Pages • 1,425 Words • PDF • 452 KB

3 Pages • 322 Words • PDF • 39.5 KB

93 Pages • PDF • 62.4 MB

3 Pages • 1,117 Words • PDF • 423.3 KB

3 Pages • 1,170 Words • PDF • 106.3 KB

7 Pages • 2,737 Words • PDF • 233.2 KB

240 Pages • 57,803 Words • PDF • 1.8 MB

36 Pages • 5,221 Words • PDF • 210.4 KB

118 Pages • 4,411 Words • PDF • 6.7 MB