Instrukcja wykonania pracy Kolorowy Kalendarz

7 Pages • 37 Words • PDF • 1.1 MB
Uploaded at 2021-09-24 14:51

This document was submitted by our user and they confirm that they have the consent to share it. Assuming that you are writer or own the copyright of this document, report to us by using this DMCA report button.


Instrukcja wykonania pracy Kolorowy Kalendarz

Do wykonania pracy będziesz potrzebował/-a:  Papier kolorowy i biały  Nożyczki i klej  Flamastry  Pinezka i kawałek gumki

1

2

3

Poniżej przykład gotowej pracy:

4

5

6

7
Instrukcja wykonania pracy Kolorowy Kalendarz

Related documents

7 Pages • 37 Words • PDF • 1.1 MB

5 Pages • 333 Words • PDF • 61.1 KB

2 Pages • 748 Words • PDF • 212 KB

1 Pages • 235 Words • PDF • 930.9 KB

3 Pages • 30 Words • PDF • 333.6 KB

4 Pages • 787 Words • PDF • 2 MB

167 Pages • 40,604 Words • PDF • 2 MB

5 Pages • 327 Words • PDF • 61 KB

168 Pages • 40,607 Words • PDF • 2.1 MB

16 Pages • 846 Words • PDF • 1.6 MB

5 Pages • 332 Words • PDF • 61.3 KB

23 Pages • 609 Words • PDF • 29.6 MB