Język polski - Klucz odpowiedzi

3 Pages • 925 Words • PDF • 2.2 MB
Uploaded at 2021-09-24 09:10

This document was submitted by our user and they confirm that they have the consent to share it. Assuming that you are writer or own the copyright of this document, report to us by using this DMCA report button.


GIELDAGIMNAZJALNA.PL

Vademecum

ODBIERZ KOD DOSTĘPU* - Twój klucz do wiedzy!

Język polski

*Kod na końcu klucza odpowiedzi

PRÓBNY EGZAMIN GIMNAZJALNY Z OPERONEM CZĘŚĆ HUMANISTYCZNA Język polski Klucz punktowania

Zacznij przygotowania do egzaminu gimnazjalnego

Zadania wyboru wielokrotnego

Zobacz fragment publikacji

Numer zadania

1.

2.

3.

4.

5.

8.

9.

10.

13.

15.

16.

18.

19.

20.

21.

22.

Poprawna odpowiedź

C

A

B

D

B

C

A

B

A

B

D

B

A

C

B

D

strony

14, 15

Zobacz fragment publikacji strona

1 pkt – każda poprawna odpowiedź

159

0 pkt – niepoprawna odpowiedź lub brak odpowiedzi

Zadania typu prawda – fałsz i na dobieranie Numer zadania

Poprawna odpowiedź

Punktacja

Zasady przyznawania punktów

6.

6.1. P 6.2. F

0–1

1 pkt – zaznaczenie poprawnych odpowiedzi 0 pkt – zaznaczenie jednej poprawnej odpowiedzi lub brak poprawnych odpowiedzi, lub brak odpowiedzi

7.

A2

0–1

1 pkt – zaznaczenie poprawnej odpowiedzi 0 pkt – zaznaczenie niepoprawnej odpowiedzi lub brak odpowiedzi

12.1. F 12.2. P

0–1

1 pkt – zaznaczenie poprawnych odpowiedzi 0 pkt – zaznaczenie jednej poprawnej odpowiedzi lub brak poprawnych odpowiedzi, lub brak odpowiedzi

14.

A3

0–1

1 pkt – zaznaczenie poprawnej odpowiedzi 0 pkt – zaznaczenie niepoprawnej odpowiedzi lub brak odpowiedzi

17.

17.1. B 17.2. C

0–1

1 pkt – zaznaczenie poprawnych odpowiedzi 0 pkt – zaznaczenie co najmniej jednej niepoprawnej odpowiedzi lub brak odpowiedzi

23.

23.1. P 23.2. F

0–1

1 pkt – zaznaczenie poprawnych odpowiedzi 0 pkt – zaznaczenie jednej poprawnej odpowiedzi lub brak poprawnych odpowiedzi, lub brak odpowiedzi

12.

Zobacz fragment publikacji strona

Zobacz fragment publikacji strona

11.

139

Zobacz fragment publikacji strona

Zadanie krótkiej odpowiedzi Numer zadania

10

Poprawna odpowiedź

Punktacja

Zasady przyznawania punktów

Np.: Zgadzam się z twierdzeniem Sędziego, ponieważ zawsze należy być kulturalnym, ale nasze zachowanie zależy od tego, z kim się spotykamy, rozmawiamy, zależy od sytuacji i relacji łączącej nas z daną osobą. Inny rodzaj grzeczności, uprzejmości okażemy naszemu koledze, rówieśnikowi, z którym dobrze się znamy, a inny osobie starszej, komuś nieznajomemu czy nauczycielowi.

0–2

2 pkt – zajęcie stanowiska i sformułowanie jego uzasadnienia (wyjaśnienia) oraz podanie przykładu będącego jego ilustracją 1 pkt – zajęcie stanowiska i sformułowanie jego uzasadnienia (wyjaśnienia) lub zajęcie stanowiska i podanie przykładu, który je ilustruje 0 pkt – zajęcie stanowiska bez jego uzasadnienia (wyjaśnienia) i bez przykładu lub brak stanowiska wobec podanego problemu, lub brak odpowiedzi

1

141

Klucz odpowiedzi. Język polski

Próbny Egzamin Gimnazjalny z OPERONEM

Zadanie rozszerzonej odpowiedzi Zadanie 24. Kryteria oceny rozprawki Zasady przyznawania punktów

Punktacja

I. TREŚĆ

(0–4)

Poziom 4: – praca odnosi się do problemu sformułowanego w temacie – przedstawia stanowisko autora – zawiera trafną i wnikliwą argumentację – zachowuje logikę wywodu: teza, argumentacja, podsumowanie

4 pkt

Poziom 3: – praca odnosi się do problemu sformułowanego w temacie – przedstawia stanowisko autora – zawiera trafną argumentację – w przeważającej części zachowuje logikę wywodu

3 pkt

Poziom 2: – praca w przeważającej części odnosi się do problemu sformułowanego w temacie – przedstawia stanowisko autora – zawiera częściowo trafną argumentację

2 pkt

Poziom 1: – praca jest luźno związana z problemem sformułowanym w temacie – przedstawia stanowisko autora – zawiera próbę argumentacji

1 pkt

Poziom 0: – praca niezwiązana z problemem sformułowanym w temacie – praca nie zawiera argumentacji (np. inna forma wypowiedzi)

0 pkt

II. SEGMENTACJA TEKSTU

(0–1)

Poziom 1: – zachowany logiczny tok rozważań, segmentacja podkreśla logikę wywodu, jest celowa i konsekwentna

1 pkt

Poziom 0: – brak logicznego uporządkowania treści, segmentacja przypadkowa lub jej brak

0 pkt

III. STYL

(0–1)

Poziom 1: – styl konsekwentny, dostosowany do formy wypowiedzi, występują wyrażenia podkreślające spójność tekstu oraz ukazujące punkt widzenia piszącego

1 pkt

Poziom 0: – styl niekonsekwentny lub niedostosowany do formy wypowiedzi

0 pkt

IV. JĘZYK

(0–2)

Poziom 2: – dopuszczalne 4 błędy językowe (składniowe, fleksyjne, leksykalne, frazeologiczne)

2 pkt

Poziom 1: – dopuszczalnych 5 błędów językowych

1 pkt

Poziom 0: – więcej niż 5 błędów językowych

0 pkt

TWÓJ KOD DOSTĘPU DO GIEŁDY GIMNAZJALNEJ

→ ZOBACZ NA NASTĘPNEJ STRONIE 2

Klucz odpowiedzi. Język polski

Próbny Egzamin Gimnazjalny z OPERONEM

V. ORTOGRAFIA

(0–1)

Poziom 1: – dopuszczalne 2 błędy W wypadku uczniów ze specyficznymi trudnościami w nauce: – dopuszczalne 4 błędy

1 pkt

Poziom 0: – więcej niż 2 błędy W wypadku uczniów ze specyficznymi trudnościami w nauce: – więcej niż 4 błędy

0 pkt

VI. INTERPUNKCJA

(0–1)

Poziom 1: – dopuszczalne 3 błędy W wypadku uczniów ze specyficznymi trudnościami w nauce: – dopuszczalne 4 błędy

1 pkt

Poziom 0: – więcej niż 3 błędy W wypadku uczniów ze specyficznymi trudnościami w nauce: – więcej niż 4 błędy

0 pkt

Razem:

0–10

Uwaga! Za wypowiedź w innej formie niż rozprawka i na inny temat niż podany w poleceniu nie przyznaje się punktów. Jeśli praca jest krótsza niż połowa wyznaczonego miejsca, nie przyznaje się punktów za kryteria II, III, IV, V, VI.

TWÓJ KOD DOSTĘPU

E149FB81A

NAJLEPSZE ZAKUPy PRZED EgZAmINEm! Testy, Vademecum i Pakiety 2018

B E ZP Ł

DOSTA W

-15%

GIMNAZJALISTÓW W W W.g i e l dag i m n a z ja l n a .p l

DLA CIEBIE: ▸ WIĘCEJ ZADAŃ ▸ PEŁEN DOSTĘP do całego serwisu przez 2 tygodnie*!

1

Zaloguj się na gieldagimnazjalna.pl

2

Wpisz swój kod

3

Odblokuj dostęp do bazy tysięcy zadań i arkuszy

4

Przygotuj się do egzaminu z nami!

* Kod umożliwia dostęp do wszystkich materiałów zawartych w serwisie gieldagimnazjalna.pl przez 14 dni od daty aktywacji (pierwsze użycie kodu). Kod należy aktywować do dnia 31.12.2017 r.

ER SUP R A T BA

NAJLEPSZY SERWIS DLA

A TN

A

Zd e c yd owa n i e

A

Wybierz

3
Język polski - Klucz odpowiedzi

Related documents

3 Pages • 925 Words • PDF • 2.2 MB

8 Pages • 2,910 Words • PDF • 271.4 KB

6 Pages • 2,363 Words • PDF • 254.5 KB

4 Pages • 790 Words • PDF • 321.9 KB

8 Pages • 826 Words • PDF • 251.8 KB

4 Pages • 686 Words • PDF • 332.7 KB

8 Pages • 2,627 Words • PDF • 4.2 MB

11 Pages • 2,367 Words • PDF • 561.1 KB

2 Pages • 789 Words • PDF • 417.8 KB

5 Pages • PDF • 994.8 KB

21 Pages • 5,848 Words • PDF • 228.1 KB

18 Pages • 6,292 Words • PDF • 579.9 KB