Język polski - poziom podstawowy DZIEŃ 1

8 Pages • 2,410 Words • PDF • 535.5 KB
Uploaded at 2021-09-24 10:20

This document was submitted by our user and they confirm that they have the consent to share it. Assuming that you are writer or own the copyright of this document, report to us by using this DMCA report button.


Język polski - poziom podstawowy

DZIEŃ 1

test z lektury: ​https://www.memorizer.pl/test/2833/pan-tadeusz/​; https://szkolnictwo.pl/test,0,1029,Pan_Tadeusz więcej informacji na temat lektury: ​https://klp.pl/pan-tadeusz/

NOTATKI Z LEKTURY

“Pan Tadeusz” - Adam Mickiewicz 1834 rok - powstanie książki w Paryżu (tam też było pierwsze wydanie) Tak naprawdę główny bohater to Jacek Soplica​​←

Pan Tadeusz, czyli Tradycja w tym momencie się kończy. ​ ← ostatni zajazd na Litwie. Szlachta jest bohaterem zbiorowym.​← Historia szlachecka z roku 1811 i 1812 we dwunastu księgach wierszem.

Szlachta stanowi prawo. zajazd - militarny sposób rozstrzygania sporów, np. o ziemię Hrabia Horeszko, szlachta zaściankowa - Dobrzyńscy → biorą udział w najeździe na Soplicowo Litwa i Polska (Rzeczpospolita Obojga Narodów) były jednym państwem. Motyw małej ojczyzny - Litwa → stamtąd pochodzi Tadeusz W katedrze lwowskiej król Jan Kazimierz koronował Maryję na Królową Polski. Matka Boska Ostrobramska Matka Boska z Nowogródka 1812 - wtedy działał Napoleon - wyprawa Napoleona na Moskwę (Rosję) Złota legenda Napoleona o tym, że jest on wybawcą Polaków. Horeszkowie byli bardzo wiernymi patriotami. gatunek​: poemat epicki synkretyczny - domieszki różnych gatunków ● epos - oparty na tle wydarzeń historycznych, retardacja, porównanie homeryckie ● sielanka - na tle natury ● baśń ● poemat opisowy ● poemat heroikomiczny - np. Tadeusz topiący się w stawie ● gawęda ● komedia 1

@mat.pol.combination 

Jacek Soplica Księga II Opowieść Gerwazego Rębajło - klucznika. Gerwazy pyta czy to prawda, że Hrabia chce ustąpić Soplicom i oddać im zamek. Hrabia potwierdza, mówi, że to duży koszt, że jest to nudne, i że przyjmie warunki sądu. Gerwazy jest zaskoczony i zły, krzyczy, że przecież z Soplicami nie może być zgody. Od razu każe mu zsiąść z konia i prowadzi go do zamku. W ​progu sieni mówi, że tu często panowie otoczeni dworem odpoczywali po obiedzie, opowiadali historie lub żarty, a młodzież się bawiła. W ​sieni ​odbywały się imprezy, pito piwo i wino, zapraszano szlachtę na imieniny pańskie, łowy, sejm, sejmik powiatowy; podczas uczty na chórze stała kapela,a gdy wznoszono wiwat grzmiały trąby. 1. wiwat był za zdrowie króla, 2. za prymasa, 3. za królową, 4. za szlachtę i całą Rzeczpospolitą, 5. za wszystkich. I tak balowali do rana, a rano na każdego czekały już powozy żeby go odwieźć do domu. Kiedy spacerowali po ​komnatach ​Gerwazy spoglądał na ściany, sufity, wspominał, czasem kiwnął głową, machnął ręką, wspomnienia to była dla niego męka i chciał je odpędzić. W ​zwierciadlanej sali ​nie było już luster, tylko puste ramy, okna bez szyb, krużganek naprzeciw bramy. Będąc tam Gerwazy zakrył twarz rękoma, a kiedy ją odsłonił miał wyraz wielkiej żałości i rozpaczy. Hrabia poczuł wzruszenie i uścisnął mu rękę. Nagle Gerwazy powiedział, że nie ma zgody pomiędzy Horeszkami i Soplicami. Tłumaczy Hrabiemu, że przecież on jest krewnym Stolnika po matce Łowczynie, a jej matką jest druga córka Kasztelana, który był wujem Stolnika. Zaczyna opowiadać historię: Stolnik był pierwszym panem w powiecie, bogaty, rodzinny, miał jedną córkę, piękną i wiele osób się do niej zalecało. Między szlachtą był też Jacek Soplica, który był zwany wojewodą (przez żart), ale jego rodzina dużo znaczyła w dowództwie i głosowali tak jak im Jacek kazał. Sam Jacek posiadał tylko kawałek ziemi, szablę i wielkie wąsy. Stolnik nieraz go do siebie, do zamku, zapraszał, zwłaszcza w czasie sejmików. Jacek tak się cieszył tym, że go Stolnik zapraszał i poczuł się ważny, że zechciał zostać zięciem Stolnika. Nawet kiedy nie był zapraszany do zamku to i tak tam jeździł, czuł się prawie jak w domu. Już miał się oświadczać, ale podano mu czarną polewkę (znak, że rodzice nie zgadzają się na oświadczyny). Podobno Stolnikównie [Ewie] też podobał się Jacek, ale nie przyznała się przed rodzicami. To wszystko działo się za czasów Kościuszki. Stolnik popierał 3. maja i zbierał już szlachtę żeby pomóc konfederatom kiedy nagle w nocy Moskale napadli na zamek. Było mało czasu żeby cokolwiek zrobić. W całym zamku był tylko Stolnik, jego żona, Gerwazy, kuchmistrz, dwóch kuchcików (wszyscy 3 pijani), proboszcz, lokaj, 4 hajducy. Wzięli za strzelby, do drzwi, a tu tłum Moskali od bramy wali po tarasie. Gerwazy i Stolnik strzelali z ganku, reszta z dolnych pięter. Wszystko szło dobrze, ksiądz i panie podawały strzelby, oni z góry strzelali celnie. Stolnik nigdy się nie mylił. Moskale padali w trawę. Nie wychylali się już tak chętnie. Stolnik widząc to wydał sługom rozkazy i z Gerwazym poszli na obchód ganku. Ale nagle ktoś strzelił spod bramy. Stolnik się zająknął, pobladł, chciał coś powiedzieć, ale chrząknął krwią. Wtedy Gerwazy zobaczył kulę, wpadła w piersi. Stolnik słaniając się, pokazał palcem na bramę. Gerwazy poznał Soplicę po wzroście i wąsach. Przez Soplicę zginął Stolnik. Podobno Soplica trzymał jeszcze wzniesioną strzelbę. Wtedy

2

@mat.pol.combination 

Gerwazy wziął swoją strzelbę, strzelił dwa razy, ale chybił chociaż Soplica stał nieruchomo. Usłyszał wrzask kobiet - Stolnik nie żył. W tym momencie opowieści Gerwazy milknie i zaczyna płakać. Dalej mówi, że po śmierci Stolnika był jak nieprzytomny i Moskale zaczęli wywalać drzwi, na szczęście Parafianowicz z 20 Mickiewiczami przybyli i walczyli. Dalej Gerwazy wychwala Stolnika, mówi, że był wspaniały, itp. i nie miał nikogo (żadnego syna), kto mógłby się zemścić. Na szczęście ma sługę wiernego (tak Gerwazy mówi o sobie) i on postanowił swoją szablę na Soplicach wyszczerbić. Mówi, że ścigali ich na sejmach, zajazdach, jarmarkach. Wielu z nich pozbawił życia, ale jeden jeszcze - brat jacka Soplicy (czyli Sędzia) nadal żyje i do tego Hrabia chce mu odstąpić zamek. Gerwazy mówi, że póki on żyje to chce się zemścić. Hrabia na to odpowiada, wyraźnie zainteresowany, że nie wiedział, że w tym zamku się takie rzeczy działy, ale on miał przeczucie, dlatego tak lubił ten zamek. Mówi, że szkoda, że Gerwazy nie opowiedział mu tego w nocy ,bo wtedy byłby lepszy klimat. Dalej mówi, że w zagranicznych zamkach zawsze jest taka historia (o jakimś krwawym lub zdradzieckim czynie), a w polsce pierwszy raz o czymś takim słyszy. Podejmuje też decyzję, że musi zerwać z Soplicą kontakty za wszelką cenę. Tak każe honor. Dalej wychodzi z zamku uroczystym krokiem, milcząc. Staje przed bramą, mówi coś do siebie, spogląda na zamek i wsiada na konia. Dodaje jeszcze, że szkoda iż Soplica nie ma żony lub córki, bo wtedy mogłaby się zrobić nowa zawiłość i historia z jego (Hrabiego) udziałem. Rusza do innych uczestników polowania. Sędzia Soplica i Jacek Soplica to bracia, a Tadeusz jest synem Jacka. 1794 r. - powstanie kościuszkowskie 1791 r. - Konstytucja 3 maja 1772 r. - I rozbiór Polski 1793 r. - II rozbiór Polski 1795 r. - III rozbiór Polski 1792 r. - konfederacja targowicka (ludzie, którzy oficjalnie wspierali rozbiory) Opowieść Gerwazego jest podrasowana specjalnie dla Hrabiego. Księga X Spowiedź ks. Robaka Sędzia i Gerwazy mu towarzyszą. Jacek Soplica = ks. Robak opowiada historie ze swojego punktu widzenia. Na początku tłumaczy swoje motywacje. Mówi, że Stolnik sam dał mu pretekst zapraszając do siebie. (Jacek mylnie to odczytał) Jacek i Stolnik to była pseudo przyjaźń. Ewa też kochała Jacka. W efekcie tych wydarzeń Ewa i Jacek ucierpieli. Scena z czarną polewką była upokarzająca. “Biedna [Ewa] słysząc o moim wyjeździe, pobladła.” Jacek mówi, że nie był w zmowie z Moskalami. morderstwo w afekcie - pod wpływem silnych emocji Jacek stara się wyleczyć z nieszczęśliwej miłości.

3

@mat.pol.combination 

Znalazł przypadkowo dziewczynę, ożenił się z nią i urodził im się syn - Tadeusz. Potem ta żona z żalu zmarła. Sędzia opiekuje się Tadeuszem. [na początku utworu Tadeusz wraca ze szkoły w Wilnie] Ewę wydano za mąż. Ma córkę Zosię. Rosjanie myśleli, że to Jacek im pomagał, dlatego Soplicowie dostali część dóbr zmarłego (Stolnika). Jacek uciekł z kraju → z Litwy (emigracja) Jacek szukał sposobów, żeby załagodzić swoje winy. Mówi, że bardziej niż z powodu tej miłości to zabił z pychy. ks. Robak - zakon bernardynów: był kwestarzem - żebrał, prosił o datki dla zakonu. Jego imię (Robak) oznacza zbędny, nędzny. Zanim Jacek wstąpił do zakonu walczył, ale nie robił tego dla chwały. emisariusz - w czasie wojny prowadzi działalność na terenie wszystkich zaborów Jacek doznawał represji, był wysłany na Sybir. Ks. Robak uratował Tadeusza i Hrabiego przed niedźwiedziem. Ks. Robak pochwala związek Tadeusza i Zosi. Pochwala też wysłanie Tadeusza do wojska (Legiony Napoleona). Stolnik przed śmiercią przebaczył Jackowi. herb Horeszków - Półkozic Gerwazy Rębajło - Szczerbiec, Mopanku, Klucznik

Tradycje i obyczaje szlacheckie Posiłki - dzwon wezwaniem na posiłki - ustalona kolejność miejsc przy stole (porządek świata), na przemian kobiety i mężczyźni, Podkomorzy (który przybył żeby rozwiązać spór o zamek) zajmował najwyższe miejsce - usługiwanie kobietom to standard ogólnie przyjęty - nowi gospodarze usługiwali gościom (w Księdze XII - Tadeusz i Zosia → zaręczyny); zaręczyli się też Tekla Hreczeszanka i Asesor oraz Rejent i Telimena - opisy są po to żeby zachować historię, służą wyobraźni - chłodnik (chołodziec litewski) - bigos - po polowaniu (na niedźwiedzia w Księdze IV) przyrządzano w lesie - trunki - wódka gdańska, wino węgrzyn - mięsa - półgęski, ozory, zrazy - serwis do podawania deseru lodowego (Księga XII) - kawa - podawana przez kawiarkę (kobieta odpowiedzialna za parzenie kawy); mokka z prawdziwą śmietanką Rozrywka - zamiłowanie do sztuki patriotycznej (obraz z Kościuszką składającym przysięgę w Krakowie, obraz z Rejtanem, obraz z Jasińskim i Korsakiem na szańcach Pragi, w zegarze melodia Mazurka Dąbrowskiego, imię Tadeusza na wzór Tadeusza Kościuszki, Jankiel, który jest Żydem jest bardzo szanowany w Soplicowie) - Jankiel gra poloneza, który nawiązuje do Konstytucji 3 maja, konfederacji targowickiej, rzezi Pragi, Legionów Polskich we Włoszech, Mazurka Dąbrowskiego

4

@mat.pol.combination 

-

carmen patrium - pieśni szczególnie ważne dla obywateli gen. Dąbrowski odwiedził dwór w Soplicowie w czasie zaręczyn poloneza prowadzi Podkomorzy w parze z Zosią spacery polowanie na niedźwiedzia i szaraka konflikt Asesora i Rejenta o psy charty grzybobranie (Wojski zbiera tylko muchomory)

Zachowanie - Szlachta ma dystans do kultury obcej. - Hrabia i Telimena są kosmopolitami. - etykieta - hierarchia przy stole i na spacerze - obyczaje - dzwon wzywający na posiłki, młodzież jest wysyłana na studia za granicą - Sędzia to strażnik obyczajów szlacheckich w Soplicowie. - magnateria → arystokracja - szacunek - pocałowanie ręki osobie starszej - zachowanie polityczne - Tadeusz i Zosia na swoich zaręczynach usługują chłopom Strój szlachecki KOBIETY Kolczyki z pestek wiśni, biała długa spódnica, suknia krótka zielona, gorset zielony MĘŻCZYŹNI Pas [I - 850] Rejent [XII - 402] Dobrzyńscy [VI - 388] Protazy [VI - 91] Gerwazy [II - 163] Opis nieba Kastor i Polluks - bracia w mitologii greckiej i rzymskiej Korona i Litwa - Polska → silny związek ze sobą Waga - aluzja biblijna → Bóg tworzy uporządkowany świat - ludzie naśladują Boga w tworzeniu proporcji okrąg gwiaździstego sita - aluzja apokryficzna → Bóg nawet po grzechu pierworodnym nie zostawia człowieka samego Wielki Wóz - aluzja biblijna → zwycięstwo dobra nad złem Smok (symbol szatana → apokalipsa) i Lewiatan (potwór morski) - Skorpion gwiazdozbiór Wojski opowiada o gwiazdach i tylko jego to interesuje. Inni zachwycają się kometą. kometa (nowy gość) - znak zwiastujący wielkie zmiany Kometa leci z zachodu na północ → wyprawa Napoleona na Rosję. Lucyfer pragnął wiedzy i władzy. Zasięg warkocza - tereny ogarnięte przez Napoleona Przemarsz wojsk napoleońskich to dla Polaków coś wielkiego. Spór o zamek Między Soplicami a Horeszkami.

5

@mat.pol.combination 

Gerwazy mówi, że Soplicowie nie ponieśli kary za śmierć Stolnika i dlatego musi się odbyć zajazd, który rozpocznie się słowami “Hajże na Soplicę!”. Gerwazy z bandą najeżdżają na Soplicowo i Hrabia Horeszko zwycięża najazd. Wszyscy się upili i napadli na nich Moskale. Major Płut i kapitan Rykow to Rosjanie (byli też na uczcie w Księdze I). Moskale ich okupują, bo są pijani więc idzie im łatwiej. Reszta Sopliców chce odbić wszystkich więźniów. Przewrócenie sernicy przez Sopliców na Rosjan. Ks. Robak zbiera nie uwięzioną szlachtę i daje im broń. Sędzia podejmuje negocjacje z Moskalami. Układy finansowe. Ci co najbardziej aktywnie brali udział w walce muszą uciekać → udają się do Księstwa Warszawskiego. Protazy jest woźnym. Telimena i Sędzia mówią do siebie siostro i bracie, chociaż nie są rodzeństwem. Hrabia i Tadeusz wstępują do wojska. Soplicowo stało się ostatnią ostoją, ważnych obyczajów szlacheckich. Polonez pokazuje wejście w nową epokę. Inwokacja 3 wizerunki Matki Boskiej. “widzę i opisuję” → mam wyraźne wspomnienia Opisuję tak jak naprawdę było → sztuka jest odzwierciedleniem rzeczywistości - mimesis Epilog Większość “Pana Tadeusza” to narracja trzecioosobowa, ale Inwokacja i Epilog to narracja pierwszoosobowa (+ fragmenty ze środka) Na początku Epilogu Mickiewicz odnosi się do środowiska, w którym żyje - Paryż, emigracja zbiedzy = emigranci - uciekli wtedy, kiedy Polska ich potrzebowała Emigracja jest skłócona. “strefy ulewy i grzmotu” - tereny rozbiorowe “cień i pogoda” - emigracja “domowe zagrody” - dzieciństwo “ptak małego lotu” - Mickiewicz krytykuje się za to, że wybrał emigrację zamiast zostać w kraju i walczyć W “Panu Tadeuszu” Mickiewicz wraca myślą do tych dobrych czasów, zamyka myśli na otoczenie rozbiorowe. “O Matko Polsko!” - silny związek człowieka z ojczyzną (topos związku matki z dzieckiem) Mickiewicz odnosi się też do siebie, do swojej twórczości. Przyznaje się, że idealizuje Litwę ojczyznę. Chciałby żeby jego teksty były powszechnie znane, nawet w środowisku wiejskim.

6

@mat.pol.combination 

O autorze: Urodził się 24 XII 1798 roku. Pochodził z drobnej szlachty herbu Poraj. W 1807–15 uczył się w szkole dominikanów w Nowogródku, następnie na uniwersytecie w Wilnie przygotowywał się do zawodu nauczycielskiego. Należał do założycieli Towarzystwa Filomatów. ​Śledztwo w sprawie tajnych związków młodzieży doprowadziło do aresztowania Mickiewicza 4 XI 1823; poeta został uwięziony w wileńskim klasztorze bazylianów; skazany na osiedlenie w centralnych guberniach Rosji, jesienią 1824 opuścił Litwę. Z Petersburga skierowany do Odessy, 1825 odbył wycieczkę na Krym. W V 1829 udało mu się wyjechać z Rosji. Podróżował po Niemczech, Szwajcarii i Włoszech, dłużej przebywał w Rzymie. Zaskoczony wybuchem powstania listopadowego 1830–31, wątpiący w jego sukces, przybył do Wielkopolski VIII 1831, kiedy powstanie upadało. W VIII 1832 zamieszkał w Paryżu, włączył się w życie emigracji. W 1834 ożenił się z C. Szymanowską. Powiększającą się rodzinę (6 dzieci) trudno było utrzymać bez stałych dochodów; żona cierpiała na nawroty choroby umysłowej. Próbował zarabiać, pisząc dla teatru w języku francuskim. Jesienią 1839 objął katedrę literatury łacińskiej na uniwersytecie w Lozannie. W 1840 wrócił do Paryża, żeby objąć katedrę literatury słowiańskiej w Collège de France. Jesienią 1855 pojechał do Stambułu. Zmarł niespodziewanie na cholerę 26 XI 1855. Zwłoki przewieziono do Francji i pochowano na cmentarzu polskim w Montmorency, 1890 przeniesiono uroczyście na Wawel.

Pojęcia: -

7

archaizm leksykalny - słowo, które wyszło z użycia lub zmieniło swoje znaczenie neosemantyzm - zabieg, w którym słowo dostaje nowe znaczenie retardacja - celowe spowolnienie akcji emisariusz - w czasie wojny prowadzi działalność na terenie wszystkich zaborów carmen patrium - pieśni szczególnie ważne dla obywateli zajazd - militarny sposób rozstrzygania sporów, np. o ziemię

@mat.pol.combination 

Mapa myśli - bohaterowie (autor ​@mat.pol.combination​)

8

@mat.pol.combination 
Język polski - poziom podstawowy DZIEŃ 1

Related documents

8 Pages • 2,410 Words • PDF • 535.5 KB

4 Pages • 1,331 Words • PDF • 173.7 KB

7 Pages • 1,608 Words • PDF • 292.7 KB

3 Pages • 579 Words • PDF • 168.2 KB

5 Pages • 966 Words • PDF • 160.5 KB

57 Pages • 17,068 Words • PDF • 5.2 MB

1 Pages • 60 Words • PDF • 115.4 KB

4 Pages • 1,882 Words • PDF • 324.7 KB

9 Pages • 3,624 Words • PDF • 553.5 KB

4 Pages • 1,264 Words • PDF • 283.5 KB