Kądzielewska_Kupczak_Machowska_Macyszyn_PBL_2019_stacjonarne_fizjoterapia_34U-070 (1) UWAGI

7 Pages • 1,083 Words • PDF • 668.2 KB
Uploaded at 2021-09-24 06:28

This document was submitted by our user and they confirm that they have the consent to share it. Assuming that you are writer or own the copyright of this document, report to us by using this DMCA report button.


MANAGER PRODUKTU: Zuzanna Machowska MANAGER PROCESU: Magdalena Macyszyn NOTARIUSZ: Karolina Kupczak CZŁONKOWIE GRUPY: Karolina Kądzielewska Co czujesz/ myślisz widząc osobę z takimi ograniczeniami w funkcjonowaniu? Myślę, że: czynności dnia codziennego sprawiają mu trudność, jego stan funkcjonalny ma wpływ na sytuację finansową, życie towarzyskie oraz stan psychiczny. Czuję: ciekawość odnośnie stanu wiedzy klienta na temat swojej niepełnosprawności, radzenia sobie z nią w sytuacjach codziennych, zainteresowanie czy klient uczęszczał/uczęszcza na zajęcia z rehabilitacji, czy posiada protezy kończyn górnych, czy bierze udział w spotkaniach grup wsparcia lub korzysta z innych form pomocy społecznej, jakie są jego warunki socjalno-bytowe. Co jest problemem/ograniczeniem w funkcjonowaniu tej osoby? A. B. C. D. E. F. G. H. I. J. K. L. M. N.

Spożywanie i przygotowywanie posiłków. Protezy kończyn górnych. Dbanie o higienę osobistą (mycie się, ubieranie, toaleta). Lokomocja. Robienie zakupów. Korzystanie z urządzeń elektronicznych (telefon, laptop). Korzystanie z komunikacji miejskiej/samochodu. Życie towarzyskie (nawiązywanie nowych i utrzymywanie starych znajomości). Życie seksualne, życie partnerskie. Możliwość zarobkowania (utrzymanie/zdobycie nowej pracy). Uprawianie aktywności fizycznej (sport). Rozwijanie zainteresowań i pasji. Przyczyna braku kończyn. Otrzymywane wsparcie

Brainstorming

Czego chciałabyś/ chciałbyś/ musisz się nauczyć? ● ● ● ● ●

Pielęgnacja kikutów oraz protez. Dobór zaopatrzenia ortopedycznego odpowiadającego potrzebom klienta. Zakres pomocy osobom niepełnosprawnym ze strony Państwa. Nauka funkcjonowania w życiu codziennym osoby po amputacji. Prawidłowej komunikacji z osobą niepełnosprawną i jej rodziną.

Pytania? A1. Czy wymaga sprzętu/udogodnień? B1. Czy klient korzysta z protez? B2. Jakie są aktualnie używane? B3. Jak odpowiednio dobrać? B4. Jak założyć/ściągnąć? B5. Jak wygląda higiena?

C1. Czy istnieje możliwość samodzielnego ubierania się? C2. Jak radzi sobie z myciem się? C3. Czy potrafi samodzielnie skorzystać z toalety?

G1. Czy może kierować pojazdem? G2. Jak powinien być dostosowany samochód? I1. Jakie relacje? Satysfakcja ze związku? J1. Jakiej pracy może się podjąć? J2. Jak powinno być przystosowane środowisko pracy? J3. Jakie mogą być ograniczenia w pracy? J4. Od czego zależą ograniczenia? J5. Jaka jest sytuacja klienta na rynku pracy? K1. Jakie formy aktywności fizycznej/sporty? K2. Czy wymaga protezy do uprawiania sportu? M1. Amputacja wrodzona czy nabyta? M2. Co jest najczęstszą przyczyną braku kończyn? N1. Jakie są źródła wsparcia? N2. Jakie wsparcie otrzymuje od rodziny? N3. Jakie wsparcie otrzymuje od państwa? N4. Jakie wsparcie otrzymuje od środowiska? Szukanie wiadomości/ uczenie się 1. Byra S, Parchomiuk M. Przywiązanie a satysfakcja małżeńska współmałżonków osób z niepełnosprawnością ruchową. Studia nad Rodziną 2015, 19, 2(37): 199-220. (I1) 2. Hebel K, Bieniaszewski L. Wsparcie społeczne i pomoc instytucjonalna dla osób niepełnosprawnych po udarze mózgu. Forum Medycyny Rodzinnej 2008; 2(1): 76-83. (N1), (N3), (N4). 3. Joan E. Edelstein, M.A., P.T. Special Considerations- Rehabilitation Without Prostheses: Functional Skills Training. ​Atlas of Limb Prosthetics: Surgical, Prosthetic, and Rehabilitation Principles, Mosby Inc 1992, rozdział 30. (C1, C2, C3)

4. Kowalczyk O. Zatrudnienie i rehabilitacja zawodowa osób niepełnosprawnych w Polsce w kontekście praw społecznych - wybrane zagadnienia. Ubezpieczenia społeczne. Teoria i praktyka 2015, (3): 2-28. (N1), (J5) 5. Koźma M, Skitek P, Sydor M. Ergonomiczne kryteria doboru dostosowań pojazdów osobowych dla osób z dysfunkcjami narządu ruchu część 2: propozycja algorytmu adaptacji. Transport Samochodowy 2016, 3: 117-126. (G2) 6. Lee Kyo Ho i in. Hand functions of Myoelectric and 3D-Printed Pressure-Sensored Prosthetics: A Comparative Study. Annals of Rehabilitation Medicine 2017, 41: 875-880. (B2) 7. Majewski T. Poradnictwo zawodowe i pośrednictwo pracy dla osób niepełnosprawnych. Poradnik dla urzędów pracy. Warszawa 2011, s. 85-86. (J3), (J4) 8. Marciniak W., Szulc A. „Wiktora Degi Ortopedia i Rehabilitacja”, PZWL, 2012. (B4) 9. Matthews D, Sukeik M, Haddad F. Return to sport following amputation. J Sports Med Phys Fitness 2014, 54(4): 481-6. (K1, K2) 10. Ostalecka K. Ergonomia zatrudniania osób niepełnosprawnych. W: Rutkowska E. (red), Pracownik z niepełnosprawnością. Norbertinum, Lublin, 2007, s. 202. (J1)

11. Østlie K, Lesjø IM, Franklin RJ, Garfelt B, Skjeldal OH, Magnus P. Prosthesis use in adult acquired major upper-limb amputees: patterns of wear, prosthetic skills and the actual use of prostheses in activities of daily life. Disability and Rehabilitation: Assistive Technology 2012, ​7(6): 479–493. (B1) 12. Patkiewicz J. Specyfika nurkowania osób niepełnosprawnych. Fizjoterapia 2015, 23(3): 34-39. (K1) 13. Pietkun K, Siminska J, Stocka J, Ogurkowski K, Hagner W, Nowacka K. Przegląd metody leczenia i najczęstszych przyczyn amputacji otwartych i zamkniętych w obrębie kończyny górnej. Journal of Education, Health and Sport 2015, 5(3): 311-324. (M1), (M2) 14. Raichle KA, Hanley MA, Molton I, Kadel NJ, Campbell K, Phelps E, Ehde D, Smith DG.Prosthesis use in persons with lower- and upper-limb amputation. International Journal of Rehabilitation Research 2008, 45(7): 961-972. (B1) 15. Rottermund J, Szary S, Knapik A. Korzystanie z przedmiotów adaptacyjnych poprawiających funkcję ręki podczas przygotowywania i spożywania posiłków. Niepełnosprawność - zagadnienia, problemy, rozwiązania 2016, 20(3): 115-127. (A1) 16. Rutkowska E. Wsparcie jako element rehabilitacji kompleksowej osób z niepełnosprawnością. Niepełnosprawność - zagadnienia, problemy, rozwiązania 2012, 3(4): 39-54. (N2) 17. Spannbauer A, Berwecki A, Niźnik E, Chwała M, Białko B, Mlka P, Cencora A. Specyfika postępowania rehabilitacyjnego u chorych po amputacjach naczyniowych. Pielęgniarstwo Chirurgiczne i Angiologiczne 2009, 1: 5-13. (B5) 18. Szymańska E. Posługiwanie się sprzętem rehabilitacyjnym. Instytut Technologii Eksploatacji - Państwowy Instytut Badawczy - Radom 2007, s 17. (B3) 19. Ucińska M, Stasiak-Cieślak B. “Testy funkcjonalne”, jako element określania możliwości kierowania pojazdem przez osoby z niepełnosprawnościami. Bezpieczeństwo i ekologia 2017, 12: 463-468. (G1) 20. Żołnierczyk-Zreda D, Majewski T. Przystosowanie środowiska pracy do możliwości z dysfunkcją narządu ruchu oraz osób niepełnosprawnych intelektualnie i psychicznie. Medycyna Pracy 2012, 63(4): 493-504. (J2) Kompetencje 1.1. Koncepcje i zasady nauk biomedycznych (anatomia, histologia, fizjologia, cytologia, biochemia, patologia, biomechanika, kontrola motoryczna, obrazowanie medyczne, farmakokinetyka), które są istotne dla kontroli, rehabilitacji i fizjoterapii 1.4. Mechanizmy bólowe i postrzeganie bólu. 1.12. Zbieranie odpowiednich informacji fizjoterapeutycznych o historii problemów klienta, stanie zdrowia i aktualnym leczeniu. 1.17. Zidentyfikowanie zasobów i ograniczeń klienta związanych z celami motywacyjnymi oraz świadomością klienta 1.20. Umieścić odpowiednie informacje w pliku klienta.

1.22. Być ukierunkowanym na osobę jako całość oraz jej sytuację życiową i kontekst. 1.23. Mieć krytyczne podejście przy interpretacji informacji 1.27. Stosować różne strategie komunikacji w zależności od cech osobowości społecznej, kulturowej i poznawczej oraz wieku klienta lub odpowiednich osób. 1.30. Wykonywać wywiad medyczny w szybki i skuteczny sposób.

Obszary do zbadania: 1: Dbanie o siebie, samodzielność -Dbanie o siebie (np. ubieranie sie, mycie, jedzenie, higiena) -Mobilność (np. poruszanie sie i przemieszczanie w pomieszczeniach i na zewnatrz) -Funkcjonowanie w środowisku (np. korzystanie z transportu, zakupy, płatnosci itp.)

2: Produktywność działań -Praca płatna i niepłatna (np. szukanie i utrzymywanie pracy, wolontariaty itd.) -Prace w domu (np. sprzątanie, gotowanie, pranie) -Zabawa, szkoła (np. prace domowe, zabawy itp.)

3: wypoczynek -Cichy wypoczynek (np. hobby, czytanie, rękodzieło) -Aktywny wypoczynek (np. sport, podróże, zabawy na wolnym powietrzu)
Kądzielewska_Kupczak_Machowska_Macyszyn_PBL_2019_stacjonarne_fizjoterapia_34U-070 (1) UWAGI

Related documents

14 Pages • 984 Words • PDF • 103.1 KB

6 Pages • PDF • 6.2 MB

17 Pages • 1,980 Words • PDF • 1.9 MB

13 Pages • 413 Words • PDF • 953 KB

12 Pages • 405 Words • PDF • 949.5 KB

1 Pages • 625 Words • PDF • 262.8 KB

4 Pages • 1,317 Words • PDF • 460.1 KB

4 Pages • 688 Words • PDF • 200.2 KB

29 Pages • 7,448 Words • PDF • 649.5 KB