Klasa 3. Październik 2. Dziesiątkowy system pozycyjny

0 Pages • 216 Words • PDF • 72.2 KB
Uploaded at 2021-09-24 15:26

This document was submitted by our user and they confirm that they have the consent to share it. Assuming that you are writer or own the copyright of this document, report to us by using this DMCA report button.


Piątek bez matematyki

KLASA 3

Październik TYDZIEŃ 2

ORIENTOWANIE SIĘ W DZIESIĄTKOWYM SYSTEMIE POZYCYJNYM LICZBY WIELOCYFROWE

Przebieg

Treści: ➡ orientowanie się w dziesiątkowym systemie pozycyjnym ➡ zapis liczb wielocyfrowych

Cele: ➡ rozwijanie umiejętności odczytywania liczb wielocyfrowych; ➡ porównywanie liczb wielocyfrowych

Forma w parach

Pomoce dla każdej pary:

Uczniowie grają w parach. Tasują karty i kładą je w stosie. Każdy gracz bierze ze stosu po 10 kart. Każdy uczeń układa przed sobą piramidę z odwróconych koszulkami do góry kart: 4 karty w podstawie, nad nimi 3, wyżej 2 i na końcu 1 karta. Gracze rozpoczynają grę obracając po jednej karcie na samej górze w swoich piramidach. Gracz, którego karta ma większą liczbą dostaje punkt. Jeżeli jest remis, każdy gracz otrzymuje punkt. Następnie, gracze odwracają drugi rząd kart, który składa się z dwóch kart. Karty te reprezentują liczbę dwucyfrową. Jeden punkt powinien zostać przyznany dla gracza z większą liczbą dwucyfrową. Odwracają trzeci rząd kart. Gracz z największą liczbą trzycyfrową wygrywa punkt. Odwracają ostatni wiersz kart. Gracz z największą liczbą czterocyfrową wygrywa punkt.  Grę wygrywa osoba z największą liczbą punktów.

➡ karty do gry (bez „figur“) ➡ kartki, ołówki

Inny wariant Punkty przyznawane są według odwrotnej zasady, za najmniejszą liczbę.

Copyright by Skura&Lisicki www.berdo.org

materiał do użytku wewnętrznego, nie do publikacji, zdjęcia z sieci, bez praw do publikacji

1
Klasa 3. Październik 2. Dziesiątkowy system pozycyjny

Related documents

0 Pages • 216 Words • PDF • 72.2 KB

4 Pages • 2,916 Words • PDF • 156.5 KB

38 Pages • 624 Words • PDF • 2.3 MB

4 Pages • 1,107 Words • PDF • 131.8 KB

100 Pages • 27,039 Words • PDF • 8.9 MB

8 Pages • 2,598 Words • PDF • 152 KB

3 Pages • 508 Words • PDF • 366.9 KB

30 Pages • 2,777 Words • PDF • 2.5 MB

6 Pages • 1,798 Words • PDF • 1.6 MB

2 Pages • 407 Words • PDF • 180.8 KB