Kolokwium 4 rok 2013

8 Pages • 1,584 Words • PDF • 128.3 KB
Uploaded at 2021-09-24 05:48

This document was submitted by our user and they confirm that they have the consent to share it. Assuming that you are writer or own the copyright of this document, report to us by using this DMCA report button.


PTM IV rok

Kolos II

23.01.2013

1) czerniak sromu:  a) trzeba roznicowac z ch. Pageta  b) wystepuje u osob starszych  c) ma gorsze rokowanie niz czerniak skory  d) a+b+c  e)b+c ­ tu byla taka kombinacja dlatego tak(bo b jest na pewno), ch Pageta nie była właśnie wyłączona?!chyba wlasnie te trzy byly dobre... a czy odp ‘c’ jest prawidłowa, bo wydaje mis ię, że tam była opcja, że dobre są: a i b 2. Najczęstszy obustronny rak jajnika a)surowiczy?­ typowo jednostronny :) a według mnie 65% występuje obustronnie, ja tez tak sądze;) (no to gitara, bo tak zaznaczyem :)) niebieski ma rację ­ jest w 65% obustronny (Stachura, str. 1039), a nowotwory surowicze są najczęstszą grupą, więc też bym to zaznaczyła (a nie przerzuty) Tu chyba jednak przerzuty :/ b)śluzowy c)endometroidalny d)przerzut raka śluzowokomórkowego żołądka 3. Tarczyca ­ biopsja ­ prawda że: a) rak brodawkowaty ­ charakterystyczny obraz mikroskopowy b) rak rdzieniasty, nie da się zrobić odczynu immunohistochemicznego na kalcytoninę c) wykonuje się ją by zróżnicować zapalenia tarczycy d) BAC powoduje powikłania i nie jest stosowana w diagnostyce 4.Koilocyty a) tylko HPV16, 18,33 b)w każdym HPV niezależnie od typu c) wskazują na chlamydię d) s HSIL i LSIL 5.W cytologi stwierdzono zmianę dysplastyczną, w wycinku brak zmian w nabłonku, ale zmiana nie pochodzi ze strefy T, co dalej robimy? a) wycinek jest niediagnostyczny, bo może być choroba w innym miejscu b) kontrolujemy poprzez pobieranie cytologi co pewien okres czasu c) kontrolujemy tylko poprzez pobieranie wycinków 6. ASC­US a) atypowe komórki nabłonka o nieokreślonym znaczeniu b) atypowe komórki nabłonka  świadczące o HSIL

7. zapalenia sutka, wybierz NIEprawdziwe: a) rozszerzenie przewodow wyprowadzających ma związek z paleniem papierosów b)wyciek z brodawki jest charakterystyczny dla zapaleń, możemy wykluczyć raka 
Kolokwium 4 rok 2013

Related documents

8 Pages • 1,584 Words • PDF • 128.3 KB

3 Pages • 622 Words • PDF • 66.2 KB

5 Pages • 1,300 Words • PDF • 222.6 KB

10 Pages • 97 Words • PDF • 1.6 MB

8 Pages • 1,490 Words • PDF • 657.1 KB

17 Pages • 3,239 Words • PDF • 330.8 KB

9 Pages • 1,867 Words • PDF • 437.5 KB

93 Pages • PDF • 43.1 MB

12 Pages • 1,582 Words • PDF • 759.1 KB

260 Pages • 139,972 Words • PDF • 124 MB

11 Pages • 1,690 Words • PDF • 235.8 KB

13 Pages • 4,941 Words • PDF • 616.3 KB