Naddatki na obróbkę powierzchni czołowych

1 Pages • 207 Words • PDF • 79.9 KB
Uploaded at 2021-09-24 15:17

This document was submitted by our user and they confirm that they have the consent to share it. Assuming that you are writer or own the copyright of this document, report to us by using this DMCA report button.


NADDATKI NA OBRÓBKĘ POWIERZCHNI CZOŁOWYCH Długość obrabianego przedmiotu [mm]

Rodzaj obróbki

Chropowatość powierzchni [ m]

< 18

zgrubna kształtująca wykańczająca

18 ÷ 50

Średnica obrabianego przedmiotu [mm]

Tolerancja [mm]

do 18

18 ÷ 50

50 ÷ 120

120 ÷ 260

ponad 260

20 2,5 0,63

0,9 0,6 0,3

1,0 0,7 0,3

1,1 0,8 0,3

_ _ _

_ _ _

0,3 0,2 0,05

zgrubna kształtująca wykańczająca

20 2,5 0,63

1,1 0,7 0,3

1,2 0,8 0,3

1,3 0,9 0,4

1,5 0,9 0,4

_ _ _

0,5 0,3 0,1

50 ÷ 120

zgrubna kształtująca wykańczająca

20 2,5 0,63

1,4 0,9 0,4

1,5 0,9 0,4

1,6 1,0 0,4

1,8 1,0 0,5

1,9 1,1 0,5

0,5 0,3 0,1

120 ÷ 260

zgrubna kształtująca wykańczająca

20 2,5 0,63

1,8 1,0 0,5

1,9 1,1 0,5

2,0 1,1 0,5

2,1 1,2 0,5

2,3 1,3 0,6

0,6 0,3 0,15

260 ÷ 500

zgrubna kształtująca wykańczająca

20 2,5 0,63

2,4 1,2 0,6

2,5 1,3 0,6

2,6 1,3 0,6

2,7 1,4 0,7

2,9 1,5 0,7

0,7 0,4 0,2

> 500

zgrubna kształtująca wykańczająca

20 2,5 0,63

2,7 1,4 0,7

2,8 1,4 0,7

2,9 1,5 0,7

3,0 1,5 0,7

3,2 1,6 0,8

1,0 0,5 0,25

wg FELD M. „Podstawy projektowania procesów technologicznych typowych części maszyn” WNT Warszawa 2000
Naddatki na obróbkę powierzchni czołowych

Related documents

1 Pages • 207 Words • PDF • 79.9 KB

121 Pages • 23,390 Words • PDF • 704 KB

1 Pages • 111 Words • PDF • 407.3 KB

6 Pages • 437 Words • PDF • 838.3 KB

36 Pages • 1,115 Words • PDF • 1.9 MB

1 Pages • 20 Words • PDF • 150.5 KB

3 Pages • 246 Words • PDF • 527.9 KB

2 Pages • 330 Words • PDF • 210.4 KB

7 Pages • 1,035 Words • PDF • 34.6 KB

3 Pages • 305 Words • PDF • 761.8 KB