Odpowiedzi do karty pracy

2 Pages • 277 Words • PDF • 662.4 KB
Uploaded at 2021-09-24 15:06

This document was submitted by our user and they confirm that they have the consent to share it. Assuming that you are writer or own the copyright of this document, report to us by using this DMCA report button.


2. Oceń, czy podane informacje są zgodne z prawdą. Zaznacz literę P, jeśli informacja jest prawdziwa, lub literę F, jeśli jest fałszywa. 1.

W strefie umiarkowanej południowej najdłuższym dniem w roku jest 22 grudnia.

P

F

2.

W strefie międzyzwrotnikowej promienie słoneczne przez cały rok padają w południe pod kątem 90°.

P

F

3.

W strefie podbiegunowej północnej 22 grudnia trwa dzień polarny.

P

F

4.

W strefach umiarkowanych występują pory roku i zmienia się długość dnia i nocy.

P

F

5.

Najmniejszą ilość energii słonecznej otrzymują w ciągu roku strefy podbiegunowe.

P

F

3. Na poniższej mapie stref krajobrazowych zaznaczono 3 punkty, a pod mapą podano wypowiedzi trojga dzieci z różnych części świata. Przeczytaj poniższe opisy. Na podstawie podręcznika (tekstu ze s. 40 i map ze s. 42) ustal, w którym punkcie mieszka każde z dzieci. Następnie uzupełnij brakujące informacje na temat opisywanych miejsc.

Venla – Tu gdzie mieszkam, przez większość roku jest zimno. Lato jest krótkie, a śnieg często pada już w październiku. Zimą są dni, kiedy Słońce wcale nie wschodzi. Punkt na mapie: 1 Kontynent: EUROPA Strefa oświetlenia Ziemi: PODBIEGUNOWA Strefa klimatyczna: STREFA KLIMATÓW OKOŁOBIEGUNOWYCH Strefa krajobrazowa: TUNDRA

Otieno – W mojej miejscowości przez cały rok panuje taka sama pogoda. Jest gorąco i bardzo wilgotno, a każdego dnia po południu pada deszcz. Punkt na mapie: 2 Kontynent: AFRYKA Strefa oświetlenia Ziemi: MIĘDZYZWROTNIKOWA Strefa klimatyczna: STREFA KLIMATÓW RÓWNIKOWYCH Strefa krajobrazowa: WILGOTNE LASY RÓWNIKOWE Andrew – W mojej miejscowości występują wyraźne cztery pory roku. Latem dni są długie i upalne, a zimą – krótkie i mroźne Punkt na mapie: 3 Kontynent: AMERYKA PÓŁNOCNA Strefa oświetlenia Ziemi: UMIARKOWANA PÓŁNOCNA Strefa klimatyczna: STREFA KLIMATÓW UMIARKOWANYCH Strefa krajobrazowa: STEP
Odpowiedzi do karty pracy

Related documents

2 Pages • 277 Words • PDF • 662.4 KB

1 Pages • 331 Words • PDF • 71.5 KB

10 Pages • 88 Words • PDF • 20.3 MB

3 Pages • 388 Words • PDF • 375 KB

3 Pages • PDF • 3.6 MB

2 Pages • 593 Words • PDF • 666.6 KB

10 Pages • 77 Words • PDF • 1.2 MB

5 Pages • 293 Words • PDF • 1.2 MB

143 Pages • 61,852 Words • PDF • 21.3 MB

0 Pages • 350 Words • PDF • 69.5 KB

3 Pages • 83 Words • PDF • 477.3 KB