[Odpowiedzi] Sprawdziany i karty odpowiedzi

1 Pages • 331 Words • PDF • 71.5 KB
Uploaded at 2021-09-24 05:47

This document was submitted by our user and they confirm that they have the consent to share it. Assuming that you are writer or own the copyright of this document, report to us by using this DMCA report button.


Sprawdziany i karty odpowiedzi

7

Sprawdziany i karty odpowiedzi

Wprowadzenie Do każdego sprawdzianu został dołączony klucz odpowiedzi wraz z systemem punktacji. Część zadań praktycznych zawartych w sprawdzianach opiera się na wykorzystaniu plików, które należy wcześniej przygotować. Na portalu dlanauczyciela.pl zostały zamieszczone sprawdziany w formie nieedytowalnej (do wydrukowania) oraz edytowalnej (plików tekstowych). Poniżej zostały zamieszczone szczegółowe informacje o każdym ze sprawdzianów.

Sprawdzian po dziale „Algorytmika i programowanie” Sprawdzian zawiera pytania teoretyczne, na które uczniowie mogą odpowiedzieć na papierze, oraz zadania praktyczne, wymagające użycia komputera.

Sprawdzian po dziale „Obliczenia w arkuszu kalkulacyjnym” Sprawdzian zawiera zadania praktyczne, wymagające użycia komputera i oprogramowania – arkusza kalkulacyjnego. Do rozwiązania zadań niezbędny jest plik Sprawdzian-arkusz. Plik jest dostępny na portalu dlanauczyciela.pl. Należy go udostępnić uczniom na sprawdzianie.

Sprawdzian po dziale „Internet” Sprawdzian zawiera pytania teoretyczne, na które uczniowie mogą odpowiedzieć na papierze, oraz zadania praktyczne, wymagające użycia komputera. Do przeprowadzenia zadań praktycznych potrzebne są pliki – wiersz Leopolda Staffa, fragment jego biografii oraz portret. Materiały te zalecamy pobrać z internetu, z zasobów otwartych. Na pulpitach uczniowskich należy umieścić instrukcję dla ucznia oraz wyżej opisane pliki. Instrukcja dla ucznia zawiera polecenia: 1. Utwórz na pulpicie swojego komputera folder o nazwie Sprawdzian z działu 3. 2. Przenieś do niego pliki otrzymane od nauczyciela. 3. Najpierw odpowiedz na pytania zadane w sprawdzianie, a następnie rozwiąż na komputerze zadanie 9., korzystając z plików przesłanych przez nauczyciela.

Sprawdzian po dziale „Projekty multimedialne” Sprawdzian zawiera pytania teoretyczne, na które uczniowie mogą odpowiedzieć na papierze, oraz zadanie praktyczne – stworzenie prezentacji. Do jego przeprowadzenia potrzebne są pliki: zdjęcia komputera (jednostki centralnej), klawiatury, myszy i monitora. Materiały te zalecamy pobrać z internetu, z zasobów otwartych. Na pulpitach uczniowskich należy umieścić instrukcję dla ucznia oraz wyżej wypisane pliki. Instrukcja dla ucznia zawiera polecenia: 1. Utwórz na pulpicie swojego komputera folder o nazwie Sprawdzian z działu 4. 2. Przenieś do niego pliki otrzymane od nauczyciela. 3. Najpierw odpowiedz na pytania zadane w sprawdzianie, a następnie wykonaj na komputerze zadanie 9., korzystając z plików przesłanych przez nauczyciela.

69
[Odpowiedzi] Sprawdziany i karty odpowiedzi

Related documents

1 Pages • 331 Words • PDF • 71.5 KB

2 Pages • 277 Words • PDF • 662.4 KB

6 Pages • 1,302 Words • PDF • 64.8 KB

6 Pages • 1,352 Words • PDF • 635 KB

34 Pages • 9,859 Words • PDF • 113.9 KB

1 Pages • 9 Words • PDF • 92.2 KB

13 Pages • 84 Words • PDF • 2.5 MB

4 Pages • 520 Words • PDF • 210.4 KB

6 Pages • 997 Words • PDF • 32.3 KB

9 Pages • PDF • 1.2 MB

6 Pages • 1,408 Words • PDF • 95.1 KB

31 Pages • 15,537 Words • PDF • 1.7 MB