opracowanie brzuch i miednica

23 Pages • 5,592 Words • PDF • 1.3 MB
Uploaded at 2021-09-24 06:54

This document was submitted by our user and they confirm that they have the consent to share it. Assuming that you are writer or own the copyright of this document, report to us by using this DMCA report button.


1. Następujące struktury ZAWSZE są położone wewnątrzotrzewnowo A. inferior part of duodenum, cecum, kidney B. bulb of duodenum, rectal ampulla, urinary bladder C. entire small intestine, ureter, cecum D. testicle, ascending colon, vagina E. sigmoid colon, bulb of duodenum, uterus Zaotrzewnowo  wszystko od moczowego (nerki, nadnercza, moczowód, pęcherz moczowy)  aorta i rozdwojenie aorty  Żyła główna dolna  przełyk

wewnatrzotrzewnowo  żołądek  jelito cienkie  wątroba  jelito ślepe z wyrostkiem robaczkowym  okrężnica poprzeczna & esowata  śledziona  macica (oprócz części pochwowej szyjki macicy i przedniej powierzchni części nadpochwowej)  jajnik  Górna część dwunastnicy  Górna część odbytnicy  Ogon trzustki

Wtórnie zaotrzewnowa  Środkowa cz. odbytnicy  Okrężnica wstępująca & zstępująca  Głowa i body trzustki  Cześć zstępująca i dolna dwunastnicy 

2. W odniesieniu do inguinal canal: A. jego superior and anterior walls są odpowiednio: muscular and aponeurotic B. przez deep inguinal ring przechodzi zarówno ilioinguinal nerve, jak i medial inguinal hernias C. superficial inguinal ring NIE jest w ciągłości ani z cremasteric fascia, ani z external spermatic fascia D. u obu płci przechodzą przez niego dwa somatic nerves i dwa autonomic plexuses E. jego deep inguinal annulus leży w obrębie Hasselbachs triangle i NIE jest w ciągłości z internal spermatic fascia

AAAAAAA zaczyna się SUPERFICIAL INGUINAL RING – w dolnej i przyśrodkowej części internal oblique aponeurosis (Co je ogranicza to nie mogę sobie wyobrazić, wiec wklejam z giełdy żubrowej) -przyśrodkowo powstałą z rozsciegna zewnetrznego brzucha)

-bocznie(powstala z wlokien wiezadla pachwinowego) -przod (włokna międzyodnogowe to te ktore biegna od czesci przysrodkowej) -tył (włokna znowu od wiezadla pachwinowego) Sorry, po prostu nie rozumiem Kończy się DEEP INGUINAL RING – ½ długości inguinal ligament (Poupart's ligament) w transversalis fascia, przyśrodkowo od niego naczynia nadbrzuszne dolne

Zawartość dołu pachwinowego – powrózek nasienny i gałązka nerwu biodrowo pachwinowego u mężczyzn i więzadło obłe macicy u kobiet Powrozek nasienny – zespół tworow wchodzacych i wychodzących z moszny, otczony osłnkami odpowiadającymi osłonkom jądra jądro External smermatic fascia Cremasteric fascia Cremaster muscule Internal spermatic fascia

Powrozek Subcutanous fascia Superficial abdominal fascia External oblique aponeurosis Internal oblique m. Transversus abdominis Transversalis fascia

„Powięź powierzchowna (powięź Skarpy)- przedłuża się w powięź powierzchowną krocza (powieź colesa). Przechodząc na powrózek nasienny staje się fascia cremasterium, a jak przechodzi na prącie staje się powięzią Bucka (powięź głęboka prącia), a w istocie jest odpowiednikiem powięzi powierzchownej. Z powięzi powierzchownej między spojeniem łonowym a prąciem albo łechtaczką powstaje więzadło wieszadłowe prącia albo łechtaczki (pochodna powięzi skarpy), jest mocniejsze. Powyżej powięzi Skarpy leży powięź podskórna (powięź campera)- na powrózku nasiennym wytwarza powięź nasienną zewnętrzną, na prąciu tworzy powięź powierzchowną prącia. „Pomimo iż nazywa się powierzchowna, w istocie jest podskórna”. Tworzy więzadło procowate prącia (słabsze) Powięź Colesa= Powięź Skarpy = Powięź Bucka= Powięź powierzchowna (odpowiadają sobie) (o ja jebie.. ) Ciała jamiste prącia i łechtaczki są otoczone błoną białawą. Nad ciałami jamistymi leży powięź głęboka prącia (w istocie powierzchowna)- powięź Bucka, pod nią leży żyła grzbietowa prącia w liczbie 1 po środku, tętnice grzbietowe 2 po bokach i nerwy grzbietowe najbardziej bocznie. (Między błoną białawą a powięzią Bucka). Natomiast powyżej leży powięź powierzchowna, która jest powięzią podskórną i ma utkanie wiotkie- łatwo może dochodzić do obrzęków i tu leży żyła grzbietowa powierzchowna (leży w obrębie tej powięzi).”  skradzione z dodatkowego wykładu DO TYCH OSŁONEK, warto ogarnąć osłonki jądra . Jądro z okolic lędźwiowych przez kanał pachwinowy do moszny, a jajnik z okolic lędźwiowych do miednicy mniejszej. Jądro jest ściągane ku dołowi przez jądrowód

(gubernaculum testis), a jego odpowiednikiem u płci żeńskiej jest więzadło płciowopachwinowe (genitoinguinal ligament). Więzadło płciowo-pachwinowe przekształci się w więzadło obłe macicy (ligamentum teres uteri) i więzadło właściwe jajnika (proper ovary ligament). Podczas procesu zstępowania jądra wydłuża się nasieniowód, a skraca jądrowód, aż w końcu z jądrowodu pozostaje tylko więzadło mosznowe (scrotal ligament), między dolnym biegunem jądra, a moszną. Zstępujące przez kanał pachwinowy jądro otacza się 7 osłonkami, które są pochodnymi ściany brzucha: • 1: osłonka pochwowa jądra (tunica vaginalis testis) z dwiema blaszkami: trzewną i ścienną, pomiędzy którymi znajduje się jama surowicza moszny - to jest odizolowana część jamy otrzewnej, która wobec pokrycia otrzewnowego (a więc silne unaczynienie, mezotelium) może wydzielać duże ilości płynu prowadząc do wodojądrza. Jądro i jajnik są jedynymi narządami, które były początkowo zewnątrzotrzewnowe, a potem się odziały w otrzewną. Osłonka pochwowa jądra to odpowiednik otrzewnej ściennej na brzuchu (parietal peritoneum). • 2: następnie występuje powięź nasienna wewnętrzna (internal spermatic fascia) odpowiednik powięzi poprzecznej (transversalis fascia),  3: mięsień dźwigacz jądra (musculus cremaster) powstały z kolejnych dwóch warstw brzucha: transversus abdominis muscle i internal oblique muscle. • 4: powięź mięśnia dźwigacza jądra (cremasteric fascia), która powstała była z aponeurosis of external oblique muscle i powięzi powierzchownej (superficial fascia), • 5: powięź nasienna zewnętrzna (external spermatic fascia), która powstała z powięzi podskórnej, • 6: błona kurczliwa (tunica dartos), która pomimo, że nie zawiera tkanki tłuszczowej położeniu odpowiada tkance tłuszczowej, • 7: skóra (skin). Jedyną osłonką wyłącznie dla jądra jest ta pierwsza - osłonka pochwowa jądra. Natomiast moszna składa się z 2 ostatnich warstw: tunica dartos i skóra. D  u mężczyzn:  Gałąź płciowa nerwu płciowo udowego  Splot autonomiczny jądrowy (od trzewnego)  Splot autonomiczny nasieniowodowy (od miednicznego) U kobiet  Nerw biodrowo pachwinowy  Gałąź płciowa nerwu płciowo udowego E  Trójkąt Hasselbacha leży w rozworze mięśniowo-grzebieniowym, który przedzielony jest przez więzadło pachwinowe na obszar górny i dolny, w obrebie górnego znajdują się dwa doły – boczny i przyśrodkowy Dół pachwinowy przyśrodkowy to inaczej Trójkąt Hesselbacha -> przechodzą przez niego zawsze przepukliny nabyte, przyśrodkowe, proste. Ograniczenia:  Przyśrodkowo- brzeg boczny mięśnia prostego brzucha  Boczno-dolnie - więzadło pachwinowe  Od góry- naczynia nabrzuszne dolne

3. W odniesieniu do liver: A. left sagittal sulcus = fissure for ligamentum teres hepatis + fossa for gallbladder B. hepatogastric and hepatoduodenal ligaments zaczynają się odpowiednio od porta hepatis and fissure for ligamentum venosum C. umbilical vein kiedyś przebiegała między liver segments II and III D. caudate lobe of liver (segment 1) jest zaopatrywany przez right and left branches of portal vein oraz może być drenowany przez right and left hepatic ducts, podczas gdy quadrate lobe (segment 4) – tylko przez struktury lewostronne E. rozgałęzienia portal vein biegną samodzielnie, podczas gdy proper hepatic artery and intrahepatic biliary ducts towarzyszą dopływom 3 hepatic veins A  te saggital sulcus to bruzda zatoki strzałkowej górnej, przyda się przy głowie, ale tutaj nie ma nic wspólnego z wątrobą B  Hepatpgastric – rozpięte między powierzchnią trzewną wątroby krzywizna mniejsza żołądka i częścią brzuszną przełyku Hepatoduodendal – miedzy powierzchnia trzewną wątroby a górną powierzchnią dwunastnicy; obejmuje przewód żółciowy wspólny, t. wątrobową właściwą, żyłę wrotną wątroby, naczynia chłonne i splot współczulny C  umbilical vein to więzadło obłe wątroby, przebiega między 3 i 4 polem wątroby D  poprawna, nic do dodania E  wg Adasia zyła żoładkowa lewa i prawa oraz ż. Trzustkowa-dwunastnicza gorna tylne (od wrotnej wątroby) biegną razem z tętnicami, o przedodzwiernikowej nie ma wzmianki o towarzystwie a pęcherzykowa jest uznawana za dodatkową i również nie ma wspomnianego towarzystwa. Żyły wątrobowe (prawa, srodkowa, lewa) położone są w całości w miąższu wątroby. Uchodzą skośnie do żyły głównej dolnej bezpośrednio przed jej przejściem przez przeponę. Krew z prawego płata wątroby odprowadzana jest przez prawą żyłę wątrobową. Z płata lewego i czworobocznego przez 1 lub 2 żyły wątrobowe lewe. Przypuszcza się, że żyły wątrobowe mogą regulować swoje światło (a co za tym idzie przepływ) poprzez skurcze zgrubień mięśniówki zlokalizowanych głównie w okolicach ujść do żyły głównej dolnej. Ni internet, ni Bochenek nie mowi o towarzystwie. PRAWA DŁUZSZA NIŻ LEWA! Proper hepatic artery biegnie razem z żyłą wrotną i przewodem żółciowym, ich polozenie jest zmienne względem siebie, biegnie w więzadle wątrobowo-dwunastniczym

4. Które stwierdzenie jest prawidłowe? A. ostatecznie rectum jest extraperitoneal, albo intraperitoneal ale bez mesorectum, albo intraperitoneal ale z mesorectum B. triangular ligaments of liver, hepatoesophageal ligament and gastrocolic ligament są wszystkie pochodnymi dorsal mesentery C. supraduodenal recess znajduje się między duodenojejunal flexure and root of transverse mesocolon D. interfoveolar ligament znajduje się bezpośrednio ku tyłowi od inferior epigastric vessels E. Camper’s fascia tworzy suspensory ligament of clitoris, podczas gdy Scarpas fascia tworzy fundiform ligament of clitoris A  Odbytnica nie ma krezki, wiec mowienie o mesorectum jest podpuchą? Otrzewna obejmuje wyłącznie górny fragment części miednicznej na jej powierzchni przedniej i bocznej. U mężczyzn przechodzi na tylną powierzchnię pęcherza moczowego, wyściełając zagłębienie odbytniczo-pęcherzowe, u kobiet zaś dotyka tylnej ściany macicy i pochwy, formując zagłębienie odbytniczo-maciczne (łac excavatio recto-uterina). Po bokach odbytnicy powstają kieszonki otrzewnej zwane zachyłkami przyodbytniczymi. Otrzewna nie obejmuje kanału odbytowego. B  triangular ligaments of liver na pewno pochodne krezki brzusznej, hepatooesphagus raczej również, jeśli chodzi o gastrocolic nie jestem pewna, najprawdopowbniej tylko te jest od krezki grzbietowej C  jak wyżej D  więzadło międzydołkowe (zwiazane z trójkątem Hasselbacha) - zawiera włókna plejodajne (kolagenowe) oraz komórki mięśniowe gładkie „pomost między dołem pachwinowym przyśrodkowym a bocznym”, leżą na nim naczynia nabrzuszne dolne i dopiero one są pokryte otrzewną trzewną, tworzy się fałd pępkowy boczny. E  wszytsko, co wiem o tym fasciach to na górze, ale o ile dobrze wykminłam to powięź Campera tworzy te procowate (fundiform) a Skarpy wieszadłowe (suspensory), no czyli odwrotnie jak tu

5. które stwierdzenie jest BŁĘDNE: A. w przeciwieństwie do superior mesenteric vessels, inferior mesenteric artery jest krótsza niż inferior mesenteric vein B. right and left colic veins zespalają się z lumbar veins tworząc retroperitoneal porto-caval anastomosis of Retzius C. fundus, body and neck of gallbladder odpowiednio stykają się z : anterior parietal peritoneum, transverse colon and superior part of duodenum D. umbilicus zazwyczaj leży na poziomie intervertebral disc między L3 and L4 vertebrae, a unerwiony jest przez intercostal nerve X E. pomiędzy tunica albuginea of penis and deep fascia of penis przechodzi:1 dorsal artery of penis, 2 dorsal veins of penis and 2 dorsal nerves of penis A  DŁUZSZE PO PRAWEJ  Wszystkie tętnice parzyste np. nadnerczowa środkowa, gonadalne itp.  Prawa odnoga przepony  Żyła wątrobowa prawa B  zespolenia porto-cavalne wystepują w przypadku niedrożności żyły wrotnej, wyroznia się  Zespolenia przełykowe o Zyły przełykowe  ż. Żoładkowa lewa  hemiazygos  ŻG Górna  Zespolenia odbytnicze o Splot odbytniczy  ż. Biodrowa wewnetrzna  biodrowa wspolna  ŻG Dolna  Zespolenia pępkowe ‘głowa meduzy’
opracowanie brzuch i miednica

Related documents

23 Pages • 5,592 Words • PDF • 1.3 MB

13 Pages • 3,584 Words • PDF • 455.1 KB

13 Pages • 8,886 Words • PDF • 1.7 MB

8 Pages • 3,342 Words • PDF • 670.6 KB

45 Pages • 7,090 Words • PDF • 2.3 MB

8 Pages • 2,711 Words • PDF • 205.5 KB

5 Pages • 1,728 Words • PDF • 252.4 KB

7 Pages • 1,315 Words • PDF • 394.2 KB

31 Pages • 12,649 Words • PDF • 822.4 KB

3 Pages • 931 Words • PDF • 114.2 KB

42 Pages • 7,472 Words • PDF • 517.3 KB

13 Pages • 2,504 Words • PDF • 612.6 KB