PATOFIZJO EGZ _17 I TERMIN z odp

11 Pages • 4,256 Words • PDF • 109.5 KB
Uploaded at 2021-09-24 15:48

This document was submitted by our user and they confirm that they have the consent to share it. Assuming that you are writer or own the copyright of this document, report to us by using this DMCA report button.


PATOFIZJOLOGIA EGZAMIN TERMIN I 2017 Zestaw A zamknięte choroba żółtego tłuszczu – u lisów hodowlanych i norek skarmianych dużą ilością ryb lub ogólnie pokarmem bogatym w NNKT, co zwiększa zapotrzebowanie na tokoferole (wit E) anomalia Pelgera-Hueta – hiposegmentacja, przesunięcie w lewo, obecność komórek ze skondensowaną chromatyną jądrową z niewielkimi przewężeniami, jądra owalne, okrągłe, nerkowe/pałeczkowe; zaburzenie dojrzewania jąder granulocytów backward disease – crazy chick disease, ch.szalonego kurczęcia – zaburzenia koordynacji ruchowej przy niedoborach wit.E i selenu koguci chód – spowodowany bólem krwawiących rozpadlin na skórze kończyn, zakażenia utrudniają poruszanie – niedobory cynku (skóra sucha, łatwo pęka, zgrubiała, łuszcząca się) śpiączka tyreotoksyczna – zejście przełomu tyreotoksycznego – zespół objawiający się zaburzeniami wielonarządowymi wynikającymi z nagłej zmiany stężenia hormonów tarczycy; zwiastuny: wzrost temperatury, tachykardia, niepokój ruchowy, biegunka; przełom może pojawić się pozadziałaniu silnych stresorów u osobników z hipertyreozą po resekcji tarczycy, po naglym odstawieniu leków tyreostatycznych ciałka Heinza – duże skupiska utlenionej, wytrąconej hemoglobiny przyczepione do wewnętrznej powierzchni błony komórkowej erytrocytu, wybarwiają się na różowo ciałka Howella-Jolly'ego (mikrojądra) małe kuliste pozostałości jądrowe w erytrocytach, ciemnoniebieskie nadkrwistość wzrost liczby erytrocytów wzrost Hb (wzrost MCHC) wzrost Ht (% udziału erytrocytow w całej krwi) - względna: odwodnienie!!, utrata białek, spadek ciśnienia onkotycznego- woda ,,ucieka” z krwi do tkanek - bezwzględna: → czerwienica pierwotna (nadkrwistość prawdziwa) (polycytaemia vera; choroba Vaqueza- Oslera) • rozrost całego układu krwiotworczego; nowotworowy rozrost układu czerwonokrwinkowego, w mniejszym stopniu rozrost komorek granulocytarnych i megakariocytarnych • przewlekła choroba mieloproliferacyjna • Komorki nie reagują prawidłowo na erytropoetynę: - nie odpowiadają na mechanizmy zwrotne (hamujące) - zwiększona wrażliwość na EPO i/lub nadmiar czynników wzrostu - spadek Fe (wzrost zapotrzebowania na Fe przez erytrocyty) - wzrost lepkości krwi (wzrost obciążeń serca), tworzenie zakrzepów → czerwienica wtórna- rozrost tylko układu tworzenia krwinek czerwonych - wtórna adaptacyjna: powstaje wtórnie na skutek hipoksji, powodowana chorobami płuc, rozedma płuc, skażone powietrze, na wysokościach, intensywny trening fizyczny, przewlekłą niewydolnością krążenia, palenie papierosów wadami serca, przebywanie na dużych wysokościach (góry), - wtórna rzekoma: skurcz śledziony przy pobudzeniu, emocje (wyrzut katecholamin), wyrzut z magazynów krwi, przejściowa wtórna patologiczna: choroby nerek oraz guzy, torbiele nadprodukujące EPO niedokrwistość przy braku której witaminy (C, E, selen, kw.foliowy, B12, B6, B3, B1, B2)

co nie występuje przy Cushingu; Cushing – objawy: Cecha Często występujące

Rzadko występujące

Metabolizm

Polifagia, powiekszenie wątroby, powiększenie obrysu brzucha

Utrata masy ciała (bo utrata mięśni)

Skóra i włosy

Ścieńczenie włosów i skóry, wyłysienia, hiperpigmentacja

Zwapnienie skóry

Ukł.sercowo-naczyniowy Zianie w spoczynku Ukł.pokarmowy

Zastoinowa niewydolność

Polidypsja, poliuria, glikozuria (koty), Zakażenia układu moczowego białomocz (mały stopień)

Ukł.nerwowo-mięśniowy Ospałość, osłabienie mięśni, zaniki

miotonia

Ukł.rozrodczy

Brak rui

Zanik jąder

Biochemia, morfologia

Eozynopenia, limfopenia, neutrofilia, hiperglikemia (koty), podwyższenie aktywności fosfatazy zasadowej, ALT, hipercholesterlemia, hiperlipidemia

choroba mieloproliferacyjna - szpik odporność alimentacyjna/alimentarna – żywieniowa; określa stopień wysycenia transferyn żelazem, wysycenie transferyn to 30-60% potencjalnej możliwości wiązania; jej przełamanie sprzyja zakażeniom czego nie powodują niedobory miedzi u przeżuwaczy – powodują: zwyrodnienie m.sercowego, zwłóknienie, nagłe upadki, obumieranie i resorpcja zarodków, zatrzymanie łożyska, wrodzona krzywica u cieląt wysoki poziom Zn, Fe, Mo, S powoduje zaburzenia wchłaniania: miedzi Cu kacheksje u Rum wywołuje.. nadmiar wit A (Rum bardziej wrażliwe od innych gatunków), ale najważniejsze to niedobór B12! Powoduje u Rum zaburzenia metaboliczne - nie dochodzi do przejścia propionianu w bursztynian, kwas propionowy zostaje we krwi, zatrzymane zostają przemiany cukrowe i w konsekwencji kacheksja efekt teratogenny – nadmiar i niedobór witaminy A (wynika to z roli retinolu w ekspresji wielu genów uczestniczących w procesie embriogenezy i organogenezy) za wyrównanie gospodarki kwasowo-zasadowej odpowiada: nerki i płuca (odgrywają najważniejszą rolę) lumisterol, tachysterol – przedłużona ekspozycja na UV powoduje, że powstają nieaktywne związki, jak lumisterol czy tachysterol – nie mają one zdolności wiązania z DBP, są systematycznie usuwane z organizmu – zapobiega to zatruciu wit.D3 na skutek zwiększonego nasłonecznienia) nowa choroba rozwija się wskutek zmian skojarzonych z postępem choroby już istniejącej (powikłanie) co nie wystąpi w wyniku hipotermii (wstrząs hipowolemiczny) co to eksperyment – doświadczenie; badanie zjawiska w dowolnie ustalonych i celowo modyfikowanych warunkach ultradźwięki (zasada działania w diagnostyce) – 20kHz-10GHz, zastosowanie w USG – każda zmiana stanu/właściwości ośrodka prowadzi do zmiany rozchodzenia się w nim fali akustycznej; zmiana prędkości fali, tłumienia; w badaniach strukturalnych wykorzystuje się ultradźwięki do wykrywania różnorodności struktur, których wymiary są porównywalne lub większe od długości fali przy powolnej ekspozycji na obniżone ciśnienie nie zauważymy: zwiększonego zapotrzebowania na niektóre witaminy brak antytrombiny powoduje zakrzepice (nadmierne krzepnięcie) zmiany na skórze: STH, T3, T4, GC, hormony płciowe

otwarte krótkiej niezakaźne czynniki powodujące gorączkę: - reakcje immunologiczn: nadwrażliwość – alergie, wrodzone i nabyte niedobory odporności - martwica lub uszkodzenie tkanek – gorączka pourazowa, reumatyczna, resorpcyjna (krwiaki) - procesy zapalne różnych tkanek i narządów - zatory, zakrzepy - ostre choroby metaboliczne, przełomy hormonalne - odwodnienie, hiperosmolarnośc - leki: penicylina, sulfonamidy, przeczyszczające - obce białka: surowice, alergeny, szczepionki - niektóre substancje chemiczne: dekstran, formy koloidalne metali, kadm, substancje drażniące - czynniki natury psychicznej, febris nervosa - choroby nowotworowe co ma wspólnego noradrenalina z termoregulacją w odpowiedzi na niską temperaturę otoczenia lub sytuację zagrażającą wychłodzeniu, wzrasta wydzielanie NA z nadnerczy; jej udział polega na: nasileniu lipolizy w tk.tłuszczowej, wzrost stężenia glukozy we krwi, obkurczenie naczyń zlewiska skórnego, stymulacja termogenezy w brunatnej tkance tłuszczowej (bardzo wydajne) co sprzyja hipotermii u noworodków duża utrata ciepła po urodzeniu na skutek parowania (temperatura ciała obniża się o 1,5-3 stopnie) zróżnicowana izolacja termiczna – gołe lub pokryte sierścią wysoki stosunek powierzchni ciała do masy i objętości – 3x wyższy niż u dorosłych niska wydolność efektorów termoregulacji przeciwdiałających wyziębieniu niewystarczająca warstwa podskórnej tkanki tłuszczowej małe zapasy substratów metabolicznych, niedostateczne zaopatrzenie energetyczne z czego się składa centralny (opioidowy) układ antynocyceptywny - uwalnianie endorfin w istocie szarej około-wodociągowej oraz enkefalin w jądrze wielkim szwu - endorfiny hamują sumowanie przestrzenne impulsów bólowych wiążąc się z opioidowymi receptorami MI (presynaptyczne nocyreceptorów i postsynaptycze neuronów rogów tylnych rdzenia) - enkefaliny wiążą się z receptorami DELTA interneuronów hamujących substancji galaretowatej uwalniając GABA - dynorfina (uwalniana przez interneurony rdzenia) wiąże się z receptorami KAPPA zwiększa ekspresję i odpowiedź receptorów opioidowych na endogenne i egzogenne opiody ilościowe zaburzenia świadomości od częściowego do całkowitego braku kontaktu z otoczeniem - senność, somnolentia - odrętwienie, sopor - osłupienie, stupor (catatonicus, depressivus, reactivus) - letarg, animatio suspensa, via minimal - ogłuszanie - śpiączka, coma otwarte długiej rola i efekt biologiczny witaminy D i jej współgranie z innymi hormonami regulującymi gospodarkę wapnia Witamina D jest pochodną cholesterolu, hormonem steroidowym, jednym z czynników regulujących poziom Ca i P w organizmie. Rolę biologiczną u zwierząt ma 7-dehydrocholesterol, prekursor cholekalcyferolu. W ustoju musi dojść do przemian: - w skórze, pod wpływem UV do pre-D3, prekursor też dostarczany z pożywieniem - z krwią do wątroby, gdzie hydroksylacja do 25-hydroksycholekalcyferolu - dalej w połączeniu z białkiem transportującym - do nerek, gdzie hydroksylacja do 1,25-

hydroksycholekalcyferolu (kalcytriol) – aktywna forma hormonu. Efekty biologiczne: - w jelicie: działa na enterocyt, warunkując wytwarzanie wewnątrzkomórkowego białka transportującego wapń, calbindin; reguluje też wchłanianie i dystrybucję fosforu i innych mikroelementów, jak Zn, Be, Pb, Ni, Mn, Co - w kościach: regulacja obrotu wapnia, udział w przemianach mineralnych i wzroście kości, ich remodeling; wpływ na syntezę białek macierzy kostnej – osteokalcyny; reguluje różnicowanie osteoklastów, ułatwia działanie PTH w kościach - w nerkach: wspólnie z PTH reguluje ekspresję wapnia w kanalikach nerkowych, wzrost resorpcji zwrotnej Ca, aktywuje hydroksylazę (przemiany kolejnych prekursorów w aktywną witaminę) - w skórze: synteza witaminy D - w przytarczycach: spadek wydzielania PTH - na komórki B trzustki: poprawa syntezy i wydzielania insuliny, wzrost wrażliwości na insulinę - na układ immunologiczny: spadek przemiany monocytów w makrofagi, regulacja funkcji odporności swoistej i nieswoistej, wpływ na nowotwory, spadek produkcji i aktywności komórek NK i dendrytycznych, spadek syntezy cytokin prozapalnych Nadmiar witaminy D może spowodować patologiczną resorpcję wapnia z kości i jego odkładanie się w mięśniach, sercu, nerkach. Razem w witaminą K bierze udział w powstawaniu aktywnej karboksylowanej osteokalcyny, która działając na kość nasyca ją Ca mechanizmy adaptacyjne, kiedy choroba rozwija się przy prawidłowych mechanizmach adaptacyjnych Mechanizmy regulacji fizjologicznej, jeśli stają się źródłem procesu chorobowego ? patologiczne mechanizmy regulacyjne Adaptacja molekularna, komórkowa, na poziomie tkanek i narządów, organizmu jako całości Czynnościowa, morfologiczna, swoista, nieswoista Działanie czynnika (wewnątrz lub zewnątrzpochodny) jest warunkiem powstania choroby. Uruchomione zostają mechanizmy i procesy ustrojowe o różnej swoistości i zasięgu,m.in. reakcje miejscowe, systemowe, układowe, ogólnoustrojowe. Gdy wyczerpią się możliwości reagowania organizmu na obciążenie adaptacją (ustrojowe mechanizmy kompensacyjne i adaptacyjne stają się niewydolne, a przywrócenie homeostazy zaburzonej działaniem czynnika staje się niemożliwe), kończy się allostaza, a zaczyna choroba. Oporność, skłonność, podatność obejmują utajoną gotowość do wystąpienia określonej zmiany/ choroby zainicjowanej noksą (czyli czynnikiem chorobotwórczym) Zestaw B zamknięte czym jest spowodowana allodynia – ból wywołany bodźcami fizjologicznymi, które u zdrowych bólu nie wywołują; spaczone poczucie bólu; powstanie nadwrażliwości, sensytyzacji zakończeń afferentnych (zmiana właściwości i wrażliwości pierwotnych zakończeń nerwowych), sensytyzacja obwodowa i ośrodkowa z obniżeniem progu bólowego; przewodzenie antydromowe (zapalenie neurogenne), wytworzenie nowych zakończeń afferentnych przez włókna A – które nie mają receptorów opioidowych (oporne na opioidy); aktywacja dotychczas nieczynnych zakończeń afferentnych (rekrutacja mechanoreceptorów jako nocyreceptorów) co nie jest skutkiem bólu klinicznego (patologicznego) ? jego skutki to: - sensytyzacja ośrodkowa bólu, uwalnianie neuroprzekaźników m.in. Glu, pobudzającego receptor NMDA (receptory te uczestniczą m.in. w przewodzeniu bólu), powstanie nadwrażliwości (zmiana właściwości i wrażliwości pierwotnych zakończeń nerwowych, sensytyzacja obwodowa i ośrodkowa) z obniżeniem progu bólowego (allodynia), wzrostem odpowiedzi na stymulację (hiperalgezja), występowaniem bólów spontanicznych i rzutowych

jak działają prostaglandyny na jądra bólowe – sensytyzacja nocyceptywna, obniżenie progu pobudliwości neuronów nocyceptywnych analgezja wywołana przez stres: skutek aktywacji endogennych układów antynocyceptywnych opioidowego; noradrenergicznego (rec.alfa-2), przewodnictwo dla jonów K, hamują Ca; cholinergicznego – uwalnianie mediatorów antynocyceptywnych, hiperpolaryzacja; serotoninergicznego, GABA-ergicznego (hamowanie neuronów aferentnych), adenozyna receptory P1 i P2, presynaptyczne hamowanie uwalniania SP kołnierz karakułowy, uszkodzenie nn.kulszowych – (drób) niedobór witaminy B2 (ryboflawina) zaburzenia przemiany węglowodanów – zaburzenia trawienia i wchłaniania, regulacji, przemian, utylizacji; przecukrzenie, niedocukrzenie nocyceptory – receptory bólowe, wolne zakończenia nerwowe; w skórze, tk.podskórnej, okostnej, stawach, mięśniach, trzewiach; komórki macierzyste dla włókien A, delta, C w zwoju korzenia tylnego (DRG – zwój korzeni grzbietowych nn.rdzeniowych) lub zwojach nn.czaszkowych V, VII, IX, X; włókna mono- i polimodalne (charakter bodźca, polimodelne odbierają jednocześnie bodźce chemiczne, termiczne, mechaniczne) co określa stopień patogenności – zjadliwość/ wirulencja pierwszeństwo do składników odżywczych, uporządkować w kolejności: płód, mózg, kości, tk.mięśniowa, tk.tłuszczowa zmiany/uszkodzenia komórek we wstrząsie/ przyczyny wstrząsu: zespół objawów klinicznych o złożonej etiologii, rezultat ostrej niewydolności krążenia obwodowego, której istota sprowadza się do dysproporcji między przepływem tkankowym, a zapotrzebowaniem metabolicznym ustoju; zaburzenia hemodynamiczne prowadzą do ograniczenia perfuzji tkanek, spadku zaopatrzenia w tlen i odprowadzania produktów przemiany materii, a w konsekwencji do uszkodzenia komórek i tkanek jaka hipoksja przy obniżeniu preżności tlenu: hipoksemiczna czym spowodowana hipoksja anoksemiczna: obniżona zdolność transportu tlenu niedokrwistość może być spowodowana: • zaburzenia produkcji zaburzenia erytropoezy, uszkodzenie/zanik komorek prekursorowych szpiku, niedobor EPO, przewlekłe zapalenia, niedobór składnikow budulcowych, erytropoeza neoblastyczna • zwiększone zużycie: ostre krwawienia; hemoliza erytrocytarna, pozaerytrocytarna przesięk przy przekrwieniu biernym jest spowodowany zalegająca krew powoduje uszkodzenia ściany naczyń, przesięk, gdy uszkodzenia nie są jeszcze silne płyn przechodzi z przestrzeni międzykomórkowej do komórki odwodnienie hipotoniczne (utrata elektrolitów przewyższa utratę wody, spadek osmolalności płynu pozakomórkowego podstawą diagnozy są objawy przedmiotowe (obiektywne, stwierdzane w czasie badania) amprolium – wpływ na tiaminę: hamuje jej estryfikację, wchłanianie w jelitach, fosforylację rola calbindin: wewnątrzkomórkowe białko transportujące wapń wchłanianie miedzi ograniczają: Zn, Mo, Fe, S, woda co nie jest typowe przy śpiączce cukrzycowej u kota ? podwyższona temperatura Śpiączka hipoglikemiczna Śpiączka hiperglikemiczna (cukrzycowa) Reakcja na podanie glukozy (wybudzenie)

Brak reakcji na podanie glukozy

Ślinotok

Suche błony śluzowe

Podwyższenie temperatury

Obniżenie temperatury

Wzmożone odruchy

Osłabione odruchy

Rozszerzone źrenice

Prawidłowe źrenice

Blade błony śluzowe

Zapach acetonu (kwasica)

w chorobie Cushinga poliuria jest spowodowana nadczynność kory nadnerczy → wzmożone wydzielanie glikokortykosteroidów → nieprawidłowości osmoregulacji uwalniania wazopresyny → wzrost filtracji kłębuszkowej → pośredni efekt moczopędny przy leczeniu GC uczucie głodu wynika ze zmiany czynności układu nerwowego, wzrost apetytu czego niedobór powoduje niezborność ruchową Mn, E i selen, B1, B6 kiedy mówimy o skazie krwotocznej (zaburzenia produkcji i funkcjonowania płytek krwi, czynników krzepnięcia, nadmierne krwawienie) także nieprawidłowa budowa i funkcja naczynia co powoduje zaburzenia w kostnieniu i chondrogenezie: niedoczynność przysadki – karłowatość przysadkowa - opóźniony proces kostnienia, niedorozwój jąder i jajników, owłosienie szczenięce, niedoczynność tarczycy i nadnerczy niedobory witamin D, K, A, Cu, Mn, gospodarka wapniowo-fosforanowa, hormony PTH, kalcytonina, estrogeny, cytokiny, GH, T3, T4, GC przy jakiej chorobie mogą występować zaburzenia w przemianie węglowodanów nadczynność tarczycy, niedoczynność tarczycy – bo tyroksyna stymuluje glikolizę, glikogenolizę, glukoneogenezę; Cushing – nadczynność kory nadnerczy – kortyzol – aktywuje glukoneogenezę, hamuje glikolizę akromegalia – nadczynność przysadki w zakresie STH transmutacja nowotworowa (co za nią nie odpowiada) mutacje w intronach morbis essentialis (choroba samoistna) i idiopathicus (idios-własny) to to samo czym nie jest spowodowane odwodnienie w chorobie transportowej w chorobie transportowej następuje aktywacja układu wegetatywnego, co skutkuje wzmożonym oddawaniem moczu (razem z faktem, że często zwierzę pozbawione jest wody skutkuje to odwodnieniem) pozytywne działanie lasera wynika z absorpcji promieniowania laserowego; efekty pierwotne: biochemiczne, bioelektryczne, bioenergetyczne; efekty wtórne: biostymulacyjne, przeciwbólowe, przeciwzapalne; pozytywnie wpływa na proces gojenia się rany obwisły brzuch jest spowodowany zanikami mięśni brzucha, stłuszczoną wątrobą przy hiperadrenokortycyzmie w śpiączce występuje (niewrażliwość na ból) to najgłębszy stopień ilościowego zaburzenia świadomości, zanik wszystkich odruchów warunkowych, stopniowe wygaszanie odruchów bezwarunkowych (od bólowego, kończąc na rogówkowym), silne bodźce fizyczne nie powodują wybudzenia rzekoma nadczynność przytarczyc jest spowodowana ektotropową produkcją o właściwościach zbliżonych do PTH, wytwarzaną w tk.nowotworowych; HHM humoral hipercalcemia of malignancy szkodliwość działania infradźwięków pobudzają narząd równowagi, zmieniają funkcje nerwowe (rozdrażnienie, zmęczenie, bóle głowy, mdłości), o częstotliwości 2-15Hz – pokrycie z częstotliwością rezonansową narządów wewnętrznych (serce, mózg, wątroba, żołądek); wibracje, spadek napięcia mięśni,przyspieszenie oddechów, oczopląs pionowy jaki czynnik wywołuje objaw charakterystyczny choroby: główny egzogenny – sprzyja powstawaniu choroby, czynnik ryzyka warunkujący – endogenny, uwarunkowania genetyczne dodatkowy – uboczny, przyzwalający; nie doprowadzi sam do choroby, ale ułatwi zadziałanie czynnika głównego otwarte krótkie efektory termoregulacji uczestniczące w rozpraszaniu ciepła - naczynioruchowe (rozszerzenie naczyń) - parowanie, pocenie, zianie, ślinienie - reakcje pilo- i pteromotoryczne (stroszenie sierści i piór)

3 czynniki obniżające ciepłotę ciała w chorobie - przełom gorączkowy, agonia, po krwotokach, którym towarzyszy spadek ciśnienia - ciężkie zakażenia bakteryjne - zaburzenia przemiany materii (mocznica, śpiączka cukrzycowa), w trakcie terapii niektórymi lekami (alkohol, akonityna, antypyretica, weratryna) rola pochodnych menandionu w rozwoju zaburzeń kostnych witamina K3, razem z witaminą D biorą udział w powstawaniu aktywnej karboksylowanej formy osteokalcyny (białko to bierze udział w wysycaniu kości wapniem), przy niedoborach witaminy K, zaburzona jest karboksylacja i uaktywnienie osteokalcyny (niekarboksylowana trafia do krwi, gdzie jest eliminowana w dalszych przemianach) pozytywy podczerwieni efekty cieplne, rozszerzenie naczyń skóry (przekrwienie), reakcje naczyń głębiej położonych, relaksacja mięśni, podwyższenie progu bólowego, wzmożenie przemiany materii zmiany ustrojowe u starych – diagnostyka w miarę starzenia: - spadek: tempa metabolizmu, uwodnienia tkanek, efektywności wielu enzymów, sekrecji wielu gruczołów dokrewnych - zmiana ilościowa i jakościowa białek ustrojowych organizmu (spada ilość białek rozpuszczalnych, a rośnie podporowych) - wzrost udziału tłuszczów obojętnych, ciał tłuszczowych, ilości cukru we krwi - osłabiona skuteczność witamin - odkładanie się w tkankach barwników, tworzą zapalne nacieki komórkowe (ziarniniaki), ogniska martwicy rozpływnej w mózgu (otępienie starcze, paraliż) następstwa starzenia: ujawnienie klinicznych objawów zaburzeń i chorób, które wcześniej były skutecznie kompensowane; nasilenie objawów klinicznych chorób o charakterze przewlekłym; wzrost zapadalności na choroby, pojawienie się chorób związanych z wiekiem przy diagnozie należy wziąć pod uwagę: - zatarcie swoistości objawów klinicznych - współistnienie zaburzeń czynności różnych narządów - zmiany percepcji bólu - osłabienie mechanizmów odpornościowych - wydłużenie fazy zdrowienia otwarte długiej endokrynopatie spowodowane zaburzeniami osi podwzgórzowo – przysadkowej Układ podwzgórzowo-przysadkowy to czynnościowe połączenie między układem nerwowym a układem endokrynnym (integracja funkcji), dlatego coraz częściej mówimy o układzie neuroendokrynnym. Podwzgórze to źródło liberyn (kortyko-, gonado-, melano-, somato-, tyreo-, prolaktoliberyn) i statyn (somato-, kortyko-, prolakto-, melanostatyna). Oddziałują one na przysadkę, pobudzając lub hamując syntezę hormonów tropowych, które z kolei oddziałują na wykonawcze gruczoły obwodowe. Za regulację tej osi odpowiada mechanizm sprzężeń zwrotnych (oraz regulacja nerwowa). Niedoczynność i nadczynność może być pierwotna (dotyczy czynności gruczołu obwodowego), wtórna (przysadkowa) lub trzeciorzędowa (podwzgórzowa). Endokrynopatie przysadkowe dotyczą części nerowej przysadki lub części gruczołowej. Głównie występować będzie niedoczynność przysadki, w obrębie części nerwowej (transport z ośrodków podwzgórzowych) będzie to niedobór wazopresyny (moczówka prosta) i oksytocyny (zaburzenia poporodowe związane z wydalaniem mleka, bezmleczność poporodowa). W obrębie części gruczołowej przysadki – niedoczynność (hormonu wzrostu – karłowatość przysadkowa) i nadczynność (w zakresie GH – akromegalia; ACTH – hiperadrenokortycyzm)

Przysadka stymuluje, a gruczoł nie odpowiada – niedoczynność pierwotna Przysadka stymuluje i gruczoł odpowiada – nadczynność wtórna Przysadka nie stymuluje, a gruczoł i tak wydziela – nadczynność pierwotna Przysadka nie stymuluje i gruczoł nie wydziela – niedoczynność wtórna miejscowe i ogólnoustrojowe efekty niskiej temperatury z uwzględnieniem biologicznych aspektów krioterapii Pozytywne skutki krioterapii (temperatura poniżej -100stopni C) wynikają ze zmian w mikrokrążeniu. Krótkotrwała ekspozycja na temperaturę kriogeniczną powoduje krótkotrwały skurcz naczyń → zamknięcie zwieraczy naczyń przedwłosowatych z unieczynnieniem połączeń tętniczo-żylnych. Skutkuje to szybszym obiegiem krwi. Efekty biologiczne to: - zmniejszenie odczucia bólu (przez blokowanie szlaków przewodzących bodźce bólowe do OUN, wzrost wydzielania beta-endorfin, czynnościowe wyłączenie receptorów czuciowych i ich połączeń z proprioreceptorami, zwolnione przewodnictwo we włóknach czuciowych) - zmniejszenie obrzęku - uruchomienie mechanizmów termoregulacyjnych z następowym wzrostem przepływu krwi przez narządy wewnętrzne → centralizacja krążenia - zmiany metabolizmu tkankowego (usprawnienie eliminacji nagromadzonych produktów przemiany materii) - zmniejszenie napięcia mięśni → rozluźnienie - wzrost wydzielania hormonów przeciwzapalnych (ACTH, katecholaminy, testosteron) - modulacja reakcji immunologicznych rzutujących na rozwój i przebieg procesu zapalnego Zestaw C zamknięte układy antynocyceptywne odpowiedzialne za analgezje w stresie - opioidowy - noradrenergiczny (receptor alfa-2), przewodnictwo dla jonów K+, hamują Ca - cholinergiczny – uwalnianie mediatorów antynoceptywnych, hiperpolaryzacja - serotoninergiczny - GABA-ergiczny – hamowanie neuronów aferentnych - adenozyna receptory P1 i P2, presynaptyczne hamowanie uwalniania SP antynocycepcja w hiperalgezji hiperalgezja – nadwrażliwość ze wzrostem odpowiedzi na stymulację; przeczulica, nadwrażliwość na ból; tworzą się sprzężenia dodatnie pomiędzy komórkami neurogleju a neuronami wytwarzanie nowych zakończeń afferentnych przez włókna A (nie mają receptorów opioidowych, więc są na nie oporne) wpływ PTH na fosfor - stężenie fosforu nie wpływa bezpośrednio na PTH, istotny jest stosunek Ca:P - PTH powoduje spadek stężenia fosforu w osoczu, wzmożoną utratę fosforu w nerkach (zmniejszenie jego reabsorpcji w kanalikach bliższych) - poprzez wzrost stężenia kalcytriolu powoduje wzrost wchłaniania Ca i P w jelitach jaka nauka zajmuje się przyczynami powstawania chorób etiologia opisthotonus jaka witamina B1 (tiamina) wstrząs oparzeniowy – zaburzenie systemowe spowodowane przez spadek objętości krwi krążącej (co wynika z gwałtownej utraty płynu pozakomórkowego, wstrząs hipowolemiczny), dołączają do tego zaburzenia immunologiczne i metaboliczne, SIRS, MODS odmrożenie, congelatio, zmiana miejscowa wynikająca z działania niskiej temperatury; ogólny odczyn organizmu jest bardzo mały, chyba, że zostanie powikłany zakażeniem; pierwotne

uszkodzenie naczyń; po ogrzaniu miejsc odmrożonych – wtórne zmiany: przekrwienie, pęcherze, martwica; leczenie: stopniowe ogrzewanie, optymalne ilości tlenu; I stopnia – congelatio erythematoza (rozszerzenie naczyń, przekrwienie), II stopnia – martwica naskórka, III stopnia – martwica na całej grubości skóry, IV stopnia – zlodowacenie sięga kości przy jakim odwodnieniu zatrucie CUN jak damy płyny nieelektrolitowe hipotonicznym co się dzieje, gdy rośnie gorączka stadium wzrostu: wytwarzanie ciepła, wyrównywanie do setpointu: skurcz naczyń na obwodzie, bladość, odczucie chłodu, dreszcze zawał blady – co może go powodować -niedokrwienie zasadowica oddechowa – hipokapnia (spadek ciśnienia parcjalnego CO2 we krwi) z powodu pobudzenia ośrodka oddechowego (hiperwentylacja); dochodzi do kompensacji nerkowej: spadek resorpcji zwrotnej HCO3-, wzrost resorpcji zwrotnej Cl- (a za nim podąża H+ i NH4+) stres: reakcja na czynnik stresogenny (jak niekorzystne warunki), powszechny, charakter nieswoisty, odpowiedź biologiczna, gdy osobnik dostrzega zagrożenie jego homeostazy niedokrwistość przez zapalenie - spadek EPO: czynniki osłabiające działanie EPO (a zatem inhibitory erytropoezy) to IL-1, TNF, IFN uwalniane przez makrofagi w czasie zapalenia, powodują zmniejszenie ekspresji receptorów na komórkach macierzystych erytropoezy; niedokrwistość nieregeneratywna, wtórna hepcydyna – pełni kluczową rolę w regulacji metabolizmu Fe, jej produkcja w hepatocytach jest stymulowana przez zwiększające się zapasy żelaza (wzrost poziomu wysycenia transferyn żelazem), infekcje (dlatego przy ostrych stanach zapalnych możliwe jest wystąpienie niedokrwistości) – wzrost poziomu IL-6 indukuje syntezę hepcydyny; hepcydyna hamuje absorpcję Fe w jelicie oraz uwalnianie Fe z makrofagów, obniża poziom Fe w osoczu, blokuje działalność ferroportyny (białko przenoszące żelazo poza komórki je magazynujące) choroba szalonych kurcząt crazy chick disease przy niedoborze witaminy E i selenu (zaburzenie koordynacji ruchowej) śpiączki w hiperglikemii: mleczanowa (gromadzenie się mleczanu), ketonowa (gromadzenie się związków ketonowych), hipermolarna (hipermolarnośc osocza) kiedy pancytopenia (za mało ery, za mało leu, zaburzenia szpiku, ..) niedobór wszystkich elementów morfotycznych krwi pierwsze objawy podwyższenia się temperatury (dreszcze, …) Układ RAA, co hamuje reninę (wzrost ciśnienia krwi, wydzielanie katecholamin, aldosteron) także zwiększenie stężenia jonów sodowych, angiotensyna II (sprzężenia zwrotne ujemne) niedoczynność tarczycy u psów -najczęstsza przyczyna: pierwotne zaburzenie gruczołu tarczowego, proces autoimmunologiczny prowadzi do nacieku limfocytarnego gruczołu i zaniku pęcherzyków tarczycy jaka witamina może powstać gdy zwierzę ma dostępne aminokwasy → niacyna co się nie dzieje w niedoczynności kory nadnerczy → objawy: Addison (cisawica), odwodnienie, zaburzenia funkcji serca, spadek apetytu, depresja, śpiączka, biegunki, obrzęki, dreszcze, uszkodzenie kory w przebiegu chorób zakaźnych heterofile neutrofile ptaków, gadów, ryb, królików, świnek morskich, ziarnistości wybarwiają się na czerwono, dlatego zwane też pseudoeozynofilami u kogo wchłaniają się karoteny: Ho, Bo, Eq – znaczne ilości karotenu mogą być wchłaniane z jelit bez konieczności rozkładania (przekształcania w retinol) co się nie dzieje w nadwrażliwości typu I → nadwrażliwość typu I: reakcje anafilaktyczne (wstrząs), alergia, atopia; połączenie alergenu z mastocytami, które związały IgE; choroby: astma oskrzelowa, katar sienny, pokrzywka otwarte krótkie układ antynocycepcji endogenny: - substancja szara okołowodociągowa (śródmózgowie), okołokomorowa (podwzgórze) - boczne i grzbietowo-boczne segmenty mostu (neurony adrenergiczne) - brzuszno-dogłowowa część rdzenia przedłużonego, serotoninoergiczne neurony rdzenia

przedłużonego i jądra wielkiego szwu - modulacja aktywności neuronów rogu grzbietowego wpływ PTH na Ca w osoczu PTH produkowany w odpowiedzi na hipokalcemię, powoduje podwyższenie stężenia wapnia w osoczu poprzez resorpcję wapnia z kości, wzrost absorpcji z p.pokarmowego i reabsorpcję w kanalikach dalszych efektory termoregulacji - procesy i reakcje prowadzące do wytwarzania ciepła (metaboliczne – aktywacja enzymów; wzrost tonusu mięśniowego, drżenie włókienkowe; aktywacja hormonalna – tarczyca) - reakcje zatrzymania i rozpraszania ciepła (naczynioruchowe, parowanie, pocenie, zianie, ślinienie; reakcje pilo- i pteromotoryczne: stroszeniei wygładzanie sierści i piór) - reakcje etologiczne – behawioralne (aktywność motoryczna, reakcje posturalne, szukanie sprzyjających warunków) 5 czynników powodujących hipo i hipertermie - obniżenie ciepłoty ciała: przełom gorączkowy, agonia, krwotoki (spadek ciśnienia krwi), ciężkie zakażenia bakteryjne, zaburzenia przemiany materii (mocznica, śpiączka cukrzycowa) , terapia niektórymi lekami (alkohol, akonityna, antypyretia, weratryna) - wzrost temperatury ciała wynika z niemożności odprowadzenia ciepła; zaburzenia: układu sercowo-naczyniowego, oddechowego, gospodarka wodno-elektrolitowa, kwasowo-zasadowa, krzepnięcia czynniki sprzyjające zaburzeniom termoregulacji: - zmniejszone/zwiększone ochładzanie - nasilenie/osłabienie tempa przemiany materii - niesprawność efektorów termoregulacji/ ograniczona rezerwa czynnościowa - niewydolność krążenia - wiek młody lub starość - niedożywienie - niemożność odprowadzenia ciepła przez parowanie - endokrynopatie (nadczynność tarczycy) - niektóre leki (A/NA aktywują przemiane materii, ograniczają utratę ciepła, wazokonstrykcja; inhibitory oksydazy monoaminowej – wzrost serotoniny w mózgu; kofeina, kokaina, amfetamina, efedryna – wzrost aktywności mięsniowej) ospałość, ociężałość, ciepłolubność, spadek libido, spadek łaknienia, wzrost masy ciała, wyłysienia – czego to objawy? Niedoczynność tarczycy otwarte długie endokrynopatie jatrogenne skutki nadmiaru i niedoboru hormonów Czynniki sprawcze choroby jatrogenne czyli spowodowane przez lekarza, przy endokrynopatiach głównie związane z podaniem zbyt dużej ilości hormonu/ zbyt długo/ źle dobrana dawka/ program leczenia/ źle postawiona diagnoza. Najczęstsze endokrynopatie jatrogenne to: - nadczynność przysadki w zakresie STH (duże dawki progesteronu u suk powodują podwyższenie poziomu GH, uwalnianego z komórek nabłonka ulegających rozrostowi przewodów wyprowadzających gruczołu sutkowego) - niedoczynność tarczycy: głównie u kotów leczonych z powodu nadczynności gruczołu tarczowego (który występuje często u tego gatunku) - niedoczynność przytarczyc spowodowana usunięciem tarczycy, u bydła rozleniwienie przytarczyc przy podawaniu zbyt dużej ilości wapnia w paszy przy zasuszaniu, po porodzie gwałtowny ubytek wapnia, dochodzi do porażenia poporodowego - wtórna niedoczynność kory nadnerczy – wynika z długotrwałej terapii kortkosteroidami, poprzez negatywne sprzężenie zwrotne prowadzi do przewlekłego zahamowania syntezy i uwalniania CRH i ACTH, a w konsekwencji do zaniku wa-wy pasmowatej i siatkowatej kory nadnerczy; po odstawieniu egzogennych GC dochodzi do okresu względnego lub całkowitego hipokortyzolizmu;

dawka GC powinna być więc ograniczana stopniowo!; do jatrogennych przyczyn niewydolności kory nadnerczy należy także niedobór ACTH związany z zabiegiem usunięcia przysadki mózgowej - nadczynność kory nadnerczy - jatrogenne wzmożone wydzielanie kortyzolu – objawy w ciągu kilku dni od podania GC Cu – nadmiary i niedobory u zwierząt - miedź jest pierwiastkiem niezbędnym w aktywacji enzymów powiązanych z metabolizmem żelaza, formowaniem kolagenu i elastyny, powstawaniem melaniny oraz integralnością CUN przy niedoborach: - zmniejszenie grubości warstwy twardej kości - pogrubienie chrząstek nasadowych - umożliwia wchłanianie żelaza w jelicie cienkim oraz jego uwalnianie z tkanek do krwi (ceruloplazmina, hefajstyna - ferroksydazy) - niezbędna w procesie formowania kości, warunkując strukturalną integralność kolagenu (spadek aktywności oksydazy lizylowej) - warunkuje formowanie elastyny (układ sercowo-naczyniowy) - jako komponent oksydazy cytochromowej wpływa na mielinizację komórek mózgu i rdzenia - ma wpływ na odporność - jako komponent oksydazy polifenylowej katalizuje konwersje tyrozyny do melaniny oraz inkorporacje grup dwusiarczkowych keratyny wełny i włosów - głównym magazynem Cu jest wątroba!!! - bezwzględne niedobory miedzi u zwierząt są rzadkością, częstsze są niedobory wtórne wynikające z zaburzenia we wchłanianiu i przyswajaniu - przyswajanie Cu regulują liczne składniki mineralne i inne czynniki żywieniowe wchłanianie Cu zmniejszają: Zn, Fe, Mo, S (nieorganiczne siarczany), woda - w żwaczu powstają nierozpuszczalne kompleksy czterosiarczków molibdenu - wtórne niedobory miedzi na terenach intensywnie meliorowanych - terenów, odwadniane (dolina Noteci) NIEDOBÓR Świnie - osłabiona zdolność mobilizacji Fe, zaburzenie hemopoezy, zaburzenie keratynizacji, zmniejszenie syntezy elastyny, mieliny i kolagenu prowadzące do osłabienia i deformacji kończyn, skłonności do spontanicznych złamań, pękania aorty, przerostu mięśnia sercowego, spadku poziomu Cu i ceruloplazminy w osoczu, niedokrwistość Źrebięta - skłonność do spontanicznych złamań kości Owce - u jagniąt zaburzenia nerwowe - niezborność ruchu (ataxia enzootica - ang. Swayback), zmiany zwyrodnieniowe lub martwica neuronów nerwów ruchowych, brak oksydazy cytochromowej - zaburzenia tworzenia mieliny otoczek nerwowych, odbarwienie włosów (achromotrichia) - brak tyrozynazy, odbarwienia wokół oczu - „okulary”, zaburzenia keratynizacji włosów, utrata karbikowatości - włosy pozostają proste (pofałdowane nici keratyny przez wiązania dwusiarczkowe) - niedobory miedzi powodują zmiany w układzie sercowo-naczyniowym Bydło - zmiany zwyrodnieniowe m. sercowego, zwłóknienie, nagłe upadki, ponadto obumieranie i resorpcja zarodków, zatrzymywanie łożyska, rodzenie cieląt z tzw. „wrodzoną krzywicą” Drób - zaburzenia syntezy kolagenu dużych naczyń - tętniaki, pękanie aorty
PATOFIZJO EGZ _17 I TERMIN z odp

Related documents

11 Pages • 4,256 Words • PDF • 109.5 KB

9 Pages • 3,261 Words • PDF • 1.2 MB

131 Pages • 92,929 Words • PDF • 3.3 MB

2 Pages • 683 Words • PDF • 224.5 KB

2 Pages • 221 Words • PDF • 312 KB

2 Pages • 278 Words • PDF • 346.6 KB

26 Pages • 6,254 Words • PDF • 102.4 KB

4 Pages • 489 Words • PDF • 241.6 KB

1 Pages • 107 Words • PDF • 13.3 KB

5 Pages • 1,385 Words • PDF • 142.7 KB

3 Pages • 767 Words • PDF • 19.9 KB