PKPiR (1 z 2)

1 Pages • 189 Words • PDF • 52.3 KB
Uploaded at 2021-09-24 06:59

This document was submitted by our user and they confirm that they have the consent to share it. Assuming that you are writer or own the copyright of this document, report to us by using this DMCA report button.


2017-06-28

Zakład Produkcyjny PESTKA Beata Karolak Kościuszki 12, 85-079 Bydgoszcz Tel.: , NIP: 5726521535 PKO BP S.A. O. w Bydgoszcz , 72 1020 1475 0000 8588 0019 8806

PODATKOWA KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW (część 1 z 2) sierpień 2016 Lp

Data zdarzenia gosp.

Nr dowodu księgowego

2

3

Kontrahent Imię i nazwisko (firma)

Opis zdarzenia gospodarczego Adres

Przychód Wartość sprzedanych towarów i usług zł

1

4

5

6

gr 7

Pozostałe przychodygr 8

Razem przychody (7 +8) zł

gr 9

0

00

0

00

0

00

00 0

1 022

00

0

00

1 022

00

00 0

0

00

100

00

100

00

00 0

Suma folio:

1 022

00

100

00

1 122

00

Przeniesienie z folio:

0

00

0

00

0

00

Razem:

1 022

00

100

00

1 122

00

1 2016-08-12

FV 60/08/2016

Hurtownia KOREKTOR sp. z o.o.

85-334 Bydgoszcz Barwna 50 ZAKUP TOWARÓW

2 2016-08-22

FV 1/08/2016

Sklep EKO KARINA sp. z o.o.

85-008 Bydgoszcz Ks. Jerzeo SPRZEDAŻ Słowackiego 20 TOWARÓW

3 2016-08-31

WB 8/2016

WPŁYW KARY UMOWNEJ

Rachmistrz GT, InsERT S.A. Wrocław; Zakład Produkcyjny PESTKA Beata Karolak , NIP: 5726521535
PKPiR (1 z 2)

Related documents

1 Pages • 189 Words • PDF • 52.3 KB

35 Pages • 1,540 Words • PDF • 5.3 MB

17 Pages • 664 Words • PDF • 595.4 KB

51 Pages • 7,528 Words • PDF • 477.7 KB

7 Pages • 1,351 Words • PDF • 310.1 KB

12 Pages • 826 Words • PDF • 94.9 KB

19 Pages • 8,770 Words • PDF • 249.3 KB

163 Pages • 56,852 Words • PDF • 923.1 KB

5 Pages • 1,054 Words • PDF • 313.2 KB

5 Pages • 1,441 Words • PDF • 75.7 KB

13 Pages • 2,539 Words • PDF • 1.1 MB

65 Pages • 8,053 Words • PDF • 4.5 MB