P!nk - My Vietnam - tekst piosenki, tłumaczenie piosenki, teledysk na Tekstowo.pl

1 Pages • 427 Words • PDF • 36.4 KB
Uploaded at 2021-09-24 07:22

This document was submitted by our user and they confirm that they have the consent to share it. Assuming that you are writer or own the copyright of this document, report to us by using this DMCA report button.


P!nk - My Vietnam Tekst piosenki:

Tłumaczenie:

Daddy was a soldier, he taught me about freedom Peace and all the great things that we take advantage of

Tatuś był żołnierzem, uczył mnie o wolności Pokoju i wszystkich wielkich rzeczach, z których korzystamy

Once I fed the homeless, I'll never forget The look upon their faces, as I treated them with respect And

Kiedyś karmiłam bezdomnych, nigdy nie zapomnę Wyrazu ich twarzy, kiedy traktowałam ich z szacunkiem I

This is my Vietnam I'm at war Life keeps on droppin' bombs And I keep score

To jest mój Wietnam Jestem na wojnie Życie wciąż zrzuca na mnie bomby A ja wciąż wygrywam

Momma was a lunatic, yes, she liked to push my buttons She said I wasn't good enough, but I guess I wasn't tryin'

Mamusia była obłąkana, tak, lubiła naciskać moje guziki Mówiła, że nie byłam wystarczająco dobra, ale myślę, że się nie starałam

Never like school that much (school that much), they tried to teach me better But I just wasn't hearin' it because I thought I was already pretty clever And This is my Vietnam I'm at war They keeps on droppin' bombs And I keep score This is my Vietnam I'm at war (at war) They keep on droppin' bombs And I keep score What do you expect from me? What am I not giving you? What could I do for you to make me okay in your eyes? This is my Vietnam (this is my Vietnam) I'm at war (at war) They keep on droppin' bombs (droppin' bombs) And I keep score This is my Vietnam I'm at war Life keeps on droppin' bombs And I keep score This is my Vietnam This is my Vietnam

Nigdy nie lubiłam szkoły aż tak bardzo (szkoły aż tak bardzo), próbowali nauczyć mnie lepiej Ale ja po prostu tego nie słuchałam, bo myślałam, że byłam już dość mądra I To jest mój Wietnam Jestem na wojnie Życie wciąż zrzuca na mnie bomby A ja wciąż wygrywam To jest mój Wietnam Jestem na wojnie (na wojnie) Życie wciąż zrzuca na mnie bomby A ja wciąż wygrywam Czego ode mnie oczekujesz? Czego ci nie daję? Co mogę dla ciebie zrobić, by sprawić, żebyś widział mnie dobrze w swoich oczach? To jest mój Wietnam (to jest mój Wietnam) Jestem na wojnie (na wojnie) Życie wciąż zrzuca na mnie bomby (zrzuca bomby) A ja wciąż wygrywam To jest mój Wietnam Jestem na wojnie Życie wciąż zrzuca na mnie bomby A ja wciąż wygrywam To jest mój Wietnam To jest mój Wietnam
P!nk - My Vietnam - tekst piosenki, tłumaczenie piosenki, teledysk na Tekstowo.pl

Related documents