Powtórzenie wykres, postacie sobór historia 8b i 8d

1 Pages • 105 Words • PDF • 424.1 KB
Uploaded at 2021-09-24 10:03

This document was submitted by our user and they confirm that they have the consent to share it. Assuming that you are writer or own the copyright of this document, report to us by using this DMCA report button.


Powtórzenie z r. Świat po II wojnie światowej. (wykres, postacie sobór) - historia klasa 8b i 8d Korzystając z dostępnych źródeł wykonaj polecenia i prześlij odpowiedzi za pomocą e-dziennika do 25 marca 2020 r. Praca będzie przeze mnie oceniona wg punktacji: 0-2p. - ndst.; 3-4p.-dop.; 5-6p.-dost.; 7-8p.-db.; 9p.-bdb.; 10p.-cel. Zad. 1.

Wpiszcie P lub F ( gdzie 1 to wiersz "Od lat 50. do 1967..." i itd.) odpowiedzi: 1...........; 2.................; 3................ Zad. 2.

/4

Wyjaśnij, kim były i o jakie cele walczyły niżej wymienione postacie: Martin Luther King-................................................................................................................................... ................................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................................... Mahatma Gandhi - .................................................................................................................................... ................................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................................... Zad. 3. Wymień 3 postanowienia Soboru Watykańskiego II:

/3
Powtórzenie wykres, postacie sobór historia 8b i 8d

Related documents

1 Pages • 105 Words • PDF • 424.1 KB

12 Pages • 955 Words • PDF • 407.3 KB

4 Pages • 1,043 Words • PDF • 174.5 KB

2 Pages • 728 Words • PDF • 643.1 KB

4 Pages • 1,073 Words • PDF • 260.9 KB

241 Pages • 31,652 Words • PDF • 47.3 MB

32 Pages • 9,624 Words • PDF • 6.3 MB

24 Pages • PDF • 30.8 MB

109 Pages • 1,330 Words • PDF • 20.4 MB

105 Pages • 49,119 Words • PDF • 60 MB

3 Pages • 604 Words • PDF • 140.6 KB