projekt PZPN - system kształcenia trenerow

23 Pages • 1,630 Words • PDF • 1.1 MB
Uploaded at 2021-09-24 17:27

This document was submitted by our user and they confirm that they have the consent to share it. Assuming that you are writer or own the copyright of this document, report to us by using this DMCA report button.


Nowy Schemat Kształcenia & Licencjonowania Trenerów w Polsce projekt

Ocena Obecnej Sytuacji  W latach 2012 – 2016 zostało przeprowadzonych wiele inicjatyw upraszczających i podnoszących jakość kształcenia.

Przede wszystkim powstała nowa Szkoła Trenerów PZPN – wyznaczająca nowoczesne standardy. Uporządkowano proces licencyjny trenerów, rozpoczęto wprowadzanie systemu informatycznego rejestracji kursów i trenerów.  Zbyt skomplikowane kryteria naboru na kursy

 Zbyt duże wymagania odnośnie trenerów dla klubów grających tylko i wyłącznie amatorsko, w najniższych ligach (klasa A, B, C)  Brak kursów dla trenerów zajmujących się zespołami dziecięcymi, amatorskimi, parafialnymi, osiedlowymi, etc.  Zbyt wysokie koszty kursów dla trenerów pracujących w najniższych klasach rozgrywkowych  Zbyt mała liczba trenerów

LaczyNasPilka.pl

Schemat Kształcenia Trenerów PZPN OBOWIĄZUJĄCY UEFA PRO

UEFA Elite Youth A

UEFA A

UEFA Futsal B

UEFA B

UEFA C C UEFA

LaczyNasPilka.pl

UEFA GOALKEEPER A

Nowe zasady organizacji kursów  Wprowadzenie dwóch nowych kursów Grassroots D, Grassroots C  Upraszczamy kryteria naboru na kursy  Zmniejszenie liczby godzin na kursach – pod warunkiem utrzymania jakości  Zmniejszamy koszty opłat - ze szczególnym uwzględnieniem piłki amatorskiej  DOFINASOWANIE KURSU UEFA B PRZEZ PZPN  Uproszczone zasady rejestracji kursów poprzez Extranet24 – brak potrzeby wysyłki jakiejkolwiek dokumentacji – wszystko online

 Uproszczone zasady rejestracji uczestników na kursy – lista musi być zarejestrowana na 15 dni przed kursem (brak potrzeby wysyłki listy uczestników)

LaczyNasPilka.pl

NOWY Schemat Kształcenia Trenerów PZPN UEFA PRO

UEFA Elite Youth A

UEFA A

UEFA GOALKEEPER A

UEFA Futsal B

UEFA B

GOALKEEPER B

GRASSROOTS C

GRASSROOTS D

LaczyNasPilka.pl

Nowe zasady organizacji kursów  Stworzenie rocznego planu kursów w całej Polsce  Stworzenie pierwszej internetowej wyszukiwarki kursów w Polsce  Rejestracja na kursy tylko w formie elektronicznej – bez wymogu wysyłki papierów  Wszystkie wydawane licencje muszą być zarejestrowane w systemie Extranet  Licencje Grassroots C, Grassroots D, PZPN A i PZPN B w formie plastikowej  Plany zwolnienia WZPN-ów z wszelkich opłat za wydanie licencji i dyplomów – decyzja Prezes i SG  W cenie kursu darmowa licencja na minimum 3 lata – po ukończeniu kursu w terminie  Natychmiastowe wydawanie licencji i dyplomów po kursach – (od 01.07.17) LaczyNasPilka.pl

Schemat Kształcenia i Licencjonowania Trenerów PZPNporównanie

• • • •

UEFA PRO

• • • • •

Stan obecny

Propozycja

Kryteria naboru i liczba godzin

Kryteria naboru i liczba godzin

400h Ustawa RP i Uchwały PZPN Ważna licencja UEFA A posiada udokumentowany okres pracy co najmniej jednej rundy rozgrywkowej na stanowisku I-go trenera zespołu Ekstraklasy lub I Ligi, który objął będąc asystentem tego zespołu z licencją trenerską UEFA A lub posiada udokumentowany co najmniej trzyletni okres pracy na stanowisku I-go trenera z zespołami II ligi lub reprezentacji Polski juniorów i młodzieżowych lub z zespołami byłej Młodej Ekstraklasy lub posiada udokumentowany min. 5-letni staż pracy na stanowisku I-go tre. z zespołami minimum III Ligi, lub asys. z zespołami ESA lub posiada udokumentowany co min. 5-letni staż trenera w CLJ starszych lub posiada udokumentowany minimum półroczny okres pracy w sezonie wiosennym z zespołem II ligi na stanowisku I-go trenera z licencją trenerską UEFA A i uzyskuje z tym zespołem awans do I Ligi Egzamin wstępny – praktyka, wywiad i teoretyczny

• • • • • •

400h Ustawa RP i Uchwały PZPN Ważna licencja UEFA A Ważny kurs pierwszej pomocy 1 rok po ukończonym UEFA A Egz. wstępny - Rozmowa kwalifikacyjna oraz. pisemny - praktyczny

Uprawnienia do klasy rozg.

Uprawnienia do klasy rozg. •Wszystko

LaczyNasPilka.pl

Wszystko

Schemat Kształcenia i Licencjonowania Trenerów PZPNporównanie Stan obecny

Propozycja

Kryteria naboru i liczba godzin

Kryteria naboru i liczba godzin

• • • •

UEFA EY A

• • • • • •

100h Ustawa RP i Uchwały PZPN Ważna licencja UEFA A Z minimum dwuletnim stażem pracy szkoleniowej z zespołami młodzieżowymi Ma ukończone 23 lata Egz. wstępny – praktyka i teoria

• •

Uprawnienia do klasy rozg. •

100h Ustawa RP i Uchwały PZPN Ważna licencja UEFA A Ważny kurs pierwszej pomocy 1 rok po ukończonym UEFA A Egz. wstępny - praktyczny prowadzenie treningu oraz pisemny

Uprawnienia do klasy rozg. • • • •

Wszystkie Grupy Młodzieżowe

LaczyNasPilka.pl

Wszystkie Grupy Młodzieżowe Obowiązkowo 1 trener z licencją w klubie ESA – 01.07.2018 I Liga – 01.07.2019

Schemat Kształcenia i Licencjonowania Trenerów PZPNporównanie

• • • • •

UEFA AStan obecny

Propozycja

Kryteria naboru i liczba godzin

Kryteria naboru i liczba godzin • • • • • •

265h Ustawa RP i Uchwały PZPN Ważna licencja UEFA B ukończone 22 lata posiada udokumentowany co najmniej dwuletni staż pracy szkoleniowej z aktualną licencją trenera UEFA B lub czteroletni z aktualną licencją PZPN B Egz. wstępny – praktyka i teoriaUprawnienia do klasy rozg. • • •

200h Ustawa RP i Uchwały PZPN Ważna licencja UEFA B Ważny kurs pierwszej pomocy 1 rok po ukończonym UEFA B Egz. wstępny - praktyczny prowadzenie treningu oraz pisemny Liczba uczestników: max 24

Uprawnienia do klasy rozg.

III Liga Wszystkie grupy młodzieżowe Ekstraliga Kobiet

• •

LaczyNasPilka.pl

III Liga / Ewentualnie II liga ? Grupy Młodzieżowe

Schemat Kształcenia i Licencjonowania Trenerów PZPNporównanie

• • • • •

UEFA BStan obecny

Propozycja

Kryteria naboru i liczba godzin

Kryteria naboru i liczba godzin • • • • • • •

206h Ustawa RP i Uchwały PZPN Ważna licencja UEFA C lub PZPN C ukończone 19 lat legitymuje się minimum jednorocznym okresem pracy szkoleniowej z licencją UEFA C lub licencją PZPN C Egz. wstępny – praktyka i teoria

160h Ustawa RP i Uchwały PZPN Ważna licencja UEFA C lub Grass. C Ważny kurs pierwszej pomocy 1 rok po ukończonym Grass. C lub UEFA C Egz. Wstępny - praktyczny i pisemny Zawodnik z 5 letnim stażem III liga w górę może od razu zacząć od UEFA B Liczba uczestników: max 32 dofinansowanie do kursu UEFA B dla najlepszych absolwentów Grassroots C

• •

Uprawnienia do klasy rozg. • • • • •

Uprawnienia do klasy rozg.

Ligi Okręgowe I liga Kobiet I Liga Futsalu Ligi Wojewódzkie juniorów starszych i młodszych Niższe klasy rozgrywkowe

• • • • •

LaczyNasPilka.pl

IV Liga Ligi Okręgowe Grupy Młodzieżowe – poza CLJ i MLJM Ekstraliga Kobiet I Liga Kobiet

Schemat Kształcenia i Licencjonowania Trenerów PZPNporównanie

• • • •

UEFA C

• •

Stan obecny

Propozycja

Kryteria naboru i liczba godzin

Kryteria naboru i liczba godzin

100h Ustawa RP i Uchwały PZPN Ukończone 18 lat Legitymuje się stażem zawodniczym w rozgrywkach OZPN / ZPN dowolnego szczebla, potwierdzonym przez macierzysty Związek Piłki Nożnej, lub stażem pracy pedagogicznej z dziećmi potwierdzonym przez pracodawcę Liczba uczestników : max 32 Koszty : 1200zł / osoba

Grassroots C

• • • • • • • •

70h (4 weekendy) Ustawa RP i Uchwały PZPN Ważny kurs pierwszej pomocy Brak egzaminów wstępnych O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń Liczba uczestników : 32 Egzamin końcowy – pisemny i prowadzenie treningu Koszty : 800 zł / osoba

Uprawnienia do klasy rozg. • • •

LaczyNasPilka.pl

A Klasa Grupy Młodzieżowe – wszystko poza CLJ, MLJM, Wojewódzkimi Junior A, B, C Grupy Młodzieżowe E, F i G – wszystkie ligi

Schemat Kształcenia i Licencjonowania Trenerów PZPNporównanie Propozycja Kryteria naboru i liczba godzin

Grassroots D

• • • • • • •

32h (4 dni) Ustawa RP i Uchwały PZPN Ważny kurs pierwszej pomocy Brak egzaminów wstępnych O przyjęciu kolejność zgłoszeń Liczba uczestników : 32 Koszty : 250zł/ osoba

Uprawnienia do klasy rozg. •

Klasa B, C

LaczyNasPilka.pl

Organizacja kursów w Wojewódzkich ZPN Liczby kursów organizowanych przez WZPN

Rodzaj kursu

Maksymalna Minimalny czas liczba kursów trwania kursu w roku

Liczba uczestników na kursie

Możliwość robienia na zakładkę

UEFA A UEFA BiA Zintegrowany UEFA B UEFA B Wyrównawczy Grassroots C

10 miesięcy 6 miesięcy 6 miesięcy 4 miesiące 3 miesiące

1 2 2 2 8

24 32 32 32 32

n/a nie nie nie tak

Grassroots D

2 weekendy

10

32

nie

LaczyNasPilka.pl

Kryteria naboru na kursy podsumowanie  Generalne uproszczenie kryteriów naboru na wszystkie kursy  Otwarcie kursów najniższej kategorii : Grassroots D i Grassroots C dla wszystkich  Uwolnienie terminów organizacji kursów Grassroots D i Grassroots C (cały rok)  Zmniejszenie liczba lat wymogu posiadania praktyki trenerskiej pomiędzy kursami  Standaryzacja egzaminów wstępnych, końcowych i poprawkowych na kursy UEFA B, UEFA A, UEFA EY A, UEFA PRO  Specjalna ścieżka dla byłych zawodników

LaczyNasPilka.pl

Specjalna ścieżka dla byłych zawodników  Zawodnik posiadający udokumentowany staż zawodniczy minimum 5 lat na poziomie III ligi lub dawnej IV ligi ma możliwość rozpoczęcia kształcenia bezpośrednio od kursu UEFA B  Cykliczna organizacja kursu UEFA B+A dla wybitnych zawodników (minimum 7 lat w ESA lub dawnej I lidze)  Były wybitny zawodnik, który posiada dyplom UEFA A jest zwolniony z wymogu posiadania praktyki trenerskiej w kryteriach naboru na kurs trenerski UEFA PRO Jeżeli : rozegrał 7 lat w najwyższej klasie rozgrywkowej i zagrał minimum 50 meczów w reprezentacji A lub 50 meczów w klubowych rozgrywkach europejskich

LaczyNasPilka.pl

Niezbędne działania wspierające nowy systemie kształcenia  Wykształcenie ok. 150 trenerów - edukatorów – którzy będą tylko mieli prawo do wykładów na kursach w tematyce

piłkarskiej (w tym byli trenerzy Reprezentacji Narodowej)  Standaryzacja programów na poszczególnych kursach (szczegółowe prezentacje tematyczne przygotowane przez PZPN)  Wprowadzenie licencji trenerów edukatorów na okres 3 lat

 w drugim etapie rozwoju :  Zatrudnienie 16 głównych edukatorów w każdym WZPN (wybranych przez PZPN)  zatrudnienie 8 - 10 wizytatorów kontrolujących jakość (wizyty niezapowiedziane i obecność na egzaminach wstępnych i końcowych) – monitoring kursów

LaczyNasPilka.pl

Schemat Licencjonowania Trenerów PZPN UEFA PRO

UEFA

ESA ; I LIGA ; II LIGA???

UEFA A

II LIGA ???, III LIGA

UEFA A/UEFA B

IV LIGA

PZPN Ligi wojewódzkie

UEFA B; PZPN A (31.12.2019)

Klasa A Zespoły młodzieżowe

GRASSROOTS C GRASSROOTS D, PZPN B (31.12.2019)

Klasa B, C LaczyNasPilka.pl

Symulacja kosztów Grassroots D

Symulacja kosztów Grassroots D

Symulacja kosztów Grassroots C

Symulacja kosztów Grassroots C

Symulacja kosztów UEFA B

Symulacja kosztów UEFA B
projekt PZPN - system kształcenia trenerow

Related documents

23 Pages • 1,630 Words • PDF • 1.1 MB

3 Pages • 32 Words • PDF • 43.1 KB

12 Pages • 783 Words • PDF • 1.2 MB

227 Pages • 71,241 Words • PDF • 2.2 MB

6 Pages • 1,345 Words • PDF • 56.8 KB

10 Pages • 2,959 Words • PDF • 502.7 KB

31 Pages • 6,577 Words • PDF • 1.2 MB

24 Pages • 4,414 Words • PDF • 476.8 KB

11 Pages • 2,016 Words • PDF • 7.1 MB

79 Pages • PDF • 78.7 MB

2 Pages • 407 Words • PDF • 180.8 KB

44 Pages • 15,098 Words • PDF • 478.1 KB