Rynek mediów w Polsce

18 Pages • 774 Words • PDF • 2.2 MB
Uploaded at 2021-09-24 09:53

This document was submitted by our user and they confirm that they have the consent to share it. Assuming that you are writer or own the copyright of this document, report to us by using this DMCA report button.


M. Kwinta, B. Nowak, K. Ostojska

Polski rynek medialny

Rynek medialny: Rynek przekazów:

Rynek reklamy:

ogół przekazów informacyjnych i rozrywkowych oferowanych wszystkim odbiorcom przez wszystkie dostępne na danym terenie media masowe

wydzielone w ofercie programowej mediów czas i powierzchnia, które media sprzedają firmom i instytucjom, by te dotarły ze swoją ofertą do konkretnego odbiorcy

"Im mocniejsza pozycja danego nadawcy na rynku przekazów, tzn. im większe gromadzi audytoria, tym większy jego udział w rynku reklam, tzn. wyższe wpływy ze sprzedaży czasu lub powierzchni dla reklam." Szpunar, M., prezentacja "Rynek mediów i agencje informacyjne". Pozyskano z: www.magdalenaszpunar.com

Udział sektora mediów w PKB Polski Najszybciej w nadchodzących latach będą rozwijały się segmenty rynku związane z technologiami cyfrowymi, w szczególności reklama w internecie (15,2%), dostęp do internetu (7,5%) oraz gry wideo (7,8%). Na przeciwnym biegunie znajdują się segmenty związane z tradycyjnymi mediami, jak rynek prasy (-1,6%), rynek płatnej telewizji (-1,2%) czy rynek radiowy (-1,0%).

Mapa rynku mediów w Polsce

Wyszczególnienie

Forma prawna działalności podmiotów mających koncesję (2009)

*)

w tym 49 koncesji na rozpowszechnianie programu na falach średnich

Liczba koncesji

Udział %

Liczba podmiotów

Udział %

Spółki prawa handlowego:

261*)

76,5

115

62,2

Spółki z o.o.:

159

46,6

99

53,5

102*)

29,9

16

8,6

Instytucje kościelne:

45

13,2

39

21,1

Osoby fizyczne:

12

3,5

3,5

4,9

Wyższe uczelnie:

10

2,9

10

5,4

Inne podmioty (ośrodki kultury, stowarzyszenia, fundacje):

13

3,9

12

6,4

341*)

100,0

185

100,0

Spółki akcyjne:

Razem:

Telewizja: kapitał i średnia wielkość widowni

Radio: kapitał i procentowy udział w rynku

Portale: kapitał i liczba użytkowników

Gazety: kapitał i sprzedaż (rok 2015)

Tygodniki: sprzedaż ogółem i kapitał

Koncentracja własności Rynek medialny charakteryzuje wysoki stopień koncentracji własności. Stopień koncentracji mierzony jest zatrudnieniem, dystrybucją, widownią.

zakresem

kontroli

nad

produkcją,

Akceptowalna koncentracja to ponad 50% rynku dla 4 największych firm i 70% dla ośmiu firm (Szpunar, M.). Koncentrację można zwalczać za pomocą regulacji i wspomagania napływu nowych podmiotów na rynek. KRRiT, Regulacje dotyczące koncentracji własności na rynku mediów w wybranych krajach

Struktura własnościowa W poprzednich latach występowała wyraźna segmentacja rynku radiowego na rynki lokalne, rynek ponadregionalny i rynek ogólnokrajowy. Obecnie nadawcy ogólnokrajowi dążą do budowy sieci stacji lokalnych w oparciu o sprawdzone formaty w celu pełnego, racjonalnego wykorzystania zbudowanego potencjału. Ze względu na brak wolnych częstotliwości grupy kapitałowe pozyskują stacje na rynkach lokalnych poprzez przejmowanie spółek, które już posiadają koncesję. Większość przedsiębiorców prowadzących działalność radiową na lokalnych rynkach funkcjonuje obecnie w ramach powiązań własnościowych, programowych i reklamowych tworzonych przez silne grupy medialne.

Zjawisko oligopolizacji w Polsce W Polsce i na świecie firmy medialne przejawiają tendencję do tworzenia firmy oligopolowej. Duże firmy w Polsce: Polsat, TVN, TVP, brak miejsc dla małych firm. TV Polska, Polsat, TVN – 80% udziału w rynku reklamy telewizyjnej. Radio – 230 rozgłośni lokalnych, 110 znajduje się w grupie RMF, Time, Agora, Eurozet; 10 należy do wyższych uczelni, 4 do fundacji, 6 działa w ramach samorządu. Sieci kablowe to ok. 3 mln abonentów; w Polsce zachodzą wszystkie procesy rynku medialnego (integracja). Koncentracja mediów nie działa na korzyść rynku medialnego, jego różnorodności, oddziałuje wręcz negatywnie.

Zjawisko rozwoju trzeciego sektora mediów obywatelskich Zjawisko to odnosi się do nadawców naziemnych, kablowych, usług internetowych. Przyczynia się do poszerzenia gamy treści w środowiskach skierowanych do mniejszości (19 rozgłośni, 12 kanałów lokalnych finansowanych samoistnie); sektor ten jest w Polsce osłabiany (oligopolizacja), jednak UE promuje lokalne rozgłośnie o mniejszym zasięgu; ich rolą jest zachęcanie ludzi do życia we własnym środowisku, uczestniczenia w debacie społecznej; są narzędziami umacniania tożsamości.

Udziały w ogólnopolskim rynku prasy właściciele polskich gazet

Wiodący właściciele na polskim rynku mediów

Wynagrodzenie miesięczne według miesięcznika PRESS (dane z 2013 r.) ● ● ● ● ● ● ● ●

redaktor naczelny tabloidu: 45 000 zł zastępca redaktora naczelnego tabloidu: 20 000 zł kierownik działu w tabloidzie: 10 000 -12 000 zł komentator sportowy głównej anteny telewizji komercyjnej: 10 000 zł redaktor w tabloidzie: 8 000 zł prezenter serwisów sportowych głównej anteny telewizji komercyjnej: 7 500 zł doświadczony dziennikarz „Polityki”: 6 500 zł redaktor w miesięczniku dla mężczyzn: 6 000 zł reporter kanału sportowego: 6 000 zł

● ● ● ● ● ● ● ● ●

reporter głównego wydania „Wiadomości” TVP1: 3 000-6 000 zł doświadczony dziennikarz „Rzeczpospolitej”: 4 500zł dziennikarz „Newsweek Polska”: 4 000 - 7 500 zł dziennikarz „Wprost”: 4 000-6 000 zł didżej w lokalnej rozgłośni: 4 000 zł doświadczony reporter TVN24: 4 000 zł doświadczony dziennikarz Gazeta.pl: 4 000 zł wydawca w dużym portalu: 3 000 - 3 500 zł wydawca we Wprost.pl: 3 000 zł

Źródła: -

http://orka2.sejm.gov.pl/IZ6.nsf/main/51363E5A http://www.money.pl/gospodarka/wiadomosci/artykul/media-w-polsce-do-kogo-naleza-gazetylokalne,217,0,1996761.html http://www.reporterzy.info/1886,rynek-mediow-cyfrowych-w-polsce-prognoza-na-lata-2012-2016. html http://dikskul.blogspot.com/2012/06/rynki-medialne-w-polsce-i-na-swiecie.html http://www.money.pl/gospodarka/wiadomosci/artykul/media-w-polsce-do-kogo-nalezy-prasa-, 138,1,1988746.html http://dikskul.blogspot.com/2012/06/rynki-medialne-w-polsce-i-na-swiecie.html Strategia rozwoju rynku medialnego w Polsce 2015–2020 (2015). Sztuka Media Film. Szpunar, M., prezentacja "Rynek mediów i agencje informacyjne". Pozyskano z: www. magdalenaszpunar.com, dnia: 20.04.16.
Rynek mediów w Polsce

Related documents

18 Pages • 774 Words • PDF • 2.2 MB

2 Pages • 1,167 Words • PDF • 458.4 KB

6 Pages • 2,115 Words • PDF • 2.2 MB

11 Pages • 2,941 Words • PDF • 586.9 KB

7 Pages • 891 Words • PDF • 3.4 MB

139 Pages • 30,859 Words • PDF • 1.1 MB

11 Pages • 475 Words • PDF • 2.2 MB

4 Pages • 839 Words • PDF • 2.4 MB

66 Pages • 2,628 Words • PDF • 7.4 MB

16 Pages • 4,221 Words • PDF • 643 KB