Skrócone przepisy gry w Ultimate Frisbee

1 Pages • 692 Words • PDF • 41.3 KB
Uploaded at 2021-09-24 17:28

This document was submitted by our user and they confirm that they have the consent to share it. Assuming that you are writer or own the copyright of this document, report to us by using this DMCA report button.


Skrócone i nieco uproszczone przepisy gry w Ultimate Frisbee Ogólne zasady: Nie ma sędziów. Wszyscy zawodnicy są odpowiedzialni za przestrzeganie i dopilnowanie przestrzegania przepisów. Gra jest bezkontaktowa: przeciwnika nie powinno się dotykać (ani tym bardziej popychać, uderzać), szczególnie wtedy, jeśli byłoby to niebezpieczne lub utrudniało mu grę. Gracze i sprzęt: Rywalizują ze sobą dwie drużyny. Każda z nich liczy po 7 zawodników. Przy grze w hali drużyny mają po 5 zawodników i boisko jest mniejsze. Gra się dyskiem o wadze 175 g i średnicy 27,3 cm. Do wyczynowej, sportowej gry najczęściej używane są dyski firmy Discraft. Do grania rekreacyjnego można rzecz jasna używać innych dysków i grać we mniej osób (ale nie mniej niż po 3 w każdej z drużyn). Pole gry: Boisko ma kształt prostokąta i składa się z trzech obszarów: dwóch stref końcowych oraz znajdującego się między nimi pola gry. Jeśli gra mniejsza liczba zawodników to boisko powinno być odpowiednio mniejsze.

Rozpoczęcie meczu: Gracze obu drużyn ustawiają się naprzeciwko siebie na brzegach swoich stref końcowych przylegających do pola gry. Mecz rozpoczyna jeden z graczy drużyny, którą wylosowano jako broniącą rzucając dysk w kierunku strefy końcowej drużyny przeciwnej (atakującej). Dowolny gracz drużyny atakującej podnosi z ziemi dysk lub go łapie i kontynuuje grę. Zdobywanie punktów: Gdy gracz drużyny atakującej przebywający w strefie końcowej przeciwnika złapie dysk i zachowa nad nim kontrolę (pewnie go trzyma), to drużyna atakująca zdobywa punkt. Nie ma punktu gdy dysk zaraz po złapaniu zostanie upuszczony na ziemię. Jest punkt jeśli dysk po złapaniu dotknie ziemi, ale jest nadal trzymany. Jeśli gracz drużyny atakującej wykona skok: odbije się z pola gry, chwyci dysk będąc w wyskoku i wyląduje w strefie końcowej przeciwnika to też zdobywa punkt. Gra po zdobyciu punktu: Drużyna, która zdobyła punkt oddaje dysk drużynie przeciwnej i staje się drużyną broniącą. Dalej gra przebiega jak przy rozpoczęciu meczu (ale już bez losowania). Gdy gra się na boisku nie będącym w hali (na świeżym powietrzu) przyjmuje się zasadę, że po każdym zdobytym punkcie drużyny zamieniają się stronami. Ruch dysku i ruch graczy: Dysk może być rzucany w dowolnym kierunku na dowolną odległość. Nie wolno go podawać „z ręki do ręki” bez rzucania. Zawodnicy nie mogą biegać z dyskiem. Można jednak wykonać kilka kroków tuż po złapaniu dysku w celu zatrzymania się, gdy złapanie dysku nastąpiło w czasie biegu lub skoku (liczba tych kroków nie może być jednak większa niż to konieczne do zatrzymania się). Gracz, który jest aktualnie w posiadaniu dysku (i już się zatrzymał) jedną stopę musi mieć ciągle w tym samym miejscu ale może wykonywać wokół niej obroty (tak jak w koszykówce). Gracz trzymający dysk ma 10 sekund na wykonanie podania. Czas odliczany jest (na głos) przez najbliżej stojącego zawodnika drużyny broniącej. Gracz który, by wyhamować po złapaniu dysku, wbiegł na pole końcowe przeciwnika musi się z niego cofnąć do miejsca gdzie złapał dysk. Miejsce wznowienia gry: Jeśli dysk dotknie czegokolwiek poza boiskiem (aut) to wprowadza go do gry gracz stojący na linii bocznej boiska w miejscu gdzie dysk je opuścił. Jeśli dysk spadnie na ziemię i potoczy się dalej, to grę wznawia się z miejsca, w którym został podniesiony z ziemi. Przejęcie dysku: Gdy dysk upadnie na boisko, wyjdzie na aut, zostanie złapany przez zawodnika drużyny broniącej lub strącony przez niego na ziemię bez uchwycenia go wtedy drużyna atakująca traci go na rzecz drużyny broniącej, która staje się drużyną atakującą. Obrona: Nie wolno wyrywać dysku trzymanego przez przeciwnika. Przy zawodniku trzymającym dysk może być tylko jeden zawodnik drużyny broniącej. Kolejny zawodnik drużyny broniącej może być najbliżej w odległości 3 metrów. Żadna część ciała obrońcy nie może być bliżej ciała przeciwnika niż średnica dysku. Broniący nie może też utrudniać trzymającemu dysk wykonywania obrotów. Faule: Kontakt fizyczny między zawodnikami przeciwnych drużyn jest niedozwolony. Każde dotknięcie przeszkadzające w grze, jeśli jest zgłoszone przez zawodnika faulowanego (który musi zawołać „faul”), powoduje przerwanie gry, która jest wznawiana przez zawodnika faulowanego. Jeśli gracz wskazany jako faulujący nie zgadza się z tym, że faulował, to grę wznawia się od takiego stanu w jakim była bezpośrednio przez zgłoszeniem faulu. Pełne zasady gry są na: www.frisbee.pl lub w angielskim oryginale na www.wfdf.org opracował Jacek Chołoniewski

Plik od www.ebooks43.pl do osobistego uzytku dla: [email protected]
Skrócone przepisy gry w Ultimate Frisbee

Related documents

1 Pages • 692 Words • PDF • 41.3 KB

3 Pages • 432 Words • PDF • 96.9 KB

11 Pages • 1,763 Words • PDF • 791.4 KB

142 Pages • 45,320 Words • PDF • 17.6 MB

3 Pages • 863 Words • PDF • 525.8 KB

0 Pages • 1,142 Words • PDF • 57.8 KB

8 Pages • 966 Words • PDF • 13.2 MB

116 Pages • 16,887 Words • PDF • 15.5 MB

24 Pages • 7,597 Words • PDF • 15.5 MB

99 Pages • 13,208 Words • PDF • 54.7 MB