Szymon Tomczak - zeszyt-cwiczen-funkcjonowanie żeńskieko układu rozrodczego.

6 Pages • 456 Words • PDF • 244.9 KB
Uploaded at 2021-09-24 06:43

This document was submitted by our user and they confirm that they have the consent to share it. Assuming that you are writer or own the copyright of this document, report to us by using this DMCA report button.


 

3. Funkcjonowanie żeńskiego układu rozrodczego

3 Funkcjonowanie żeńskiego układu rozrodczego Cele lekcji: ​Poznasz etapy cyklu miesiączkowego. Określisz fazy płodności i bezpłodności w cyklu​​miesiączkowym.

Na dobry początek 1 Dokończ zdanie. Wybierz odpowiedź spośród podanych. ​Cykl miesiączkowy A. jest regulowany wyłącznie przez hormony przysadki. B. jest regulowany wyłącznie przez hormony jajnika. C. jest regulowany przez hormony przysadki i jajnika.
Szymon Tomczak - zeszyt-cwiczen-funkcjonowanie żeńskieko układu rozrodczego.

Related documents

19 Pages • 2,818 Words • PDF • 729.2 KB

2 Pages • 186 Words • PDF • 106.4 KB

7 Pages • 2,246 Words • PDF • 217.8 KB

384 Pages • 101,187 Words • PDF • 7.9 MB

115 Pages • 29,024 Words • PDF • 9.1 MB

492 Pages • 99,056 Words • PDF • 32.1 MB