Testy siły i wytrzymałości na potrzeby sportu

33 Pages • 2,954 Words • PDF • 1.7 MB
Uploaded at 2021-09-24 10:11

This document was submitted by our user and they confirm that they have the consent to share it. Assuming that you are writer or own the copyright of this document, report to us by using this DMCA report button.


Testy siły i wytrzymałości na potrzeby sportuDiagnostyka sportowa to odrębne procedury badań i testów, ukierunkowane na ocenę funkcjonalności i wydolności nie tylko każdej ze struktur, ale i całego organizmu. Testy funkcjonalne wspomagane technikami komputerowymi, wydolność mięśniowa i organizmu, wraz ze spirometrią, ocena progów (tlenowego i beztlenowego) to tylko niektóre z badanych parametrów. Istotą jest bowiem oczekiwanie sportowca oraz dyscyplina sportu jaką uprawia.

POPULARNE TESTY WYTRZYMAŁOŚCIOWE 

Test CooperaBeep test/bleep testtest Quebec (10 sek. maksymalny wysiłek na cykloergometrze rowerowym (moc i pojemność fosfokreatyny)test WingatePróba harwardzkaRast TestZmodyfikowany test RAST40s test wytrzymałości beztlenowejTest wytrzymałości szybkościowej 150m(EUROFIT) Nr próby: 6 Czynnik: Siła tułowia /wytrzymałość mięśni brzucha/. Maksymalna liczba siadów z leżenia tyłem w ciągu 30 sekund.(EUROFIT) Nr próby: 7 Czynnik: Siła funkcjonalna /wytrzymałość mięśniowa ramion i barków/. Wytrzymanie zwisu o ramionach ugiętych na drążku.Wytrzymałość (Indeks Sprawności Fizycznej Zuchory)Test wyciskania na ławce

Test Coopera Próba wytrzymałościowa opracowana przez amerykańskiego lekarza Kennetha H. Coopera na potrzeby armii USA w 1968 roku, polegająca na 12-minutowym nieprzerwanym biegu. Obecnie jest szeroko stosowany do badania wytrzymałości przede wszystkim sportowców. 

Kenneth Cooper opracował także tabele do testu marszowego, pływackiego i kolarstwa. Jednak to próba biegowa cieszy się największą popularnością.Kondycję fizyczną, w zależności od wieku i płci określa się na podstawie pokonanego dystansu.

Do przeprowadzenia testu Coopera nie potrzeba skomplikowanych urządzeń ani specjalnych warunków. Wskazane jest jednak, aby próba odbywała się na w miarę miękkiej powierzchni biegowej, np. na stadionie lekkoatletycznym. Próba biegowa 12-minutowa powinna odbywać się na miękkiej nawierzchni, najlepiej na tartanie na stadionie lekkoatletycznym. Odległości powinny być wyraźnie zaznaczone co 100 m. Pokonany przez biegacza dystans uznawany jest za miarę wytrzymałości. Dokładna ocena wytrzymałości odczytywana jest ze specjalnych tabel

Beep test/bleep test Wielostopniowy test wahadłowy na odcinku 20 metrów to badanie, z którego chętnie korzystają sztaby szkoleniowe profesjonalnych klubów w wielu dyscyplinach, ale też nauczyciele WF-u w zwykłych szkołach. W największym skrócie polega on na bieganiu pomiędzy dwoma znacznikami (liniami), oddalonymi od siebie o 20 metrów w określonym, stale rosnącym tempie. Dobiegasz do jednego, słyszysz sygnał dźwiękowy i zwracasz. W tę i z powrotem. 

Nazwa beep testu wzięła się od dźwięku, który każe biegaczowi zawrócić. Do zmierzenia wyniku potrzebny jest więc plik z nagraniem

Beep test to sprawdzian dość skomplikowany. Biegacz zaczyna od tempa 8,5 km/h. Etapy różnią się od siebie, bo pokonujemy w nich różną liczbę 20-metrowych odległości. Każdy fragment testu trwa nieco ponad minutę. 

Jeżeli biegacz dotrze do linii przed sygnałem, powinien zatrzymać się i poczekać. Sędziowie pozwalają jednak na metr lub dwa niedokładności.Koniec testu następuje w momencie, gdy biegacz dwukrotnie nie przebiegnie 20 metrów w wyznaczonym czasie.

Ostateczny wynik to łączna liczba pełnych pokonanych etapów + ilość przebiegniętych 20-metrówek w niedokończonym fragmencie.Najlepszy rezultat profesjonalnego sportowca (o nim dalej) – 17.1 – oznacza więc, że ukończył on 17 pełnych etapów i jeszcze 20 metrów z następnego.

Przeciętny rezultat u dorosłego mężczyzny to 7-9 ukończonych etapów. Znakomitym wynikiem jest 13 etapów i więcej, a bardzo słabym – wszystko poniżej 5. Panie powinny radzić sobie z zamknięciem 6-8 etapów. 12 leveli lub więcej to powód do dumy, a nie jest dobrze, kiedy nie potrafią ukończyć 4. Test wahadłowy na 20 metrów w teorii przewiduje 23 etapy. Zaczynając o d prędkości 8,5 km/h, aż do zawrotnych 18,5 km/h. Ukończenie całego testu oznaczałoby pokonanie 4940 metrów w czasie 22:03 minuty.

Test Wingate 

Test Wingate jest jednym z najczęściej stosowanych testów wykorzystywanych do oceny wydolności beztlenowej. Test wykonywany jest na ergometrze rowerowym i pozwala na uchwycenie dynamiki zmiany generowanej mocy oraz jej spadku podczas trwania testu. Wielkość obciążenia dobiera się w zależności od masy ciała badanego.Test poprzedzony jest pięciominutowa rozgrzewką o mocy około 50 wat, po niej następuje pięciominutowa przerwa.Czas trwania testu to trzydzieści sekund.

Test rozpoczyna się po sygnale danym przez osobę nadzorującą badanie. Badany ma za zadanie uzyskać w jak najkrótszym czasie od chwili startu, jak najwyższą częstość pedałowania oraz starać się utrzymać ją przez cały czas trwania próby.

Próba harwardzka W teście harwardzkim uwzględnia się podział na płeć – mężczyźni wchodzą na stopień o wysokości 51 cm, a kobiety 46 cm. Część wysiłkowa trwa 5 minut i w jej trakcie badany musi wchodzić na podwyższenie w tempie 30 wejść na minutę. Po zakończeniu próby odpoczywa w pozycji siedzącej, a druga osoba mierzy mu puls przez 30 sekund w następujących przedziałach czasowych: 

pomiar A: od 1 min do 1 min 30 sek (jest to czas od zakończenia wysiłku)pomiar B: od 2 min do 2 min 30 sekpomiar C: od 3 min do 3 min 30 sek

Wskaźnik wydolności (Ww) liczy się podstawiając zmierzone wartości do wzoru: Ww = 300 s x 100 / 2 x (A + B + C) Wyniki testu porównuje się ze skalą punktową: 

90 pkt i więcej – bardzo dobra wydolność80 - 89 pkt – wydolność dobra65 - 79 pkt – wydolność średnia55 - 64 pkt – wydolność słabaponiżej 55 pkt – wydolność bardzo słaba

RAST TEST 

6 startów na odcinku 35 m. Odpoczynek między startami 10 sek. lub zmodyfikowany 7x 30m z 25 sek. przerwy na powrót na start.Badanie wytrzymałości beztlenowej polega na 6-krotnym pokonaniu odcinka 35m po linii prostej przy niepełnej przerwie wypoczynkowej. Czas mierzony za pomocą fotokomórek tętno oraz prędkość za pomocą Sport-testera. Do obliczenia mocy potrzebne jest także określenie masy ciała zawodnika przed testem.Zawodnik, który będzie osiągał wysokie prędkości biegu, a do tego różnica między najlepszym a najgorszym czasem okaże się najmniejsza odznacza się wysokim poziomem tolerancji na zmęczenie w wielokrotnie powtarzanych wysiłkach eksplozywnych. Zdolność do szybkiego rozwijania prędkości i wielokrotnego jej powtarzania to obecnie podstawowe wymagania większości dyscyplin sportowych. Po wykonaniu testu bada się również czas restytucji czyli tempo powrotu tętna do wartości wyjściowych z przed wysiłku. Zmodyfikowany RAST TEST

polega na wykonaniu 6 sprintów na odcinku 30 metrów. Po każdym sprincie następuje 25 sekundowy odpoczynek. Jest to biegowa wersja testu Wingate.

40s test wytrzymałości beztlenowejTest ten można traktować jako odpowiednik laboratoryjnego 30 sekundowego testu Wingate, który jest wykorzystywany do oceny: mocy i pojemności fosfagenowej oraz mocy i pojemności glikolitycznej. Do jego przeprowadzenia testu używany jest Sport-tester oraz analizator kwasu mlekowego.Test polega na jak najszybszym rozwinięciu maksymalnej prędkości oraz jak najdłuższym jej utrzymaniu w ciągu 40 sekund. Analizowany jest czas oraz dystans uzyskania maksymalnej prędkości, wartość tej mocy oraz czas i dystans jej utrzymania czyli spadek mocy. Brany pod uwagę jest także całkowity dystans pokonany przez zawodnika oraz tempo restytucji czyli powrót układu krążeniowo- oddechowego do wartości wyjściowych. Po skończonym biegu badane jest zakwaszenie organizmu świadczące o tolerancji organizmu na zmęczenie.Wiadomości dla trenera/nadzorującego badanie: Uzyskane czasy i dystanse zostaną wykorzystane przy doborze indywidualnych obciążeń treningowych w kształtowaniu mocy i pojemności fosfagenowej (szybkości) oraz glikolitycznej (wytrzymałości szybkościowej). Dzięki wynikom testu poznamy predyspozycje motoryczne poszczególnych zawodników.

Test wytrzymałości szybkościowej 150mZawodnik biegnie tak szybko, jak to możliwe przez 150 metrów, czas jest mierzony przez fotokomórki, a pozostałe parametry przez Sport-tester. Analizowane są podobne parametry jak w biegu 40sekundowym czyli czas oraz dystans uzyskania maksymalnej prędkości, wartość tej mocy oraz czas i dystans jej utrzymania określony zostanie spadek mocy oraz tempo restytucji.Wiadomości dla trenera/nadzorującego badanie : Analiza dystansu: nabrania maksymalnej prędkości oraz jej utrzymania. Określenie typu zawodnika: szybkościowy, wytrzymałościowy, szybkościowo - wytrzymałościowy. Uzyskane czasy i dystanse zostaną wykorzystane przy doborze indywidualnych obciążeń treningowych w kształtowaniu mocy i pojemności fosfagenowej (szybkości) oraz mocy glikolitycznej (wytrzymałości szybkościowej). Dzięki wynikom testu poznamy predyspozycje motoryczne poszczególnych zawodników.

(EUROFIT) Nr próby: 6 Czynnik: Siła tułowia /wytrzymałość mięśni brzucha/. Maksymalna liczba siadów z leżenia tyłem w ciągu 30 sekund. W siadzie nogi ugięte w stawach kolanowych pod kątem 90 stopni, stopy rozstawione na szerokość około 30cm, ręce splecione na karku, partner w klęku między stopami leżącego przyciska je do materaca; na sygnał badany z siadu przechodzi do leżenia tyłem dotykając rękoma materaca i powraca do pozycji siedzącej z łokciami do przodu tak, aby dotknąć nimi kolan. Liczba poprawnie wykonanych siadów z leżenia w czasie 30 sekund Przybory: Czasomierz, materac, partner. (EUROFIT) Nr próby: 7 Czynnik: Siła funkcjonalna /wytrzymałość mięśniowa ramion i barków/. Wytrzymanie zwisu o ramionach ugiętych na drążku. Badany staje na taborecie i chwyta drążek nachwytem tak, aby ramiona były ugięte w stawach łokciowych, a broda znajdowała się nad drążkiem nie dotykając go w trakcie próby. Czas zwisu w sekundach od chwili usunięcia stóp z taboretu do momentu, gdy oczy badanego znajdą się poniżej drążka Drążek poziomy umocowany na takiej wysokości, by najwyższy z badanych mógł wykonać pełny zwis. Przybory: Drążek, materac, czasomierz, taboret.

Wytrzymałość (Indeks Sprawności Fizycznej Zuchory)Wytrzymałość - Bieg ciągły - dwa warianty przeprowadzenia próby: bieg w miejscu w tempie około 120 kroków na minutę - mierzymy czas biegu, bieg na odległość - mierzymy przebiegnięty dystans.

Test wyciskania na ławce Test stosowany jest do oceny wytrzymałości grup mięśniowych górnych partii ciała. Mężczyźni powinni wykonywać go z obciążeniem 35kg, natomiast kobiety z 15kg. Test ten będzie wymagał użycia metronomu. Ustaw metronom na 60 uderzeń na minutę, połóż się na ławce poziomej ze sztangą nad klatką piersiową i dłońmi rozstawionymi na szerokość barków. Opuszczaj ciężar przez 2 uderzenia metronomu (2 sekundy) i wyciskaj ciężar również przez 2 sekundy, bez przerw. Test skończy się w momencie, gdy nie będziesz w stanie nadążyć za metronomem.

POPULARNE TESTY SIŁY 

Wyskok dosiężny (ang. countermovement jump – CMJ)Wyskok z przysiadu (ang. squat jump – SJ)Drop Jump (DJ)Reactivity – Stiffness testTesty mocy mięśni – Muscle labBIODEX(EUROFIT) Próba siły statycznej (zaciskanie dłoni)Podciąganie na drążku próba siły rąk i barków (Międzynarodowy Test Sprawności Fizycznej)Skłony w przód z leżeniem tyłem przez 30 s - próba siły mięśni brzucha (Międzynarodowy Test Sprawności Fizycznej)(FMS) Test 6. Wyprost kończyn górnych z leżenia przodem (tzw. pompka).

Wyskok dosiężny (ang. countermovement jump – CMJ)Wyskok dosiężny jest to test badający wyskok pionowy w górę. Stajemy bokiem do tablicy pomiarowej i unosimy jedno ramię jak najwyżej zaznaczając maksymalny punkt zasięgu. Następnie stojąc w lekkim rozkroku, wykonuje wyskok z miejsca z odbicia obunóż , zaznaczając palcami jednej ręki osiągnięty punkt. Różnica pomiędzy punktem zaznaczonym z miejsca a punktem osiągniętym po wyskoku jest wynikiem próby.

Test CMJ można przeprowadzić również na specjalnym urządzeniach pomiarowych (na następnym slajdzie przedstawiłem Powertimer 3000). Zaletą wykonania testów na aparaturze jest możliwość odczytania większej ilości parametrów, niż tak jak w przypadku klasycznego wykonania przy tablicy pomiarowej. CO BADA? 

SZYBKOŚĆSIŁĘ EKSLOZYWNĄ MIĘŚNI (KOŃCZYN DOLNYCH)WYDOLNOŚĆ STRETCH – SHORTENING CYCLEZDOLNOŚĆ REKRUTACJI JEDNOSTEK MOTORYCZNYCH MIĘSNIAINTER- I INTRAMIĘŚNIOWĄ KOORDYNACJĘ

Przyrząd listkowy do pomiaru skoku dosiężnego

Wyskok z przysiadu (ang. squat jump – SJ) Skok z miejsca w górę z przysiadu bez zamachu SJ (squat jump). Oblicza wysokość wyskoku, siłę koncentryczną kończyn dolnych (bez wykorzystania fazy ekscentrycznej), rozwijaną moc maksymalną i szybkość ruchu.

Badanie można przeprowadzić przy pomocy Platformy stabilograficznej CQStabJump

Konstrukcja platformy Jump pozwala na badanie wyskoku (SJ, CMJ oraz DJ). Pomiar reakcji podłoża podczas wyskoku pionowego pozwala na dokładną i obiektywną ocenę skoczności, łączącej elementy głównych cech motorycznych człowieka: mocy, szybkości i koordynacji ruchowej.

Drop Jump (DJ) Skok w górę po zeskoku z pewnej wysokości. CO BADA? 

ZDOLNOŚĆ EKSCENTRYCZNEGOHAMOWANIASIŁA EKSPLOZYWNAWYDOSLNOŚĆ STRETCH – SHORTENING CYCLEINTER- I INTRAMIĘŚNIOWĄKOORDYNACJĘ

Reactivity – Stiffness test Należy wykonać zaprogramowaną ilość skoków, jeden po drugim tak aby po każdym zeskoku kontakt z matą był jak najkrótszy. Wyskok i zeskok należy wykonać używając jedynie dystalnej części stopy i przy aktywnie ustabilizowanych stawach skokowych.

Co bada: 

EKSLPOZYWNA SIŁA ZGINACZY PODESZWOWYCH.INTER – I INTRAMIĘŚNIOWA KOORDYNACJAWYKORZYSTANIE ENERGII SPRĘŻYSTOŚCI MIĘŚNI PODESZWOWYCH

BIODEX Biodex System 4 - System do oceny dynamometrycznej 

Biodex System 4 to zestaw do oceny i treningu nerwowo-mięśniowego w warunkach: pracy izometrycznej, izotonicznej (koncentrycznej i ekscentrycznej), izokinetycznej (ekscentrycznej i koncentrycznej), reaktywnej ekscentrycznej i ruchu biernego z możliwością pełnej archiwizacji i eksportu danych do analizy statystycznej. Urządzenie wyposażone jest w regulowany elektrycznie, wygodny, obrotowy, przesuwany na podstawie fotel oraz dynamometr elektryczny regulowany w 3 płaszczyznach do testów/ćwiczeń na zróżnicowanej grupie pacjentów. Do analizy wykonanych badań lub ćwiczeń służy mobilna stacja robocza z panelem kontrolnym.

Zestaw służy do oceny i treningu dynamicznego mięśni w warunkach: 

ruchu biernego,pracy izometrycznej,pracy izotonicznej (koncentrycznej i ekscentrycznej),pracy izokinetycznej (ekscentrycznej i koncentrycznej),reaktywnej pracy ekscentrycznej z możliwością pełnej archiwizacji i eksportu danych do analizy statystycznej.

Właściwości: 

komplet akcesoriów do oceny i treningu stawów: barkowego, łokciowego, nadgarstkowego, biodrowego, kolanowego, skokowego, oraz czynności funkcjonalnych,pełny zakres pomiarowy (prędkość, moment siły) dla potrzeb oceny klinicznej i sportowej,możliwość oceny i treningu koordynacji i propriocepcji (min. prędkość ruchu od: 0,25 m/s, min. moment siły od 0,68Nm),ekran dotykowy ułatwiający obsługę oprogramowania Biodex Advantage,regulowany elektrycznie, obrotowy, przesuwany na podstawie fotel,dynamometr elektryczny regulowany w 3 płaszczyznach,wyjście analogowo-cyfrowe do współpracy systemu z EMG, systemami analizy ruchu.

(EUROFIT) Próba siły statycznej (zaciskanie dłoni) Ćwiczący obejmuje dynamometr (palce i cała dłoń powinny dłoń ściśle przylegać) i opuszcza ramię wzdłuż tułowia tak, aby ręka nie dotykała uda a łokieć – tułowia. Następnie ściska dynamometr z maksymalną siłą. Z dwóch prób ręką silniejszą zapis wyniku lepszego z dokładnością do 1 kg.

Podciąganie na drążku próba siły rąk i barków (Międzynarodowy Test Sprawności Fizycznej)

Z przystawionego krzesła badany przechodzi do zwisu nachwytem. Ręce znajdują się na szerokości barków. Na sygnał "start" testowany ugina ręce podciągając się na wysokość podbródka, po czym bez chwili odpoczynku przechodzi do zwisu prostego. Ćwiczenie powtarza się aż do chwili zmęczenia. Próba wykonana jest l raz. Liczy się ilość pełnych podciągnięć na wysokość podbródka. Test należy przerwać, jeśli badany zrobi przerwę wynoszącą 2 sekundy i dłuższą. Drążek winien być tak usytuowany, by testowany wykonywał próbę w pełnym zwisie. Testowanemu należy uniemożliwić ruchy wahadłowe nóg i całego ciała, stojąc przed nim lub pomagając sobie ręką. Przybory i pomoce: drążek lub poręcze, magnezja, taboret

Skłony w przód z leżeniem tyłem przez 30 s - próba siły mięśni brzucha (Międzynarodowy Test Sprawności Fizycznej) Badany leży na macie z rozstawionymi na szerokość 30 cm stopami i kolanami ugiętymi pod kątem prostym. Ręce splecione na karku. Testowanemu pomaga partner, który przytrzymuje stopy tak, aby me odrywały się od podłoża. Na sygnał "start" badany wykonuje skłony w przód dotykając łokciami kolan następnie wraca do pozycji wyjściowej. Ćwiczenie trwa 30 sekund. Notowana jest ilość wykonanych skłonów w ciągu 30 sekund. Badanego nie dyskwalifikuje się w wypadku, gdy robi dłuższe przerwy w czasie wykonywania skłonów. Przybory i pomoce: mata, czasomierz.

FMS - Ocena Functional Movement Screen 

FMS metoda screeningowa. Test składa się z 7 zadań ruchowych, które pozwalają ocenić u badanego ruchomość stawów, koordynację mięśniowo-nerwową, stabilność lokalną i globalną (funkcjonalną), jakość wykonania prawidłowych wzorców ruchowych oraz odnaleźć słabe ogniwa łańcucha kinematycznegoMetodę FMS można stosować u osób poddawanych leczeniu kręgosłupa, kolan, bioder, barków itp., jak również u osób uczestniczących w terapii, treningach i różnych formach edukacji motorycznej. System punktowej oceny w metodzie FMS liczbowo podkreśla deficyt motoryczny, pozwalając jednocześnie z dużą łatwością zaplanować terapię w celu osiągnięcia prawidłowego wzorca ruchowego, prognozować skuteczność i czas terapii, a także udzielać poradnictwa tak medycznego, jak i treningowego. Indywidualizowany m.in. na podstawie omawianego testu trening funkcjonalny, przy zachowaniu jego poprawności, zapewnia znaczące polepszenie jakości ruchu oraz wyników sportowych. Ponadto zmniejsza ryzyko przeciążeń czy kontuzji w obrębie kolan, barków, bioder czy kręgosłupa.

Poprzez zastosowanie odpowiednich wzorców ruchowych łatwo identyfikuje ograniczenia funkcjonalne i asymetrię ruchu. Dzięki takiemu narzędziu w łatwy sposób możemy wprowadzić do treningu ćwiczenia, które będą odbudowywały zaburzone funkcje. Wzorzec ruchu Zdolność układu nerwowo-mięśniowego do wykonania efektywnej pracy mięśniowej (agonistów, antagonistów, synergistów, mięśni stabilizujących) w warunkach funkcjonalnych we wszystkich płaszczyznach ruchu. Nieefektywny wzorzec ruchowy zmienia kolejność aktywizacji mięśni odpowiedzialnych za ruch, zaburza optymalną kolejność pracy mięśni i zmniejsza efektywność układu ruchu. FMS Stanowi również podstawę do zaplanowania procesu rehabilitacji oraz edukacji motorycznej pacjenta lub sportowca. Poprawa motoryki w konsekwencji stanowi o poprawności funkcjonowania każdego człowieka, zarówno w obszarze aparatu ruchu, jak i narządów wewnętrznych.

FMS SKŁADA SIĘ Z 7 TESTÓW 1. Pełny przysiad. 2. Przeniesienie nogi nad poprzeczką. 3. Przysiad w wykroku. 4. Ocena ruchomości obręczy barkowej.

5. Aktywne uniesienie wyprostowanej nogi. 6. Wyprost kończyn górnych z leżenia przodem (tzw. pompka).

7. Test stabilności rotacyjnej tułowia.

6. Test ugięcie ramion w podporze (TrunkStabilityPushUp) Jako ocena stabilizacji i siły mięśni tułowia + test prowokacyjny – przeprost w odcinku lędźwiowym. Pozycja wyjściowa: Leżenie przodem, ręce z szeroko rozstawionymi palcami, ustawione tak, że kciuki są na wysokości oczodołów, łokcie aktywnie uniesione nad podłożem, stopy na szerokość bioder, czubki butów dotykają do podłogi, pięty w górze. Modyfikacja testu dla kobiet na 3 pkt i dla mężczyzn na 2 pkt : pozycja wyjściowa jak wyżej, ręce na wysokości podbródka. Modyfikacja testu dla kobiet na 2 pkt: pozycja wyjściowa jak wyżej, stopy skrzyżowane nad podłogą, ugięte kolana dotykają do ziemi Ocena 3: mężczyzna 1 powt. kciuki powyżej głowy, kobieta 1 powt. kciuki w linii policzków, stopy palcami oparte o podłogę, ręce na szerokość barków, płynny ruch całego tułowia i kończyn Ocena 2: mężczyzna 1 powt. kciuki w linii policzków, kobieta1 powt. kciuki w linii obojczyków. Ocena 1: mężczyzna 1 powt. kciuki w linii obojczyków, kobieta nie jest wstanie wykonać pompki.

OCENA FMS 

3 – prawidłowe wykonanie wzorca ruchowego2 – wykonanie wzorca ruchowego z elementem kompensacji1 – niezdolny do wykonania wzorca ruchowego0 – ból podczas ruchu

3-przedziałowa skala do oceny pacjentów 

Od 18-21 punktów pacjent zdrowy, ciało porusza się w prawidłowym wzorcu ruchowym, ryzyko urazu przeciążeniowego jest minimalne14-18 punktów - występują asymetrie i kompensacje, wzorce ruchowe są zaburzone, ryzyko urazu przeciążeniowego 25%-35%Wynik poniżej 14 punktów - prawdopodobieństwo odniesienia kontuzji wzrasta do ponad 50%

DZIĘKUJĘ
Testy siły i wytrzymałości na potrzeby sportu

Related documents

33 Pages • 2,954 Words • PDF • 1.7 MB

1 Pages • 158 Words • PDF • 105.9 KB

6 Pages • 1,032 Words • PDF • 307.2 KB

61 Pages • 2,900 Words • PDF • 2.4 MB

3 Pages • 770 Words • PDF • 138.6 KB

4 Pages • 1,152 Words • PDF • 111.3 KB

36 Pages • 5,329 Words • PDF • 7.2 MB

5 Pages • 555 Words • PDF • 857.8 KB