Świdnicki B. - Rusz Głową 1 Gry i Zabawy Logiczne

24 Pages • 733 Words • PDF • 16.5 MB
Uploaded at 2021-09-24 09:56

This document was submitted by our user and they confirm that they have the consent to share it. Assuming that you are writer or own the copyright of this document, report to us by using this DMCA report button.


9

.. '

;

1

12

.

3

I

2

9

... ..

5

5

2

11

Człowieku

nie irytuj się!

·1 ,,, . " . k K . os tk-:a ws k·az'U"J,e, o 1e po pr,zesunQj się p1one · · · · ~ „

-

.e

'

\

X~

\

./

.

ł

[I] /

„J.:7

\

'". .\ .•

\~2 .

1

ijji

'•- „ " .._ \

.

._...-/

\.

\

-~

~

,r:.

\ /;

..._ I

3

Palcem po mapie. Odszukaj taki sam element.

m :TAXI

[JJ

"

11

_, I

H

8

2 12

4

....,., -

• l

·1

3 8

6

7 12

I'

!'

-

li

-

li=10„ .„

5

Obrazkowe domino.

1

7

2

3.

9

4

2

5

5

12

(.) .

7

4

8

10

9

11

1

8

6

7

Czego jest za dużo? Znajdź

w zbiorze element, którego nie ma na rysunku. 12 .·· ·.

1

2

2

11

2 9

5

4

8

'

'

2 9

11

9 5

9

Mój

dzień~

Do każdego obrazka dobierz właściwy symboL

I

l i

l

I

l

I i

[ill

li i

10

I -

1

t ł i

I

~

ii '

ł ł

Ii

Il

I

Co

było

najpierw?

9

8

5

2

3

1

11

7

12

10

4

3

1

9

6

6

-

o

o 10

8 '

12

11

12

5

2

7

-~--

....

f

I ł

1

12

6

2

10

. ("

12

3

4

9

6

5

8

11

1

4

8 13

Zabawa w chowanego.

~· ~llL I ~

lIli;-

„.,.._

.

~~ OJ

[I]

rn

[I]

IT]

6

11 10

712 9

o o

'14 -

'

-

ł

I

I

I

6 3 2 ...

8

5 4

15

Która karta nie pasuje? "

8 .

12

1

1

11

7

9 .

1

9

D

o .„

'

11

8

16

2

·g .·..· .

.

5

7

12

0 .3

7

~

5

3

11

B

4

2

IIQ] 11

6

fil]

3

4

6

10

~

12 .

3

5

-

4 ~

17

Odszukaj właściwy stempel.

I„ • \

9

6

5

10

2'18

~l•••

11

7

1

3

4

Dom1 ino. W którym miejscu klocki domina są źle ułożone?

ITJ

rn

-

e e

e

19

e

e

e 19

-

e e

-

e e

e

e ·9

-

e

e

e le

'9

e

e e

e

e

e

e e

e

e

e

e

e

e

e

e e

e

e

e „,.., •-

e e

e

e

e e

e

10

3

w

e

e

e e

e

e

e

e e e e e

,9

91

e

e e 7

ł ------------e e e e

e

e

e

e

e e

19

~----,-----

-

e

e

e

e e

-e

e

e

e

e

1

10

ł .-----.------.. r--------r---~ ł ~-'~_____,.. e le e e e

e e e

e

e

e

e

. e

20

e e

e

e

e

e

e

e

3,

-e

[I] e

11

ł

e

e e

e

e e

e

ł

--

e

e

e

e

-

ee

-

.

10 ~~~-------------..ł

e

e e

e

e

e

e

e e

e

e

e

e

e

e e

e

e e

e

r:=-~ --..-~..;;;_,,....._

- e ....„

a

A

A 1e

[IQ]

91 91

9,

e

e

-

e

3

9

ł

łel

e· 19

-

12 '9

DJ]

e

--

e

e

e

-

e

e e le e

e

e

.e

e

e

-e

ee

e

- 91

.· ,

·"""

-

91 ,

e

e

I I

e,

4

ł I

J

""

1

ł, e

e

10

e

e

-

-

e I

ł 19 19

łl

e

e

-e

e e e

-

e

21

Do którego układu pasuje wyraz na klockach?

-

ra

I

I

~

22

-- --

-

-

a

Przyjrzyj się rysunkowi, i dopiero wtedy

zapamiętaj jak najwięcej szczegółów odwróć kartkę na następnąstronę.

~.

,.

)

23

Czy widziałeś te elementy na poprzedniej stronie? @ TAK

@ NIE

@ 11

@2

ł Ił
Świdnicki B. - Rusz Głową 1 Gry i Zabawy Logiczne

Related documents

24 Pages • 733 Words • PDF • 16.5 MB

12 Pages • 4,620 Words • PDF • 289.6 KB

5 Pages • 990 Words • PDF • 107.2 KB

2 Pages • 285 Words • PDF • 244.5 KB

150 Pages • 26,650 Words • PDF • 3.9 MB

11 Pages • 2,488 Words • PDF • 238.5 KB