Jezu, miłości Twej G

4 Pages • 1,689 Words • PDF • 408.8 KB
Uploaded at 2021-09-24 07:47

This document was submitted by our user and they confirm that they have the consent to share it. Assuming that you are writer or own the copyright of this document, report to us by using this DMCA report button.


www. slajdy.net.pl -> system multimedialny w kościele, OpenSong - baza tekstów 3000 pieśni z gotowymi zestawami na każdy dzień roku do projektorów i telewizorów lcd, religijne prezentacje multimedialne

Jezu, miłości Twej ∀ Wstęp % 32 œ >∀ 2 3 ∀ 1. Je % œ œ

œ œ œ œ œ œ œ œ œ− œ

œ œ - zu,

%œœ

œ œ œ œœ

Cia - ło

-

œ œ

œœ œ œ dał,

œ

œ

ι ˙ œ ło

˙ œ

œ œ œ œ

œ -

ści

u

ι œ œœ œ œ

-

œœ

˙− œ

œ œ

œ

œ

œ œ

œ ˙

œ

œ œ

ty

w Ho

œœ

œœ

œœ −

œ

œ

∀œ

œ ˙

Twej,

œ˙ −

kry

-

cud:

żeś

się

po - kar - mem

˙˙ −−

œ˙ −

œ

œ

œ

œ

˙− ˙− żeś

% œ œ œ œ œ ˙ œ œœ œ˙ > ∀ ˙− œ

œ œ œ œ œ œ ˙ œ

œ œ œ œ œœ œ ˙

œœ −

œ

wiel - bi - my

>∀ œ œ ∀

mi

œœ

>∀ œ ˙−

œ œœ

œ œ

œ ˙− skar - by

œ œ œ

œœ œ œ

ła

œ˙ −−

-

˙− œ œ

T.: (S.P. J.) M.: ks. F. Walczyński harm.: W. Zalewski

ski zlał

ι œ œ œ

-

˙ ˙

œ œ

stał,

żeś

˙ œ

œ

∀ œœ

˙− ˙

na

wier - ny

lud.

œ œ ∀ œœ

œœ

nam

swe

œ

œ œ

˙˙ − −

œ œ ˙− œ ˙−

2. Dla biednych stworzeń Twych, co ostrzem grzechów swych zraniły Cię, włócznią, co w boku tkwi otwierasz Serca drzwi, by w Twojej Boskiej Krwi obmyły się.

3. I w Boskim Sercu tam, schronienie dajesz nam,o Jezu mój. Aby nas żądłem swym, wróg nasz nie dotknął w Nim by się przed piekła złem lud ukrył Twój. 4. Twe Serce tronem łask i miłosierdzia blask, w Nim świeci się. Panie, Ty widzisz sam, jak bardzo ciężko nam, więc grzesznym pozwól tam przytulić się. 5. O Jezu, Zbawco nasz, co nędzę naszą znasz, grzeszników zbaw, by święte życie wieść, a potem Tobie cześćw niebiosach mogli nieść, o Jezu spraw.

tej,

ι œ œœ œ

œ œ œ œ œœ œœ œ ˙ ˙−

œ œ œ œ œ

stii

© Ł. DZ

Pieśni do Serca Pana Jezusa - opr. Łukasz Dziechciowski

Jezu, miłości Twej ∀

% œ œ œ ˙− 1.

>∀ œ œ œ ˙ œ

ι œœ −− œœ œ œ Ι µœ œ œ ˙ œ

∀ % œœœœœœ œœ œœ œœ ˙− > ∀ œ ∀œ œ ˙ ∀œ

˙ ˙−

% œ œ œ ˙−

ι œœ − œ œ œ œ2.

> ∀ œ˙− œ œ

∀œ

œœ ˙ œ œ

œ˙ − œ œ œ œ αœ œ œ œ

ι œœ −− œœ œ œ Ι ˙ œ œ µœ œ% œ œ œ œ œ œ 3.

>∀ ∀

œœ œœ œœ

ι œœ − œ œ œ œ ˙− œ œ œ

% œœœœœœ œ˙ − œ œ ˙− > ∀ œ ∀œ œ œ œ ∀œ

˙− ˙

œ

œ œ αœ œ ˙

œœœœ œ ∀ œ ∀ œœ œ µ œœ œœ œœ œ˙ −−

ι œœ

ι œ œ œ œ ∀œ œ ∀œ œ− œ œ œ ∀œ œ µ œ œ α œ œ œ œ œ˙ − œ œ ˙œ − œ œ

ι œœ − œ œ œ œ œ œ œ µœ œ ∀œ ˙− œ œ œ

∀ œ œœœœ œœœ œ % œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œœ œ œ˙ œ œœ œ > ∀ œ œ œ œ œœ œ˙ œ œ œ œ

œœ œœ œœ ˙˙ −−

œ œœ œ œ œ

œœ œ˙ œ œ ˙œ œ œ

œ œ œ œ œ ∀œ ι œœ − œ œ œ œ ˙− œ œ œ

œœœœ œœ œœ œ œœ œ ˙ œ œ ˙ œ œœ œ

œœ œ œ œ

œ œ˙ œ œ

harm.: J. Rosiński

œ œ œœ œ œ

˙− ˙−

˙− œ œ œ

œœœ œ œ œ œœ œœœ œ œ ˙ ˙˙ −− ˙− ˙−

˙ œ ˙− µœ œ œ œ œ ˙

œ œ αœ ˙− œ˙ −

ι œ œœ

œ œ µœ œ œ œ

˙˙ −−

harm.: R. Dwornik

ι œ œ œœœ œ œ œ˙ −− œœ œ

œ˙ − œ œ

˙˙−−

œ œ œœ œ œ ˙− œ œ œ

˙˙−− ˙˙ −− harm.: A. Guziak

˙˙ −−

œœ œœ œœ

œœœ œœ ˙

˙˙ − −

˙− ˙−

œ œ œ œ ˙

œ ˙ œ œ œ

˙˙ −−

© Ł. DZ

Pieśni do Serca Pana Jezusa - opr. Łukasz Dziechciowski

Jezu, miłości Twej ∀

% œ œ œ œ œ œ 4.

> ∀ ˙− œ œ œ

ι œ− œ œ œ œ œ ˙− œ œ œ

∀ % œœœœœœ œ œ œ œ˙ − œ œ >∀ ˙ œ œ œ œ ∀

% œ œ œ œ œœ œœ 5.

> ∀ ˙− ˙−

˙œ œ α œ œ œ ι œœ −− œœ œ œ Ι œœ œ œ œ

∀ œ œœœœ % œ œœ œ˙ œ ˙− > ∀ œ ∀œ œ ˙ ∀œ ∀

% œ œ œ œ œ œ 6.

>∀ ∀

œœ œœ œœ

˙ ˙

αœ œ

œœ œ˙ œ ˙œ − œ œ

ι œœ − œ œ œ œ œ œ œ µœ œ ∀œ ˙− œ œ œ

˙− ˙−

œœœœ ι œ œ œ œ œ œ œ ˙− œ œ ˙ œ ˙ − œœ œ œ œœ œœ œœ ˙− œ œ œ

œ œ œœ œ œ œ˙ œ œœ

œ œ α œ œ œ µ œ œ œœ œ œ ˙ ˙− ˙− œ ι œœ −− œœ œ œ Ι ˙− œ œ œ

œœœœ œ œ œ˙ œ œ ˙− ˙− œ œ œ

œ œ αœ œœœ œ

ι œ− œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ ∀œ

ι œœ − œ œ œ œ

α œœ œ œ ˙ − œ œ œ ∀œ

% œ œœ œœ œ œœ œ œœ ˙−

œ ˙˙ œ

˙œ − ˙

harm.: J. Chudalla

˙− œ œ œ

œœœœ œ œ œ œ œœ œœ œ˙ œ œ œ

> ∀ œ ∀ œ œ ∀ œ œ µ œ ˙œ œ œ œ œœ ˙ − ˙− œ ˙−

œ œ œ œ œ œ αœ œ

œ˙ œ œ − œ œ œ œ œ œ

˙˙−− ˙˙ −−

harm.: F. Rączkowski

œœ œœ œœ œœ œœ œ œ˙ −−

ι œœ

˙− œ œ œ

˙˙ −−

œ œ œœ œ œ

œœœ œœ ˙

˙˙−−

˙− ˙−

œœœ œ œ

˙− œ œ œ

˙˙ −−

harm.: ks. I. O. Mański SDB

œœ œ œ œ ˙ − œ αœ œ ˙− œ œ œ

ι œœ − œ œ µ œœ

œœ œ ˙ − ˙−

œ œ œ œœ œ œœ œ˙œ− œ œ

œœ

œœœ œ œ œœ œ ˙˙ −−

˙− œ œ œ œ œ œ ˙˙ −− œ œ œ œ ∀œ œ œ œ ∀œ œ

© Ł. DZ

Pieśni do Serca Pana Jezusa - opr. Łukasz Dziechciowski

Jezu, miłości Twej ∀

% œ œ œ œ ˙ 7.

> ∀ ˙œ − œ œ

ι œ˙ − œ œ œ ˙ ˙−

œ

œ˙ − œ œ ˙œ − α œ œ

ι œ˙ − œ œ ˙ ˙

œœ

∀ œœ % œ˙ œ œ œ œ œ œ α œ˙ œ œœ ˙ œ œ œœ œ œœ œœ œ > ∀ ˙− œœœ œ ∀

˙ ˙

œ œ œ œœ œ ˙

% œ œ œ œ− ι œ œ œ œ œ œ œœ œ

˙ ˙

œœ

harm.: ks. St. Cyganik CR

œœ œœ œ

˙˙ −−

œ˙ œ œœ

ι œœ −− œœ − œ

œœœ œ ˙

˙˙−−

˙ ˙

œœ

œ − œœ −− œ−

ι œœ −œ œ œœ œœ œœ œœ − œ œ œ Ι 8. > ∀ ˙− ˙ œœ ˙ œ ˙− œ œ œ œ œ œ œ œ œ − œ œ œ œ œ œ œ œ œ − œ œ œ œ œœ œ œ Ι Ι ∀ œ œœœœ œœœœ ι % œ œ œ œ œ œ œ œ œ œœ œ − œ œ œœ − œ ˙ œ ˙ œ œ œ œ œ ˙− Ι >∀ ˙ œ ˙ œ ˙− ˙− ˙− œ œ œΙ œ ∀ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ − œ œ œ œ Ι Ι Ι Ι ∀ % œ œ œ œ− ι ι − œ œ œ œ œ ˙− œ œ ˙ œ œ ˙− œ œ˙ − œ œ ˙− 9.

> ∀ ˙− ˙− ∀

˙− ˙−

% œ œ œ œ œœ œ œ œ œ œ œœ œ˙ œ > ∀ œ œ œ œ œ ˙− ˙− ˙−

œ˙ − œ œ

˙− ˙−

α˙− ˙−

œœœœ œ œ œ œ œœ œ œœ œ˙ œ œ˙ −œ œ œ œ ˙−

œ αœ œ ˙−

˙ ˙

˙− ˙−

˙ œ œœœ œ

˙˙ −− ˙−

harm.: R. Androszczak

˙˙ −− ˙− ˙− œœœ œ œ œ œœœ Ι Ι ι œ œœ œ − œ œ

œœ œ œ œ œœ œ ˙ œ œ œœœ œ œ

˙˙ − − ˙˙ −− harm.: P. Pałka

˙˙ −−

œœ œ˙ œ

œœ œ œ œ

˙˙−−

œ œ œ œ ˙− ˙− ˙−

ι œ˙ −− œ œ

œœ

˙ œ œœ œ œœ œœ œ œ− œ Ι

œ˙ − ˙

˙− ˙−

© Ł. DZ
Jezu, miłości Twej G

Related documents

4 Pages • 1,689 Words • PDF • 408.8 KB

4 Pages • 1,741 Words • PDF • 398.6 KB

3 Pages • 1,497 Words • PDF • 54.6 KB

1 Pages • 510 Words • PDF • 36.3 KB

19 Pages • 3,801 Words • PDF • 986.5 KB

3 Pages • PDF • 864.3 KB

3 Pages • 1,000 Words • PDF • 112.9 KB

297 Pages • 81,271 Words • PDF • 8.3 MB

4 Pages • 203 Words • PDF • 1.7 MB

74 Pages • 47,732 Words • PDF • 809 KB

359 Pages • 88,736 Words • PDF • 2 MB

279 Pages • 153,333 Words • PDF • 88.1 MB