Przepisy gry w Koszykówkę

11 Pages • 1,763 Words • PDF • 791.4 KB
Uploaded at 2021-09-24 16:50

This document was submitted by our user and they confirm that they have the consent to share it. Assuming that you are writer or own the copyright of this document, report to us by using this DMCA report button.


PRZEPISY GRY W KOSZYKÓWKĘ 2018 GRA Mecz koszykówki W koszykówkę grają dwie (2) drużyny, po pięciu (5) zawodników każda. Celem każdej z drużyn jest zdobywanie punktów za celne rzuty do kosza przeciwników i zapobieganie zdobywaniu punktów przez drużynę przeciwną. Kosz: przeciwników/własny Kosz atakowany przez drużynę jest koszem przeciwników, a kosz broniony przez drużynę jest koszem własnym drużyny. Zwycięzca meczu Zwycięzcą meczu zostaje drużyna, która zdobędzie większą liczbę punktów na koniec czasu gry.

BOISKO I WYPOSAŻENIE Boisko do gry Boisko do gry to płaska, twarda powierzchnia wolna od przeszkód, o wymiarach dwadzieścia osiem (28) metrów długości i piętnaście (15) metrów szerokości, mierzonych do wewnętrznych krawędzi linii ograniczających boisko. Pole obrony Pole obrony drużyny składa się z własnego kosza tej drużyny, powierzchni jego tablicy od strony boiska oraz części boiska ograniczonej linią końcową za własnym koszem, liniami bocznymi oraz linią środkową. Pole ataku Pole ataku drużyny składa się z kosza przeciwników, powierzchni jego tablicy od strony boiska oraz części boiska ograniczonej linią końcową za koszem przeciwników, liniami bocznymi i krawędzią linii środkowej bliższą kosza przeciwników. Linie Wszystkie linie mają być w tym samym kolorze. Mają być wyznaczone w białym lub innym kontrastującym kolorze, mieć pięć (5) centymetrów szerokości i być wyraźnie widoczne. Linie ograniczające Boisko do gry jest wyznaczone liniami ograniczającymi, czyli liniami końcowymi i liniami bocznymi. Linie te nie są częścią boiska.

Linie rzutów wolnych Linie rzutów wolnych są wyznaczone równolegle do każdej linii końcowej. Ich dalsza krawędź jest oddalona od wewnętrznej krawędzi linii końcowej o pięć metrów i osiemdziesiąt centymetrów (5,80m), a długość wynosi trzy metry i sześćdziesiąt centymetrów (3,60m). Pole rzutów za trzy (3) punkty Dla każdej drużyny, pole rzutów za trzy (3) punkty (rysunek 1 i rysunek 3) stanowi cały obszar boiska, z wyjątkiem obszaru – w pobliżu kosza przeciwników – wyznaczonego przez i zawierającego:  Dwie (2) linie równoległe – zaczynające się na linii końcowej i prostopadłe do niej – których zewnętrzne krawędzie wyznaczone są w odległości dziewięćdziesięciu centymetrów (0,90m) od wewnętrznych krawędzi linii bocznych.  Łuk o promieniu sześciu metrów i siedemdziesięciu pięciu centymetrów (6,75m), mierzonym od punktu, który znajduje się na podłodze, dokładnie pod środkiem kosza przeciwników, do zewnętrznej krawędzi linii tego łuku.  Linia rzutów za trzy (3) punkty nie jest częścią pola rzutów za trzy (3) punkty.

Rysunek 1. Pełnowymiarowe boisko do gry

Rysunek 3. Pola rzutów za dwa (2) i trzy (3) punkty

DRUŻYNY Każda drużyna składa się z:  Nie więcej niż dwunastu (12) uprawnionych do gry członków drużyny, łącznie z kapitanem.  Trenera i – jeśli drużyna sobie życzy – asystenta trenera. W czasie gry, na boisku ma się znajdować pięciu (5) zawodników z każdej drużyny. Zawodnicy mogą być zmieniani.

Kapitan Kapitan (KPT.) jest zawodnikiem wyznaczonym przez trenera do reprezentowania swojej drużyny na boisku. Podczas meczu, może on zwracać się w uprzejmy sposób do sędziów, aby uzyskać informacje, tylko wtedy, kiedy zegar czasu gry jest zatrzymany.

ZASADY GRY Czas gry, wynik nierozstrzygnięty i dogrywka Mecz składa się z czterech (4) kwart po dziesięć (10) minut każda. Przerwy meczu pomiędzy pierwszą i drugą kwartą (pierwsza połowa) oraz trzecią i czwartą kwartą (druga połowa), jak również przed każdą dogrywką, trwają dwie (2) minuty każda. Przerwa meczu pomiędzy połowami trwa piętnaście (15) minut. Jeśli po zakończeniu czwartej kwarty wynik jest nierozstrzygnięty, mecz będzie kontynuowany tyloma pięciominutowymi (5) dogrywkami, ile potrzeba będzie do rozstrzygnięcia wyniku meczu.

Rzut sędziowski Rzut sędziowski, to sytuacja, kiedy sędzia podrzuca piłkę w kole środkowym, pomiędzy dwoma dowolnymi zawodnikami przeciwnych drużyn na rozpoczęcie pierwszej kwarty. Piłka przetrzymana, to sytuacja, kiedy po jednym lub więcej zawodników z przeciwnych drużyn, trzyma jedną lub obie ręce na piłce tak mocno, że żaden z nich nie może wejść w jej posiadanie bez nadużycia siły. Gra piłką Podczas meczu do gry piłką używa się wyłącznie rąk. Piłkę można podawać, rzucać, zbijać, toczyć lub kozłować w dowolnym kierunku, nie przekraczając ograniczeń określonych w niniejszych przepisach. Przepis Zawodnikowi nie wolno biegać z piłką, umyślnie jej kopać lub blokować jakąkolwiek częścią nogi albo uderzać piłki pięścią. Kosz: kiedy zdobyty i jego wartość Kosz jest zdobyty, kiedy piłka wpada do kosza od góry i zostaje w nim lub całkowicie przez niego przechodzi. Uznaje się, że piłka jest w koszu, kiedy jakakolwiek jej część znajduje się wewnątrz kosza i poniżej poziomu obręczy. Przepis Punkty są przyznawane drużynie atakującej kosz przeciwników, do którego wpadła piłka, w następujący sposób:  Kosz z rzutu wolnego zalicza się jako jeden (1) punkt.  Kosz z rzutu z pola rzutów za dwa (2) punkty, zalicza się jako dwa (2) punkty.  Kosz z rzutu z pola rzutów za trzy (3) punkty, zalicza się jako trzy (3) punkty. Jeżeli zawodnik nieumyślnie wrzuca piłkę do własnego kosza, dwa (2) punkty zostają zapisane kapitanowi drużyny przeciwnej znajdującemu się na boisku. Jeżeli zawodnik celowo wrzuca piłkę do własnego kosza, popełnia błąd i kosz nie zostaje zaliczony. Jeżeli zawodnik powoduje, że piłka przechodzi przez kosz od dołu całym obwodem, popełnia błąd. Przerwa na żądanie Przerwa na żądanie jest przerwą w grze, przyznawaną na prośbę trenera lub asystenta trenera. Przepis Każda przerwa na żądanie trwa jedną (1) minutę. Każdej drużynie mogą być przyznane:  Dwie (2) przerwy na żądanie w trakcie pierwszej połowy meczu.  Trzy (3) przerwy na żądanie w trakcie drugiej połowy meczu.  Jedna (1) przerwa na żądanie w każdej dogrywce. 

BŁĘDY Błąd jest naruszeniem przepisów. Zawodnik poza boiskiem i piłka poza boiskiem Zawodnik jest poza boiskiem, kiedy jakakolwiek część jego ciała, styka się z podłogą lub jakimkolwiek obiektem innym niż zawodnik ponad, na lub poza liniami ograniczającymi boisko. Piłka jest poza boiskiem, kiedy dotyka:  Zawodnika lub innej osoby będącej poza boiskiem.  Podłogi lub obiektu ponad, na lub poza liniami ograniczającymi boisko.  Konstrukcji podtrzymujących tablice, tyłu tablic lub jakiegokolwiek obiektu ponad boiskiem. Kozłowanie Kozłowanie jest przemieszczaniem piłki przez zawodnika posiadającego ją, poprzez rzucenie, uderzanie, odbijanie jej o podłogę lub toczenie piłki po podłodze. Zawodnikowi nie wolno ponowić kozłowania po jego zakończeniu, chyba że stracił posiadanie piłki na boisku z powodu:  Rzutu do kosza z gry.  Dotknięcia piłki przez przeciwnika. Kroki Kroki, to nielegalne poruszanie stopy lub obu stóp w jakimkolwiek kierunku, w czasie posiadania piłki na boisku, Trzy (3) sekundy Zawodnik nie może pozostawać w obszarze ograniczonym (rys 1) drużyny przeciwnej dłużej niż trzy (3) kolejne sekundy, podczas gdy jego drużyna posiada piłkę na polu ataku. Pięć (5) sekund Dokładnie kryty zawodnik musi podać lub rzucić piłkę albo rozpocząć kozłowanie w ciągu pięciu (5) sekund. Dwadzieścia cztery (24) sekundy Drużyna musi wykonać próbę rzutu do kosza z gry w ciągu dwudziestu czterech (24) sekund. Powrót piłki na pole obrony (błąd połowy) Drużyna posiadająca piłkę na swoim polu ataku, nie może spowodować jej powrotu na własne pole obrony.

FAULE Faul jest naruszeniem przepisów związanym z nielegalnym zetknięciem z przeciwnikiem i/lub z niesportowym zachowaniem. Legalna pozycja obronna Zawodnik broniący, zajął legalną pozycję obronną, kiedy jednocześnie:  Stoi zwrócony twarzą do przeciwnika.  Ma obie stopy na podłodze. Szarżowanie Szarżowanie jest nielegalnym zetknięciem osobistym zawodnika z piłką lub bez piłki,

który pcha lub napiera na tors przeciwnika. Blokowanie Blokowanie jest nielegalnym zetknięciem osobistym, utrudniającym poruszanie się przeciwnika z piłką lub bez piłki. Trzymanie Trzymanie jest nielegalnym zetknięciem osobistym z przeciwnikiem, które krępuje swobodę jego ruchów. Takie zetknięcie (trzymanie) odnosić się może do każdej części ciała. Pchanie Pchanie jest nielegalnym zetknięciem osobistym z jakąkolwiek częścią ciała przeciwnika, które występuje, gdy zawodnik siłą przesuwa lub próbuje przesunąć przeciwnika, który posiada lub nie posiada piłki. Faul osobisty Faul osobisty, to nielegalne zetknięcie zawodnika z przeciwnikiem, Zawodnik nie może trzymać, blokować, pchać, szarżować, podstawiać nogi lub utrudniać poruszania się przeciwnika używając dłoni, wyciągniętej ręki, łokcia, barku, biodra, nogi, kolana lub stopy, bądź ciała odchylonego do pozycji innej niż „normalna” ani też pozwalać sobie na grę niebezpieczną, czy też brutalną. Jeżeli faul zostaje popełniony na zawodniku niebędącym w akcji rzutowej: ● Gra zostaje wznowiona wprowadzeniem piłki przez drużynę poszkodowaną najbliżej miejsca naruszenia przepisów. Jeżeli faul zostaje popełniony na zawodniku będącym w akcji rzutowej, to temu zawodnikowi zostaną przyznane rzuty wolne w następującej liczbie: ● Jeżeli rzut z gry jest celny, to punkty zostają zaliczone i dodatkowo przyznany jest jeden (1) rzut wolny. ● Jeżeli rzut z pola rzutów za dwa (2) punkty jest niecelny - dwa (2) rzuty wolne. ● Jeżeli rzut z pola rzutów za trzy (3) punkty jest niecelny - trzy (3) rzuty wolne. Rzut wolny jest okazją daną zawodnikowi do zdobycia jednego (1) punktu zza linii rzutów wolnych, wewnątrz półkola, bez przeszkód ze strony przeciwnika Faul techniczny Faul techniczny zawodnika, to faul niezwiązany z zetknięciem z przeciwnikiem, wynikający z poniższych sytuacji, ale nie ograniczony tylko do nich:  Lekceważenie ostrzeżeń sędziów.  Używanie języka lub gestów, które mogą być uznane za obraźliwe lub podburzające publiczność.  Zaczepianie lub szydzenie z przeciwnika.  Zasłanianie przeciwnikowi widoku przez wymachiwanie ręką(-ami)/trzymanie ręki(rąk) tuż przed jego oczami. Zawodnik podlega dyskwalifikacji do końca meczu, gdy zostaje ukarany dwoma (2) faulami technicznymi lub dwoma (2) faulami niesportowymi, lub jednym (1) faulem niesportowym i jednym (1) faulem technicznym. Faul niesportowy Faul niesportowy, to faul związany z kontaktem zawodnika z przeciwnikiem i w ocenie sędziego:  Kontakt ten nie wynika z uzasadnionej próby bezpośredniego zagrania piłką  Zawodnik powoduje nadmierny kontakt – ciężki faul

Faul dyskwalifikujący Faul dyskwalifikujący, to rażąco niesportowe zachowanie zawodników, zmienników, trenerów.

Pięć (5) fauli zawodnika Zawodnik, który popełnił pięć (5) fauli, zostanie poinformowany o tym przez sędziego, po czym natychmiast opuści grę.

SYGNAŁY SĘDZIÓW Ręczne sygnały ilustrowane w tych przepisach są jedynymi oficjalnymi sygnałami. Zaliczenie punktów JEDEN (1) PUNKT

Jeden (1) palec, ruch nadgarstka

DWA (2) PUNKTY

Dwa (2) palce, ruch nadgarstka

TRZY (3) PUNKTY

Trzy (3) wyprostowane palce Jedna ręka: próba rzutu Obie ręce: zaliczenie punktów

Przerwa na żądanie PRZERWA NA ŻĄDANIE

Litera T utworzona otwartą dłonią i palcem wskazującym

Rodzaje błędów

KROKI

Obroty pięściami

NIELEGALNE KOZŁOWANIE: PODWÓJNE KOZŁOWANIE

Ruch klepania rękami

NIELEGALNE KOZŁOWANIE: NOSZENIE PIŁKI

Półobrót ręką

TRZY (3) SEKUNDY

PIĘĆ (5) SEKUND

Pokazać pięć(5) palców

Wyprostowana ręka pokazująca trzy (3) palce

DWADZIEŚCIA CZTERY (24) SEKUNDY

Palce dotykają barku

POWRÓT PIŁKI NA POLE OBRONY

Ruch przedramieniem przed sobą

UMYŚLNE KOPNIĘCIE LUB ZABLOKOWANIE PIŁKI NOGĄ

Palec wskazuje stopę

Rodzaje fauli

TRZYMANIE

Chwyt za przegub

BLOKOWANIE (W OBRONIE), NIELEGALNA ZASŁONA (W ATAKU)

Obie ręce na biodrach

PCHANIE LUB SZARŻOWANIE BEZ PIŁKI

Ruch pchania rękami

NIELEGALNE DOTYKANIE RĘKAMI

Trzymając przegub wykonać ruch ręką do przodu

NIELEGALNE UŻYCIE RĄK

SZARŻOWANIE Z PIŁKĄ

NIELEGALNY KONTAKT Z RĘKAMI PRZECIWNIKA

Uderzenie w przegub

Uderzenie pięścią w otwartą dłoń

Uderzenie dłonią w przedramię

NADMIERNE WYSUWANIE ŁOKCI

Ruch łokciem do tyłu

UDERZENIE W GŁOWĘ

Ruch imitujący uderzenie w głowę

Inne faule FAUL TECHNICZNY

Dłonie tworzą literę T

FAUL NIESPORTOWY

Chwyt za przegub ręki

FAUL DYSKWALIFIKUJĄCY

Obie pięści w górze ponad głową
Przepisy gry w Koszykówkę

Related documents

3 Pages • 432 Words • PDF • 96.9 KB

11 Pages • 1,763 Words • PDF • 791.4 KB

142 Pages • 45,320 Words • PDF • 17.6 MB

3 Pages • 863 Words • PDF • 525.8 KB

1 Pages • 692 Words • PDF • 41.3 KB

0 Pages • 1,142 Words • PDF • 57.8 KB

8 Pages • 966 Words • PDF • 13.2 MB

116 Pages • 16,887 Words • PDF • 15.5 MB

24 Pages • 7,597 Words • PDF • 15.5 MB

99 Pages • 13,208 Words • PDF • 54.7 MB