1 System dziesiątkowy

10 Pages • 9,856 Words • PDF • 92.9 KB
Uploaded at 2021-09-24 18:18

This document was submitted by our user and they confirm that they have the consent to share it. Assuming that you are writer or own the copyright of this document, report to us by using this DMCA report button.


Klasa4. System dziesiątkowy.

grupa

A

1. Cyfrą dziesiątek liczby 8652 jest: A. 2

B. 5

C. 6

D. 8

2. Zapisz słowami następujące liczby: a) 684 517

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

b) 890 060

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

c) 600 002

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3. Zapisz cyframi następujące liczby: a) trzysta dwadzieścia siedem tysięcy sto trzydzieści pięć b) trzysta tysięcy trzysta czternaście c) osiemset tysięcy cztery

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4. a) Zapisz cyframi liczbę pięćdziesiąt jeden tysięcy sto sześć.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

b) Zapisz słowami liczbę 705420. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5. Zapisz cyframi i słowami liczbę siedmiocyfrową, której cyfrą milionów jest 7, cyfrą dziesiątek tysięcy jest 6, cyfrą setek jest 3, a pozostałe cyfry są dwójkami. 6. Dla liczby 942 657 927 oceń prawdziwość poniższych zdań. Wstaw znak X w odpowiednią kratkę. Cyfra setek tysięcy jest o 3 większa od cyfry setek.

prawda

fałsz

Cyfra milionów jest o pięć mniejsza od cyfry tysięcy.

prawda

fałsz

Suma cyfr dziesiątek milionów, dziesiątek tysięcy i dziesiątek wynosi 11.

prawda

fałsz

7. Zapisz: a) największą liczbę zbudowaną z siedmiu różnych cyfr

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

b) najmniejszą liczbę zbudowaną z sześciu różnych cyfr

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

*8. Liczba jest sześciocyfrowa. Cyfra jedności dzieli się przez 7 z resztą 1. Cyfra dziesiątek jest od niej dwa razy mniejsza, a cyfra setek – o 7 mniejsza od cyfry jedności. Suma cyfry setek tysięcy i cyfry setek wynosi 5, a suma cyfry tysięcy i cyfry setek tysięcy jest równa sumie dziesiątek i jedności. Ile wynosi cyfra dziesiątek tysięcy, jeżeli jest pięć razy mniejsza od sumy pozostałych cyfr? Zapisz cyframi opisaną liczbę.

Wybór zadań: Hanna Arciszewska

Copyright © Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe

Klasa4. System dziesiątkowy.

grupa

B

1. Cyfrą setek liczby 7654 jest: A. 4

B. 5

C. 6

D. 7

2. Zapisz słowami następujące liczby: a) 756 318

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

b) 980 050

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

c) 700 002

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3. Zapisz cyframi następujące liczby: a) dwieście czterdzieści pięć tysięcy sto dwadzieścia osiem b) trzysta tysięcy trzysta jedenaście c) dwieście tysięcy pięć

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4. a) Zapisz cyframi liczbę siedemdziesiąt trzy tysiące czterysta trzy.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

b) Zapisz słowami liczbę 604650. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5. Zapisz cyframi i słowami liczbę siedmiocyfrową, której cyfrą milionów jest 8, cyfrą dziesiątek tysięcy jest 5, cyfrą setek jest 9, a pozostałe cyfry są siódemkami. 6. Dla liczby 942 958 617 oceń prawdziwość poniższych zdań. Wstaw znak X w odpowiednią kratkę. Cyfra setek tysięcy jest o 3 większa od cyfry setek.

prawda

fałsz

Cyfra milionów jest o pięć mniejsza od cyfry tysięcy.

prawda

fałsz

Suma cyfr dziesiątek milionów, dziesiątek tysięcy i dziesiątek wynosi 11.

prawda

fałsz

7. Zapisz: a) najmniejszą liczbę zbudowaną z pięciu różnych cyfr

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

b) największą liczbę zbudowaną z czterech różnych cyfr

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

*8. Liczba jest sześciocyfrowa. Cyfra jedności dzieli się przez 7 z resztą 1. Cyfra dziesiątek jest od niej dwa razy mniejsza, a cyfra setek – o 2 mniejsza od cyfry jedności. Suma cyfry setek tysięcy i cyfry setek wynosi 13, a suma cyfry tysięcy i cyfry setek tysięcy jest równa sumie dziesiątek i jedności. Ile wynosi cyfra dziesiątek tysięcy, jeżeli jest pięć razy mniejsza od sumy pozostałych cyfr? Zapisz cyframi opisaną liczbę.

Wybór zadań: Hanna Arciszewska

Copyright © Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe

Klasa4. System dziesiątkowy.

grupa

C

1. Cyfrą setek liczby 9753 jest: A. 9

B. 3

C. 7

D. 5

2. Zapisz słowami następujące liczby: a) 546 187

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

b) 580 040

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

c) 500 008

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3. Zapisz cyframi następujące liczby: a) dwieście dwadzieścia pięć tysięcy sto trzydzieści siedem b) trzysta tysięcy czterysta jedenaście c) osiemset tysięcy dwa

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4. a) Zapisz cyframi liczbę pięćdziesiąt trzy tysiące sto dziewięć.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

b) Zapisz słowami liczbę 309540. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5. Zapisz cyframi i słowami liczbę siedmiocyfrową, której cyfrą milionów jest 9, cyfrą dziesiątek tysięcy jest 1, cyfrą setek jest 2, a pozostałe cyfry są czwórkami. 6. Dla liczby 951 146 427 oceń prawdziwość poniższych zdań. Wstaw znak X w odpowiednią kratkę. Cyfra setek tysięcy jest o 3 większa od cyfry setek.

prawda

fałsz

Cyfra milionów jest o pięć mniejsza od cyfry tysięcy.

prawda

fałsz

Suma cyfr dziesiątek milionów, dziesiątek tysięcy i dziesiątek wynosi 11.

prawda

fałsz

7. Zapisz: a) największą liczbę zbudowaną z siedmiu różnych cyfr

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

b) najmniejszą liczbę zbudowaną z siedmiu różnych cyfr

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

*8. Liczba jest sześciocyfrowa. Cyfra jedności dzieli się przez 5 z resztą 1. Cyfra dziesiątek jest od niej trzy razy mniejsza, a cyfra setek – o 6 mniejsza od cyfry jedności. Suma cyfry setek tysięcy i cyfry setek wynosi 7, a suma cyfry tysięcy i cyfry setek tysięcy jest równa sumie dziesiątek i jedności. Ile wynosi cyfra dziesiątek tysięcy, jeżeli jest cztery razy mniejsza od sumy pozostałych cyfr? Zapisz cyframi opisaną liczbę.

Wybór zadań: Hanna Arciszewska

Copyright © Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe

Klasa4. System dziesiątkowy.

grupa

D

1. Cyfrą dziesiątek liczby 7654 jest: A. 4

B. 5

C. 6

D. 7

2. Zapisz słowami następujące liczby: a) 672 531

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

b) 890 060

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

c) 400 003

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3. Zapisz cyframi następujące liczby: a) dwieście trzydzieści osiem tysięcy sto pięćdziesiąt dwa b) dwieście tysięcy czterysta dwanaście c) siedemset tysięcy trzy

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4. a) Zapisz cyframi liczbę dwadzieścia pięć tysięcy sześćset jeden.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

b) Zapisz słowami liczbę 408520. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5. Zapisz cyframi i słowami liczbę siedmiocyfrową, której cyfrą milionów jest 5, cyfrą tysięcy jest 3, cyfrą dziesiątek jest 2, a pozostałe cyfry są czwórkami. 6. Dla liczby 826 362 753 oceń prawdziwość poniższych zdań. Wstaw znak X w odpowiednią kratkę. Cyfra setek tysięcy jest o 4 mniejsza od cyfry setek.

prawda

fałsz

Cyfra milionów jest o trzy większa od cyfry tysięcy.

prawda

fałsz

Suma cyfr dziesiątek milionów, dziesiątek tysięcy i dziesiątek wynosi 13.

prawda

fałsz

7. Zapisz: a) największą liczbę zbudowaną z czterech różnych cyfr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . b) najmniejszą liczbę zbudowaną z czterech różnych cyfr

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

*8. Liczba jest sześciocyfrowa. Cyfra jedności dzieli się przez 7 z resztą 1. Cyfra dziesiątek jest od niej dwa razy mniejsza, a cyfra setek – o 5 mniejsza od cyfry jedności. Suma cyfry setek tysięcy i cyfry setek wynosi 9, a suma cyfry tysięcy i cyfry setek tysięcy jest równa sumie dziesiątek i jedności. Ile wynosi cyfra dziesiątek tysięcy, jeżeli jest trzy razy mniejsza od sumy pozostałych cyfr? Zapisz cyframi opisaną liczbę.

Wybór zadań: Hanna Arciszewska

Copyright © Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe

Klasa4. System dziesiątkowy.

grupa

E

1. Cyfrą dziesiątek liczby 3689 jest: A. 8

B. 9

C. 6

D. 3

2. Zapisz słowami następujące liczby: a) 487 561

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

b) 980 060

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

c) 800 005

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3. Zapisz cyframi następujące liczby: a) czterysta tysięcy siedemset dwadzieścia dwa

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

b) trzysta trzydzieści osiem tysięcy sto dziewiętnaście c) dwieście tysięcy siedem

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4. a) Zapisz cyframi liczbę czterdzieści sześć tysięcy dwieście osiem.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

b) Zapisz słowami liczbę 308630. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5. Zapisz cyframi i słowami liczbę siedmiocyfrową, której cyfrą milionów jest 4, cyfrą dziesiątek tysięcy jest 2, cyfrą setek jest 5, a pozostałe cyfry są jedynkami. 6. Dla liczby 230 341 721 oceń prawdziwość poniższych zdań. Wstaw znak X w odpowiednią kratkę. Cyfra setek tysięcy jest o 4 mniejsza od cyfry setek.

prawda

fałsz

Cyfra milionów jest o trzy większa od cyfry tysięcy.

prawda

fałsz

Suma cyfr dziesiątek milionów, dziesiątek tysięcy i dziesiątek wynosi 13.

prawda

fałsz

7. Zapisz: a) największą liczbę zbudowaną z pięciu różnych cyfr

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

b) najmniejszą liczbę zbudowaną z sześciu różnych cyfr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . *8. Liczba jest sześciocyfrowa. Cyfra jedności dzieli się przez 8 z resztą 1. Cyfra dziesiątek jest od niej trzy razy mniejsza, a cyfra setek – o 3 mniejsza od cyfry jedności. Suma cyfry setek tysięcy i cyfry setek wynosi 13, a suma cyfry tysięcy i cyfry setek tysięcy jest równa sumie dziesiątek i jedności. Ile wynosi cyfra dziesiątek tysięcy, jeżeli jest pięć razy mniejsza od sumy pozostałych cyfr? Zapisz cyframi opisaną liczbę.

Wybór zadań: Hanna Arciszewska

Copyright © Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe

Klasa4. System dziesiątkowy.

grupa

F

1. Cyfrą setek liczby 4567 jest: A. 4

B. 5

C. 6

D. 7

2. Zapisz słowami następujące liczby: a) 627 135

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

b) 480 070

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

c) 500 002

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3. Zapisz cyframi następujące liczby: a) trzysta dwadzieścia sześć tysięcy sto dwadzieścia siedem b) dwieście tysięcy trzysta jedenaście c) siedemset tysięcy siedem

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4. a) Zapisz cyframi liczbę dwadzieścia dziewięć tysięcy siedemset sześć.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

b) Zapisz słowami liczbę 507440. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5. Zapisz cyframi i słowami liczbę siedmiocyfrową, której cyfrą milionów jest 2, cyfrą tysięcy jest 8, cyfrą dziesiątek jest 5, a pozostałe cyfry są jedynkami. 6. Dla liczby 532 687 310 oceń prawdziwość poniższych zdań. Wstaw znak X w odpowiednią kratkę. Cyfra setek tysięcy jest o 3 większa od cyfry setek.

prawda

fałsz

Cyfra milionów jest o pięć mniejsza od cyfry tysięcy.

prawda

fałsz

Suma cyfr dziesiątek milionów, dziesiątek tysięcy i dziesiątek wynosi 11.

prawda

fałsz

7. Zapisz: a) największą liczbę zbudowaną z czterech różnych cyfr b) najmniejszą liczbę zbudowaną z pięciu różnych cyfr

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

*8. Liczba jest sześciocyfrowa. Cyfra jedności dzieli się przez 8 z resztą 1. Cyfra dziesiątek jest od niej trzy razy mniejsza, a cyfra setek – o 1 mniejsza od cyfry jedności. Suma cyfry setek tysięcy i cyfry setek wynosi 11, a suma cyfry tysięcy i cyfry setek tysięcy jest równa sumie dziesiątek i jedności. Ile wynosi cyfra dziesiątek tysięcy, jeżeli jest osiem razy mniejsza od sumy pozostałych cyfr? Zapisz cyframi opisaną liczbę.

Wybór zadań: Hanna Arciszewska

Copyright © Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe

Klasa4. System dziesiątkowy.

grupa

G

1. Cyfrą dziesiątek liczby 4567 jest: A. 4

B. 5

C. 6

D. 7

2. Zapisz słowami następujące liczby: a) 546 187

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

b) 760 050

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

c) 600 007

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3. Zapisz cyframi następujące liczby: a) czterysta tysięcy osiemset siedemdziesiąt dwa

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

b) dwieście trzydzieści siedem tysięcy sto jedenaście c) trzysta tysięcy sześć

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4. a) Zapisz cyframi liczbę trzydzieści cztery tysiące sto osiem.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

b) Zapisz słowami liczbę 209630. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5. Zapisz cyframi i słowami liczbę siedmiocyfrową, której cyfrą milionów jest 3, cyfrą dziesiątek tysięcy jest 4, cyfrą setek jest 6, a pozostałe cyfry są piątkami. 6. Dla liczby 951 647 337 oceń prawdziwość poniższych zdań. Wstaw znak X w odpowiednią kratkę. Cyfra setek tysięcy jest o 3 większa od cyfry setek.

prawda

fałsz

Cyfra milionów jest o pięć mniejsza od cyfry tysięcy.

prawda

fałsz

Suma cyfr dziesiątek milionów, dziesiątek tysięcy i dziesiątek wynosi 11.

prawda

fałsz

7. Zapisz: a) największą liczbę zbudowaną z czterech różnych cyfr

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

b) najmniejszą liczbę zbudowaną z sześciu różnych cyfr

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

*8. Liczba jest sześciocyfrowa. Cyfra jedności dzieli się przez 5 z resztą 1. Cyfra dziesiątek jest od niej trzy razy mniejsza, a cyfra setek – o 2 mniejsza od cyfry jedności. Suma cyfry setek tysięcy i cyfry setek wynosi 5, a suma cyfry tysięcy i cyfry setek tysięcy jest równa sumie dziesiątek i jedności. Ile wynosi cyfra dziesiątek tysięcy, jeżeli jest cztery razy mniejsza od sumy pozostałych cyfr? Zapisz cyframi opisaną liczbę.

Wybór zadań: Hanna Arciszewska

Copyright © Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe

Klasa4. System dziesiątkowy.

grupa

H

1. Cyfrą setek liczby 6543 jest: A. 6

B. 3

C. 4

D. 5

2. Zapisz słowami następujące liczby: a) 487 561

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

b) 860 070

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

c) 400 006

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3. Zapisz cyframi następujące liczby: a) trzysta czterdzieści pięć tysięcy sto trzydzieści dziewięć b) dwieście tysięcy czterysta piętnaście c) sześćset tysięcy trzy

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4. a) Zapisz cyframi liczbę czterdzieści trzy tysiące dwieście osiem.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

b) Zapisz słowami liczbę 406520. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5. Zapisz cyframi i słowami liczbę siedmiocyfrową, której cyfrą milionów jest 4, cyfrą tysięcy jest 6, cyfrą dziesiątek jest 3, a pozostałe cyfry są siódemkami. 6. Dla liczby 975 534 931 oceń prawdziwość poniższych zdań. Wstaw znak X w odpowiednią kratkę. Cyfra setek tysięcy jest o 4 mniejsza od cyfry setek.

prawda

fałsz

Cyfra milionów jest o trzy większa od cyfry tysięcy.

prawda

fałsz

Suma cyfr dziesiątek milionów, dziesiątek tysięcy i dziesiątek wynosi 13.

prawda

fałsz

7. Zapisz: a) najmniejszą liczbę zbudowaną z pięciu różnych cyfr b) największą liczbę zbudowaną z pięciu różnych cyfr

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

*8. Liczba jest sześciocyfrowa. Cyfra jedności dzieli się przez 8 z resztą 1. Cyfra dziesiątek jest od niej trzy razy mniejsza, a cyfra setek – o 5 mniejsza od cyfry jedności. Suma cyfry setek tysięcy i cyfry setek wynosi 13, a suma cyfry tysięcy i cyfry setek tysięcy jest równa sumie dziesiątek i jedności. Ile wynosi cyfra dziesiątek tysięcy, jeżeli jest cztery razy mniejsza od sumy pozostałych cyfr? Zapisz cyframi opisaną liczbę.

Wybór zadań: Hanna Arciszewska

Copyright © Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe

Klasa4. System dziesiątkowy.

grupa

1. Cyfrą setek liczby 2468 jest: A. 2

B. 4

C. 6

D. 8

2. Zapisz słowami następujące liczby: a) 576 138

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

b) 890 040

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

c) 600 001

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3. Zapisz cyframi następujące liczby: a) trzysta dwadzieścia pięć tysięcy sto dwadzieścia osiem b) czterysta tysięcy dwieście piętnaście c) czterysta tysięcy osiem

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4. a) Zapisz cyframi liczbę trzydzieści dwa tysiące sto pięć.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

b) Zapisz słowami liczbę 207640. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5. Zapisz cyframi i słowami liczbę siedmiocyfrową, której cyfrą milionów jest 6, cyfrą tysięcy jest 4, cyfrą dziesiątek jest 1, a pozostałe cyfry są piątkami. 6. Dla liczby 951 846 327 oceń prawdziwość poniższych zdań. Wstaw znak X w odpowiednią kratkę. Cyfra setek tysięcy jest o 3 większa od cyfry setek.

prawda

fałsz

Cyfra milionów jest o pięć mniejsza od cyfry tysięcy.

prawda

fałsz

Suma cyfr dziesiątek milionów, dziesiątek tysięcy i dziesiątek wynosi 11.

prawda

fałsz

7. Zapisz: a) największą liczbę zbudowaną z pięciu różnych cyfr

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

b) najmniejszą liczbę zbudowaną z siedmiu różnych cyfr

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

*8. Liczba jest sześciocyfrowa. Cyfra jedności dzieli się przez 8 z resztą 1. Cyfra dziesiątek jest od niej trzy razy mniejsza, a cyfra setek – o 8 mniejsza od cyfry jedności. Suma cyfry setek tysięcy i cyfry setek wynosi 7, a suma cyfry tysięcy i cyfry setek tysięcy jest równa sumie dziesiątek i jedności. Ile wynosi cyfra dziesiątek tysięcy, jeżeli jest pięć razy mniejsza od sumy pozostałych cyfr? Zapisz cyframi opisaną liczbę.

Wybór zadań: Hanna Arciszewska

Copyright © Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe

I

Klasa4. System dziesiątkowy.

grupa

J

1. Cyfrą dziesiątek liczby 4925 jest: A. 4

B. 9

C. 2

D. 5

2. Zapisz słowami następujące liczby: a) 684 175

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

b) 690 080

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

c) 700 003

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3. Zapisz cyframi następujące liczby: a) dwieście trzydzieści sześć tysięcy sto trzydzieści siedem b) sto tysięcy dwieście jedenaście c) pięćset tysięcy sześć

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4. a) Zapisz cyframi liczbę czterdzieści cztery tysiące dwieście pięć.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

b) Zapisz słowami liczbę 409540. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5. Zapisz cyframi i słowami liczbę siedmiocyfrową, której cyfrą milionów jest 3, cyfrą tysięcy jest 7, cyfrą dziesiątek jest 4, a pozostałe cyfry są dwójkami. 6. Dla liczby 268 365 730 oceń prawdziwość poniższych zdań. Wstaw znak X w odpowiednią kratkę. Cyfra setek tysięcy jest o 4 mniejsza od cyfry setek.

prawda

fałsz

Cyfra milionów jest o trzy większa od cyfry tysięcy.

prawda

fałsz

Suma cyfr dziesiątek milionów, dziesiątek tysięcy i dziesiątek wynosi 13.

prawda

fałsz

7. Zapisz: a) największą liczbę zbudowaną z sześciu różnych cyfr

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

b) najmniejszą liczbę zbudowaną z sześciu różnych cyfr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . *8. Liczba jest sześciocyfrowa. Cyfra jedności dzieli się przez 5 z resztą 1. Cyfra dziesiątek jest od niej dwa razy mniejsza, a cyfra setek – o 6 mniejsza od cyfry jedności. Suma cyfry setek tysięcy i cyfry setek wynosi 5, a suma cyfry tysięcy i cyfry setek tysięcy jest równa sumie dziesiątek i jedności. Ile wynosi cyfra dziesiątek tysięcy, jeżeli jest dwa razy mniejsza od sumy pozostałych cyfr? Zapisz cyframi opisaną liczbę.

Wybór zadań: Hanna Arciszewska

Copyright © Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe
1 System dziesiątkowy

Related documents

10 Pages • 9,856 Words • PDF • 92.9 KB

3 Pages • 229 Words • PDF • 14.4 KB

1 Pages • 36 Words • PDF • 21.2 KB

2 Pages • 407 Words • PDF • 180.8 KB

44 Pages • 15,098 Words • PDF • 478.1 KB

7 Pages • 1,782 Words • PDF • 54.3 KB

16 Pages • 4,221 Words • PDF • 643 KB

0 Pages • 216 Words • PDF • 72.2 KB

21 Pages • 941 Words • PDF • 499 KB

23 Pages • 1,630 Words • PDF • 1.1 MB

4 Pages • 2,753 Words • PDF • 116.7 KB