Psychologia w fizjoterapii - wykład

2 Pages • 597 Words • PDF • 104.3 KB
Uploaded at 2021-09-24 13:43

This document was submitted by our user and they confirm that they have the consent to share it. Assuming that you are writer or own the copyright of this document, report to us by using this DMCA report button.


Psychologia w fizjoterapii, Wykład, 30 godzin TP1

TP2

TP3

Psychologia jako nauka. Cele psychologii. Osoba jako przedmiot psychologii. Zastosowanie psychologii w fizjoterapii. Zimbardo P.G., Johnson R.L., McCann V. (2010). Psychologia. Tom 1. Podstawy psychologii. Rozdział 1.1.-1.3. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN Psychologiczne koncepcje człowieka w analizie funkcjonowania osoby. Podmiotowość osoby. Podmiotowość w relacji z pacjentem. Zimbardo P.G., Johnson R.L., McCann V. (2010). Psychologia. Tom 1. Podstawy psychologii. Rozdział 1.1.-1.3. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN Rozwój. Definicje, periodyzacja. Rozwój psychiczny, rozwój psychomotoryczny. Zdrowie i jego wymiary. Przetacznik-Gierowska M. i Tyszkowa M. (2003). Psychologia rozwoju człowieka. Rozdział 3 i 4. Warszawa: PWN. Domaradzki J. (2013). O definicjach zdrowia i choroby. Folia Medica Lodziensia, 40/1,s.5-19

TP4

Sfery funkcjonowania człowieka i zależności między nimi. Elementarne i złożone procesy poznawcze. Uwaga, percepcja, pamięć. Zimbardo P.G., Johnson R.L., McCann V. (2010). Psychologia. Motywacja i uczenie się (t.II), rozdziały: 3.1; 3.2; 3.4. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

TP5

TP6

Zimbardo P.G., Johnson R.L., McCann V. (2010). Psychologia. Tom III. Struktura i funkcje świadomości, rozdziały: 1.1; 1.2 (str. 62-64), 1.3. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN. Sfery funkcjonowania człowieka i zależności między nimi. Rozumienie funkcjonowania pacjenta. Sfery funkcjonowania człowieka i zależności między nimi. Elementarne i złożone procesy poznawcze. Myślenie, inteligencja. Niepełnosprawność intelektualna. Zimbardo P.G., Johnson R.L., McCann V. (2010). Psychologia. Tom III. Struktura i funkcje świadomości, rozdziały: 2.1, 2.2. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN. Sfery funkcjonowania człowieka i zależności między nimi. Rozumienie funkcjonowania pacjenta. Procesy emocjonalne: . Definicje, klasyfikacja i charakterystyka emocji. Prawa emocji, czynniki i procesy wywołujące emocje. Kompetencje emocjonalne. Zastosowanie wiedzy na temat emocji w pracy fizjoterapeuty.

TP7

Zimbardo P.G., Johnson R.L., McCann V. (2010) Psychologia, tom.2. Motywacja i uczenie się, rozdział 1.1, 1.2, 1.3(str. 50-53). Warszawa: PWN. Procesy emocjonalne i motywacyjne w procesach regulacji zachowania.

TP8

Zimbardo P.G., Johnson R.L., McCann V. (2010) Psychologia, tom.2. Motywacja i uczenie się, rozdział 1.4. Warszawa: PWN Pojęcie Ja, tożsamość, osobowość, samoocena jako wymiary autonomii pacjenta.

TP9

Literatura w folderze Obraz siebie Koncepcja sytuacji trudnej i sytuacji stresowej. Doświadczanie sytuacji utraty zdrowia i sprawności jako źródło stresu.

Miniszewska J. i Chodkiewicz J. (2013) Zmaganie się z przewlekłą chorobą somatyczną w świetle psychologicznej koncepcji stresu. Przegląd Lekarski 70/7. (KATALOG)

TP10

Terelak J.F. (2008). Człowiek i stres. Koncepcje, źródła, reakcje, radzenie sobie, modyfikatory (r.1.1.2, 1.2.3, 1.2.4, 1.2.5, 1.3.5, 3.1). Bydgoszcz-Warszawa: Oficyna Wydawnicza Branta Wsparcie społeczne a doświadczanie sytuacji trudnej. Fizjoterapeuta jako źródło wsparcia. Terelak J.F. (2008). Człowiek i stres. Koncepcje, źródła, reakcje, radzenie sobie, modyfikatory (r.4.5). Bydgoszcz-Warszawa: Oficyna Wydawnicza Branta

TP11

TP12

TP13

TP14

TP15

Marszałek L. (2009). Systemy wsparcia społecznego w procesie rehabilitacji osób niepełnosprawnych. SEMINARE, 26, 201-213. Człowiek w obliczu utraty zdrowia i sprawności. Reakcje psychologiczne na sytuację utraty zdrowia. Percepcja choroby. Kowalik S. (2007). Bariery utrudniające włączanie osób niepełnosprawnych w życie społeczne. Nauka, 3, s. 49-69. Kowalik S. (2007). Psychologia rehabilitacji. Rozdział 2.4 . Warszawa: WAiP Człowiek w obliczu utraty zdrowia i sprawności. Proces adaptacji do niepełnosprawności. Wyznaczniki funkcjonowania osób z problemami zdrowotnymi. Kowalik S. (2007). Psychologia rehabilitacji. Rozdział 2.1, 2.3 . Warszawa: WAiP. Kowalik S. (2007). Bariery utrudniające włączanie osób niepełnosprawnych w życie społeczne. Nauka, 3, s. 49-69. Problemy zdrowotne a wymagania sytuacji. Strefa utraconego rozwoju. Akceptacja, autonomia o osób z niepełnosprawnością. Kowalik S. (2007). Psychologia rehabilitacji. Rozdział 2.5. Warszawa: WAiP. Aktywność osoby z niepełnosprawnością: bariery, radzenie sobie. Choroba przewlekła i niepełnosprawność - źródło zagrożeń czy źródło zasobów? Kowalik S. (2007). Psychologia rehabilitacji. Rozdział 4.3. Warszawa: WAiP. Bukowska (2010). Poznaje siebie, wierzę w siebie, czyli w czym tkwi siła osób niepełnosprawnych. Ból i radzenie sobie z nim. Kowalik S. (2007). Psychologia rehabilitacji. Rozdział 4.1, 4.2 (Ból osób niepełnosprawnych jako problem psychologiczny; uszkodzenie ciała osób niepełnosprawnych jako problem psychologiczny). Warszawa: WAiP.
Psychologia w fizjoterapii - wykład

Related documents

2 Pages • 597 Words • PDF • 104.3 KB

21 Pages • 1,150 Words • PDF • 297.1 KB

48 Pages • 2,877 Words • PDF • 1.2 MB

16 Pages • 1,067 Words • PDF • 735.2 KB

35 Pages • 2,069 Words • PDF • 1.4 MB

373 Pages • 130,458 Words • PDF • 36.1 MB

271 Pages • PDF • 98.9 MB

38 Pages • 1,648 Words • PDF • 264.3 KB

14 Pages • 2,179 Words • PDF • 2.1 MB

34 Pages • 13,641 Words • PDF • 1.3 MB