Przychody osoby prawnej nietworzące podstawy opodatkowania w podatku dochodowym Wolters kluwer polska sa
Przychody osoby prawnej nietworzące podstawy opodatkowania w podatku dochodowym Wolters kluwer polska sa
Przychody osoby prawnej nietworzące podstawy opodatkowania w podatku dochodowym Wolters kluwer polska sa
Audiobooki Wolters Kluwer Polska SA

Przychody osoby prawnej nietworzące podstawy opodatkowania w podatku dochodowym Wolters kluwer polska sa

105,45 zł

Wyjątkowa promocja dla Ciebie!

Najlepszą propozycję ma TaniaKsiazka.pl w cenie 105,45 zł

Przejrzeliśmy dużą ilość e-sklepów w bazie Docero aby odszukać świetną ofertę dla Ciebie. Przychody osoby prawnej nietworzące podstawy opodatkowania w podatku dochodowym Wolters kluwer polska sa Wolters Kluwer Polska SA z kategorii audiobooki kupisz w cenie 105,45 zł w sklepie TaniaKsiazka.pl. Wyświetlona wota 105,45 zł nie zawiera ewentualnych kosztów wysyłki.

Zobacz wszystkie oferty ...
 • Cechy:
 • Audiobooki
 • Wolters Kluwer Polska SA
 • 9788381601801
 • Mateusz Tchórzewski
 • Wolters Kluwer Polska SA

Opis Przychody osoby prawnej nietworzące podstawy opodatkowania w podatku dochodowym Wolters kluwer polska sa

Tytuł Przychody osoby prawnej nietworzące podstawy opodatkowania w podatku dochodowym Autor Mateusz Tchórzewski Język polski Wydawnictwo Wolters Kluwer Polska SA ISBN 978-83-8160-180-1 seria Monografie. Biblioteka Przeglądu Podatkowego Rok wydania 2018 liczba stron 276 Format pdf Spis treści Wykaz skrótów | str. 11

Wprowadzenie | str. 15

Rozdział I
Pojęcie przychodu w rozumieniu podatku dochodowego | str. 27
1. Uwagi ogólne | str. 27
2. Przychód a komponenty konstrukcji podatku | str. 28
3. Pojęcie przychodu na gruncie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych | str. 30
4. Pojęcie przychodu w prawodawstwie Unii Europejskiej | str. 32
4.1. Zagadnienia wstępne | str. 32
4.2. Prawo europejskie a podatki bezpośrednie | str. 36
4.3. Wspólna skonsolidowana podstawa opodatkowania osób prawnych | str. 39
5. Przychód jako kategoria bilansowa | str. 48
6. Teoria dochodu w naukach ekonomicznych | str. 56
7. Przychody nietworzące podstawy opodatkowania w wybranych ustawodawstwach obcych | str. 66
7.1. Zagadnienia wstępne | str. 66
7.2. Stany Zjednoczone | str. 68
7.3. Francja | str. 75
8. Uwagi końcowe | str. 87

Rozdział II
Przychody nietworzące podstawy opodatkowania w ujęciu modelowym | str. 93
1. Uwagi ogólne | str. 93
2. Podział przychodów osoby prawnej nietworzących podstawy opodatkowania w podatku dochodowym | str. 93
3. Typy zdarzeń skutkujących zaistnieniem przychodów osoby prawnej nietworzących podstawy opodatkowania w podatku dochodowym | str. 101
3.1. Zagadnienia wstępne | str. 101
3.2. Przychody nietworzące podstawy opodatkowania wskutek bezpośredniej dyspozycji ustawodawcy | str. 102
3.3. Przychody nietworzące podstawy opodatkowania wskutek pośredniej dyspozycji ustawodawcy | str. 107
3.4. Przychody osób prawnych zwolnionych z opodatkowania | str. 109
4. Uwagi końcowe | str. 111

Rozdział III
Poszczególne przychody osoby prawnej nietworzące podstawy opodatkowania w ustawie z 15.02.1992 r. O podatku dochodowym od osób prawnych – uwagi de lege lata i de lege ferenda | str. 113
1. Uwagi ogólne | str. 113
2. Przychody nietworzące podstawy opodatkowania wskutek bezpośredniej dyspozycji ustawodawcy | str. 114
2.1. Przychody z działalności rolniczej | str. 114
2.2. Przychody z gospodarki leśnej | str. 118
2.3. Przychody przedsiębiorcy żeglugowego opodatkowane podatkiem tonażowym | str. 120
2.4. Przychody wynikające z czynności, które nie mogą być przedmiotem prawnie efektywnej umowy | str. 123
2.5. Przychody spółek niemających osobowości prawnej | str. 125
3. Przychody nietworzące podstawy opodatkowania na skutek pośredniej dyspozycji ustawodawcy | str. 133
3.1. Zagadnienia wstępne | str. 133
3.2. Pobrane wpłaty lub zarachowane należności na poczet dostaw towarów i usług, które zostaną stworzone w następnych okresach sprawozdawczych | str. 137
3.3. Otrzymane albo zwrócone pożyczki (kredyty) | str. 140
3.4. Kwoty naliczonych, lecz nieotrzymanych odsetek od należności, w tym też od udzielonych pożyczek (kredytów) | str. 143
3.5. Zwrócone udziały lub wkłady w spółdzielni, umorzone udziały albo akcje w spółce | str. 144
3.6. Środki otrzymane przez wspólnika spółki niebędącej osobą prawną z tytułu likwidacji spółki niebędącej osobą prawną i z tytułu wystąpienia z takiej spółki | str. 149
3.7. Przychody otrzymane na utworzenie albo powiększenie kapitału zakładowego, funduszu udziałowego albo funduszu założycielskiego, albo funduszu statutowego w banku państwowym, albo funduszu organizacyjnego ubezpieczyciela | str. 152
3.8. Przychody zwiększające zakładowy fundusz socjalny | str. 155
3.9. Zwrócone kwoty niezaliczone do kosztów uzyskania przychodów | str. 156
3.10. Odsetki otrzymane w związku ze zwrotem nadpłaconych zobowiązań podatkowych i innych należności budżetowych, jak dodatkowo oprocentowania zwrotu różnicy podatku od towarów i usług | str. 160
3.11. Kwoty będące równowartością umorzonych zobowiązań, w tym także z tytułu pożyczek (kredytów), o ile umorzenie zobowiązań związane jest z określonymi nowoczesnaniami sanacyjnymi | str. 161
3.12. Należny podatek od towarów i usług i różnica podatku od towarów i usług, zwrócona na podstawie odrębnych przepisów | str. 165
3.13. Dopłaty wniesione do spółki i wartości stanowiące nadwyżkę ponad wartość nominalną udziałów (akcji), wartości wpisowego, dedykowane na fundusz zasobowy | str. 168
3.14. Określone przychody wspólnika związane z połączeniem albo podziałem spółek kapitałowych | str. 171
3.15. Przychody z odpłatnego zbycia na podstawie umowy przewłaszczenia w celu zabezpieczenia wierzytelności do czasu ostatecznego przeniesienia własności przedmiotu umowy | str. 174
3.16. Wartości otrzymanych nieodpłatnie lub częściowo odpłatnie rzeczy lub praw i wartości innych nieodpłatnych albo częściowo nieodpłatnych świadczeń finansowanych albo współfinansowanych ze środków publicznych | str. 176
3.17. Określone przychody banków | str. 178
3.18. Wartości świadczeń wolontariuszy udzielanych na zasadach określonych w przepisach o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie | str. 181
3.19. Kwoty odpowiadające wartości nieruchomości pozostawionych poza obecnymi granicami państwa polskiego w części zaliczonej na podstawie odrębnych przepisów na poczet ceny sprzedaży albo opłat z tytułu wykorzystywania wieczystego | str. 182
3.20. Wartości związane z umowami o partnerstwi publiczno-prywatnym | str. 184
3.21. Przychody z tytułu umorzenia jednostek uczestnictwa subfunduszu funduszu inwestycyjnego z wydzielonymi subfunduszami | str. 187
3.22. Inne przychody osoby prawnej nietworzące podstawy opodatkowania wskutek pośredniej dyspozycji ustawodawcy | str. 187
3.23. Wymiana udziałów albo akcji spółek podlegających opodatkowaniu od całości swoich dochodów w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego | str. 189
4. Przychody osób prawnych zwolnionych z opodatkowania | str. 191
4.1. Charakter zwolnienia podmiotowego w podatku dochodowym od osób prawnych | str. 191
4.2. Zwolnienia podmiotowe w podatku dochodowym od osób prawnych | str. 195
5. Uwagi końcowe | str. 217

Rozdział IV
Przychody osoby prawnej nietworzące podstawy opodatkowania w świetle judykatury | str. 219
1. Uwagi ogólne | str. 219
2. Przychody osoby prawnej nietworzące podstawy opodatkowania w judykaturze polskiej | str. 222
3. Przychody osoby prawnej nietworzące podstawy opodatkowania w judykaturze Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej | str. 231
4. Uwagi końcowe | str. 238

Podsumowanie | str. 239

Bibliografia | str. 255

Wykaz aktów normatywnych | str. 267

Wykaz orzecznictwa | str. 271

Specyfikacja produktu

Specyfikacja Przychody osoby prawnej nietworzące podstawy opodatkowania w podatku dochodowym Wolters kluwer polska sa
Kategoria Audiobooki
Marka Wolters Kluwer Polska SA
ISBN 9788381601801
Autor Mateusz Tchórzewski
Wydawnictwo Wolters Kluwer Polska SA
Aktualnych ofert 1
Najniższa cena 105,45 zł
Najwyższa cena 105,45 zł
W bazie od 17.10.2021
Data aktualizacji 04.03.2024
Opinia użytkowników -
Nasza recenzja -
Rekomendacja sklepu TaniaKsiazka.pl

Historia cen

Funkcjonalność monitorowania zmian cen pozwala Ci na obserwację wartości produktu na przestrzeni czasu.

Na tę chwilę nie mamy danych archiwalnych dotyczących ceny dla tego produktu. Przepraszamy za wszelkie utrudnienia.

Recenzje / opinie

Twoja opinia jest dla nas niezwykle istotna! Wyślij swoją recenzję produktu.

Nie znaleźliśmy żadnych recenzji dla tego produktu. Twoja opinia może być pierwsza!

Znalezione oferty w bazie

Ewentualne koszty przesyłki dla Przychody osoby prawnej nietworzące podstawy opodatkowania w podatku dochodowym Wolters kluwer polska sa Wolters Kluwer Polska SA nie są uwzględnione w cenach prezentowanych poniżej ofert. Zanim wskażesz miejsce zakupu, zapoznaj się z oceną firmy i uwzględnij koszt wysyłki/dostawy. Katalog sklepów z ofertami jest okresowo uaktualniana co jakiś czas, około raz na kilkanaście minut.

 • Przychody osoby prawnej nietworzące podstawy opodatkowania w podatku dochodowym Wolters kluwer polska sa (oferta z TaniaKsiazka.pl)

  Przychody osoby prawnej nietworzące podstawy opodatkowania w podatku dochodowym Wolters kluwer polska sa Sklep on-line
  ★★★★★
  105,45 zł
  Kategoria w sklepie TaniaKsiazka.pl: Audiobooki Wolters Kluwer Polska SA

Produkty powiązane

Prawo do odliczenia vat w świetle orzecznictwa tsue
Wolters Kluwer Polska SA

Inne z kategorii Audiobooki

Dokumentacja medyczna w praktyce lekarza dentysty
Wydawnictwo Lekarskie PZWL
...