System podatkowy. zarys wykładu Wolters kluwer polska sa
System podatkowy. zarys wykładu Wolters kluwer polska sa
System podatkowy. zarys wykładu Wolters kluwer polska sa
Audiobooki Wolters Kluwer Polska SA

System podatkowy. zarys wykładu Wolters kluwer polska sa

54,99 zł

Okazja dla Ciebie!

Najlepszą ofertę przygotował TaniaKsiazka.pl w cenie 54,99 zł

Przeszukaliśmy całą bazę internetowych sklepów w bazie aby odnaleźć świetną ofertę dla Ciebie. System podatkowy. zarys wykładu Wolters kluwer polska sa Wolters Kluwer Polska SA z kategorii audiobooki kupisz w cenie 54,99 zł w sklepie TaniaKsiazka.pl. Cena 54,99 zł nie zawiera ewentualnych kosztów wysyłki.

Zobacz wszystkie oferty ...
 • Cechy:
 • Audiobooki
 • Wolters Kluwer Polska SA
 • 9788382233650
 • Robert Wolański
 • Wolters Kluwer
 • 2020

Opis System podatkowy. zarys wykładu Wolters kluwer polska sa

Tytuł System podatkowy. Kształt wykładu Autor Robert Wolański Język polski Wydawnictwo Wolters Kluwer Polska SA ISBN 978-83-8223-365-0 seria Akademicka. Prawo Rok wydania 2020 ilość stron 548 Format pdf Spis treści Wykaz skrótów | str. 11

Wstęp | str. 13

Część I
SYSTEM PODATKOWY. CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA

Rozdział pierwszy
Istota podatku | str. 17
1. Pojęcie podatku | str. 17
2. Komponenty konstrukcji podatku | str. 22
3. Funkcje podatków | str. 29
4. Systematyka podatków i parametry poszczególnych typów podatków | str. 34
4.1. Podział podatków według kryterium przedmiotowego | str. 34
4.1.1. Podatki przychodowe | str. 35
4.1.2. Podatki dochodowe | str. 38
4.1.3. Podatki obrotowe | str. 44
4.1.4. Podatki majątkowe | str. 47
4.2. Podatki bezpośrednie i pośrednie | str. 49
4.3. Podatki centralne, lokalne i wspólne | str. 50
5. System podatkowy | str. 52
6. Zasady podatkowe | str. 55

Rozdział drugi
Istota prawa podatkowego. Podstawowe pojęcia | str. 63
1. Pojęcie prawa podatkowego | str. 63
2. Norma prawa podatkowego | str. 66
3. Źródła prawa podatkowego | str. 69
4. Wykładnia prawa podatkowego | str. 72

Część II
SYSTEM PODATKOWY W POLSCE

Rozdział pierwszy
Opodatkowanie dochodu w Polsce | str. 77
1. Podatek dochodowy od osób fizycznych | str. 77
1.1. Podstawa prawna | str. 77
1.2. Podmiot podatku | str. 78
1.3. Przedmiot podatku | str. 84
1.4. Podstawa opodatkowania i odliczenia od dochodu | str. 90
1.5. Stawki podatku i odliczenia od podatku | str. 94
1.6. Opodatkowanie ryczałtowe w podatku dochodowym | str. 101
1.7. Opodatkowanie dochodów uzyskanych za granicą | str. 116
1.8. Technologia poboru podatku | str. 117
2. Podatek dochodowy od osób prawnych | str. 122
2.1. Podstawa prawna | str. 122
2.2. Podmiot podatku | str. 123
2.3. Przedmiot podatku | str. 127
2.4. Koszty uzyskania przychodów | str. 139
2.5. Ceny transferowe | str. 150
2.6. Podstawa opodatkowania i odliczenia od dochodu | str. 158
2.7. Skala podatkowa | str. 165
2.8. Opodatkowanie ryczałtowe w podatku dochodowym | str. 167
2.9. Opodatkowanie dochodów uzyskanych za granicą | str. 178
2.10. Technika poboru podatku | str. 179
3. Opodatkowanie ryczałtowe osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą | str. 184
3.1. Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych | str. 185
3.2. Karta podatkowa | str. 192
4. Opodatkowanie ryczałtowe podatkiem tonażowym przedsiębiorców żeglugowych | str. 195
5. Zryczałtowany podatek w zakresie budowy statku albo przebudowy statku | str. 199
6. Opodatkowanie ryczałtowe osób duchownych | str. 200

Rozdział drugi
Podatki pośrednie w Polsce | str. 202
1. Podatek od towarów i usług | str. 202
1.1. Podstawa prawna | str. 202
1.2. Podmiot podatku | str. 203
1.3. Przedmiot podatku | str. 205
1.4. Obowiązek podatkowy i miejsce świadczenia | str. 219
1.5. Podstawa opodatkowania | str. 224
1.6. Stawki podatku | str. 227
1.7. Podatek należny i naliczony | str. 231
1.8. Mechanizm podzielonej płatności | str. 243
1.9. Szczególne procedury w podatku VAT | str. 246
1.10. Prowadzenie ewidencji | str. 251
1.11. Technika poboru podatku | str. 253
2. Podatek akcyzowy | str. 257
2.1. Podstawa prawna | str. 257
2.2. Podmiot podatku | str. 258
2.3. Przedmiot podatku | str. 261
2.4. Podstawa opodatkowania | str. 267
2.5. Stawki podatku | str. 268
2.6. Obrót wyrobami akcyzowymi | str. 271
2.6.1. Procedura zawieszenia poboru podatku akcyzowego | str. 273
2.6.2. Przemieszczanie wyrobów akcyzowych poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy z użyciem Systemu | str. 285
2.6.3. Składy podatkowe | str. 290
2.6.4. Zarejestrowani odbiorcy, zarejestrowani wysyłający i podmioty pośredniczące | str. 295
2.6.5. Przemieszczanie wyrobów akcyzowych znajdujących się poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy | str. 298
2.6.6. Dokumentacja w obrocie wyrobami akcyzowymi | str. 300
2.6.7. Zabezpieczenie akcyzowe | str. 302
2.6.8. Zezwolenia akcyzowe | str. 307
2.7. Opodatkowanie podatkiem akcyzowym samochodów osobowych | str. 308
2.8. Znaki akcyzy | str. 310
2.9. Technologia poboru podatku | str. 312

Rozdział trzeci
Inne podatki i opłaty w Polsce | str. 314
1. Podatek od gier | str. 314
2. Podatek rolny | str. 318
3. Podatek leśny | str. 323
4. Podatek od spadków i darowizn | str. 326
5. Podatek od nieruchomości | str. 336
6. Podatek od środków transportowych | str. 344
7. Podatek od czynności cywilnoprawnych | str. 346
8. Podatek od wydobycia niektórych kopalin | str. 354
9. Podatek od niektórych instytucji finansowych | str. 357
10. Podatek od sprzedaży detalicznej | str. 358
11. Opłata skarbowa | str. 360
12. Opłaty lokalne | str. 362

Rozdział czwarty
Organy podatkowe, zobowiązania podatkowe i nowoczesnanie podatkowe | str. 367
1. Krajowa Administracja Skarbowa | str. 369
2. Organy podatkowe i ich właściwość | str. 376
2.1. Pojęcie i typy organów podatkowych | str. 376
2.2. Właściwość organów podatkowych | str. 385
3. Zobowiązania podatkowe | str. 388
3.1. Pojęcie obowiązku podatkowego i zobowiązania podatkowego | str. 388
3.2. Powstanie zobowiązania podatkowego | str. 391
3.3. Wygaśnięcie zobowiązania podatkowego | str. 394
3.3.1. Wydajne wygaśnięcie zobowiązania podatkowego | str. 395
3.3.2. Nieefektywne wygaśnięcie zobowiązania podatkowego | str. 401
3.4. Odpowiedzialność majątkowa za zobowiązanie podatkowe | str. 405
3.4.1. Odpowiedzialność podatnika, płatnika i inkasenta za zobowiązania podatkowe | str. 406
3.4.2. Odpowiedzialność osób trzecich z tytułu zobowiązań podatkowych | str. 408
4. Progresywnanie podatkowe | str. 415
4.1. Zagadnienia ogólne dotyczące postępowania podatkowego | str. 416
4.1.1. Zasady ogólne nowoczesnania podatkowego | str. 416
4.1.2. Strona w nowoczesnaniu podatkowym | str. 418
4.1.3. Terminy, doręczenia, wezwania, protokoły i adnotacje | str. 421
4.2. Prowadzenie progresywnania podatkowego | str. 426
4.2.1. Wszczęcie postępowania podatkowego | str. 426
4.2.2. Progresywnanie dowodowe | str. 427
4.2.3. Zawieszenie i umorzenie innowacyjnania podatkowego | str. 432
4.2.4. Akty kończące postępowanie w pierwszej instancji | str. 433
4.2.5. Innowacyjnanie odwoławcze | str. 436
4.2.6. Znakomite środki zaskarżania decyzji | str. 441
5. Czynności sprawdzające i kontrola podatkowa | str. 445
5.1. Czynności sprawdzające | str. 446
5.2. Kontrola podatkowa | str. 448
6. Przeciwdziałanie unikaniu opodatkowania | str. 454
6.1. Klauzula przeciwko unikaniu opodatkowania | str. 454
6.2. Progresywnanie podatkowe w przypadku unikania opodatkowania | str. 457
6.3. Rada do Spraw Przeciwdziałania Unikaniu Opodatkowania | str. 458
6.4. Opinie zabezpieczające | str. 459
6.5. Cofnięcie skutków unikania opodatkowania | str. 461

Część III
SYSTEMY PODATKOWE oraz HARMONIZACJA PODATKÓW W PAŃSTWACH UNII EUROPEJSKIEJ. WYBRANE ZAGADNIENIA MIĘDZYNARODOWEGO PRAWA PODATKOWEGO

Rozdział pierwszy
Systemy podatkowe państw Unii Europejskiej | str. 465
1. Ogólne zasady w systemach podatkowych państw Unii Europejskiej | str. 465
2. Opodatkowanie dochodu w państwach Unii Europejskiej | str. 476
3. Opodatkowanie obrotu w państwach Unii Europejskiej | str. 479

Rozdział drugi
Harmonizacja podatków w Unii Europejskiej, a także dostosowanie polskich rozwiązań podatkowych do unormowań europejskich | str. 486
1. Pojęcie harmonizacji i sposoby jej przeprowadzania | str. 486
2. Harmonizacja podatków w Unii Europejskiej | str. 488
3. Harmonizacja podatków pośrednich | str. 491
3.1. Harmonizacja podatku od wartości dodanej | str. 492
3.1.1. Znaczenie I dyrektywy w sprawie podatku VAT | str. 492
3.1.2. Znaczenie VI dyrektywy w sprawie podatku VAT | str. 494
3.1.3. Dyrektywa 2006/112/WE jako podstawa wspólnego systemu podatku VAT w Unii Europejskiej | str. 495
3.1.3.1. Podmiot opodatkowania | str. 495
3.1.3.2. Przedmiot opodatkowania | str. 497
3.1.3.3. Miejsce powstania obowiązku podatkowego | str. 500
3.1.3.4. Podstawa opodatkowania i stawki podatku | str. 503
3.1.3.5. Zwolnienia podatkowe | str. 506
3.1.3.6. Zasady odliczenia podatku naliczonego | str. 508
3.1.3.7. Osoby zobowiązane do zapłaty podatku | str. 509
3.1.3.8. Specjalne zasady opodatkowania | str. 510
3.2. Harmonizacja podatku akcyzowego | str. 512
4. Harmonizacja podatków bezpośrednich | str. 516
4.1. Dyrektywa w sprawie wspólnego systemu opodatkowania fuzji, podziałów, wnoszenia posiadajątku i zamiany udziałów | str. 518
4.2. Dyrektywa o wspólnym systemie podatkowym w odniesieniu do spółek-matek i spółek-córek z przeróżnych państw członkowskich | str. 519
4.3. Dyrektywa o wspólnym systemie podatkowym dla odsetek i należności licencyjnych, płaconych między spółkami powiązanymi z przeróżnych państw członkowskich | str. 520
4.4. Konwencja w sprawie eliminowania podwójnego opodatkowania w przypadku korekty zysków przedsiębiorstw powiązanych | str. 521
4.5. Uregulowania unijne dotyczące osób fizycznych | str. 521
5. Harmonizacja podatków od wkładów do spółek kapitałowych | str. 523
6. Regulacje Unii Europejskiej przeciwko unikaniu opodatkowania | str. 524
7. Przypasowanie polskiego systemu podatkowego do unormowań europejskich | str. 525
7.1. Przypasowanie podatku od towarów i usług | str. 526
7.2. Dobranie podatku akcyzowego | str. 531
7.3. Przypasowanie podatków dochodowych | str. 534
7.4. Przypasowanie podatków od wkładów do spółek kapitałowych | str. 535
7.5. Przypasowanie podatków w zakresie unikania opodatkowania | str. 535

Rozdział trzeci
Unikanie międzynarodowego podwójnego opodatkowania | str. 536
1. Pojęcie międzynarodowego podwójnego opodatkowania | str. 536
2. Metody unikania podwójnego opodatkowania | str. 537
3. Umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania | str. 538

Rozdział czwarty
Oazy podatkowe | str. 540
1. Pojęcie, atrybuty i klasyfikacja oaz podatkowych | str. 540
2. Sposoby użycia oaz podatkowych | str. 541

Bibliografia | str. 543

Wykaz tabel | str. 547

Specyfikacja produktu

Specyfikacja System podatkowy. zarys wykładu Wolters kluwer polska sa
Kategoria Audiobooki
Marka Wolters Kluwer Polska SA
ISBN 9788382233650
Autor Robert Wolański
Wydawnictwo Wolters Kluwer
Rok wydania 2020
Aktualnych ofert 1
Najniższa cena 54,99 zł
Najwyższa cena 54,99 zł
W bazie od 25.10.2020
Data aktualizacji 20.04.2024
Opinia użytkowników -
Nasza recenzja -
Rekomendacja sklepu TaniaKsiazka.pl

Historia cen

Funkcjonalność monitorowania zmian cen pozwala Ci na ocenę wartości produktu w czasie.

Na chwilę obecną nie mamy danych archiwalnych dotyczących cen dla produktu System podatkowy. zarys wykładu Wolters kluwer polska sa. Przepraszamy za wszelkie utrudnienia.

Recenzje / opinie

Podziel się z innymi swoją opinią o tym produkcie! Twój komentarz może pomóc innym potencjalnym kupującym.

Nie mamy jeszcze opinii na temat System podatkowy. zarys wykładu Wolters kluwer polska sa. Czy chciałbyś dodać pierwszą recenzję?

Znalezione oferty w bazie

Do cen wyświetlonych na poniższej liście dla System podatkowy. zarys wykładu Wolters kluwer polska sa Wolters Kluwer Polska SA nie wliczono ewentualnych kosztów dostawy / wysyłki. Zanim wskażesz miejsce zakupu, zapoznaj się z oceną firmy i uwzględnij koszt wysyłki/dostawy. Lista sklepów jest odświeżana co kilka - kilkanaście minut.

 • System podatkowy. zarys wykładu Wolters kluwer polska sa (oferta z TaniaKsiazka.pl)

  System podatkowy. zarys wykładu Wolters kluwer polska sa Sklep on-line
  ★★★★★
  54,99 zł
  Kategoria w sklepie TaniaKsiazka.pl: Audiobooki Wolters Kluwer Polska SA

Produkty powiązane

Prawo do odliczenia vat w świetle orzecznictwa tsue
Wolters Kluwer Polska SA

Inne z kategorii Audiobooki

Dokumentacja medyczna w praktyce lekarza dentysty
Wydawnictwo Lekarskie PZWL
...