Zarządzanie ryzykiem podatkowym
Zarządzanie ryzykiem podatkowym
Zarządzanie ryzykiem podatkowym
Audiobooki Wolters Kluwer Polska SA

Zarządzanie ryzykiem podatkowym

113,05 zł

Okazja dla Ciebie!

Najkorzystniejszą ofertę ma TaniaKsiazka.pl w cenie 113,05 zł

Przeszukaliśmy całą bazę e-sklepów w naszym systemie aby odnaleźć świetną ofertę specjalnie dla Ciebie. Zarządzanie ryzykiem podatkowym Wolters Kluwer Polska SA z kategorii audiobooki kupisz w cenie 113,05 zł w sklepie TaniaKsiazka.pl. Przedstawiona kwota 113,05 zł nie zawiera ewentualnych kosztów wysyłki.

Zobacz wszystkie oferty ...
 • Cechy:
 • Audiobooki
 • Wolters Kluwer Polska SA
 • 9788326465987
 • Wolters Kluwer Polska SA

Opis Zarządzanie ryzykiem podatkowym

Tytuł Zarządzanie ryzykiem podatkowym Autorzy Olaf Jędruszek, Anna Łukaszewicz-Obierska, Jarosław Ziobrowski Język polski Wydawnictwo Wolters Kluwer Polska SA ISBN 978-83-264-6598-7 Rok wydania 2013 liczba stron 336 Format pdf Spis treści Wykaz skrótów | str. 13

Wstęp, a właściwie historia zarzadzania ryzykiem podatkowym w Polsce | str. 15

Rozdział I. Zarzadzanie ryzykiem podatkowym | str. 19

1. Ryzyko prowadzenia działalności gospodarczej | str. 19

2. Zarzadzanie ryzykiem | str. 20

3. System compliance | str. 21

4. Ryzyko podatkowe | str. 23

5. Źródła ryzyka podatkowego | str. 24

6. Kto zarządza ryzykiem podatkowym w firmie | str. 25

7. Prowadzenie spraw podatkowych | str. 33

7.1. Doradca zarządu | str. 35

7.2. Księgowy | str. 36

7.3. Doradca (prawnik) wewnętrzny | str. 37

7.4. Doradca (prawnik) zewnętrzny | str. 39

8. Zakres obowiązków w sferze podatków | str. 40

Podsumowanie | str. 41

Rozdział II. Procedura zarzadzania ryzykiem podatkowym | str. 42

1. Wprowadzenie procedury | str. 42

2. Podjęcie decyzji | str. 43

3. Obszary ryzyka | str. 44

4. Zmiana struktury organizacyjnej | str. 46

5. Procedury użytkowane w firmie | str. 47

6. Zarzadzanie wiedza podatkowa | str. 49

6.1. Monitoring zmian prawa podatkowego | str. 49

6.2. Szkolenia pracowników | str. 50

6.3. Zasięganie porad podatkowo-prawnych | str. 51

7. Weryfikacja systemu zarzadzania ryzykiem | str. 51

8. Biznesowe korzyści wprowadzenia systemu zarzadzania ryzykiem podatkowym | str. 53

9. Analiza ryzyka podatkowego - decyzja | str. 53

Podsumowanie | str. 55

Załącznik nr 1. Lista dokumentów, które powinny być weryfikowane i analizowane przy charakterystycznaniu obszarów ryzyka podatkowego | str. 56

Załącznik nr 2. Instrukcja kontroli wewnętrznej spółki ABC sp. Z o.o. | str. 59

Załącznik nr 3. Instrukcja obiegu korespondencji w spółce ABC sp. Z o.o. | str. 62

Załącznik nr 4. Instrukcja obiegu dokumentów finansowo-księgowych w spółce ABC sp. Z o.o. | str. 65

Załącznik nr 5. Regulamin zaciągania zobowiązań | str. 69

Załącznik nr 6. Roczny formularz Q/A | str. 73

Załącznik nr 7. Przykładowy podział obowiązków związanych ze sprawami podatkowymi w spółce | str. 77

Rozdział III. Znajomość prawa podatkowego jako podstawowe narzędzie w zarzadzaniu ryzykiem podatkowym | str. 78

1. Przepisy prawa podatkowego | str. 78

2. Źródła prawa podatkowego | str. 78

3. Hierarchia aktów prawnych w RP | str. 80

3.1. Konstytucja | str. 80

3.2. Prawo międzynarodowe | str. 81

3.3. Umowy międzynarodowe | str. 82

3.4. Prawo Unii Europejskiej | str. 83

3.5. Ustawy podatkowe | str. 88

3.6. Rozporządzenia | str. 89

3.7. Akty prawa miejscowego | str. 90

3.8. Orzecznictwo | str. 92

3.9. Wykładnia prawa | str. 94

3.10. Interpelacje, zapytania, pytania i oświadczenia poselskie | str. 95

4. Działalność lobbingowa jako komponent zarzadzania ryzykiem podatkowym | str. 96

Podsumowanie | str. 98

Rozdział IV. Jednostkowa interpretacja podatkowa jako narzędzie zarzadzania ryzykiem podatkowym | str. 100

1. Indywidualna interpretacja podatkowa | str. 100

2. Wniosek | str. 102

3. Wydana interpretacja | str. 108

4. Ochrona podatnika wynikająca z interpretacji | str. 111

5. Zaskarżenie negatywnej interpretacji | str. 112

6. Interpretacja ogólna Ministra Finansów | str. 115

7. Przykłady widocznych interpretacji vs orzeczenia sadów administracyjnych | str. 117

7.1. Zestawy medyczne | str. 117

7.2. Premie pienienie | str. 120

Podsumowanie | str. 123

Załącznik nr 1. Interpretacja indywidualna - uproszczony schemat | str. 124

Załącznik nr 2. Instrukcja wypełnienia wniosku o wydanie jednostkowej interpretacji | str. 125

Załącznik nr 3. Wzór wniosku | str. 128

Rozdział V. Zarzadzanie ryzykiem podatkowym w trakcie rozstrzygania sprawy podatkowej | str. 134

Wstep | str. 134

1. Rozstrzygniecie sprawy podatkowej | str. 134

2. Wykonalnosc decyzji podatkowych | str. 136

3. Wyznaczenie osoby odpowiedzialnej do reprezentowania podatnika w trakcie kontroli podatkowej | str. 140

4. Terminy podatkowe | str. 140

5. Przywrócenie terminu | str. 141

6. Dowody | str. 143

7. Dowody na poszczególnych etapach | str. 146

8. Wyłączenie stronniczego urzędnika | str. 149

9. Ponaglenie | str. 151

10. Skarga na bezczynność | str. 152

Podsumowanie | str. 154

Załącznik nr 1. Tablica dotycząca poszczególnych etapów rozstrzygnięcia sprawy podatkowej wraz z niedługim opisem | str. 155

Załącznik nr 2. Wyciąg ze sprawozdań kontroli podatkowych | str. 163

Załącznik nr 3. Zadania urzędów kontroli skarbowej na rok 2013 (wyciag) | str. 166

Rozdział VI. Przedawnienie zobowiązania podatkowego w procesie zarzadzania ryzykiem podatkowym | str. 171

1. Przedawnienie zobowiązań podatkowych | str. 171

2. Okres przedawnienia | str. 172

3. Zawieszenie okresu przedawnienia | str. 173

4. Przerwanie biegu przedawnienia | str. 177

Podsumowanie | str. 178

Rozdział VII. Prowadzenie ksiąg a zarzadzanie podatkami | str. 179

1. Prowadzenie ksiąg rachunkowych | str. 179

2. Systemy finansowo-księgowe | str. 180

3. Terminarz prac | str. 181

4. Podwójna weryfikacja | str. 182

Podsumowanie | str. 183

Załącznik nr 1. Przykład ankiety - sprawozdanie finansowe za rok podatkowy 2012 | str. 184

Rozdział VIII. Optymalizacja podatkowa w procesie zarzadzania ryzykiem podatkowym | str. 189

1. Definicja optymalizacji podatkowej | str. 189

2. Przykłady optymalizacji podatkowej | str. 190

2.1. Spółka komandytowo-akcyjna | str. 191

2.2. Struktura cypryjsko-słowacka | str. 195

2.2.1. Cypryjska spółka kapitałowa - słowacka spółka osobowa - polscy wspólnicy | str. 196

3. Koniec optymalizacji podatkowej | str. 199

3.1. Klauzula antyabuzywna (klauzula przeciwko unikaniu opodatkowania) | str. 199

3.2. Controlled Foreign Corporation - CFC | str. 204

3.2.1. Poziom kontroli | str. 206

3.2.2. Przychody pasywne (finansowe) | str. 207

3.2.3. Niski poziom opodatkowania | str. 207

Podsumowanie | str. 208

Rozdział IX. Dokumentacja cen transferowych jako niezbędny komponent zarzadzania ryzykiem podatkowym | str. 209

1. Ceny transferowe | str. 209

2. Podmiot powiązany | str. 211

3. Wartość transakcji | str. 212

4. Metody ustalania/weryfikowania cen transferowych | str. 213

4.1. Porównywalna cena niekontrolowana | str. 214

4.2. Wartość odprzedaży | str. 215

4.3. Rozsądna marżą ("koszt plus") | str. 216

4.4. Metoda zysku transakcyjnego | str. 217

5. Samodzielne przygotowanie dokumentacji cen transferowych | str. 218

6. Sankcje za brak dokumentacji cen transferowych | str. 221

7. Ważne wyroki i interpretacje | str. 222

8. Skrócona instrukcja "jak przygotować dokumentacje cen transferowych" | str. 226

9. Usługi o niskiej wartości dodanej | str. 226

Podsumowanie | str. 227

Przepisy, które warto znać | str. 228

Załącznik nr 1. Wzór dokumentacji cen transferowych | str. 231

Rozdział X. Obszary wrażliwe w zarzadzaniu ryzykiem podatkowym | str. 236

1. Prawo do odliczenia VAT | str. 236

1.1. Prawo do odliczenia VAT (neutralność VAT) | str. 236

1.2. Brak prawa do odliczenia VAT | str. 237

1.3. Dobra wiara gwarantem prawa do odliczenia VAT | str. 238

1.3.1. Wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawie Mahagében | str. 241

1.4. Zestawienie wyroków | str. 243

1.5. VAT od zaniechanych inwestycji | str. 247

1.6. Odpowiedzialność solidarna za zobowiązania podatkowe w VAT | str. 249

Podsumowanie | str. 249

2. Zakład podmiotu zagranicznego (permanent establishment) w Polsce | str. 250

2.1. Przedstawiciel handlowy a permanent establishment | str. 250

2.2. Ryzyka podatkowe związane z przypisaniem spółce zagranicznej PE | str. 252

2.2.1. Stała placówka | str. 253

2.2.2. Zależny agent | str. 253

2.2.3. Określenie dochodu | str. 255

2.2.4. Stale miejsce prowadzenia działalności gospodarczej na gruncie u.p.t.u. | str. 256

Podsumowanie | str. 260

3. Usługi doradcze | str. 261

3.1. Koszty związane z nabyciem usług doradczych | str. 261

3.2. Właściwe dokumentowanie nabywanych usług doradczych | str. 264

3.2.1. Umowa jako widoczny dowód | str. 264

3.2.2. Faktura VAT | str. 266

3.2.3. Protokół odbioru lub pisemne oświadczenie kontrahenta | str. 267

3.2.4. Korespondencja jako dowód wykonania usługi | str. 268

3.2.5. In dubio pro tributario | str. 269

3.2.6. Ciekawe wyroki i interpretacje | str. 270

Podsumowanie | str. 272

4. Zbycie przedsiębiorstwa, zorganizowanej części przedsiębiorstwa i elementów majątkowych | str. 273

4.1. Zbycie przedsiębiorstwa albo zorganizowanej części przedsiębiorstwa | str. 273

4.2. Pojęcie zorganizowanej części przedsiębiorstwa | str. 274

4.2.1. Wyodrębnienie organizacyjne | str. 276

4.2.2. Kryterium praktyczne | str. 279

4.2.3. Wyodrębnienie finansowe | str. 281

4.3. Opodatkowanie zbycia zorganizowanej części przedsiębiorstwa lub poszczególnych komponentów posiadajątkowych | str. 283

4.3.1. Podatki transakcyjne (VAT, PCC) | str. 284

4.3.2. Skutki w podatku dochodowym od osób prawnych dla sprzedającego | str. 285

4.3.3. Skutki w podatku dochodowym od osób prawnych dla kupującego (nabywcy) | str. 286

4.3.4. Korekta podatku naliczonego w związku z nabyciem zorganizowanej części przedsiębiorstwa | str. 287

4.4. Skutki podatkowe sprzedaży składników posiadajątkowych (asset deal) | str. 289

4.4.1. Podatki transakcyjne (VAT, podatek od czynności cywilnoprawnych) | str. 289

4.4.2. Skutki w podatku dochodowym od osób prawnych dla sprzedającego | str. 290

4.4.3. Skutki w podatku dochodowym od osób prawnych dla kupującego (nabywcy) | str. 291

4.5. Odpowiedzialność nabywcy zorganizowanej części przedsiębiorstwa za zobowiązanie podatkowe związane z nabyciem | str. 291

Podsumowanie | str. 292

Rozdział XI. Odpowiedzialność finansowa, a także karna osób zajmujących sie podatkami | str. 293

1. Osobista odpowiedzialność | str. 293

2. Odpowiedzialność za prowadzenie księgowości | str. 293

3. Przestępstwa i wykroczenia skarbowe | str. 296

3.1. Przestępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe przeciwko obowiązkom podatkowym | str. 297

3.2. Kary | str. 300

3.3. Wysokość kary i grzywny w roku 2013 | str. 301

3.3.1. Grzywna za wykroczenie skarbowe | str. 301

3.3.2. Grzywna za przestępstwo skarbowe | str. 301

3.4. Dobrowolne poddanie się odpowiedzialności | str. 302

3.5. Zaniechanie ukarania sprawcy (czynny żal) | str. 303

4. Odpowiedzialność podmiotu zbiorowego | str. 305

5. Odpowiedzialność zarządu za zapłatę podatku | str. 305

5.1. Brak przesłanek do zgłoszenia wniosku o upadłość lub wszczęcie postepowania uniemożliwiającego ogłoszeniu upadłości | str. 307

5.2. Brak winy w niezgłoszeniu wniosku o ogłoszenie upadłości lub niewszczęciu postepowania uniemożliwiającego ogłoszeniu upadłości | str. 309

5.3. Wyszczególnionie mienia spółki, z którego egzekucja umożliwi zaspokojenie zaległości | str. 310

5.4. Przedawnienie | str. 311

5.5. Wyroki sadów administracyjnych | str. 311

6. Decyzja i zakres odpowiedzialności | str. 317

Podsumowanie | str. 317

Wyciąg z przepisów kodeksu karnego skarbowego | str. 319

Zakończenie | str. 331

Bibliografia | str. 333

Autorzy | str. 335

Specyfikacja produktu

Specyfikacja Zarządzanie ryzykiem podatkowym
Kategoria Audiobooki
Marka Wolters Kluwer Polska SA
ISBN 9788326465987
Wydawnictwo Wolters Kluwer Polska SA
Aktualnych ofert 1
Najniższa cena 113,05 zł
Najwyższa cena 113,05 zł
W bazie od 17.10.2021
Data aktualizacji 20.04.2024
Opinia użytkowników -
Nasza recenzja -
Rekomendacja sklepu TaniaKsiazka.pl

Historia cen

Funkcja śledzenia historii cen daje możliwość podejmowania przemyślanych decyzji zakupowych.

Przepraszamy, obecnie nie ma dostępnych informacji na temat historii cen tego produktu.

Recenzje / opinie

Twoja opinia jest dla innych niezwykle ważna! Wyślij swoją recenzję tego produktu.

Obecnie nie ma opinii dotyczących Zarządzanie ryzykiem podatkowym. Pomóż innym klientom i podziel się swoją opinią.

Znalezione oferty w bazie

Wskazane poniżej ceny dla Zarządzanie ryzykiem podatkowym Wolters Kluwer Polska SA nie wliczają w siebie kosztów związanych z wysyłką. Zanim zdecydujesz, gdzie zakupić produkt, koniecznie zapoznaj się z opiniami na temat firmy i uwzględnij warunki dostawy. Aktualizacja katalogu sklepów odbywa się co kilka minut.

 • Zarządzanie ryzykiem podatkowym (oferta z TaniaKsiazka.pl)

  Zarządzanie ryzykiem podatkowym Sklep on-line
  ★★★★★
  113,05 zł
  Kategoria w sklepie TaniaKsiazka.pl: Audiobooki Wolters Kluwer Polska SA

Produkty powiązane

Prawo do odliczenia vat w świetle orzecznictwa tsue
Wolters Kluwer Polska SA
Prawo pracy dla małych i średnich firm
Wolters Kluwer Polska SA
Metodyka pracy sędziego w sprawach cywilnych, 1F2BCD1DEB
Wolters Kluwer Polska SA

Inne z kategorii Audiobooki

Leksyka i frazeologia socjolektu biegaczy nieprofesjonalnych
Uniwersytet Przyrodniczo Humanistyczny w Siedlcach
...