Audiobooki Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach

Wyświetlono 1 do 108 z 231 wyników

Sortowanie:
  • Domyślne
  • Od najtańszych
  • Od najdroższych
  • Od A do Z
  • Od Z do A
  • Od najstarszych
  • Od najnowszych
Wydawnictwo uniwersytetu ekonomicznego w katowicach Cyfrowa komunikacja organizacji
Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Nowe koncepcje w nauce o marketingu i rynkach, AZ#3222690DEB/DL-ebwm/pdf
Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Ochrona nieprofesjonalnego uczestnika rynku finansowego, AZ#A033422FEB/DL-ebwm/pdf
Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Modelowanie preferencji a ryzyko '11. se 96, AZ#1198F1DEEB/DL-ebwm/pdf
Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Polska myśl ekonomiczna - wybrane problemy
Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Przedsiębiorstwo w ujęciu kontraktowym
Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Osoba starsza w perspektywie społeczno-pastoralnej, AZ#089293DCEB/DL-ebwm/pdf
Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Nieklasyczne metody statystyczne w badaniach ekonomicznych, AZ#3F835EF7EB/DL-ebwm/pdf
Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Problemy gospodarcze i społeczne polski i europy, AZ#254E76BFEB/DL-ebwm/pdf
Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Systemowe uwarunkowania innowacji w gospodarce, AZ#F3ED8503EB/DL-ebwm/pdf
Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Rachunkowość przyszłości – szanse i zagrożenia
Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Gospodarka światowa w dobie przesilenia Wydawnictwo uniwersytetu ekonomicznego w katowicach
Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Multiple criteria decision making '12, AZ#BAB750E9EB/DL-ebwm/pdf
Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Wydawnictwo uniwersytetu ekonomicznego w katowicach Biznes w kulturze - kultura w biznesie
Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Technologie agentowe w organizacjach opartych na wiedzy
Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Innowacje w działalności banków spółdzielczych
Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Podstawy logistyki miejskiej Wydawnictwo uniwersytetu ekonomicznego w katowicach
Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Technologie wiedzy w zarządzaniu publicznym `11
Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Serwicyzacja polskiej gospodarki - przemiany wewnątrzsektorowe
Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Ryzyko nadużyć w rachunkowości i finansach
Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Modelowanie preferencji a ryzyko `19-`20
Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Wydawnictwo uniwersytetu ekonomicznego w katowicach International marketing in europe
Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Economics and business communication challenges. international week
Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biznes w kulturze - kultura w biznesie
Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Relacje społeczne w koopetycji muzeów Wydawnictwo uniwersytetu ekonomicznego w katowicach
Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Wspólnoty lokalne jako uczestnik i podmiot procesów transformacji gospodarczej
Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Wizualizacja danych i analiza ryzyka Wydawnictwo uniwersytetu ekonomicznego w katowicach
Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Zmiany - innowacje - kreatywność w zarządzaniu i rachunkowości, AZ#FB057C1FEB/DL-ebwm/pdf
Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Wartościowanie pracy. Teoria i praktyka, AZ#CAFA9F18EB/DL-ebwm/pdf
Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Inteligentne systemy wspomagania decyzji Wydawnictwo uniwersytetu ekonomicznego w katowicach
Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Systemy wspomagania organizacji swo'15 Wydawnictwo uniwersytetu ekonomicznego w katowicach
Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Systemy wspomagania organizacji swo 2011
Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Technologie informatyczne w zarządzaniu kapitałem ludzkim w organizacji
Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Inkluzywna mobilność w metropoliach Wydawnictwo uniwersytetu ekonomicznego w katowicach
Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Metody statystyczne w sterowaniu jakością produkcji, AZ#1ED89392EB/DL-ebwm/pdf
Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Nowoczesne metody zarządzania finansami, AZ#E48FD5FEEB/DL-ebwm/pdf
Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Public relations jako funkcja zarządzania w organizacjach, AZ#55301B7AEB/DL-ebwm/pdf
Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Wydawnictwo uniwersytetu ekonomicznego w katowicach Systemy wspomagania organizacji swo 2014
Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Miasto inteligentne. Nowe idee, mechanizmy rozwoju, governance, AZ#A79ED65EEB/DL-ebwm/pdf
Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Zastosowanie modeli prognostycznych w analizach wybranych zjawisk ekonomiczno-społecznych
Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Nowe media i technologie w komunikacji marketingowej - wybrane obszary zastosowań
Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Zasobowe uwarunkowania podejmowania decyzji w organizacjach publicznych na przykładzie szpitali
Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Problemy optymalizacyjne w ekonomii matematycznej, AZ#05FA51F3EB/DL-ebwm/pdf
Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Projekty regionalne i lokalne - zarządzanie ryzykiem projektu, AZ#6F50869DEB/DL-ebwm/pdf
Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Elementy statystyki małych obszarów z programem r, AZB/DL-ebwm/pdf
Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Accounting challenges in business processes
Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
...